Dersim’in keşfedilmemiş bir hazinesi: Ahmet Sarıgül

Ekim 6, 2011 at 10:55 am (Aktüel_Güncel)

Dersim’in keşfedilmemiş bir hazinesi: Ahmet Sarıgül

 

(Camal Taş’ın Ahmet Sarıgül Ropörtajı Üzerine Birkaç Söz)

Dersim’in bir hazinesi kaldımı ki, Dersim’in keşfedilmeyen bir hazinesi de olsun diye sorulabilir. Evet, gerçekçe Dersim’in hazineleri yıllardır talan ediliyor. Hem de her yönlü! İnsan olarak varlığı yıllardır imha ediliyor. Kültürü, kültürel değerleri talan ediliyor. Tarihi ve arkeolojik varlıkları çalınıyor, tahrip ediliyor. Yıllardır  yürütülen savaş ile coğrafyası imha edilmek istendi; köyleri, ormanları, doğal güzellikleri tahrip edildi. Bu da yetmedi, uygulanan plan gereği su altına gömülmek isteniyor Dersim, suda boğulmak isteniyor. Bütün bunlara rağmen Dersim’in hala kıyıda, köşede yaşayan bir hazinesi kaldı mı diye sorulabilir.

Evet, kıyıda ve köşede de kalsa, belki Dersim dışına savrulmuş da olsalar, Dersim’in hala keşfedilmeyen bazı hazineleri var. Burada üzerinde durduğum konu, Dersim’in kültürel değerleri ve bu değerleri üretenlerinden biri ile ilgilidir. Evet, Dersim’in hala inadına yaşayan özelliklerinden biri, O’nun henüz yok olmayan bazı kültürel değerleri ve bu değerleri inadına üreten sınırlı sayıdaki ozanlarıdır.  

Dersim gibi Dersim’in ozanları da yüzyıllardır talihsizlikler yaşıyorlar. Bunların en büyük talihsizlikleri de, yazılı bir geleneğe ve olanağa sahip olmamalarıdır. Aslında Dersim’in ozanları, halkının  gördüklerini, yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Ama bunlar sözlü olarak kalmıştır. Doğal olarak bir ozan göçüp gittikten bir süre sonra, eserleri yetim kalıyor. Kayıtlı olmadıkları için de, bu yetimler sahip çıkanlara kalıyor. Bunlara sahip çıkanlar, Dersim’de çoğu zaman halk olmuştur. Halk yetimini sahiplenmiş, onu çocuğu gibi korumuştur. Ama bu sahiplenme, bu koruma, çoğu zaman kimliğin, konumuz gereği eserin sahibinin bilinmesine yetmemiştir. Çünkü yazılı ve kayıtlı değildir. Doğal olarak bu eserlerin halka mal olanları zamanla, anonimleşmiştir. Kanaatimce anonim diye bilinen eserlerin çoğu, doğrudan halkın yaptığı eserlerden çok, gerçekte bireylerin, ozanların ürettikleri olup yapanı belli olmayan, daha doğrusu unutulmuş sahipsiz eserlerdir.    

Adları ve eserleri günümüze ulaşan Dersim ozanları sayılır. Bilinenleri, bilindiği kadarı ile kayıt altına almak da önemlidir. Bu anlamda sayın Daimi Cengiz’in “Dizeleriyele Tarihe Tanık Dersim Şairi“ adlı çalışması ile SEY QAJİ ve eseri ölümsüzleştirilmektedir. Böyle çalışmaları yapan, yapabilen kaç araştırmacımız, bilim adamımız var? Bunların sayısının da sınırlı olduğu malümdür. İşte bu araştırmacılarımızdan biri de Cemal Taş’tır. Mesele sadece, hazinenin mevcut olması değildir, daha da önemlisi onun bulunması, deyim yerinde ise keşfedilmesidir.

Geçenlerde Hindistan’da 16. Yüzyıldan kalma bir Buda tapınağında milyar dolarlık bir hazine bulundu. Yıllarca, yüz yıllarca insanların gittiği, ibadet ettiği bir mekanda hazine var ve kimse bunun varkında değil. Eğer, bu örneği Dersim’e uyarlarsak, beraber yaşadığımız, düğünlerde derneklerde ezgilerini, ağıtlarını dinlediğimiz  yanı başımızdaki ozanlarımızı bilmiyoruz, tanımıyoruz ve onların eserlerini, hayat hikayelerini kayıt etmiyoruz. Gün geliyor, bu koca çınarlar bir bir devriliyor ve onların eserleri de yetim kalıyor, çoğu yitip gidiyor.

Sevgili Cemal Taş’ın yaptığı işi tanımlamak için doğru kavramlar bulmakta zorlandım desem, yanlış olmaz. Evet, hazineyi arayıp bulana ne denirdi? Hazine arayıcısı mı? Onu, bunu bilmem ama Cemal Taş’ın, gerçek bir hazine keşfettiğini söyleyebilirim. Hem de yaşayan bir hazine!

Sevgili Cemal Taş, Dersim’in yaşayan hazinelerinden Ahmet Sarıgül’ü bulup konuşturuyor. Neler mi sormuş? Neler sormamış ki? Peki, Ahmet Sarıgül neler anlatmış? Neler anlatmamış ki? Bir dokun bin ah işit misali, anlatmışta, anlatmış! Bunları, burada anlatmak yerine okumanızı öneriyorum. Onun için detaya girmyorum.

Kendi ifadeleriyle A. Sarıgül, okul yüzü görmemiş, Türkçe’yi sonradan, okuma yazmayı ise askerde çat pat öğrenmiş, deyim yerinde ise doğal bir hazinedir. Gerçi eserlerinin bazılarını biraz Türkçe sosuna bandırmıştır ama olsun, o hali ile de güzeldirler. Memleket kokan ezgiler.

Ahmet Sarıgül’ün yakınarak  dile getirdiği konulardan biri, eserlerinin aşırıldığı (çalındığı) noktasındadır. Örnekler, isimler vermiş. Nazik bir konu. Konunun üzerinde durmamın nedeni, kimseyi suçlamak veya rencide etmek değildir. Ama doğrusu ben de, herşeyin göründüğü gibi değil, olduğu gibi bilinmesinden yanayım.  Bu anlamda Ahmet Sarıgül’in dile getirdiği bazı noktalarda açıklama yapma gereği duydum. Bunları röportajın devamındaki notlarda işlemeye çalıştım. 

Türkçe çeviride, söylenenden çok anlatılmak isteneni vermaya çalıştım ama her halükarda metnin özüne sadık kaldığımı söyleyebilirim.  Röporajın önce Türkçesini, sonra Cemal Taş’ın yaptığı şekliyle Zazacasını aynen sunuyorum.

Ahmet Sarıgül’ün dile getirdiklerini zevkle okuyacağınızı umarım.

M.Tornêğeyali

 

Dersim’in yaşayan hazinelerinden Ahmet Sarıgül

Yanık Sesli (Vengo Melul)  Ahmet Sarıgül ile Röportaj

Cemal Taş, Dersim, Kültür ve Etnografya Dergisi, Yıl-8, sayı-10, Haziran 2009, s.18-23

(Cemal Taş: Uzun zamandır  “Kılamê Kırmanciye“ adlı kitap çalışmasını yapıyorum. Bu Şubat ayında kirvelerim Hayri (Xeyri) ile Canan, beni ve kirveleri Latife’yi İngiltere’ye davet ettiler. İkrar, onlardan kederi uzak götürsün. Bu arada ‘kara kitabı‘ da beraber götürdüm. Biliyordum ki, kirvem Hayri’nin ‘Kırmanciye Kılamları‘ (Dersim Ezgileri) üzerine epeyce bilgisi vardır.

Allah sizden de, ondan da razı olsun. O kadar işi gücü arasında, kitabımın eksikliklikleri tamamlansın diye,  benden fazla gayret gösterdi. Ezgiler üzerinde çalışırken kirvem, Ahmet Sarıgül’den bahsetti. Ahmet Sarıgül’ün adını, o güne kadar hiç duymamıştım. Sonra kirvem Hayri, araştırdı, O’nun adres ve telefonunu öğrendi. İngiltere’den döndüğümde Kemal Mutlu ve Hasan Temur’un da yardımıyla, ‘Hazzolo’nun mekanında görüştük. Meğer ki, Sefaköy Sögütlüçeşme’de kalıyormuş. Telefonla tanıştık, kararlaştırdığımız günde de, buluştuk. Ahmet amcanın oğlu Süleyman da beraber gelmişti. Bu sohbeti, Dersim Dergisi okuyucuları için Beyoğlu Hazzopulo’da gerçekleştirdik).

 

 Araştırmacı yazar Cemal Taş ile Ozan Ahmet Sarıgül sohbet halinde

Cemal Taş: Merhaba Ahmet Amca. (Ma be xêr di).

Ahmet Sarıgül: Merhabalar  (Xêr be sılamet).

Cemal Taş: Önce seni tanıyalım?

Ahmet Sarıgül: Adım Ahmet Sarıgül. 1937’de Aşkirek (Aşkirege) de doğmuşum.

C.Taş: Yani 38’den bir yıl evvel, değil mi?

A. Sarıgül: Evet. Zaten, 1938’de Samsun’a sürgün edildik.

1952’de ise memleketimize (Aşkirege) geri döndük.

C.Taş: ‘Kırmancki‘  (Zazaca) dilinde sen nasıl tanınıyorsun? Ataların kimdir?

A. Sarıgül: Bana, -(Sey Sori oğlu)- Sey Ferat’ın torunu derler. (Hemed, Sıleman, Sey Ferat, Sey Sori).

C.Taş: Bunlardan öteye gidebiliyor musun (sayabiliyor musun)?

A. Sarıgül: Hayır, … gidemiyorum.

C.Taş: Annenin adı nedir?

A. Sarıgül: Sultan

C.Taş: Sultan kimin kızıdır?

A. Sarıgül: İlyas Bırazuna’nın kızıdır. Onlar da Aşkireklidir.

C.Taş: Aranızda akrabalık var mı?

A. Sarıgül: Hayır, aslında birbirimizden uzağız. Bizim atamız Ovacık’tan gelmiş. Dedem, Aşkirek’de evleniyor ve orada kalıyor.

C.Taş: Siz Kalanlı -(Khalu) aşiretinden mısınız?

A. Sarıgül: Biz, esas Sey Kemallıyız. Bolanlar (Bolu/Boliyu) üzerine sayılırız (sayılıyoruz).

C.Taş: Peki, Seyit Kemaller Rehber’dir (Rayber). Siz rehberlik yapmıyor musunuz?

A. Sarıgül: Biz de küçük kardeş, büyük kardeşin elini öpmüş, onu kendisine rehber edinmiştir. Dersim Şeceresi (Şıx Hasan Şeceresi, nb) Seyit Kemallerdedir. Bir zamanlar Ana Leyla’da idi. Sey Kerem, Ana Gülüme tarafından bakılmış ve korunmuştur. Qocê Sori dedemizdir (atamızdır). Türbesi (Hewsê xo) ‘Qewax’ mıntıkasındadır. Soyu, Seyit Mahmut Hayrani’den gelir, gider büyük Şeyh Hasan’a (Şıx Hesen) dayanır.

C.Taş: Türbe (Hewıs) Bodıg’da mı? 

A. Sarıgül: Evet, Bodıg’dadır. Şıx Hesen (Şeyh Hasan) Baba’nın torunudur. Türbesi Malatya’dadır.  Şıx Hesen Baba Horosan’dan gelmiştir.

C.Taş: Çocukluğundan ne hatırlıyorsun, Ahmet Amca?

A. Sarıgül: Çocukluğum Samsun’da geçti. Babam, orada; Samsun’da öldü ve biz yetim kaldık. O zaman ben, küçücüktüm. Amcam vardı, o da askere gitti.

C.Taş: Amcanın adı neydi?

A. Sarıgül: Sey İsmail idi; Sasmail derlerdi.

C.Taş: Baban neden öldü? Hastalıktan mı, yoksa Allahın emriyle mi?

A. Sarıgül: Babamı zor hatırlıyorum. Yola gitmişti, ondan öldü. O gün,  babamın dayısı hastalanmıştı. Adı, Yusuf Ağa’nın oğlu Mehmet’ti. Babam da şehre gidiyor ki, dayısına ilaç getirsin. Bizim köy ile şehir arası da epey yoldur. Hem de sık ağaçlı ormandır. Geceleyin bu yoldan  dönüyor. Sabahleyin yola dümüştü, sekiz saat bu taraftan, sekiz saat öbür taraftan, aynı günde gitti ve geldi. Eve yetiştiği anda neneme -(annesine)- dedi ki: “Anne, biraz su ver!“ O, suyu verdi, suyunu içti, sabahleyin yatağa düştü (girdi), bir daha yataktan kalk(a)madı. Artık, gece yolda neyle karşılaşmış, bilmiyorum. Ben, dört-beş yaşlarında idim. Babam, kız kardeşim Fadime’yi çok severdi. O gün şehirden gelirken, kız kardeşime postal getirmişti.

Ben dedim ki: “Baba, bana niye postal getirmedin“?

Dedi: “Oğlum, bir daha gittiğimde, sana da getiririm.“

Babam hastalandığında, nenem şehre gitmiş ki, onun için ilaç getirsin. Köyün diyarında göründüğünde, bakıyor ki, bizim evin önü kalabalık olmuş, anlıyor ki bir şeyler olmuş. Kendini yere atıyor, yuvarlanıyor. Haybesinde karpuz varmış, o karpuz yuvarlandı. Ben küçüktüm, gittim karpuzu yedim.

Bir kadın komşumuz vardı, adı Emine idi. O, koyunları kapının önüne getirip, otlatmıştı. Ben de gidip kuzularla oynadım.  Koçun biri, bana bir küt vurdu, kayadan aşağı attı. Bacağım sıyrılmış, kan revan içinde kalmıştı. Beni götürüp babamın yatağına koymuşlar. Oysa ki babam ölmüş ve getirip yatağa koymuşlar. Ama benim, babamın öldüğünden haberim yok! Annem ağlıyor, ama ben neden ağladığını bilmiyorum. Dedim ki:

“Anne, babamdan neden ses seda çıkmıyor?“

Annem dedi ki:

“Uyuyor.“

Sonra, babamı defin ettiler.

C.Taş: Sen kundakta iken, sizi sürgüne göndermişler. Sen, hiç sordun mu, sizi neden sürgün etmişler? Ya da sizinkiler 38’de, hükümete karşı silahlı çatışmaya girmişler mi?

A. Sarıgül: Hayır, bizimkiler silahlı çatışmaya katılmamışlar. Ancak, bizim taraftan çok kişiyi sürgüne gönderdiler. Köylerimiz, 1952’ye kadar ‘yasak mıntıka‘ idi. Menderes başa geldikten sonra, kanun çıkarttı, oralar serbestleşti. İlk önce de, biz geri döndük; köyümüze gittik. Üç tane keçimiz vardı. Çamurdan ev yaptık, altına girdik. O yıl biraz mısır ektik. Ben, bazen gurbete gidip çalışıyordum. Zamanla malımız, davarımız da çoğaldı.

1995’de köyler yine boşaldı.

Bizi, Samsun Terme’de Bolas¹ köye vermişlerdi. Yetim kalmıştık, çalışanımız yoktu. Amcam, yanımıza geldi, ama o da asker oldu. Sarıkamış’ta dört yıl askerlik yaptı. Biz, orada çok zorluk çektik. Ölmedik… Velhasıl, ayakta kaldık. Çarşamba da Alişan Bey vardı. O’nun değirmeni vardı. Ben, onun değirmenine gider, çuvalları tutar, yardım ederdim. İnsanlar, buğday getirir, öğütürdü. Çuvalları doldururdum, onlar da bana un verirlerdi. Ben, o unları eve götürür, pişirir yerdik. O unlarla idare ederdik.

Alman harbi çıkmıştı, kıtlık vardı, ekmek bulunmazdı. Nenem, sağlığında bizi muhtaç etmedi. O, gider, dolaşırdı. İnsanlar, yiyecek ve eşya verirdi, o da bize getirirdi. O ölünce, biz yetim kaldığımızı anladık.

Nenem öldüğünde, amcam askerdi. Dört yıl yalnız kaldık. Biz, kendimizi besliyemiyorduk. O sıralar, her Salı günü şehir pazarı vardı. Köylüler, gider pazardan mal, eşya, yiyecek getirirdi. Biz, gider yolu gözlerdik. Ben, kız kardeşim ve bir de arkadaşımız Seydaliyê Hemedê İsmali vardı, beraber yolu beklerdik. Köylüler pazardan dönünce biz, yanlarına gider, onlar da bize somun ve meyve verirlerdi. Biz, bir hafta o yiyeceklerle idare ederdik. Ertesi hafta yine gider, yolu kollardık. Annem de bizimle gelirdi ama o utanırdı, ormanda saklanırdı, kimseye görünmezdi.

Sonra amcam askerden döndü, bizi geçindirdi, kimseye muhtaç etmedi. Zaten, ben nüfusta babam üzerine değil, amcam üzerine kaydedilmişim. Annem de, amcam ile evlendi. Amcamdan allah razı olsun, o, bize sahip çıktı, bizi geçindirdi. Ben, gurbette çok yıprandım.

C.Taş: Amcan o vakit henüz bekar mıydı? Yengesini nasıl aldı?

A. Sarıgül: Gönlü yoktu. Nenem zorladı, o da annemi aldı. O, babamdan küçüktü, daha bekardı. 

C.Taş: Siz yolu kollamaya gittiğinizde, köylüler sizin Dersim sürgünlerinin çocukları olduklarını biliyorlar mıydı?

A. Sarıgül: Evet, onlar bizi çok severlerdi. Babam öldüğünde onlar bize çok yardım ettiler. Bazıları Ordu’dan gelmişti, sürüleri vardı, mal mülk sahibi idiler. Ben, kendilerine çobanlık yapardım. Bağları, bahçeleri vardı.    

C.Taş: Sen bir daha o tarafa gitmedin mi?

A. Sarıgül: İki yıl önce babamın mezarına gittim. Oradaki çocukluk arkadaşlarımı gördüm. Baba dediler ki: Sen nerdesin? Biz seni çok soruşturduk, adresin yoktu. Siz sahip çıkmayınca, heyet geldi, buradaki arazilerine, hazine el koydu.“ 

Bize, çok destek vermek istemişlerdi. Ancak biz, bize verilen mülke sahip çıkamadık; halbuki tapumuz da vardı.

C.Taş: Nenen babanın annesi miydi? Kimlerdendi, adı neydi?

A. Sarıgül: Nenemin adı Sultan idi. Babamın annesiydi. Bizi sürgün ettiklerinde dedem, amcam ile gidiyor, (gönderiliyor). Nenem de, babam ile geldi. Dedem ile amcamı Denizli’ye sürgün etmişlerdi. Babam öldüğünde, onlar istediler ki, biz oraya gidelim. Biz gitmeyince, dedem ve amcam o zaman yanımıza; Samsun’a geldiler. Dedem dedi ki:

“Ben burada ölürüm, beni oğlumun yanına defin edin!“

Orada öldü, mezarı, babamın mezarının yanındadır. Oğlunu çok severdi. Vasiyet etti ki, oğlunun yanına gömülsün. Mezar kazılırken, başı, babamın ayak tarafına getirilmiş.

Dedem, tambur  çalardı. Hem bizim dili (Zazaki), hem de Kürtçe (Kırdaşki) konuşurdu. Çocukları sünnet ederdi. Ama ben çocuktum, aklım kesmiyordu, azıcık simasını hatırlıyorum. Şöyle, kısa boyluydu. Ancak, oğlu öldüğünden beri, hiç tambur çalmazdı.

C.Taş: Deden Sey Ferat için söylüyorsun, değil mi?

A. Sarıgül: Evet.

C.Taş: Siz sürgünde, kim kim idiniz?

A. Sarıgül: Nenemdi, annem ve babamdı, kız kardeşim Fadime ve bir de ben vardım.

Ayrıca Koce Sori giller vardı. (Çê Kocê Sori bi). Yıl 1941 idi, sanıyorum…!

C.Taş: Peki sen Kırmancki dilini (Zazaca’yı) nasıl unutmadın?

A. Sarıgül: Annem, nenem konuşurlardı.

C.Taş: Sen, orada okula gitmedin mi?

A. Sarıgül: Köyümüz, dağın başındaydı. Orada okul (mektev) yoktu. Terme’de vardı. Ben, annemi bırakıp nasıl Terme’ye giderdim? Ben, hiç okula gitmedim. Türkçe’yi orada öğrendim. Askerde de biraz yazı öğrendim.  

C.Taş: Sen Tamburu ne zaman çalmaya başladın?

A. Sarıgül: Ben tamburu, önce Davut Sulari de gördüm. 1955’de İliç’de konser verdi, orada Tambur çalmıştı. Tambur merakı oradan bana geçti. O sıralar İliç’de şehir kulübü vardı. Ben, orada garsonluk yapıyordum. Kırk lira kazanmıştım. Erzincan’a gittim, orada Kumaş oğlu Ali Soylu vardı, Tambur yapıyordu. Otuz lira verdim, kendime bir Tambur aldım. O Tamburu bir çarşafa sardım, Pülümür’e gittim, bir kahvede astım. Param yok ki, otelde yatayım. İlkbahardı, çevreme bakınıyorum ki, bir kamyon bulup kasasında yatayım. Otelci Hıdır Yıldız vardı. Ölmüyse, allah rahmet eylesin.

Bana dedi ki: “Gel, yat. Artık kapıları kapatıyoruz.“

Ben, mecburen gittim. Dedim ki:

“Amcaciğim, benim param yok!“

Dedi ki: “Canın sağ olsun. Sen nerelisin“

Dedim: “Ben Aşkirekliyim.“

Dedi: “Gel, yat. Birgün yolun buralardan geçer, o zaman ödersin.“

Beni misafir etti. Otel parası ve çay bir lira otuzbeş kuruş tutmuştu. Köye gittim, annem parayı verdi, o adamın borcunu gönderdim.

Artık yavaş yavaş Tambur çalmaya başladım, zamanla öğrendim.

Sonra gittim, askerliğimi İzmir’de yaptım. Orduevinde idim. Saz grubumuz vardı. Bu, “Oy Meleme“ ezgisini ben orada, askerde uyarladım. Aşık Daimi bu ezgiyi 1965 yılında plak yaptı. Ben, Zazaca (Kırmancki) ve Türkçe (Tırki) karışık okumuştum. Rahmetli Aşık Daimi o ezgiyi değiştirdi. Ancak, demişti ki: ‘Söz-müzik Ahmet Sarıgül’e aittir. Daimi, iyi biriydi, erken öldü. Daha sonra Hasan Sağlam, odur kasetinde seslendirmiş.

C.Taş: “Oy Meleme“ ezgisinin sözleri nasıldı? 

A. Sarıgül: Oy Meleme (s.20-21)²

Pülümür yolları kardır

Beni ağlatan bir yardır

Ağlatma güzelim beni

Ağlamak bize zarardır

Oy Meleme Meleme

Çımi şiay buri qelemê

Ezo serba canê to

Biyo dısmenê alemi

Sarıgülüm sor halimi

Saram yarin cebelini

Kız ben senin yüzünden

Gezerim gurbet elini.

1962 yılında ise ben İzmir radyosunda “Ela Gözünü Sevdiğim Dilber”³ türküsünü okudum. Onu da -(daha sonra)- Bedia Akartürk seslendirdi.

Askerden döndüğümde bir gün Pülümür’e gittim, bir kahve de tambur çaldım, türkü söyledim. İnsanlar, üst üste yığıldı. Bana para topladılar, bir günde kırk lira kazandım.

Tunceli’ye gittim, Veli Suroğlu tamburu gördü. Beni götürdü, içtik, ben tambur çaldım, türkü söyledim. Oradan Malatya’ya ve Malatya’dan Bursa’ya gittim. Daha sonra memleketten eşimi alıp Bursa’ya gittim ve üçyıl orada kaldım.

C.Taş: Sen Bursa’da ne iş yaptın?

A. Sarıgül: Bir arkadaşım vardı, o da keman çalıyordu. Onunla beraber düğünlere giderdik. Biz tambur ve keman ile beraber çalardık. Her düğünde ikiyiz elli lira alıyorduk.

C.Taş: Kırmançlar -(Dersimliler, Aleviler)- da sizi çağırıyor muydu?

A. Sarıgül: Türkler de, Kırmançlar da -(Dersimliler, Aleviler)- bizi çağırıyordu. Bulgarlar (göçmenler) bile bizi çağırıyordu. Biz Bursa’dan İstanbul Sarıgazi’ye gider, düğünlerde çalardık. (Ma Bursa ra şiyene Estemol Sarıgazi de ki citi viyarnêne ra). Daha sonra Bursa’dan İstanbul’a gittim. Ben Turan Engin’e de tambur çaldım. Haydar Ağbaba’ya, Bedri Ayseli’ye de çaldım. İzmir radyosunda Beyhan Akıncı vardı, O’na da tambur çaldım. O sıralar, arka çıkanlarım (destekleyenlerim) yoktu. Esmer birini görünce, yanına gider, tanışırdık. Ali Ekber Çiçek’i de tanıyordum ama ona kırgınım.

C.Taş: Neden?

A. Sarıgül: Bana dedi ki: “Sana plak yaparım, destek veriririm.“ Ama kıskançtı, beni oyaladı, hiçbir şey de yapmadı. Fakat ben onu çok misafir ettim. Hem Bursa’da, hem de İzmir’de.

C.Taş: Bursa’dan sonra…?

A. Sarıgül: Oradan İstanbul’a geldim. Kırk yıldır İstanbul, Söğütlüçeşme’de yaşıyorum. 1965 yılında orada gecekondu yaptım, hala oradayım. (1963 yılında memleketten göç edip İstanbul’a geldim). İstanbul’da sekiz yıl Hürriyet gazetesinde çalıştım. Onüç yıl da Güven Plastik’te çalıştım. Oradan emekli oldum.

1966 yılında üç tane plak çıkarttım. İki tanesini Şenay Plak’tan, birini de Palandöken Plak’tan.  

C.Taş: “Vore vora“⁴ adlı ezgi de senin mi? (Vore Vora ki to yimis kerda?).

A. Sarıgül: Evet, o da benimdir.  (Heya, a ki yê mına, s.21).

Vore vora esto gılê kou

Çêu barkerdo şiyê duzê waru

La lao tı ke sona memleketu

Comerd to veco ma rê biyaro.

Bölük bölük olmuş peri kızları

Hiç birisi Gülizar’ıma benzemez.

*************

Zazaca’dır ama içinde Türkçe’de vardır. (Zazacawa hama tey Tırki ki esto, s.21).

Bir de ‘Geldim İmam Hüseyin‘ ve ‘Çok zamandır ayrıldım sıladan, gönül vazgeçmiyor miri vefadan‘ adlı ezgiler. Bunu uzun hava olarak söyledim. Ben türkü söyledim ama kimse elimizden tutmadı. Acemilik dönemindeydik, İstanbul’a geldik… 1975 yılında İstanbul Radyosunda amatör yarışma olmuştu. Ben de girdim, altıncı oldum. Bir ezgi seslendirmiştim, adı ‘Piro‘ idi. Diyordum ki:

 

A. Sarıgül’ün ‘Gel Dinim İmanım İmam Hüseyin’ adlı plağı.

 
O hangi ağaçtır dalsız, budaksız

O nedir gezer elsiz, ayaksız

O nedir havada uçar kanatsız

Gel bunun manasını şimdi ver piro

O hurmadır dalsız budaksız

O yılandır gezer elsiz ayaksız

O rüzgardır uçar kanatsız talip  

*************

C.Taş: Sen o plaklardan sonra neden kaset (bant) çıkarmadın?

A. Sarıgül: O sıralar, hem plak ham maddesi yoktu ve hem de arajmanlar çıktığından halk müziği gerilemişti. Orhan Gencebay ve onun gibilerden sonra biz piyasada yer bulamadık. Kriz vardı, Feyzullah Çınar’ın plakları bile satılmadı. Ayrıca benim destekleyenim yoktu.

C.Taş: Kirvem Hayri dedi ki, “Oy Fadike“ türküsünün uyarlayıcısı da Ahmet amcadır. Gerçekte, işin aslı, astarı nedir?

A. Sarıgül: Ben bir kızı sevdim. O, gitti başka biri ile evlendi. Ona kızgınlığımdan, gittim, çocuk yaştaki başka bir kızla nişanlandım. Nişanlım, henüz onüç yaşında idi. Amcam Şah İsmail, evlenmem için beni zorladı. Ben de dedim ki, askere gidip geleyim, ondan sonra…

Bu arada gurbete gittim. Haber geldi ki, kardeşlerimin sünneti var. Köye döndüm. Baktım ki, davulcular köye gidiyor.

Dedim ki: “Anne davulcular nereye gidiyor?“

Dedi: “Halanı getirmeye gidiyorlar!“

Biz  Mezreköy’deydik.⁵ Gidip Aşkirek’ten (Aşkirege) getiriyorler. Davulcular gitti, bir iki saat geçti, geri gelmediler. Sonra baktım ki, sırtta göründüler. Hemedê Qemeri diyorlar, mısayıbımdır. Baktım ki o, gelinin (atını) önden çekiyor. Ben ağlamaya başladım, dedim ki: “Ey vah, ey vah…“ Çocuklar (gençler) bana soruyor: “Neden ağlıyorsun?“ diye.

Dedim ki: “Onlar gidip bana gelin getirmişler.“

Yavuklumun evine gittiklerinde, o, kaçıyor; gidip dalların arasına saklanıyor. Onlar gidip bulup getiriyorlar. Zorla gelin ediyorlar. O, daha küçücüktü, çelik çomak oynuyordu. O, Fadike türküsünü O’nun üzerine yaktım.

Ben gurbete gider, gezerdim. Ondan (amcam) öyle yaptı ki, yanında kalayım. Kardeşlerimi sünnet ettiler, benim düğünü de böylece aradan çıkardılar.

C.Taş: Peki, o zaman senin gönlün yokmuydu da ağladın?

A. Sarıgül: Hayır, hayır. Gönlüm vardı ama (nişanlım) daha çocuk yaşta idi. Ben, askerden döndükten sonra getirmeyi düşünüyordum. Hem ben artık yirmi yaşındaydım, o ise çocuktu.

C.Taş: Şimdiye kadar hala eşin olan o Fadik mi? Çocuklarının annesi?

A. Sarıgül: Evet, odur evde. 

C.Taş: Sen gerçekten yavuklun üzerine mi söyledin, yoksa başka birinde mi gönlün vardı?

A. Sarıgül: Düğünü yapınca, yavuklumun çocukluğunu unuttum. Sonra, aradan birkaç yıl geçti, bizim köyde bir kız vardı. Onun adı da Fadıke idi. 1986 yılında o kızı gelin ettiler, o da çocuk yaşta idi. O vakit, ona acıdım, benim yavuklum da çocukken gelin olmuştu. Ben de o zaman bu türküyü yaktım (uyarladım) ki, kızlar çocukken evlendirilmesin. İnsana ibret olsun. O yaşlarda, onların aklı kesmez ki aşk nedir, evlilik nedir?

Bir gün Pülümür’de bir eve misafir oldum. Akşam oturduk, rakı içtik, arkadaşları geldi, ev doldu. Tambur çaldık, türkü söyledik. Sabah oldu, ev sahibi kadın çay yapıp balkona getirdi, dedi: “Gel çay iç.“

Hem çay içiyoruz, hem de sohbet ediyoruz. Baktım ki kadın hiç konuşmuyor, suskun ve üzgün. Dedim ki: “Bacım, sen neden öyle suskunsun, neden konuşmuyorsun?“

Dedi: “Ne konuşayım?“ Dedim, “ iki dakika önce keyfin yerindeydi, şimdi ne oldu?“

Baktım ki, şekerin içine su damlıyor. Yağış da yok, yukarı bakıyor, balkon! Dikkatlice süzünce, gördüm ki, kadın ağlıyor, göz yaşları da şekerin içine damlıyor.

Meğer ki, kadın genç kızlığında bizim köydeki bir gence aşıkmış. Oğlanın babası, bu kızın babasının evine gidiyor. Gitmiş ki, bu kızı oğluna istesin. Gidip oturuyor. Soruyorlar:

“Neden geldin? Hayırdır!“ Diyor ki: “Ben hayırlı bir iş için geldim. Kızını, oğluma istemeye geldim.“ Kızın babası diyor ki: “Verilecek kızım yok! Hangi yoldan geldinse, o yoldan dön ve git!“

Kadın, öyle dile geldi, dedi ki: “Babam, o vakit bana sormadı ki, kızım, gönlün var mı, yok mu? Oğlana, böylece red cevabı verildi. Şimdi onbeş yıldır, başka biri ile evliyim ama gönülsüz. İşte, benim derdim budur. Bu yüzden ağlıyorum.“

Ben, -(bu olay üzerine) bir de onun üzerine yaktım. Gerçekten de aradan yirmi yıl geçti, ayrıldılar. Bu çocuklara günah değil mi? Neden, gönülsüz ve zoraki evlendirilsinler? Neden, istedikleri ile evlenemesinler?

C.Taş: Murat işi, günahtır, öyle değil mi?

A. Sarıgül: Evet, en büyük günahtır. Tanrı biliyor, ne kadar büyük günah olduğunu. Ben de bir kızı sevmiştim. Amcam dedi ki, sana isteyeceğim. Başka biri geldi, o kızı istedi. O, benim sevdiğm kız, gitti başkası ile evlendi. Hem onun, hem de benim için iyi olmadı. O gidince ben, bir tane de ona yaktım: “Hiç kimse benim Sultanıma benzemez.

Daha sonra, ben de gittim, inadına Fadike’yi istedim. Dedim ki, üç yıl kalsın, ben askere gider gelirim, kısmetse evlenirim, değilse de olmaz. Ama amcam gitti, erkenden getirdi. Daha çocuktu. Boyuna babasının evine giderdi, ben de gider, getirirdim. İstanbul’a gelene kadar. Dört tane çocuğumuz oldu.

C.Taş: Sen Şıhanlı (Şixan) Paşa’yı tanıyor musun?

A. Sarıgül: Belki görmüşüm ama hatırlamıyorum.

C.Taş: Peki Pardiyeli Hüseyin’i (Wuşênê Pardiye)?

A. Sarıgül: Duymuşum ama görmedim. Ancak Hüseyin Doğanay’ı gördüm. Bursa’ya geldi, orda bana misafir oldu.

C.Taş: Tanrı rahmet eylesin, Hüseyin Doğanay’a. Pardiyeli Hüseyin (Wuşênê Pardiye) ile Qemero Areyiz (Kamer Demir) de Bursa’dalar.

A. Sarıgül: Ben görmedim. Ama Nuray Canerik Krmızıköprü’ye (Pırdosur) geldi. Orada bizi (kasete veya filme) çekti ama hiç bir yerde çıkmadı (yayınlanmadı). O dedi ki: “Ben Kalan Plak ile konuşurum, sana haber veriririm.“

C.Taş: Biz öyle sanıyorduk ki, Zazaca ezgileri ilk defa plak veya kasete okuyan Hüseyin Doğanay’dır ama sen ondan önce plak çıkarmışsın. 

A. Sarıgül: Ben, ilk Zazaca plakı 1966’da çıkardım:

“Vore vora esto gılê kou, Çêu barkerdo şiyê duze waru.“

O yıllarda plakçılar Sirkeci Doğubank’da idiler. Ben, tamburumu alır, gider, onların kapısında çalardım.  “Oy Kibare“ türküsü de bana aittir. Önce Sezgin Coşkun, sonra Yılmaz Çelik söyledi:

 

Oy Kibare Kibare⁷  (s.23)

Wusar nao amo,

Sonime têde ware

Murodê ma kena,

Ez vaci ke Buyere

Ax Kibare Kibare,

Xebere mı dê ware

Maa to ke pêheşiyo,

Ma erzena ra dare

Yenê to wazenê,

Nêzon se keri

Nıfısa ma çina,

To bıremni beri

Ax Kibare Kibare,

Xebere mı dê ware

Maa to ke pêheşiyo,

Ma erzena ra dare

Va ke, “meşte bê, ez to de remenu“

Fecir nao kot cı, kes teber nêbeno

Ez vaci ke maa xo nêverdana bêro

M ke Heqi ra wasto, mırod nêcero

Perê mı çinê ke, ez qolınd bıderi

Malê mı çino ke, ez veyve bıkeri

*************

Xıdır Akgül, benden ‘Oy Fadike‘ ezgisini duydu, sonra dedi ki “benimdir.“

Enver Çelik ise, “Ax Dersimo“⁸ türküsünün havasını duydu (öğrendi) ve o makamdan söyledi.  Ancak, o türküyü ben 1994’de Aşkirek’de iken uyarladım. Köylüler göç ediyordu, köyler boşalmıştı. Bu durumu gören ben, üzülüp ağlamıştım. Efkarımdan bu ezgiyi dillendirmiştim:

Ax Dersimo, vax Dersimo

Dersim ewre ça murzıno

Dısmen ewre amo, koto ware

Warê ma dumano, mızo

Sarê xo wedare bao

No çı halo, çı dewrano

Şiyo diyarê Mazra Koyi

Nê bırao, nê cirano

Bêrê ma pia şime ware

Dısmeni bercime dere

Kes ma ra persê nêkeno

Mal ardo sano Kıpıre

Sarê xo wedare bao

No çı halo, çı dewrano

Şiyo diyarê na Baroşi

Nê bırao, nê cirano

Hêfê mı yeno na qonaği

Hostayi çinê ke vıraji

Rıjiyo, nêşkin ke vıraji

Şiyu zerrê bonê çêyi

Tekna thola, non tey çino

Sarê xo wedare bao

No çı halo, çı dewrano

Şiyu diyerê Tumv Puli

Nê bırao, nê cirano

Nonê çina xorê bori

Ax thoraq çino xorê gude keri

Şêr kon rewıke nêasena

Khoçıkê doyi xo ser de keri

Hêfê mı yeno, na dewa ma

Bar kerdo şiyê ciranê ma

Malê ma bêşüane wendo

Verg amo koto gorra ma

Vace, Hemedê mı vace

Derdê to ki zafo ma ra

Suzê ma çıko nêzonme

Surgun kenê dewa ma ra

Bar kenime dewa ma ra

*************

C.Taş: Sen yine de en çok bizim dilden türkü üret. İnanç üzerine, deyişler söyle. Çünkü, artık çok kişi Türkçe söylüyor. Ama dilimiz Zazaca’dan (Kırmancki) artık fazla kimse üretemiyor.

A. Sarıgül: İzmir’de Ali Ekber diye biri var. Benim sağdıcımın oğludur. Ezgilerimi en çok o dağıttı (dolaşıma soktu). Nereye gitse söylüyor, kasetlere okuyor. Ama, diyor ki:

“Bunlar benimdir.“ Demiyor ki, bunlar Ahmet Sarıgül’e aittir. O’nunkiler de var ama (söylediklerin) çoğu bana aittir. Kardeşim Hüseyin (Sarıgül) de türkü söylüyor (üretiyor).

C.Taş: Bu “Fadike“ ezgisini sen, çocuklarının annesi üzerine mı yaktın?

A. Sarıgül: Evet, evlendiğimizde… Ondan sonra bizim köyden bir kızı daha evlendirdiler. O da henüz çocuktu, hem onun adı da “Fadike“ idi. O ezgiyi, o zaman söyledim (uyarladım, ürettim). Dedim ki “neden küçük kız çocuklarının günahına giriyorlar? Bir ezgi uyarlıyayım, her kese ibret olsun!“ O küçük kızı götürdüklerinde, eşimin çocukluğunu hatırladım, acıdım.

C.Taş: Peki şimdi kaç çocuğun var?

A. Sarıgül: İki kız, iki oğlum var.

C.Taş: Allah keder vermesin, adları nedir?

A. Sarıgül: Allah razı olsun! Erkekler Abdullah ve Süleyman, kızlar ise Necla ile Leyla’dır.

C.Taş: Çocuklardan kim evli? Torunlar var mı?

A. Sarıgül: Yalnız Leyla bekardır, öbürleri evlidir. Beş torunum var. Üçü kızımdan, ikisi de oğlumdan.

C.Taş: Allah bağışlasın.

A. Sarıgül: Allah sizinkileri de, size bağışlasın.

C.Taş: Son sözün nedir…?

A. Sarıgül: Çok sağol.

C.Taş: Sen de sağol Ahmet Amca. Allah gölgeni üzerimizde eksik etmesin. Hayırlı ömürler.

Ahmet Sarıgül oğlu Süleyman ile

…………

Notlar: 

 

 

¹. (C.Taş, Samsun, Termal’de Bolas köy şeklinde kaydetmiş. Ancak, röportajın ilerleyen bölümünde A.Sarıgül, Terme adını telaffuz ediyor. Sanıyorum Terme yerine Termal şeklinde bir yanlış yazım hatası var. Bolas adlı köye ait bilgilere ise ulaşamadım. Ancak, Samsun da Balaç ve Ladik de Bolat adlı benzer isimli köyler var.

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bolat,_Ladik

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bala%C3%A7,_Samsun

http://v2.cache4.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/43284114.jpg?redirect_counter=2   

  

². Ahmet Sarıgül’e göre “Oy Meleme” ezgisi konusunda durum şöyledir:

Ezgi, 1965 yılında Aşık Daimi tarafından plak yapılmış ve söz-müziğin Ahmet Sarıgül’e ait olduğu belirtilmiştir. Daha sonraları ise Hasan Sağlam tarafından seslendirilmiştir.

A. Daimi ve H.Sağlam’ın okuduğu varyantlara ulaşamadım. Ozan Rençber ise, bir röportajında Aşık Daimi’nin ‘Oy Melemi’ eserinin kendisini çok etkilediğini ve daha sonraki yıllarda albümlerinde yer verdiğni belirtir, (http://ozanrencber.blogcu.com/ ). Ancak, ezginin Ozan Rençber tarafından okunan varyantı Zazaca’dır. Oysa yukarıda aktarıldığı varyantta da görüldüğü gibi A.Sarıgül, ‘Ben, Zazaca (Kırmancki) ve Türkçe (Tırki) karışık okumuştum. Rahmetli Aşık Daimi o ezgiyi değiştirdi‘ demektedir. Demek ki, Ozan Rençber, ezginin tümünü Zazaca okumakla aslında katkıda bulunmuş oluyor. Ama onun da yanıldığı nokta, ezginin Aşık Daimi’ye değil aslında Ahmet Sarıgül’e ait olmasıdır. Umarım, bu yazı düzeltme için bir vesile olur.

Ozan Rençber’in albümünün yayınlanma tarihine ve okuduğu ezginin yazılı sözlerine ulaşamadım. Ancak, müziğnden yaptığım çözümlemesi (olası küçük farklılıklarla yaklaşık olarak) şöyledir: 

 

Oy Meleme

 

Oy Melemi, Melemi

Çımi şiay buri qelemê

Ez büne meftunê to (Ez biyü/ne meftunê to)

Büne dısmenê alemi (Biyu/biyüne dısmenê alemi)

Çênê to çı kıvara

Royê mı guret mı ra

 Ez bızon ke mırenu,

Vırare fin vılê to ra.

Melem, Melem bê nata

To na zerra mı pota

Çor roji na dinawa

Haqi ma rê rınde vata.

 

Melem to çı kıvara

Royê mı guret mı ra

Ez bızan ke mırenu,

Vırare fin vılê to ra.

Melem, Melem bê çê ma

Ez heyranê çê sıma

Zerra to keşi mekuyo,

Mı to kerda xo çıma (Mı to kerda xo çım ra)

 

Çênê to çı kıvara

Royê mı guret mı ra

Ez bızan ki mırenu,

Vırare fin vılê to ra.

 

*************

Ozan Rençber – Oy Meleme: 

http://www.youtube.com/watch?v=bVObfpaogE0

 “Oy Meleme” ezgisinin bir varyantı da Yılmaz Çelik’in “Biya Duri” (2008) albümünde yer almaktadır.  

Yılmaz Çelik – Oy Meleme: http://www.youtube.com/watch?v=oFawl4Q5p3M 

 

Oy Meleme, Meleme

Çımi şiay buri qelemê

Ez büne meftunê to   (Ez biyü/ne meftunê to)

Büne dısmenê alemi  (Biyu/biyüne dısmenê alemi)

 

Çênê to çı kivara

Royê mı guret mı ra

Ez bızon ke mırenu,

Vırare finu vılê to ra

Melem, Melem bê çê ma

Ez heyranê çê sıma

Zerra to keşi mekuyo

Mı to kerda xo çıma (Mı to kerda xo çım ra)

Çênê to çı kivara

Royê mı guret mı ra

Ez bızon ke mırenu

Vırare fino vılê to ra. 

Bê Melemam bê nata

To na zerra mı pota

Destê xo destê mı ke

Heqi ma rê rınde vata

 

Çênê to çı kivara

Royê mı guret mı ra

Ez bızon ke mırenu,

Vırare finu vılê to ra.

 

*************

CD’nin internetteki tanıtımında şunlar yazılı:

 “Oy Meleme Vatoğ: Aşık Daimi Areker: Hawar Tornecengi Varyant: Rençber (Çekuya Peyene)”

Tekrarlarsak, eser A. Sarıgül’e aittir. A.Daimi, bunu türkçeleştirerek bir varyantını okumuştur. Daha sonraki yıllarda Ozan Rençber tarafından tümüyle Zazaca okunmuştur. Yılmaz Çelik’in “çekuya peyene“ dediği ama aslında tümünü küçük farklılıklarla okuduğu ezginin yazılı ‘kayıtçı’sının Hawar Tornêcengi olduğunu öğreniyoruz. Bu eserin kime ait olduğunu bilmediği anlaşılan ‘Areker’ H. Tornêcengi, bundan böyle yakın köylüsü Ahmet Sarıgül’ü gönül rahatlığıyla kaynak olarak gösterebilir.

³. Cemal Taş’ın yaptığı röportajda “Ela Gözünü Sevdiğim Dilber” şeklinde yazılmıştır. Ancak, kayıtlara “Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber” şeklinde geçmiştir. Aşağıda bu kayıtlardan üç varyantı sunuyorum.  

 

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber-1

 

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber

Ela gözlerini sevdiğim dilber

Cihana saldırdı gözlerin beni

Bu dertten bu sinem çürüyüp gider

Hasrete yandırdı gözlerin beni

 

Ben sana hayranım çekerim cefa

Sular gibi aksam çay olsam daha

Gel sevdiğim senle edelim veda

Hasrete yandırdı gözlerin beni 

 

Yöre: Tercan-Erzincan

Söyleyen : Davut Sulari

Notalayan: Muzaffer Sarısözen

http://www.favorinet.net/yerli-sarki-sozleri/387405-muzaffer-sarisozen-ela-gozlerini-sevdigim-dilber.html 

 

Yavuz Bingöl:

 http://www.youtube.com/watch?v=Ry0N3zVCZiY

 

 *************

 

 

Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber-2   

 

Ela gözlerini sevdiğim Dilber
Göster cemalini görmmeye geldim
Buselerin derde derman dediler
Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim

Senin aşıkların gülmez dediler
Ağlayıp yaşını silmez dediler
Seni seven yiğit ölmez dediler
Gerçeek mi cananım sormaya geldim

Sarıgülü’m elden ele Gezerim
Ela gözlü yari candan severim
Dediler o güzel sararıp solmuş
Hak nasip ederse görmeye geldim

Yöre: Tunceli – Pülümür

Kaynak: Ahmet Sarıgül

Notalayan: Mustafa Hoşsu

Notaları: http://www.turkuyurdu.com/turku-notalari/geldim-ela-gozlerini-sevdigim-13583.htm

 

*************
Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber –3

Elâ gözlerini sevdiğim dilber
Göster cemalini görmeye geldim
Şeftalini derde derman dediler
Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim

Gündüz hayallerim, gece düşlerim
Uyandıkça ağlamaya başlarım
Sevdiğim, üstünde uçan kuşların
Tutup kanatlarından kırmaya geldim

Senin aşıkların gülmez dediler
Ağlayıp yaşını silmez dediler,
Seni biraz saran ölmez dediler
Gerçek mi sevdiğim sormağa geldim

Mail oldum senin ince beline
Canim kurban olsun tatlı diline
Aşık olup senin hüsnü bağına
Kırmızı gülleri dermeye geldim

Karacaoğlan der ki gönül doğrusu
Gökte melek, yerde huma yavrusu
Ben sana söyledim, sözün doğrusu
Soyunup koynuna girmeğe geldim

Kaynak: Karacaoğlan

Söyleyen : Anonim

 http://www.yeniforumuz.biz/showthread.php?1771331-Elâ-Gözlerini-Sevdiğim-Dilber-Anonim

Ahmet Sarıgül,  1962 yılında bu ezgiyi İzmir radyosunda okuduğunu ve daha sonra ise Bedia Akartürk’ün de seslendirdiğini belirtiyor.

 

Türkünün izini sürerken şu değerlendirme ile karşılaştım:

 

“TRT repertuvarında bu haliyle yer alan türkünün aslı Karacaoğlan’a aittir ve kaynağındaki halinden bir hayli yıpratılmıştır. 19.04.1964 tarihinde Mustafa Hoşsu tarafından derlenmiştir. Rep. No. 70”. 

http://www.turkudostlari.org/13583/Ahmet-Sarigul/Geldim-(Ela-Gozlerini-Sevdigim)-sozleri.html

Diğer bir varyantının A.Sarıgül’den önce Davut Sulari tarafından seslendirildiği ve Muzaffer Sarısözen tarafından notaya alındığı “Rep.No: 0147” de kayıtlıdır.

 

Gerçekten bu türkünün bir çok varyantının olduğu ama aslının 17.yy şairlerinden Karacaoğlan (1606-1679) tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu ezgi Neşet Ertaş, Yavuz Bingöl gibi daha bir çok ünlü sanatçı tarafından seslendirildiği gibi farklı varyantları da farklı kişiler tarafından notaya alınmıştır. İşte o detaylara ait bazı bilgiler:

 

 

  ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER TUNCELİ/Pülümür Ahmet Sarıgöl Mustafa Hoşsu Mustafa Hoşsu
  ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER ERZİNCAN/Tercan Aşık Davut Sulari Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen
  ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER ANKARA/Çubuk/Karaköy Burhan Gökalp Burhan Gökalp İsmet Akyol
  ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER MALATYA Kemal Çığrık Ahmet Sezgin Ahmet Sezgin
           

 

http://dc281.4shared.com/img/Mwv902dT/preview.html

 

http://www.trtnotaarsivi.com/arsiv/thm/thm_arsiv.pdf 

 

. Ahmet Sarıgül’ün belirttiğine göre “Vore Vora“ türküsü plak olarak ilk defa 1966’da seslendirilmiştir.  (“En sıfte mı Zazaki plake 1966 de vete“s.23).

 

Bu ezginin bir versiyonu Kadri Karagöz tarafından seslendirilmiştir. 1991 yılında çıkarılan“Yüzyıllık Dersim Türküleri“ isimli kasette ‘Vore Vora‘ adıyla yer alan ezginin söz ve müziğinin “anonim“ olduğu belirtilmiştir.

 

Kadri Karagöz, Yüzyıllık Dersim Türküleri-1991, Söz-Müzik: Halk Türküsü (anonim)

 

Kadri Karagöz: 

 http://www.youtube.com/watch?v=I4mB1rHfy5w&feature=related 

 

Bazı kelimeleri net anlaşılmayan ezginin K.Karagöz tarafından söylenen versiyonu:

 

Vanê vore vora, eşto gılê kou

Çêwu barkerdo amê na dewu

La law to ke sona pêyê dugelu

Comerd Xoli to ma rê vezo biyaro.

Vanê vore vora, vora khanê sero

To jü mordema na xanu sero

Ez mınete ken mordemê jê to

Comerd Xoli binê perrê xo sano

Vanê vorê menda, vora na kou

 

Wusar nao yeno, çeyi sonê waru

La law endi waxtê a roze amo

Mılet mı rê xevera ka to biyaro

 

*************

Bu ezginin bir versiyonu da Metin-Kemal Kahraman tarafından seslendirilmiştir. 2000 tarihli “Sürela“ adlı albümde yer alan ezginin kaynağı (çıme) Hawar Tornêcengi olarak gösterilmiş, söz ve müziğinin (Kılam& Qeyde) ise eski (khan) yani anonim olduğu belirtilmiştir. Ancak, A. Sarıgül’ün verdiği bilgilerden sonra, artık bu durum değişmektedir. Bundan böyle ezginin kaynağı olarak A. Sarıgül’ü zikretmek gerekiyor. Bu versiyondaki sözler şöyledir:

 

Vanê vore vora esto gilê kou

Yarê mı sıleciyo, sono duwelu

La lao, tı ke şiya peyê duwelu

Comerd Xoli to ma rê vezo, biyaro

 

Vanê vore vora … vora khanê sero

Tı jü mordema, na xanu sero

Tiji biya şiren waranê ma serro

Gul u sosini biyê tê ra, ağwe kota daru

 La lao herey mekuye, waxtê vıra ra.

 

*************

Kılam& Qeyde: Khan

Çıme: Hawar Tornêcengi

 Aranje: Metin u Kemal Kahraman

Sürela – 2000

Vanê Vore Vora – Metin Kemal Kahraman:

http://www.we7.com/#/song/Metin-Kemal-Kahraman/Vane-Vore-Vora

http://www.youtube.com/watch?v=C1vaUZqpx0w&feature=player_embedded 

 

. Mazra Koyi: Eski kayıtlarda Türkçesi ‘Mezreköy‘ olup ‘dağ mezrası‘ anlamına gelir. Pülümür Kırmızıköprüye bağlıdır. Bugünkü Türkçe adı Sarıgül’dür. (İlginç olan, köydekilerin çoğunun soyadı da Sarıgül; köye bu adın verilmesinin 1980 sonrasına rastladığı sanılıyor). Aşkirek ise, Zazacası Aşkirege (Askirege) olan bugünkü Kocatepe köyüdür; Pülümür, Kırmızıköprü bölgesindedir.  

 

. Fadike türküsünün sözlerindeki farklılıklara rağmen, müziğinin  aynı olduğu görülmektedir. A. Sarıgül’ün, kendisine ait olduğunu belirttiği ezginin bir versiyonunun, Hıdır Akgül tarafından seslendirildiği ve sahiplendiği anlaşılmaktadır. H. Akgül’ün kasetine ulaşamadım, ancak Yılmaz Çelik’in seslendirdiği versiyonda önce Hıdır’ın, sonra da Yılmaz’ın  adı geçmektedir. Diğer sanatçıların seslendirdiği versiyonlarda  da “söz-müzik“ Hıdır Akgül’e ait gösterilmiştir. Bu demektir ki ezgi, daha çok Hıdır Akgül adı ile tanınmaktadır.

Ancak, Ahmet Sarıgül’ün sözleri çok nettir. Hıdır Akgül’ün eserini ‘sahiplendiğini” belirtiyor. H.Tornêcengi de, A.Sarıgül’in bir yakını olduğu anlaşılan Seydali Sarıgül’e dayandırdırdığı bir çalışmasında eserin Ahmet amcaya ait olduğunu belirtiyor. İşte, A. Sarıgül’ün versiyonu:

 

AX FADIKE


Çarsefe* esta xo ser
Werte de beli nêbena
Mı sêrkerd Fadıka mı
Hurdi hurdi bervena.

Ax Fadıke Fadıke
Newe biya veyvıke
Waştiyê xo dustra niyo
Guneka na çêneke.

Nêzonu çayê bervena
Ez vaji zera xo çina,
Guna naye vemekuyê
Rozê sımara pers bena.

Ax Fadıke Fadıke
Payizi biya veyvıke
Waştiyê xo dustra niyo
Hêfê na çêneke.

Sonde hewnê xo nino
Vana maya mı bêro
Maa xo ke amê-vana
Ez çêna xo teyi benu

Ax Fadıke Fadıke
Newe biya veyvıke
Waştiyê xo dustra niyo
Guneka na çêneke.

Zewez çıko nêzona
Domanu de kaykena
Cira ke qeseyê vanê
Nisena ro bervena.

Ax Fadıke Fadıke
Payiz biya veyvıke
Waştiyê xo dustra niyo
Guneka na çêneke

Vaze Hemedê mı vaze
Neqedinê derdê mı
Sarê xo cênu sonu
Nêverdano piyê mı.

Ax Fadıke Fadıke
Payiz biya veyvıke
Waştiyê xo dustra niyo
Guneka na çêneke.

 

*************
_________________________
Qese u qeyde: Ahmet Sarıgül
Vatoğ: Cafer Kaplan
Het: Pilemoriye (Askirege-Mazra Koyi, 1959)
Arêker: Hawar Tornêcengi

Çıme: Seydali Sarıgül (suka Mannheim-Almanya)

http://www.facebook.com/group.php?gid=37976388996#!/topic.php?uid=37976388996&topic=15289

 

*Çarsefe: Kastedilen çarşaftır. Ancak, birincisi “Çarsefe” şeklinde yazılışı doğru değildir. Çünkü Zazaca’da ‘Çarsef’ olarak telaffuz edilen kelime, erildir. Bu durumda “Çarsefe” değil ama Çarsefê (bir çarşaf) şeklinde söylenmesi gerekir ki, o zaman da cümle “Çarsefê esto xo ser” olur. İkincisi, Dersim’de baş örtüsü olarak Çarşaf kullanılmaz, eskiden de kullanılmıyordu. Çarşafı kullananlar, yanlış bir şekilde Laz olarak bilinen ama aslında Türkçe bir şive konuşan, Karadeniz’den getirilip bölgenin, Ermenilerden kalan verimli topraklarına yerleştirilen göçmenlerin kadınlarıdır. Bunlar siyah ve genellikle de kahverengi örtü giyerlerdi. Erzincan’ın Üzümlü, Tercan, Çayırlı ilçelerine bağlı Türk köylerinde kadınlar hala bu örtüleri giymektedirler. Alevi Zaza kadınları ve özellikle de berbi (berbiye) olanlar ise düğünlerde, çarşaf değil ama ‘hêrame’ denilen örtüyü kullanırlardı. Bu da genellikle siyah renkliydi. Genelde kullanılan baş örtüsü ise Leçege (leçek) idi ki, Hıdır Akgül’in versiyonunda geçiyor. Ayrıca tülbende (tülbent), vala  gibi baş örtüleri de kullanılırdı. Zazaca’da bunların hepsine “Çitıke” deniyordu ki, bu da başörtüsü (çit) anlamına geliyor.

Oy Fadike Fadike

(Hıdır Akgül’ün versiyonu: Seslendiren: Y.Çelik)

 

Zewez çıko nêzana 

Domanan de kaykena

Jüye xeberê vazo

Nisena ro berbena  

Oy Fadikê Fadikê

Ewro biya veyvıke

Waştiyê xo dust ra niyo 

Guneka na çêneke

Leçega eşta sere

Wertê de bêli bena

Mua xo ke vana

 Ez çêna tey benu

 

Oy Fadikê Fadikê

Ewro biya veyvıke

Waştiyê xo dust ra niyo 

Guneka na veyvıke

 

Vaze Xıdırım vaze

Dina to rê nêmana (Dina to rê nêmanena)

Vaze Yılmazım vaze

Dina to rê nêmana  (Dina to rê nêmanena)

Guna na çêneke

Rocê ma ra pers bena.

 

Oy Fadikê Fadikê

Ewro biya veyvıke

Waştiyê xo dust ra niyo 

Guneka na çêneke

 

Yılmaz Çelik:

http://www.youtube.com/watch?v=eo0A_VpWB0k

 

Nilüfer Akbal:

 http://www.youtube.com/watch?v=Nlz1-Albrro

 

Selda Bağcan:

http://www.youtube.com/watch?v=mBLF_eGTP9c

 

Halil Gümüş:

http://www.youtube.com/watch?v=2WcVvNErZxQ

 

Rıza Akkoç:

http://www.youtube.com/watch?v=DkXAE4U_zWs

 

Gulistan Perwer:

http://www.youtube.com/watch?v=8uLdl5wRCQM&feature=related

 

Kardeş Türküler:

http://www.youtube.com/watch?v=viVxvi60Vcc&feature=player_embedded

 

İzzet Altınmeşe – (Türkçe):

http://www.youtube.com/watch?v=TQxpu5p40Bc&feature=related

 

. Oy Kibare Kibare

 

İhsan Güleç’in seslendirdiği ezginin müziğinin, Hasret Gültekin tarafından yapıldığı belirtilmektedir. İhsan Güleç’in seslendirdiği ezginin sözleri biraz farklıdır ama Ahmet Sarıgül’ün ezgisinin bir versiyonu olduğuna kuşku bırakmıyor.   

 

Oy Kibare Kibare,

Mı va sande bê ware

Maa to heşina pê

Ma ğuncena na dare

Piyê to heşino pê

Ma ğunceno na dare

 

Verê banê piyê to

Kibar dara tenge

Ewre mıno tüya*

Şime serê mereke

 

Oy Kibare Kibare,

Warasen de bê ware

Maa to heşina pê

Ma ğuncena na dare

Piyê to heşino pê

Ma ğunceno na dare

 

*************

 

İhsan Güleç, Oy Kibare:  

http://www.youtube.com/watch?v=CtGf0uQT95k

 

Ezginin sözlerini, İnternetteki müzikten çözmeye çalıştım.

 

 

*“Ewre mıno tüya“ şeklindeki bir telaffuz yanlıştır. Doğrusu, “ewre ez ve to ra“ olabilir.

 

⁸. Enver Çelik’in seslendirdiği “Ax Dersimo“ türküsünün sözleri aşağıdadır. Ahmet Sarıgül’ün ezgisi ile karşılaştırıldığında epeyce farklı gözüküyorlar. Ama herhelde bir esinlenme söz konusudur. A.Sarıgül’ün ezgisinin müziğini duymadım. Öyle anlaşılıyor ki A.Sarıgül türküsünün havasının (makamı) ç/alındığını kastediyor.

 

 

Ax Dersimo

 

Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/siirler/26987-ax-dersimo.html#post210227

 

Sanma ki seni unuttum
Senin için adak tuttum
Karın yağmurun bulutun
Özlemimsin Munzur suyu

 

Ax Dersimo, wax Dersimo
Çhemê Munzur zaf hersıno
Mılletê ma surgın kerdê
Dewran dewranê kutıkano
Dewran dewranê kelpono

 

Dertlisin, bağrı yanıksın
Sen tarihin tanığısın
Gelemem çok uzaktasın
İsyanımsın Munzur suyu

 

Ax Dersimo, wax Dersimo
Çhemê Munzur zaf hersıno
Mılletê ma surgın kerdê
Dewran dewranê kutıkano

 

Dewran dewranê zalımano

 

http://www.youtube.com/watch?v=eC5jpv0bL8g

 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=116052688470331&oid=167873859902241&comments

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Bilimsel Saçmalık ve Ismail Beşikçi

Ağustos 4, 2011 at 1:03 am (Makaleler_Nusteyi)

 

Bilimsel Saçmalık ve Ismail Beşikçi

Ismail Beşikçi, ‘Üniversite ve Bilirkişilik’ başlıklı makalesinde üniversite, bilim, fikir özgürlüğü gibi konuları irdelemiştir. Yazısının bir yerinde şöyle demektedir: ”Bilimde, yanlış şeyler söylemenin, hatta saçma şeyler söylemenin sakıncası yoktur.” Evet, fikir özgürlüğü bazından yaklaşıldığında bir sakıncası yoktur denebilir ama bilim açısından bakıldığında bunun oldukça sakıncalı olduğu söylenebilir. Şöyle ki, yine kendisinin verdiği bir örneği alırsak: “…geçmişte pek çok profesör, ordinaryüs profesör, Kürdlerin Türk olduğunu, Kürtçe diye bir dil olmadığını söylemiştir” diye belirttikten sonra, bunun ise bilimsel olmadığını “zira bilimde doğruluğun ölçütü olgulardır” diye eklemektedir. Fakat sayın Beşikçi’nin unuttuğu veya daha doğrusu kabullenemediği bir nokta var ki, o da kendisinin de resmi ideolojiye esir olduğudur.

Nasıl mı?

Sayın Beşikçi’ye göre, Kürtler’in yok sayılması, Kürtçe diye bir dilin varlığının yadsınması, bilim yöntemine uygun değildir. Dahası bu inkarcılıktır, ırkçılıktır, vs. Amenna! Aynen katılıyorum. Ama ilginç olan şudur ki, sayın Beşikçi’nin bir cümle Zazaca bilmemesi ve Zazaca üzerine bilimsel bir araştırmasının olmamasına rağmen, Zazaların ve Zazaca’nın varlığını inkar etmesi, onların Kürt ve dillerinin de Kürtçe olduğunu iddia etmesidir. Dahası “Kürtler ve Zazalar Söylemi Üzerine” başlıklı makalesinde, Kürt ve Zaza şeklinde bir ayrımın ‘bölücülük’ olduğunu, “…‘Kürdler ve Zazalar’ diyerek Kürd Milletini bölmenin yolu aranıyor” demektedir.

Uzatmadan belirtmeliyim ki, l.Beşikçi, o çok eleştirdiği resmi ideolojinin esiri olmuştur. Tıpkı resmi ideologlar gibi bölücülükten, ‘Zaza Kürtleri’nden, “Zazacılık” diye bir akımın “geliştirmeye” çalışılmasından bahsetmekte ve onlarla aynı kavramları kullanmaktadır. Bu kavramların resmi ideologlardan ödünç alındığı çok açık. Kürt Türkleri, Zaza Türkleri, Dağ Türkleri, Türkçe’nin Zazaca ve Kurmanci lehçeleri gibi kavramları İ.Beşikçi de eleştiriyordu. Ama şimdi bunları Kürt resmi ideolojisi adına Zazalara karşı kullanmaktadır. İ.Beşikçi’nin Zazalar ve Zazaca üzerine söyledikleri bilimdışı ve saçmadır. Bunlar üzerinde daha fazla durmayı da gereksiz görüyorum. İ.Beşikçi, bu haliyle artık bir bilim adamı sayılır mı, bilemiyorum ama eğer sayılırsa bir bilim adamı ancak bu kadar saçmalar diyebilirim. Sözü, o pek sevilen ‘fıkra’ ile bitirmek istiyorum: ”xıyar mı ki bölünsünler?”

04.08.11

M.Hayaloğlu

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Seyit Hüseyin’in İtirafları

Haziran 27, 2011 at 1:09 am (Dersim 37/38)

 

Burada anlatılan Hüseyin Doğan, Baba Mansur Ocağından (aşiretinden) Mazgirt Muhundulu (Darıkent) Seyit Hüseyin’dir. Bir de Malatyalı Hüseyin Doğan vardır ki, bu da İzzetin Doğan’ın babasıdır. Malatyalı Hüseyin Doğan Dede, İsyan sırasında Şeyh Sait kuvvetlerini arkadan vurmak üzere Dersim Aşiretlerini devlet safında cephe almaya çağıran kişidir. Bu iki ayrı Seyit Hüseyin Doğan’ın  birbirine karıştırılmaması gerekir.

Dersim 38 kırımının karanlık yanlarının açığa çıkarılması dileğiyle.  

26.06.11

M.Tornêğeyali

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Seyit Hüseyin’in İtirafları

 

Not: Muxundulu Seyit Hüseyin (Hüseyin Doğan) 1937-1938 Dersim olaylarında adı sıkça geçen, devletle irtibatlı şahsiyetlerden biridir. 1937 yılında Elazığ’da yapılan dersim Duruşmalarında, Seyit Rıza’nın idam edilmesi için yaşının küçültülmesine şahitlik eden tek kişi olduğu ve Seyit Rıza’nın da “Bu adam benim oğlum yaşındadır. Nasıl benim yaşıma dair şahitlik yapabilir” dediği anlatılır.

Seyit Hüseyin’in  döneme ilişkin anlatımlarını da içeren aşağıdaki yazı Tunceli eski belediye başkanı Süleyman Kırmızıtaş’ın anılarını anlattığı “İnadına Dersim’de Yaşamak” adlı kitabından alınmıştır.

(Dersim Dergisi, yıl-8, sayı-10, Haziran 2009, s.95-96)

 

Süleyman Kırmızıtaş

 

Muxundulu Seyit Hüseyin’i (Seyit Hüseyin) Mazgirt’te çalıştığım yıllarda tanımıştım. İçkiye düşkün ehli keyif biriydi. 1937 yılında Elazığ İstiklal Mahkemesinde yargılanıp Seyit Rıza’nın yaşının küçültülmesinin tek yalancı tanığı olduğu söyleniyordu. Bu nedenle hor görülüyordu.

Belediye başkanı olduğum yıllarda bir gün Elazığ’da Seyit Hüseyin’i gördüm. Yemeğe davet ettim. Beni kırmayıp kabul etti. Yayla Palas’ın karşısındaki binanın üzerinde bulunan yazlık lokantaya gittik. Yayla Palas’ın balkonlarında bar kızları oturuyorlardı. Dede de böyle manzaraları severdi.

Başladık içmeye. Hayli hoş olduktan sonra olayı sordum, anlatmaya başladı.  

 

 

Muxundu’daki evimde oturuyordum. Jandarma geldi, Abdullah Paşa seni istiyor deyince kalkıp karakola gittim. Paşa telefonda bana dedi ki;

“Seyit, aşiretler Gahmut’taki Süvari Birliğinin etrafını sarmışlar. Silah patlarsa askeri kırarlar. Seni göreyim, askeri kurtar” dedi.

“Paşam ben onlara nasıl erişirim. Yolda beni öldürürler” dedim.

“Hıran üzerinden Kızılkiliseye, oradan da Gerişli Yusuf Ağa’nın evine git. Benim gönderdiğimi söyle, o seni Haydaranlı Hıdır Ağa’ya (Xıdê Alê İsme) göndersin. Xıdır Ağa’yı ikna et. Silahlar patlamadan askerin etrafındaki çemberi kaldırsınlar” dedi.

 

Xıdê Alê Isme (Hıdır Alpaslan)

Söylediği gibi önce Gerişli Yusuf Ağa’nın evine gittim. Beni adamlarından biri ile Hıdır Ağa’ya gönderdi. Haydaranlılar Hıdır Ağa’yı dinlemiyorlardı, Kamer Ağa’nın emrindeydiler. Oğlu Ahmet’i yanıma vererek beni Roşnek’te Kamer Ağa’ya gönderdi. Eve gittiğimizde erkeklerden kimse yoktu. Hepsi silahlanıp gahmut’a gitmişler. Oradan Demenanlılar’dan kale’de oturan Mırzê Hemê Puy’un evine gittim. Orada da kimseyi bulamadım. Mirzali’nin annesini önüme kattım, Tahtê Hıme, oradan da cepheye gönderdim. İnandırıcı olsun diye tespihlerimi de gönderdim. “Aman silah patlatmasınlar, Abdullah Paşa’dan kendilerine selam getirdiğimi söyle. Bir görüşelim” dedim, dinlediler.

 

Xıdê Alê Isme (Hıdır Alpaslan / Dersim 1938 D.38-R-ve-H._H.A)  

Askerin etrafındaki çemberde Kureşanlılar, Yusufanlılar, Haydaranlılar ve Demenanlılar var. Ağaları geldiler, görüştük. Hayli tartışmadan sonra “Üç şartla kuşatmayı kaldırırız” dediler. Şartları şunlardı:

-24 saat içinde Gahmut’taki Süvari Birliği Pah’a (Karakoç) nakledilecek.

-Köprüyü yaktıkları söylenen gençleri teslim edeceğiz, ama hemen serbest bırakacaklar.

-Bundan sonra asker Marçik’teki Ermeni köprüsünden bu yakaya geçmeyecektir.

“Tamam da siz telefonları kesmişsiniz, nasıl bildireyim” dedim. Telefonları hemen bağladılar. H.Abdullah Paşa ile görüştüm. Şartları söylediğimde “Seyit hemen kabul ediyorum, benim adıma sen imza ver” dedi. Hemen askere talimat verdi. Asker Gahmut’tan suyun karşı tarafına geçti. Ben, Miralay necati, Yüzbaşı Burhan, Üstteğmen İsmail Hakkı ve bir kısım askerle o akşam Şögayik’te (Sogayige, nb) Ali Gah’ın (Aliyê Gax, nb) oğlunun evinde kaldık. Abdullah Paşa’ya göndermek için bir rapor yazdım. Gece tuvalet ihtiyacım için çeperlerin altına gittiğimde kafama bir tabanca dayandı. Baktım Miralay, “Seyit o yazdığın raporu yırt, bu benim yazdığım raporu imzala. Yoksa seni öldürürüm” dedi. Korkumdan öyle yapmak zorunda kaldım. Ne yazdığını bilmiyorum. Miralay sabahleyin ismail hakkı’ya dedi ki:

“Paşa durumu bilmiyor, biz devletiz, devletin itibarı vardır. Böyle kaçamayız. Sen bir kaç asker alıp köprüden karşıya geç, bir bakalım ne var, ne yok” deyince ben şiddetle karşı çıktım.

“Biz durumu Paşa’ya bildirdik. Paşa’da kabul etti. Böyle yaparsan anlaşma bozulur” dedim, dinlemedi. Üstteğmen birkaç askerle karşıya geçmek isterken tam köprünün ortasında vuruldu. Böylece olaylar yeniden başladı.

Seyit Rıza’ya gelince, Abdullah Paşa öyle istiyordu. Şahitlik yapmasaydım, beni de öldürürlerdi. Dedim ki, “Seyit Rıza senden yaşça büyük müydü?”

“Evet” dedi. Şahitlik yapmamın karşılığında bana 20 (yirmi) lira para verdiler. Sonra da “Buralardan kaybol” dediler. Ben de doğruca Bursa’ya gittim. Buralarda kalsaydım, hayatım tehlike de olurdu.

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Seçim Analizleri

Haziran 21, 2011 at 11:50 pm (Aktüel_Güncel)

 

 

Seçim Analizleri

2011 Seçim sonuçları açıklandı. Manzara aynı. Değişen fazla bir şey yok. Aslında böyle olacağı veya gideceği önceden de az çok belliydi.

AKP

AKP gücünü korudu, oyunu artırdı. Tek parti olarak iktidarını sürdürecek gücünü korudu. Oy oranı %50 (%49.9). Küçümsenemeyecek bir oran.

AKP bundan sonra nasıl devam edecek? Demokratikleşme konusunda hangi adımları atacak veya adım atacak mı? Kendini dayatan, acil çözüm bekleyen iki önemli sorun var. Biri demokratik bir anayasa, diğeri de Kürt sorunudur. Aslında ikisi de birbirine bağlı ve ikisi de demokratikleşmenin birer unsurları. Bunlarla beraber öteki sorunların da çözümünün yolu açılacak.

AKP her iki konuda da pek istekli görünmüyor. Bütün hayali, anayasayı; bir AKP anayasasını tek başına hazırlayacak bir çoğunluğa erişmekti. Ama bu gerçekleşmedi. Peki, bundan vaz mı geçecek? Sanmıyorum. Ancak, hazırlanacak bir yeni anayasa ne kadar katılımcı olacak veya demokratik olacak mı? Bu meçhul. Ancak her halükarda bir AKP anayasasından farklı olacak. Sonuç olarak denebilir ki, demokratikleşmenin zeminini oluşturacak olan yeni bir anayasa çalışması sürecek. Ama bunun yapısı, niteliği gibi sorunlar tartışılmaya devam edecek. Öte yandan yeni bir anayasanın yapılamaması AKP’nin sonu veya en azından iktidardan düşmesini getirebilir.

Kürt sorununda AKP ‘açılım’a devam edecek mi? Kürt sorununda AKP’nin foyası, son dönemde iyice ortaya çıktı. Özellikle “Habur Girişini” iyi yönetemeyen AKP, adım adım söylemini de değiştirdi. Ve ‘demokratik açılım’dan “milli birlik ve beraberlik” projesine; oradan da “Kürt sorunu yoktur” noktasına geldi. Denebilir ki AKP, Kürt sorununu çözebilecek zihniyete ve vizyona sahip değldir. En başta da samimi değildir. Uzlaşı ile ne kadar yol alınacaktır? Bu da meçhuldur.

CHP

CHP %26 (%25.9) oy oranı ile hem oyunu artırdı, hem de milletvekili sayısını. Ancak iktidar için alternatif oluşturamadığını da ispat etmiş oldu. Ayrıca bunu ‘başarı’ olarak değerlendirmek de pek mümkün değil. Eğer başarı bu ise, CHP’nin iktidar diye bir sorunu yok demektir. Kanaatimce, CHP için %40 altındaki her türlü sonuç aslında bir başarısızlıktır. Başarı durumu Türkiye genelindeki oy oranı ile ölçülebilir ve bu da görülüyor. Ancak, benim esas olarak üzerinde durmak istediğim nokta CHP’nin yeni durumunun değerlendirilmesidir.

K.Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçilmesiyle beraber oluşan söylemde bir ‘Yeni CHP’ vurgusu var. Ve bu Yeni CHP söyleminde eskiye göre bazı yeni veya farklı söylemler var. Mesela Kürt sorununda daha ılımlı bir söylem, demokratikleşme konusunda daha demokrat bir yaklaşım seziliyor. Ancak bunlar oldukça ürkek ve oldukça belirsiz söylemlerdir. Yani bunlar güvenilecek söylemler değildir.

Her şeyden önce, CHP eğer demokrasiyi getirmeye aday ise, öncelikle kendisinin demokratikleşmesi gerekir. Bunun için de öncelikle partinin programından ve tüzüğünden başlaması gerekir. CHP’nin programı eski program, tüzüğü eski tüzük. Parti organları, bu program ve tüzük doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar. Bu anlamda sadece vitrinin değişmesiyle partide demokratikleşme sağlanamaz. Nitekim, yeni yönetimdeki uzlaşma ve milletvekili profiline bakıldığında bu durum çok açık görülmektedir. Bir yandan Süheyl Batum, Emrehan Halıcı, Osman Korutürk gibi sağ unsurlar, öte yandan Sezgin Tanrıkulu gibi ürkek demokratlar ile bu parti nasıl demokratikleşecek? Bir yandan Oktay Ekşi, Sinan Aygün gibi milliyetçi, ırkçı, şöven unsurlar, diğer yandan Hüseyin Aygün gibi bunlarla yanyana durması bile acayip kaçan demokrat adaylar ile hangi ortak noktalarda buluşulacak? Ayrıca CHP’nin ve yeni yönetimin Ergenekon’a bakışı da problemlidir. Partinin yakında çatırdayacağı görülecektir.

İkincisi, Yeni CHP’nin Türkiye için projeleri yoktur veya en azından belirsizdir, söylemlerden ibarettir. Denebilir ki K.Kılıçdaroğlu ve ekibinin projelerini hazırlayabilmesine zamanı yetmedi. Evet, o zaman öncelikle K.Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde dile getirdiği söylemlerinin projelendirilmesi gerekiyor. Yani demokratik bir Anayasa sunusu, seçim barajı, siyasi partiler ve parti içi demokrasi sorunu, başta Kürt sorunu olmak üzere etnik, dinsel ve kültürel azınlıklar sorunu, ana dilde eğitim ve yayın hakkı, vs, vs sorunlarda demokratik bir yaklaşım sergileyebilecek mi? Bunlar gerçekte demokratik bir temelde ele alınır da partiye kabul ettirilir ve bu doğrultuda yeni bir yapılanmaya giderek parti program ve tüzüğü değiştirilebilinirse, Yeni CHP’nin, farklı bir CHP olması mümkün olabilir. Ama bu deveye hendek atlatmak kadar zor görünüyor.

CHP’nin demokratikleşmesi, belki imkansız değildir ama çok zordur. Dolayısı ile böyle bir partinin demoktikleşebileceği varsayımı ile bu partide çalışmak, akıntıya karşı kürek çekmek ve boşa vakit harcamaktır.  

MHP

MHP durumunu korudu. %13 (12.9). Türk milliyetçi ve faşist odakları, güçlü bir demokratik dalga ile dağıtılmadıkça güçlerini koruyacaktır.

BDP, Kürt muhalefeti ile Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku

BDP önderliğindeki bağımsız adaylar bloku büyük oranda hedefine ulaştı. Dersim’de ise sadece yanlış aday seçiminden değil, aynı zamanda Dersimlilerin özgünlüğünü dikkate almayan yanlış politikalardan ötürü kaybetti. Ağrı’da da bir hesap hatası yaptıkları anlaşılıyor. Ama asıl önemli olan gerçekte bağımsız, demokratik ve özgür bir bloğun olmamasıdır.

Evet, adları güzel. “Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu” ama gerçekte BDP merkezli ve A.Öcalan vesayetli bir blok. Bloğun bazı olumlu yanları olsa da –Süryani aday, Şerafettin Elçi’ye yer verilmesi gibi- aslında vesayet altında olmasından ötürü fazla bir şey yapamaz. Türkiye solu, kendi başına bir güç olamadan BDP’ye koltuk değneği olmuştur. Dolayısı ile BDP de diyecek ki, siz benim sayemde meclise girdiniz, söyleyeceklerimi yapmak zorundasınız. Tabii bu söyleyeceklerinin başında da Apo’nun muhatap alınması, koşullarının iyileştirilmesi, vs demokratikleşme ve Kürt sorunun özünden uzak meselelerle dayatmalarda bulunulacak ve yeni gerginliklerle çözümsüzlük üretilecektir. Çatı partisi gibi söylemler lafta kalacak, gerçek demokratik bir blok veya cephe oluşamayacaktır. Demokrat olmayan güçlerin, demokratik bir cephe oluşturmaları zaten hayaldir.

Aleviler

Alevilerin esamesi bile okunmadı. Turgut Öker ve ekibinin yanlış ata oynadıkları anlaşıldı. Demek ki, politika ile inancı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Keza başta eski ABF başkanı Ali Balkız olmak üzere Alevilik alanında çalışma yapan adaylar CHP’de listelere bile alınmayarak dıştalanmışlardı.

Zazalar ve Dersimliler

 Sünni Zazalar

Bu seçimde, kendisi için güç olamayan kesimlerden biri de Sünni Zazalar oldu. Hoş, daha önce de oldukları yoktu. Bingöl, Elazığ, Diyarbakır gibi Zaza yoğunluklu illerde milletvekilleri AKP, BDP ve MHP arasında bölüşüldü. Dolayısı ile Zazalarda ulusal bilincin oluşmadığı, kendileri için, kendi adlarına politika yapacak bilince erişmemiş oldukları net bir şekilde görülmektedir.  

Alevi Zazalar ve Dersimliler

Dersimlilerin, ulusal bilinçten ve örgütlülükten yoksun oldukları çok net görüldü. Dersimliler, Dersim’e yabancı Türk ve Kürt güçleri arasında bölünmüş olarak seçimlere girdiler. Kendi gündemleri yoktu, dayatılan gündemler doğrultusunda figüranlık yaptılar. Doğrusu, pek de kimseye yarandıkları söylenemez. Bu, bir çırpınış, bir tükeniştir. Yapılan şey, denize düşenin yılana sarılmasına benzetilebilir. Bazıları bu durumu ‘Stokholm Sendromu’na benzetiyorlar. Aslında bu, bir yönü ile doğru bir tespittir. Gönüllülük temelinde olmasa da, kerhen de olsa, sonuç değişmez. Belki de bu durumu ‘çaresizlik’ olarak nitelemek daha doğru olacaktır.

Peki, bu çaresizliğin nedeni nedir? Sanıyorum, en önemlisi Dersimlinin neden bir çaresizliğe mahküm olduğu, neden boyun eğdiğinin teşhis edilmesinden ve sonra da varsa çaresinden ya da tedavi yönteminden bahsetmek olacaktır. Çünkü, doğru teşhis, tedavinin yarısı demektir. Ama sadece doğru teşhis de yetmez, aynı şekilde doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması da şarttır.

Dersim toplumunun dinamikleri tahrip edilmiştir, dağıtılmıştır. Dersim, toplum olarak artık kendini yeniden üretememektedir. Kendini yeniden üretemeyen toplum, doğal olarak da kendini geliştirememektedir. Bu sürece 38 ile girdi ve bir daha da toparlanamadı. Sürekli kan kaybetmektedir ve bir daha toparlanması da mücizelere bağlı gibi bir şey. 1937-38 Dersim için bir milattır. 38 kırımından sonra Dersim, artık işgalci güçlerin yörüngesine girmiştir. Zaten, daha önce de bilinçli olmayan toplum, bu kırılma noktasından itibaren, ileri gelen aşiret liderleri vasıtasıyla, sömürgeci güçlerin arka bahçesi haline gelmiştir.

Sonraki süreç biliniyor. Yaşanan adım adım dağılma ve çözülme sürecidir. 1970’lerde solun, 1980’lerden sonra Kürt ulusal hareketinin Dersim’e girmesi de, Dersimli’nin kaderinde olumlu bir oynamamıştır. Tersine, yaşanan ya da dayatılan şiddet ortamı, kalan potansiyelin de tasfiyesine neden olmuştur. Yaşanan aydınlanma Dersimi, Dersim toplumunun gidişatını olumlu yönde değiştirememiştir. Çünkü, uygulanan politikalar Dersim’in özgünlüğünü, Dersim’in sorunlarını dikkate alan politikalar değildir. Tersine Dersim’e yabancı, Dersim’in aleyhine işleyen politikalar olmuştur. Bu tespitte geçerli olan iyi niyet veya kasıttan öte, var olan ya da gelinen sonuç belirleyicidir. Yani hata yapılmış, hatalı politikalar izlenmiş ve sonucun olumsuz olmasına zemin sunulmuştur.

Son yıllarda ve özellikle 1994 yılında geriye kalan köylerimizin yakılıp yıkılması, Dersimli bazı aydın ve yurtseverlerleri Dersim özgüllü düşünmeye itmiş ve bazı çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. Ancak, Dersim’e dönük bu politikalar başarıya ulaşamadı. Bunun esas nedeni de, Dersim’de ve Türkiye metropollerinde bu çalışmaları yürütebilecek dinamiklerin olmaması veya yaratılamamasıdır. Yapılan çalışmalar, diaspora ile sınırlı kaldı ve zamanla etkisini kaybederek zayıfladı.

Peki, ne yapılmalıydı veya ne yapılabilirdi? Dersim’e yönelik bilinç oluştuktan sonra, Dersimlilerin bütün gücü ile Dersim’e yönelmesi, başta yerel yönetimler olmak üzere Dersim’de ve bulunulan her yerde örgütlenmeye gidilmeli ve Dersimi kurumlar yaratılmalıydı. Evet, ulusal bilinç ile donanmış Dersimi kurumlar. Hem merkezi ve hem de yerel düzeyde. Bilinmelidir ki, mücadeleyi örgütleyen ve yönlendiren bir yapılanma olmaksızın, hiç bir çalışma hedefine ulaşamaz. Seçimlerde de, kendi adına çalışan, kendilerini temsil edecek adayların çıkarılamaması, bu handikapın bir yansımasıdır.

Böyle bir çalışma neden yapılamadı? Yapılabilinir miydi? Bunu engelleyen etkenler nelerdi? Bütün bunlara cevap araması gereken Dersimliler, bunun sağlıklı bir muhasebesini yapmak zorundadırlar.

Türk ve Kürt solunun Dersim’e kazandıracağı hiçbir şeyi yoktur. Her iki kesimin yaptığı şey, Dersimlileri kullanmaktır. Bilimum Türk milliyetçi ve dinci partilerinin hedefinin, Dersim’i bitirmek olduğu da yeterince açıktır. Düzen partilerine payanda olmakla, Dersim’e hizmet edilemez. Bu konuda hedef şaşırtmaya, bilinç bulandırmaya son verilmelidir. Aslında düzen partileri ve onların yerli taşeronları yeterince denenmiştir. Tekrar tekrar dolaşıp aynı noktaya gelmek, geçmşiten hiçbir ders çıkaramamak demektir.

22.06.11

M.Hayaloğlu

Ters-Lale_Kaiserkrone (Fritillaria imperialis)

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Şıx Sait ile Seyit Rıza Görüştü mü?

Şubat 22, 2011 at 11:01 pm (Aktüel_Güncel)

 

Şıx Sait ile Seyit Rıza Görüştü mü?

 

Şeyh Sait İsyanı döneminde Dersimlilerin yaklaşımı konusunda farklı rivayetler vardır. Bu rivayetlerden biri de Şeyh Sait ve adamları ile Seyit Rıza ve/ya diğer Dersim ileri gelenlerinin görüştükleri ama anlaşamadıklarına dairdir. Bugüne kadar söz konusu görüşmeler ile ilgili olarak, ne tutarlı bir tanık anlatımı ve ne de bir belge ortaya konmuş değildir. Ancak, Dersimlilerin yaklaşımlarına dair anlatımlar son yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Bunlar, önümüzdeki dönemde yeniden değerlendirilmesi ve irdelenmesi gereken bilgilerdir. Aşağıdaki yazı söz konusu görüşmeye dairdir. Bu bir rivayet midir yoksa gerçek payı var mıdır meselesi, sorgulanması gereken bir noktadır. Bu, yazıda üzerinde durulmayacak olan bu noktanın, daha iyi anlaşılması ve tartışılması için kitapda geçen ilgili bölümlerini aktarmakla yetiniyorum. Zira her kesin bu kitabı okuduğu kanısında değilim ama kitapda geçen anlatımların söz konusu görüşme veya görüşmelere dair rivayetlerin, söylentilerin -tek kaynağı değilse de- en önemli kaynaklarından biri olduğu kanısındayım.

Sözü, yazarın nitelendirmesiyle “Şıx Abdo’nun kızı, Şıx Senem”in anlatımlarına bırakıyorum:

M. Hayaloğlu

22.02.11

 

(sf. 26)  …………..

Kegan bayramında Monzur ziyareti işitilmedik rağbet gördü. Aşiret reislerinin biri giti, öbürü geldi. Ziyaretin içi çakıl, para doldu, kilerimiz adak malıyle taştı. Ne var ki, babom heç hoşnut görünmezdi, kaşlarını yıkar, dolaşırdı…”

Bir gün ava çıkanda Halo’ya sordum:

»Şıh babomun üzüntüsü nedir ki, yüzü gülmez, gözü beni görmez, bilir misin kurban? Bilirsen söyle ki, derdine derman arayak.« dedim.

Halo, başını salladı:

»Şıh babonun derdi budur ki, Şıh Sait, Dersim şıhlarını, ağalarını Osmanlı’ya karşı bayrak açmaya çağırır. Şıh babon katılmamağa direnir. Lakin Dersim aşiretlerinin Şıh Said’e uyacaklarından yılar. Şıhların, ağaların Ziyaret’i aşındırması bundandır. Şıh Sait, hatırını kırmayacağını umduğu her şıhı, ağayı, şıh Abdo’nun ayağına gönderir ki, onu yola yatırarlar…« (s.26-28).

»Müşkili budur ki, şıh Sait, baharın ilk gününe aşiret reislerini ant toplantısına çağırmıştır. Şıh babanun inadını yenmeğe son fırsat bilir bu toplantıyı… «(s.29).

O yıl baharın ilk günü yapılan ant toplantısı yıllar yılı söylenmiştir Dersim’de, hala da söylenir durur. Ezberlemişim her söyleneni. O gün dağın, düzün aşiretr reisleri, seyidi, ağası, beyi tüm sancak açıp gelmişlerdi Monzur’a. Kılıç şakırtısı, nal türküsü doldurmuştur Monzur deresini.. sakalları göbeğinde, ak sarıklı yeşil sarıklı reislerin ardında yiğitleri el bağlayıp Monzur göze’sinin çevresinde toplanmışlardır. Şıh Sait, yeşil papağına beyaz sarık bağlamıştı, sakalı boyalı idi. Heybetli bir ihtiyardı. Şıh Sait’in yanında Drahini, Hani, Palu, Pirani şıhları, ağaları ihtiram dururlardı. Dersim’in şıhları, seyitleri onların karşısında yer almışlardı. Dayım Seyit Raşo ortalarındaydı. Kara sakalı, beyaz kavuğuyle şıh Sait’tten daha heybetli dururdu. Ardında el bağlayan azbet ağalarının sayısı daha kabarıktı. Dayımın bir yanında Şıh Hasan oğullarından Karaballı, Kırıklı, Ferhatlı, Abbaslı şıhları, azbet ağaları sıraya dizilmişlerdi. Bir yanında Şıh Seyit oğullarından Kol’un, Persin’in, Kaf’ın, Beyt’in Bezger’in şıhları, azbet ağaları sıralanmışlardı. Hepsi de sakalı göbeğinde heybetli adamlardı. Lakin şıh babom, tümünden de gösterişli idi. Sakalı aslan yelesi gibi kabarırdı. Kara gözlerinin ateşine bakan alazlanır tutuşurdu. Yüzünü bir gören bir daha görmek isterdi, bakmaya doyamazdı.

Şıh babom, Monzur göze’sinde ev sahipliği ederdi. Dersimli’lere, Dersim dışından gelmiş şıhlara, ağalara, beylare hoş-amedi! söylerdi. Armağanlar alır, armağanlar sunardı.

Bu iş bitende, şıh Said’in münadisi ortaya çıkıp bir hutbe okudu. Dersim dışındaki Kürt beylerinin,Kayılı aşiret reislerinin, Zaza şıhlarının şıh Said’i Kürt padişahı tanıdıklarını, ona biat ettiklerini, Kemal Paşalıya sancak açmaya söz kestiklerini söyledikten sonra:

»Şu kutsal bahar günü huruca geçmeden Sultan Hızır’dan şefaat, Şıh Ahmet Yesevi’nin torunlarından da ant dilemeğe gelmişiz. Karaballı’nın, Abbaslı’nın, Kırıklı’nın, Ferhatlı’nın şıhları; Kaf’ın, Beyt’in Persin’in seyitleri, Şıh Sait’li olmaya hazır mıdırlar? Demen’in, Haydaranın, Ke…. uşağının namıdar reisleri, siz ne dersiniz, Kemal Paşalı’ya sancak açacak mısınız?« diye soranda, Monzur gözesinde soluk kesildi. Derenin şarıltısından, hayvan horklamasından başka ses duyulmazdı. Dersimli seyitler, şıhlar, Seyit Raşo’nun ağzına bakarlardı.

O sıra şıh babom, Seyit Raşo’nun yanına sokulup kulağına bir şeyler fısıldadı. Seyit Raşo, kafa sallayarak dinlerdi. Şıh babomun konuşması bitende, Raşo Dayım sakalını sıvazlayarak doğruldu:  

»Dersim’li seyitler, şıhlar, azbet ağası ihtiyarlar! Şıh Saitli’nin münadisini dinlediniz. Kemal Paşa’lıya sancak açmağa çağırırlar bizi. Bir var ki, Ke…. uşağı aşireti, karar vermeden açık meşveret diler. Şıh Said’in ne sebebe sancak açılmasını istediğini açık seçik bilmek ister. Ant toplantısında bu dileğe saygı göstermek gelenektir. Şıh Sait ortaya çıkıp davasını konuşsun!« dedi.

Bunun üzerine Şıh Sait ortaya çıktı, meramını dile getirdi. Ne var ki sesi gür değildi. Sözünü duyuramazdı. O sebebe hutbesini münadisi tekrarladı.

 

Şıh Sait, ilkin, Kürt padışahı olmasının sebeblerini anlattı:

»Kemal Paşalı, müslümanların Halifesi olan Osmanlı padişahını küffar diyarına sürmüştür. Osmanlı ülkesi padişahsız kalmıştır. Kemal Paşa, urum diyarından gelmiştir. Osmanlı tahtına veraset davacılığı eder. Kürdistan’a da el atmıştır. Ağayı marabadan ayırt etmez. Tüm aşiretlerden vergi ister, asker ister, sadakat ister. Ben aşiret nizamımızı korumak için Kürt padişahlığını ilan edende, Kemal Paşa’nın davası haksız bir dava olacaktır; İngilizi, Fransızı davamızı arkalayacaktır, bizi silaha, paraya donatacaktır. Bu sebebe padışahlığımı ilan ederim. Kürdistan padışahı olarak, Kemal Paşa’nın ayaklar altına aldığı islamlığı, küffar diyarına sürdüğü İslam Halifesini kurtarmağa ant içmişimdir. Ben islam davacısı olarak bayrak açanda, tüm Osmanlılar ardımdan gelecektir. Kürdistan padişahı, Emir-ül-mücahidin deyi anılacaktır. Süleyman Şah torunlarının hükümranlık çağı gelmiştir. O sebebe sancak aöıp ardımdan gelmenizi, Şıh saitli olmanızı isterim sizden.« diye sözünü bitirende bir mırıltı dolandı Dersim aşiretlerini… Şıhlar, seyitler, azbet ağası ihtiyarlar kafa kafaya verip söyleştiler.

Babomun izniyle ilk söze duran azbet ağası Huso oldu:

»Şıh Said’in Kürdistan padışahlığı davasına iyidir, kötüdür! demek bana düşmez. Aşiret reislerinin bileceği iştir bu. Padişahtır! derlerse, padişah olur, Lakin Şıh Said’in halife yüzünden Kemal Paşa’lıya sancak açmak istemesi ters gelir bana… Üzerinde durulacak bir taleptir bu ve de Dersim için gerekli bir dava değildir. Gazi Paşa ne etmiştir ki sancak açıp karşısına dikilmek isterik? Yavuz’dan beri Halifelik kaftanı giyen, Kürdistanda alevi kanı döken Osmanlı padişahına baş kaldırdığı, tahtını devirdiği için mi üzerine yürümek isterik? Hasmımıza hasımlık eden yiğit bize düşman ola? Ayıp değil, zihnime sığdıramazım bunu… Şıh Sait buyurur ki, Kemal Paşa urum diyarından gelmiş, islamı ayaklar altına almıştır. Oysa ben duymuşum ki Gazi Paşa, devlet kapısına ana bir zagon astırmıştır. ‘Devletimizin dini, islam dinidir.’ deyi yazdırmıştır zagonuna… Daha da ileri varmıştır: ‘Her kul, kendi Tanrısına kulluk ede, heç kimseyi ibadetinden ötürü zulüm edilmeye!’buyurmuştur. Yani ki hıristiyanı, müslümanı, sünni’yi, alevi’yi dininde serbest bırakmıştır. Böyle olanda, biz Kemal Paşalıya ne sebebe sancak açarık? Aleviliğe yasak komadığı için mi Sünni Halifenin davacılığına kalkarık, nahak yere kan dökülmesini isterik? Ben derim ki, bize düşen Kemal Paşalı’ya sancak açmak değil, aleviliğe yasağı kaldırdığı için şükranlık armağanı yollamaktır. Biz Ke…. uşağı ihtiyarları böyle düşünürük. Osmanlı’ya sancak açılmasına bu sebeple karşı çıkarık. Lakin ayak dirememize türlü bühtan söylenir. Şıhımızın kara saçlı, gül nakışlı yavrusuna olan muhabbetinden ötürü savaştan kaçındığı çalınmıştır kulağımıza. Tüm kiziptir bu, tüm bühtandır. Dersim aşiretlerinin hayrına bir dava olanda, bir Senem değil, tüm yavrularımızı kurban ederik. Haklı bir dava uğruna canımız kurban, başımız kurban. Lakin Şıh Saitli’nin ortaya attığı dava hak bir dava değilldir. Ke… uşağı şimdiye haksız bir davaya sancak açmamıştır, alışkanlığı yoktur.«

Huso, »Benim sözüm bu kadardır« deyi sözünü tekmilleyip yerine dönende bir çokları gelip tahsin çekti, omuzun öptü. Ben de kucağına tırmanıp boynuna sarıldım, yanağını, sakalını öptüm.”

Azbet ağası Huso’dan sonra Koçgir’in türkü düzen, destan yazan namıdar ozanı Şir ileri çıktı:

»Ben de Azbet Ağası Huso’nun fikrine katılırım.« dedi, »Bir zamansız sancak açma, bir gereksiz huruç etme isteğidir bu, derim. Osmanlı padişahı, yedi düvelin saldırısına uğradığı zamanda açmalıydı sancak. Lakin o zaman heç kimse yerinden kımıldamamıştır. İngilizin vadına kanıp sırt üstü yatmışlardır. Oysa İngiliz, Rus’un, Amerikan’ın hatırını sayıp Kürdistan’ı Ermenilere bırakmıştır. Rıza göstermeyeceğimizi bilip, Rus Kazakları Dersim’e girmiş, Ovacık’ta at oynatmışlardır. Nerdeyse Hozat elden giderdi. Bereket o sıra Kemal Paşa baş kaldırıp Sivas’a gelmiştir, ehli İslamı küffara karşı kıyama çağırmıştır da, bahtımız değişmiştir, Türk’ü, Arnavud’u, Çerkez’i, Laz’ı Sivas’a  sözcü yolladığı gibi, biz de Diyap Ağa ile Seyit Raşo’ya destur verdik. Müslümandan müslümana kötülük gelmez, deyip oraya varmasalar, Kemal Paşa’nın bir andına parmak basmasalar, acep Kürdistan’da bugün kemiklerimizin tozu savrulmaz mıydı? Bizim vaktinde yapmadığımızı Kemal Paşalı yapmıştır. Kılıç kuşanıp at tepmişlerdir. Yedi düveli denize dökmüşlerdir. Padişahın tahtını da başına geçirmişlerdir. Gazi Paşa, kılıcının hakkına Osmanlı’nın mirasına oturmuştur. Bir de Lozan’da yapılan barış toplantısında kafirine, müslümanına beyliğini tanıtmıştır. Gazi Paşa akıllı bir beydir. Osmanlı’nın hatasına düşmek istememiştir. Azbet Ağası Huso’nun dediği doğrudur. Paşa, devlet kapısına ana bir zagon astırmıştır. Sünni davacılığını terk etmiştir. Her kulu dininde serbest bırakmıştır. ‘Hıristiyanı, müslümanı, alevisi, sunnisi, dininde ibadetinde serbest olacaktır’ deyi buyurmuştur. Osmanlı olmayanların örflerini sürdürmelerine de izin vermiştir. Rumun, Ermeninin dinine, örfüne itibar gösterildiği gibi, Kürd’ün, Zaza’nın da  dininei örfüne itibar gösterilecektir.«

Ozan Şir’in davudi sesi dağlarda yankılanırdı. Şıh Sait, durmaz sakalını sıvazlar, kaşını çekiştirirdi. Şir, hutbesini kesmezdi:

»Kemal Paşa, hökümet kapısına astığı bu ana zagonu geri mi almıştır? Aşiret nizamımıza, örfümüze, töremize saygısızlık mı göstermiştir ki, sancak açmaya kalkarız. Vergiyi az verirsiniz, çok verirsiniz mi demiştir; şıhların, ağaların beatını mı, seyitlerin fetvasını mı tanımamıştır, hele hele biz sünni miyik ki, sünni Halifenin davacısı oluruk? Yok ulu şıhlarım, ağalarım, güngörmüş ihtiyarlarım, seyitlerim yok…Bu, hak bir dava değildir. Şıh Sait, İngiliz’in kendisini arkalayacağını buyurur. Ben haksız bir davaya sahip çıkanın niyetinden kuşku duyarım. Kemal paşalı, Iraklı Kürt kardeşlerimizi koruyup İngiliz’e başkaldıran Şıh Mahmud’u arkaladığından, İngiliz bizi ayaklandırır ki, Osmanlı’nın başına gaile açıla; Kemal Paşalı’yı Kürt savunuculuğundan vaz geçire. İngiliz’in ekmeğine yağ çalmak için mi aşiret halkının kırılmasını isterik? Heç şüphe yok, biz İngiliz’in zerine, mavzerine güvenir de huruç edersek, ziyanı Kemal Paşalı’ya değil, bize olacaktır. Şıh Said’in umduğu gibi Osmanlılar Kemal Paşaya ayaklanmayacaklardır. İslam diyarını küffardan temizlemiş, yurda barış getirmiş, dirlik getirmiş bir yiğide ayaklanıla? Yok şıhlarım, yok seyitlerim yok. Kemal Paşalı’ya sancak açmakla biz onun hökümet kapısına astığı, alevilerle sünnileri bir tutan ana zagonuna karşı çıkmış oluruk. Alevilik sünnilik düşmanlığını sürdürmüş oluruk. Bu haksız davaya kalkmakla bölünürük, birbirimize düşerik. Kemal Paşalı’yı da Kürtleri arkaladığına pişman ederik, deyi korkarım. Gazi Paşa dinimize, örfümüze saygı gösterdiğinden nadimlik duysa yerden göğe kadar haklıdır. İşte bu sebebe Dersim’lilerin böyle bir Kürt padişahlığı davasına katılmaları, hele sünni Halife uğruna sancak açmaya kalkmaları büyük hata olur. Zerine, mavzerine güvenip, İngiliz’in igvasına Dersim aşiretlerini kırdırmayı Tanrı da, ecdat da vebal sayar. Bunu yapanda aşiretimizin başına Tujik Babadan, Zel’den, Bobyaz’dan türlü bela yağar. Ke… uşağının ayak diremesine yerden göğe kadar hak veriririm. Dersim’i beladan siyanet etmek ister kardaşlarımız. Benim sözüm de bu kadardır, karar sizindir.«

Azbet Ağası Huso, tahsin çekip Şir’in omuzunu öptü:

»Ömrüne bereket! Benden has konuştun!« dedi.

Şir’in hutbesiyle, Dersimlileri iyice uyardığı görülürdü. Çapul hevesinde olanlar da sancak açmanın yersizliğinden söz ederlerdi. Lakin hutbeler, Şıh Said’i pek kızdırmıştı:

»Bilirim, Kemal Paşalı’nın pulu söyletir bu türküyü size. Ana zagonun aşiret nizamımızı bozacağını pekala bilirsiniz; Dersim’e hayınlık edersiniz!« deyi hançerine el atıp iki ihtiyarın üzerine yürüyende dayım Seyit Raşo, karşısına dikildi:

»Padışah olmadan şıhı, seyidi, azbet ağasını, ozanı hiçe sayar, ölümle korkutmaya mı kalkarsın hey Şıh Sait? Aşiret nizamını korumaktan dem vurursun, sonra da meşveret divanında bile o nizama riayet göstermezsin! Hodpesendane davranışınla, padişahlık davana sahip çıkmağa kimsede cesaret komazsın!« diye azarladıktan sonra şöyle devam etti:

»Ozan Şir de, Huso Ağa da yerden göğe kadar haklıdırlar. Biz, sünni Halife’nin davacısı olup Kemal Paşalı’ya karşı çıkamıyacağımız gibi, Kürt padişahlığı davasına da katılamazık. Dilimize bakıp biz Dersimlilere Kürt! demek gelenek olmuşsa da biz Zazalardan değilik. Kürt olan obalarımız varsa da, çoğumuz Süleyman Şah’ın torunlarıyız. Osmanlı ile bir atanın evlatlarıyık. Kemal Paşa ile Sivas’ta, bir arada yaşamağa söz kesmişiz, ant vermişiz. Milleti gavura satmış bir sünni Halife uğruna Kemal Paşalı’ya karşı çıkamazık. Çıkarsak küfranlık etmiş oluruk. O yiğit paşa elimizden tutmasa, topunu mitralyozunu esirgeseydi, heç şüphe yok, kökümüz kazınır, Dersim adı Ermenistan yazılırdı. Ben Kemal Paşa’yı tanımışım, yüzyüze görüşüp niyetini, kastını öğrenmişim. Kürdü, Arnavud’u Lazı Türkten aşağı tutmaz, sünniyi aleviyi kışkırtmaz bir adaletli begdir. Bu sebebe bir arada yaşama andına parmak basmış, kardaşlığa söz kesmişim. Kemal Paşa şimdiye sözünden hulf etmemiş, andını bozmamıştır. Zagon çıkarıp her kulu dininde, diyanetinde serbest bırakmıştır. Böyle bir paşaya karşı çıkamazık. Sözümüzden hulf edip dostu düşman edemezik, adımızı namerde çıkaramazık…« diyerek Dersim’in bu davayı hak görmediğine kalıbını bastı.

Şıh Sait, Hasan Dede torunlarının en ulusu, en hatırlısı Seyit Raşo’yu kızdırdığına nadimlik getirip çok dil döktüyse de, çatılan kaşları bir daha açılmadı dayımın.

Karşılıklı konuşmalar son bulşanda, Seyit Raşo, Dersim’li şıhlara, seyitlere döndü:

»Şıh Saitli olmak, sancak açmak dileyenler, gözeye çakıl atıp ant vereler.« diye bağırdı.

İlkin Şıh Sait, Hızır’a dua okuyup oniki çakıl attı gözeye. Onun ardından Drahini, Hani, Palu, Pirani, Varto aşiretlerinin yeşil papaklı, aksarıklı şıhları ant çakıllarını töktüler suya. Lakin Dersim’li şıhların, seyitlerin hiçbiri kıpırdamadılar, Seyit Raşo’nun yanından ayrılmadılar.

Sancak açmağa ant içenler, atlarına, esterlerine binip giderken Şıh Sait:

»Tanrının inayetile Kürt padişahlığını kuranda Dersimli’leri dize getirmek boynumun borcudur.« deyi tehdit savurdu. O sıra esteri zarta çektiğinden tüm Dersimli şıhlar, seyitler Şıh Sait’in tehdidine daha bir keyifli güldüler.

Şıh Babom, Dersim’lilere şükranını göstermeğe büyük şölen vermek dilediyse de Seyit Raşo:

»Şölenle vakit geçirecek zaman değildir. Ola ki Şıh Saitli, obalarımızı basa… Her Şıh, aşiretinin yanında, tüfekçilerinin başında bulunmalıdır.« dediğinden cümlesi dağıldılar.

Çok geçmeden Şıh Saitli’nin sancak açıp huruç ettiği, Genç hükümet konağını bastığı duyuldu. Ardından Elaziz’i yağmaladıkları öğrenildi.Sancak açanların Diyar-ı-Bekir’e ulaştıkları haberi gelende, Dersim’de bir bölük çapulcu aşiret reisi, Şıh Saitli olmadıklarına hayıflandılar. Komşu Akabalı uşağının ağası Şıh persin’in, çapul hevesine dayanamayıp marabalarını Şıh Saitli ardına kattığı rivayeti çıktı.

Oysa şıh babom, Azbet Ağası Huso’nun öğüdüne uyup tüfekçilerini Çapakçur,

Kiği taraflarına yollayarak, asilerin köylerine baskın verdi, Şıh Saitliyi ardından vurdu.

Az zaman sonra yağmagerlerin, Diyar-ı-Bekir’de bozguna uğradığı, Elaziz’i de boşaltıp Varto taraflarına çekildiği öğrenildi. Bu haber üzerine Şıh babom, hatırlı aşiret reislerini ardına katıp Elaziz’e vardı, kumandarın aracılığla Gazi Paşa’ya Dersim’lilerin sadakatini duyurdu. Çok geçmeden Gazi Paşa’dan her birine ayrı name geldi. Şıh Saitli’ye uymayıp cumhuriyet hükümatına bağlılık gösterdiklerinden dolayı cümlesine hoşnutluğunu bildirdi.

Bir aya varmadan, Monzur gözesine ant çakılı döküp huruç edenlerin cümlesini Kemal Paşalı’nın perişan ettiği duyuldu. Şıh Said’in; Şıh Apdullah, Şıh Ali, Şıh Galip, Ceyranlılardan Kasım, İsmail ve Rüştü Beyler ve de Kargapazarlı Reşit Ağayla birlikte, Muş üzerinden İran’a kaçmak dilerken, Çarbuh köprüsü civarında yakalandığı, zincire vurulup Diyar-ı-Bekir’e gönderildiği, orada kadı huzuruna çıkarıldığı öğrenildi.

Büyük bir belayı savuşturduğumuza sevinip şenlik ettiğimiz günlerden bir gün obamıza bir bölük Kemal Paşalı süvari leşkerinin geldiğini gördük. Şıh babom, ihtiyar ağalarla karşı çıkıp gelenlere hoş-amedi! söyledi. Kazanlar kurdurup zabitleri, leşkeri ağırlamak diledi. Lakin kemal Paşalı’nın dostluk ziyaretine gelmediği anlaşıldı. Kadı, ferman yazmış ki, Şıh Abdo’yu alıp huzuruna götüreler.

Kaşları çatılan Şıh Babom:

»Biz Şıh Saitli olmamışık, Gazi Paşa’ya sadakat andı iletmişik, Paşa’dan amanlık fermanı almışık… Kadı ne sebebe huzuruna ister bizi?« diye soranda, zabit omuzlarını kaldırıp:

»Bilmezim,« dedi, »ola ki şahitlik için çağıra… vakit fevt etmeden gitmemiz gerekir.«

Şıh babom naçar kalıp, seyislerine hayvan hazırlamalarını söyledi. Anama helallık dilemek için, beni kolumdan tutup içeri götürdü, azbet ağası Huso’ya da, ardından gelmesini işaretledi.

Anam, Kemal Paşalı’nın şıh babomu götürmeğe geldiğini duymuştu. Dizlerini döğer, sağını yolardı. Şıh babom, anamı teselli için:

»Meraklanacak bir şey yoktur hatun!.. Kadı, şahitliğe çağırırmış bizi…« diyende anam:

»Bir alay leşker boşuna gönderilmez bir şıhı almağa kurban… Niyetleri kötü bunların… Canına mı kıyacaklar, zindana mı atacaklar bilmezim. Oy anam, anam evimin temeli sallanır, oy!« diye başını duvara vururdu.

Bunun üzerine şıh babom, yutkunarak anamın sırtını okşadı:

»Şıh anaya saç yolup döğünmek yaraşmaz. Kaderin her her cilvesini metanetle karşılamak gerek.« Bir elini Huso’nun, bir elini anamın omuzuna koydu. Vasiet eder gibi ağıtlı bir sesle:

»Senem kızımı da, aşiretimi de size emanet ederim.« dedi, »yokluğumu bir kula duyurmayacaksınız. Aşiret halkının davasına sen bakacaksın Huso. Başınız sıkılanda Seyit Raşo’dan imdat dilersiniz.«

Anamla helallaştı, Huso emmiyle sarmaştı, helallik diledi. Sonra beni kallarile sardı, bağrına bastı:

Şıh babomu hazırlanan ata bindirdiler. Kemal Paşalı’nın süvari leşkerleri babomu aralarına aldılar, Monzurdan aşağı yrüyüp gittiler.

Şıh babom bir daha geri dönmedi.

Sonradan öğrendik ki, Şıh Saitli marabalar, şıhlarının öğüdüne uyup ağız birliği etmişler, şıh babomu kadıya gammazlamışlar:

»Bizi sancak açmaya kışkırtan, şıhımızdır. Biz Ke… uşağı şıhının marabalarıyık.« demişler.

Şıh babom kadıya:

»Haşa, bunlar Ke… uşağının marabaları değildirler. Ke… uşağından müfteri çıktığı heç görülmemiştir. Lanet yüzlerini ilk kez gördüğüm bu hayınlar, Şıh Sait’in sadık kulları, müridleridir. Kemal Paşalı’ya sancak açmadık deyi bize düşmanlık ederler, iftira söyleyip bizi yakmak isterler.« demişse de kadıya meram anlatamamıştır. Şıh Saitli ile birlikte şıh babomu da yaplı ipe çekmişlerdir.

…………

Ne var ki, babocuğumun Şıh Saitli olmaması da aşiretimizi beladan kurtarmaya yetmedi. Şıh babomu astıranlar, Kemal Paşalı’nın husumetini aşiretimiz üzerine de çektiler. Bir bölük cenderme, silah toplama bahanesiyle obamızı bastı. Monzur gözesindeki cevizler altına hayme kurup silah topladılar. Silah aramağa girdikleri komlarda, haymelerde ne bulduysa aldılar. Yol keserler, kervan soyarlar, mavzer gizlerler, deyi Huso ile birlikte iki azbet ağasını, yüzkırkbeş marabayı zincire vurup götürdüler. Başka oba seyitlerinin, şıhlarının ve de kullarının sürgüne gönderildiği rivayeti de duyuldu. (s.30- 42).

 

Kitabın adı: Memo

Yazarı: Kemal Bilbaşar

Tekin yayınevi, İstanbul 1972 baskısı.

Sözlük: (tarafımdan oluşturulmuştur. M.H.)

Kegan bayramı: Gağan; gağant, (“Ocak ayının birinci haftası sonundaki iki gündür. İlk gün çocuklar evleri dolaşır, hediye toplarlar.“ K.B, Memo, s. 20).  

Azbet: Aşireti meydana getiren küçük topluluklar, (s.22). Doğrusu, hezbet.

Münadi: Nida eden, seslenen.

Küffar: Gavurlar, kafirler

Zagon: kanun, yasa, anayasa, gelenekselleşmiş yaşam baçimi. Rusça’dan geldiği söylenir. Dersim Zazacasında ‘zogonê ma‘ ve ‘zogonê Kırmanciye’ gibi terimler toplum düzeni, toplumu bağlayıcı sistem anlamlarında kullanılır. Yazılı değildir ama uyulur. Türkçe’de, kimi yöresel ağızlarda da kullanıldığı anlaşılıyor.

Bühtan: İftira 

Kizip (Kizb): Yalan

Tahsin (etmek): Beğenmek, alkışlamak, tebrik etmek

Huruç (huruc): İsyan, baş kaldırı.

Beat: Berat olabilir, bu durumda: Nişân. Rütbe. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kâğıt.“

Zer: Altın, (Zazaca Zern). 

Nadim: Nedamet etmiş, pişman, (nadimlik: pişmanlık).

İgva: Ayartmak. Azdırmak. Baştan çıkarmak.  

Siyanet: koruma, (siyanet etmek: korumak)  

Hodpesendane: Kendini beğenmişlik, başına buyruk

Küfran: Nankör, (küfranlık: nankörlük).  

Hulf: Sözünde durmamak, ahdini bozmak

Ester: At, katır, (Zazaca’da at olup astor, ostor, vb şekillerde telaffuz edilir).

Name: Mektup (Farsça ve Zazaca, ayrıca Zazaca’da isim).

Fevt: Kaybetme, kaçırma.

Leşker: Asker.

Müfteri: iftiracı, başkasına suç isnad eden.

Hayme: Çadır.

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim Hayat sayı: 5

Ocak 24, 2011 at 12:16 pm (Dersim Hayat)

 

Dersim Hayat sayı: 5, 5 Ocak 2011

https://dersimzaza.wordpress.com/dersim-hayat/

 

https://dersimzaza.files.wordpress.com/2010/05/dh-5_on51.jpg

 

                                            

 DERSİM HAYAT’TAN

 

“Ciğerim Dersim için neden dört dağ arasında denmiştir biliyor musun?” Neden amca? “Çünkü girişi olupta çıkışı olmayan bir kenttir. Bu kapıdan içeri girenin derdi de neşeside burada derinleşir  Dersim’de neler yaşanıyor, üzerine ilçeleri ve ilin mahallerini dolaştık. ‘Dersim Dört Dağ İçinde’ Dersimli’nin de Dersimli olmayanında en önce söylediği oldu. Dağ gibi derinleşen duyguları, ırmak gibi duran, çoşan, heyecanlanan, hüzünlenen cümleler izledi. İnsan yaşadığı yere benzer sözü bir kere daha ne çok haklı çıktı.

Kent ağız birliği ile birahaneler üzerine dert yanıyor, Gülen Cemaati Dersim’in yıllardır her türlü baskıya rağmen aydınlığını koruyan ışığına bir karartı olarak indiğinden yakınıldı. Gençlerin esrar ve alkolün düş aleminde yarından umudu kestikleri dillendirildi. Gençler geleceksizliği anlattı. Kamiller ne anlatalım deyip sustular en derinden onlar konuştu aslında.

“Dersim: Bir Dokun Bin Ah İşit” başlığı ile yayınladığımız görüşler aktarımımızın girişi oldu. Sonraki sayılarımızda detaylı tartışmayı açacağız. Madde bağımlısı görüleninden, esrar kullanıcısına, birahane çalışanlarına, kadar konuştuk. Dersim’in 38’den sonraki en büyük yıkımı 94 köy boşaltma, halkı ezme, ve düşürme operasyonunun mağdurları ile o korkunç günleri ve yılları konuştuk. Bunları bir sonraki sayımızda okuyacaksınız.

Bu sayımızda; Araştırma Görevlisi Ercan Geçgin’in “Dersim’in Toplumsal Kalkınmasına Yönelik Olanaklar ve Engeller” başlıklı makalesini ilginize sunduk. Tarihçi Annika Törne’nin “Bu Bilgi Bütün Dünyaya Nasihat Olabilir” başlıklı Dersim kültürünün bugün anlaşılmayı hakeden derin bilgisinin dünyaya anlatımı için hatırlatıcı yazısının bizi bir çok şeyi sorgulamaya götüreceğini düşünüyoruz.  Dersim’de ekonomik kalkınma için yapılan çalışmalardan Dersim A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı ile röportajımızı ilginize aktarıyoruz. Dersim A.Ş.’nin kurduğu mandıranın en yakın destekçisi Tatuşağı Kooparatifi’nin üretime hazır hale gelişini selamladık. İlimizin Valisi Sayın Mustafa Taşkesen ile Valiliğin çalışmaları ve kendisinin Dersim’e yönelik duyguları hakkında konuştuk. Haydar Oğur’un Kırmançça müziğin önemli isimlerinden Yılmaz Çelik’in doğasını dilini anlatan sürükleyici anlatımını aktardık. Teslim Sarıgül yöremizde yetişen şifalı bitkilerden Thırskı üzerine yazdı, bitkilerimizi daha iyi tanımaya olanak sunan bu çalışma sayfalarımızda yerini aldı yine.

Dersim kapılarını küresel sermayeye kapatamaz uyarsında bulunmuştu Dersim Sempozyumu’nda Baskın Oran. Dersim’in dört dağının kapsından giren baraj şirketleri, siyanürlü altın ayrıştırma ocaklarının ekonomik gücü ve canımız, hayat arkadaşımız olan doğamızın bizden parça parça koparılışını her sayımızda aktarıyoruz. Bu sayımızda bu şirketlerden biri olan  TURKCELL’in kutsal değerlerimizi hiçe sayan yönelimini Arif Bilgin’in “Tume Xızır’a Baz İstasyonu” değerlendirmesi ile sizlerle paylaştık. Katliamara, sürgünlere, yoksaymalara maruz kalan Alevilerin yaşamları boyu süre getirdikleri öğretilerini işleyen Alevilik ve İnsan başlıklı makaleyi Turabi Saltık imzası ile yayınladık. Zazaca ( Kırmançki) sayfalarımızda Ovacık ilçemizin köy adlarını Xıdır Eren yazdı, yanı başında dilimizden bir şiir eşlik etti. Mesut Keskin’in hazrladığı Zazaca ( Kırmançki) dil derslerine bu sayımızda da devam ettik.

Dersim bunca dert, bunca neşe ile hayata ders olmaya devam ediyor, hayattan dersini alarak. Kuşku yok ki dersimizi ve Dersim’imizi çalışmaya devam edeceğiz. İlginiz ve desteğiniz gücümüz olmaya devam edecektir. Gazetemiz Dersim Hayat’a abone olmanız en büyük dayanağımızdır.

Dersim Hayat önemli görüşme notları, hayattan aktarımlar ve araştırma yazıları ile oluşacak sayısının dışında Dersim Spor özel eki ile sizlerle olacak. ..

                                                             Neşeli sayılar çıkarma umudu ile…

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Fatsa: Keske Olmasaydı?

Ocak 23, 2011 at 11:57 pm (Videolar)

 

 

Fatsa: Keske Olmasaydı?

 

 

 

http://vimeo.com/15098750 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

MÜZİSYEN MİKAIL ASLAN’IN ‘PETAG’INA DAİR TARTIŞMALAR

Ocak 22, 2011 at 11:51 pm (Dersim ve Ermeniler)

 

MÜZİSYEN MİKAIL ASLAN’IN ‘PETAG’INA DAİR TARTIŞMALAR

 

 

********************************************

 

DERSİMLİLER ERMENİ KARDEŞLERİNİ DAHA DOĞRU ANLAYABİLMELİ

 

Ermenisiz Dersim ya da Dersimsiz Ermenilik Tasavvuru Üzerine 

 

Yazıların tümü

 

https://dersimzaza.wordpress.com/ermeniler-ve-dersim/

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Yeni Yıla Girerken

Ocak 14, 2011 at 11:03 pm (Aktüel_Güncel)

 

Yeni Yıla Girerken

 

Öncelikle yeni yılınızın uğurlu olmasını dilerim.

 

Çok Dilli Yaşam

Eski yılın son günleri ile yeni yılın ilk günlerinde en çok tartışılan konuların başında DTK ve BDP’nin gündeme getirdiği ‘iki dilli‘  yaşam başta olmak üzere, ‘demokratik özerklik‘ ile bağlantılı sorunlar vardı. Konu tartışılmaktadır.

Genelkurmay baskanlığı, MGK bildirisi derken başbakan Tayyip de aynı içerikli açıkklamalarda bulundu. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet tekerlemeleri birbirini izledi. Gerçi bunlar yeni şeyler değildi. Aynı sözcüklerle, aynı söylemi Tayyip, daha önce de telaffuz etmişti. Ama bu durum bir sonuca da işaret ediyordu. Demokratik açılım, Kürt açılımı gibi söylemlerin sahteliği ortaya çıkmakla kalmıyor, “milli birlik ve beraberlik“ projesinde ısrarın süreceği anlaşılıyor.

Bu durum, cumhuriyetin tekçi zihniyetinin yeniden teyit edilmesinden başka bir anlam ifade etmese de, AKP veya CHP gibi muhafazakar, gerici partilerin demokrasi gibi projeleri gerçekleştirebilecek bir vizyona sahip olmadıkları ve olamayacaklarının da ispatı anlamına gelmektedir.

Önümüzdeki dönemde ‘Demokratik Özerklik‘ projesinin daha etraflı şekilde tartışılacağı anlaşılmaktadir. Mesele, projenin sahibinin kim olduğu değil, içeriğidir. Daha da önemlisi uygulanabilirliği, hayata uygun olup olmadığıdır. Bunun ayrıntıları da zamanla ortaya çıkacaktır.

“Demokratik Özerklik“ projesinin ilk belirtilerinden biri, iki dilli, daha doğru bir ifade ile çok dilli yaşam alanında ortaya çıktı. En pratik örnekleri de iki dilli tabelalar oldu. Batman başta olmak üzere Kuzey Kürdistan`in birçok il ve ilçesinde Kürtçe ve Türkçe –bazı yerlerde Süryanice ve Arapça- yazılı tabelalarla başlayan uygulama, Dersim belediyesinin Zazaca ve Türkçe tabelaları asması ile sürmektedir. Yine Batman başta olmak üzere savcılık kararı ile başlayan tabela indirmelerin, diğer il ve ilçelerde de süreceği tahmin edilebilir. 

Dersim şehir belediyesinin bu yaklaşımının desteklenmesi gereken bir uygulama olduğu söylenebilir. Yetkisi dahilinde olmasa da Tunceli adının değiştirilmesi kararından sonra, iki dilli tabela uygulaması da, sadece demokratik bir hak değil, aynı zamanda medeni cesaret gerektiren doğru bir karardır. Umarım, Kürt milliyetçileri, neden Kürtçe değil de Zazaca tabela asıldı diye protestoda bulunmazlar! Ayni şekilde Dersimli geçinen bazı lumpen takımının iki veya çok dilliliğin “bölücülük“ olduğu şeklindeki Kamer Genç zihniyetini de mahküm etmek gerekiyor.     

Düşünce özgürluğü bağlamında, Dersim belediye başkanının ceza alması da kınanması gereken bir durumdur. Keşke, cezaya konu olan eylem, A.Öcalan`i savunmak gibi bir dayatma değil de, demokrasi için, Dersim için ödenen bir bedel olsaydı.

Dersim belediyesinin iki dilli yaşam bağlamında attığı adımların sürmesi ve diğer yerleşim ve yaşam alanlarına da örnek olması gerekir. Dersim ve çevresindeki Zaza yerleşim bölgelerinde iki dilli yaşam, her alana yayılmalıdır. Sokakların, köylerin, belde ve ilçelerin adlarının eski ve orijinal biçimlerini alması için gereken çalışmaların yapılması gerekmektedir. Diğer yandan ana dilde eğitim için projeler geliştirmek ve hayata geçirmek gerekmektedir. Keza Zazaca televizyon ve radyo için de ayrı projeler üretmek sadece zaruri değil, aynı zamanda acildir.

*****

 

Örtülü Af

Son günlerde Türkiye`de tartışılan güncel konulardan biri cezaevlerinden salıverilen tahliyeler ile ilgili. Bazıları, onyıla varan tutukluluk süresinin adaletsizliğini öne çıkarırken, diğer bazıları da yüzlerce kişinin katillerinin de aralarında bulunduğu tutukluların salıverilmesinin aslında bir “örtülü af“ olduğunu savunmaktadırlar.

Konunun özeti şudur: Sözde uyum ama gerçekte göz boyama yasaları çerçevesinde AKP hükümeti tarafından uzun tutukluluk süresinin kısaltılması niyetiyle düzenlemeler yapılır. Uygulanması iki veya üç kez ertelendiği belirtilen CMK 102.maddesine Yargıtay 9. Ceza dairesinin getirdiği yorum ile tutukluluk süresi, adli vakalarda beş, siyasi davalarda ise onyıl ile sınırlandırıldı. Bu durumda, onyil içerisinde sonuclandırıl-a-mayan yargılamarda tutuklu, isterse yüzlerce kişinin katili ve/ya aynı zamanda emir vereni olsun, serbest kalmaktadır. Bu durumdan esas yararlananların Hizbullah gibi bazi aşırı dinci ve sağcı örgütlerin, bazı mafya çetelerinin, şiddeti esas alan bazı silahlı sol ve PKK gibi Kürt örgütlerinin lider ve militan kadrolari olacağı tahmin edilmektedir. Çünkü onyıl gibi uzun bir sürede yargılaması sonuçlanmayan davalar, genellikle toplu dava olarak da nitelenen çok sanıklı ve nispeten karmaşık örgüt ve/ya çete davalarıdır. Nitekim cezaevlerinden ilk çıkanlar bazı Hizbullah liderleri ile bir mafya çetesinin lideri Sedat Şahin oldu. Hizbullah liderlerinden bazılarının yüzlerce kişinin katili ve aynı zamanda ölüm emrini veren kişiler olduklari ise sır değildir.

 

Peki nasil oluyor da, örneğin bir kişi yazdığı bir kitap veya makaleden ötürü “düşünce suçlusu“ diye onlarca yıl hapis yatarken, yüzlerce kişinin katili veya katliam emrini vermiş olan biri onyıl yatmakla serbest kalıyor? Bunu açıklamak, açıklayabilmek pek de kolay değildir. Adalet bakanı Sadullah Ergin, sorumluluğu Yargıtaya yüklerken, Yargıtay da sorumluluğu Adalet bakanlığına havale etmektedir.

          

Gel de çık işin içinden! Türk usulü adalet bu olsa gerek. İnsan, bir “örtülü af“ demekten ve hatta  Hizbullah’a yönelik özel bir düzenleme demekten kendini alamıyor. Burada Yargıtay’ın hiç hatası veya sorumluluğu yoktur, sonucu çıkarılamaz elbette. Faşist ve totalider rejimler dışında dünyanın hiç bir ülkesinde görülemeyecek olan tutukluluk süresinin, onyıl gibi bir üst sınırdan belirlenmesi, salıverilmelerin önüne engel olamadı. İlk etapda bin, sonraki süreç de artarak devam edecek sayıda davası sonuçlanmayan tutuklu salıverilecektir.  

Hükümet yetkilileri, Yargıtayı köşeye sıkıştırmayı ve yargıyı tamamen ele geçirmek için demagojik söylemlerle kitlelerin bilincini bulandırsalar da, esas sorumluluğun kendilerinde olduğunu örtbas edemeyecek kadar zor durumdadırlar. Mızrak, çuvala sığmamaktadır. Anlaşılan, minareye kılıf uyduramayacaklar. Zira bu durumun, ülkeyi gereksiz yere bir yıl boyunca geren referandumun sonuçlarından biri olduğu söylenebilir. Kasıtlı ve planlı olduğu iddia edilmese bile, en basitinden beceriksizliğin bir ifadesi olduğu pekala söylenebilir. Ama en önemlisi de, bunun BDP’nin önünü kesmek için hazırlanmış bir komplo olduğu iddiasıdır.   

*****

 

Son günlerde Türkiye’de tarışılan konulardan biri de güzel sanatlar, tarihi değerler, vb konuları kapsayan alanlardaki ahlaki içerikli tartışmalar oldu. Kanuni’yi konu edinen Muhteşem Yüzyıl ile Bediuzzaman Said Nursi’yi konu edinen Hür Adam filmleri ve Kars ‘Ucube‘si değişik çevreler tarafından afaroz edildi. Farklı amaçlardan yola çıksalar da hepsinin birleştikleri ortak nokta ‘istemezük‘ oldu. Doğrusu, bu çevrelerin verdikleri tepkiler yanında, Muzaffer Oruçoğlu’nu protesto eden bizim Dersimli namusçuların tepkilerinin oldukça masum kaldığını belirtmem gerekiyor!

*****

 

                                              

Genel Seçimler ve Dersim

Önümüzdeki seçimler icin adaylarımızı şimdiden belirlemeli ve ilan etmeliyiz. Dersim için, başta dilimiz Zazaca (Zazaki/Kirmancki) olmak üzere kültürel ve tarihsel değerlerimiz için çalışacak bilinçli ve kararlı, demokrat adaylara ihtiyacimiz var. Böyle adaylar var mıdır? Varsa, öne çıksınlar!

İster partili, ister bağımsız olsun, sahtekarlara, çıkarcılara, fırsat düşkünlerine ve tutarsız yaratıklara artık, dur dememiz lazım. Kılıçdaroğlu’ların, Kamer Gençlerin, S.Yerlikayaların, CHP’nin, AKP’nin, BDP’nin, sahte solun bütün renklerinin ve diğer bilumum fırsat düşkünlerinin oyunlarını boşa çıkarmak lazım.

Not: Bu kısa yazıda ben sorunu Dersim bağlamında ele aldım. Aslında bütün Zaza yerleşim alanlarında benzer veya paralel çalışmalar yapılabilir ve yapılmalıdır. Ama bugünkü koşullarda herkesin bulunduğu veya ait olduğu alanlarda çalışması ve özgün çalışmalar yürütmesi daha yararlı olabilir.

14.01.11

M.Hayaloğlu

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

M. Oruçoğlu ve Salman Rüştü

Aralık 25, 2010 at 11:09 pm (Aktüel_Güncel)

 

 

 

 M. Oruçoğlu ve Salman Rüştü

 

Salman Rüştü’nün başına gelenler az çok biliniyor. Ayetullah’ın verdiği fetva ile ‘katli vacip‘ olmuştu.

Bir süredir M. Oruçoğlu hakkında bir takım kişilerin yürüttükleri kampanya da bana S.Rüştü’nün başına gelenleri hatırlatıyor.

Ne yapmıştı S.Rüştü? İslam’a ve Kuran’a dair bazı rivayetleri yorumlamış, İslam dininin kurucusu Muhammed’in bazı söylemlerini ve yaşamındaki tutarsızlıkları edebi bir dille yermişti. Kişilerin adları, inançları anılmadan da yaptıkları olumlu ve olumsuz şeyler değerlendirilebilir, pekala. Ama adına ‘İslam‘ denen evrensel bir ideolojiye dönüşmüş dogmaları yumurtlamış asıl sahibini anmadan geçmek de, kaçak güreşmeye benzerdi, doğrusu.

Bugün sapıklık sayılan, küçük yaştaki çocukları kandırarak cinsel istismarda bulunma veya tecavvüz etme eylemlerine kanuni yaptırımlar uygulanıp cezalandırılırken, dokuz yaşında olduğu iddia edilen kız çocuğuyla evlenen İslam peygamberi eleştirilmeyecekti. Olacak şey değil! Öncelikle peygamber geçinen, lider ve önder olanların yaşamlarının örnek olması gerekmiyor mu? Suçlu olanlar, suçu işleyenler mi, yoksa bunu eleştiren veya teşhir edenler mi? Muhammed’in oniki (12), halife Ali’nin ise tam dokuz (9) kadın ile evlendiği dile getirilemeyecek mi? Halifelerin, liderlerin, beğendikleri kızı haremlerine kapatmaları eleştiremeyecek mi? Bunlar dile getirildiği zaman, sorun, neden İslam, Alevi veya toplum düşmanlığı olsun?

Muzaffer Oruçoğlu, yıllar önce Tohum ve ardından Dersim adlı romanlarını yazmıştı. Önce Tohumu ve sonra devamı diye Dersim’i okumuştum. Aradan yıllar geçti. Şimdi kitapta geçen olayları, tam olarak anımsadığımı söylersem yalan olur. Ama, her iki romanın da beni oldukça sardıklarını söyleyebilirim. Bu romanlardan sonra Newroz adlı romanını da okumuştum. Ama oldukça yavan bulmuştum. Zar zor bitirdiğimi söyleyebilirim. Yaşar Kemal’in “Fırat suyu kan akıyor baksana” adlı romanını çağrıştırmıştı bana. Bu son iki romanın ikisi de değerli olabilir, haksızlık yapmak istemem ama bende bıraktıkları izlenimi de dile getirmek istedim. M. Oruçoğlu’na karşı yürütülen oldukça düşük seviyeli salvolar karşısında, kitaplığımda bulunan bu iki kitaba şöyle bir göz attım. Ama doğrusu yeniden okumayı göze alamadım. Çünkü, benim için bugün daha öncelikli çalışmalar sözkonusudur. Ama, daha önce yazmaya fırsat bulamadığım, biraz da önemsemediğimi düşünerek bu değerlendirmeyi yazmaya karar verdim. 

M. Oruçoğlu Tohum’da kendisini, örgütünü, arkadaşlarını anlatıyordu. Gerçekçiydi. Yaşananları ve özellikle de yaşadıklarını, gördüklerini anlatıyordu. Edebi ama anlaşılır bir dille. Abartma yoktu. Anlatılanlar saf ve masumdu. Bu anlatılanlar, benim çocukluk yıllarıma denk geliyordu. O yılları hatırlıyorum, hem de oldukça iyi hatırlıyorum. Kamyondan yola, tonlarca dersem abartma olur belki ama kilolarca ağırlığında, paket paket gazete atılmıştı. Farklıdırlar diye, birkaç kilometre boyunca yürüyerek toplamıştım gazeteleri. Ama hepsi aynı veya yakın tarihliydi. Ve hepsinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının oldukça büyük, boy boy resimleri ve içeriklerini pek de anlayamadığım yazılar vardı. Devrim ve devirmekten, yıkmaktan falan bahsediyorlardı. Babama götürmüştüm gazeteleri. Gazete okumaya pek de zamanı olmayan babam, yoruluncaya kadar okumuş ve bana bazı şeyler anlatmaya çalışmıştı. Gazetede bahsedilen kişilerin veya arkadaşlarının, bizim bölgede de dolaştıklarını, yabancı kişileri görürsem yanlarına gitmememi tembihlemişti. Daha sonra o gazetelerdeki bütün yazıları tek tek okumuştum. Günlerce, belki de haftalarca. Orada adları geçen devrimcileri, yaptıklarını veya yaptıkları iddia edilen eylemleri neredeyse ezberlemiştim. Bu, 12 Mart 71 cuntasının geldiği dönemdi. Sonraki günlerde hem Denizi ve Mahiri ve hem de arkadaşları ile ilgili haberleri ve haklarında anlatılan hikayeleri bol bol dinlemiştim.  

 

      

“Sabah güneşi, kocaman bir pırlanta parçası gibi dorukların tepesinde gülümseyince Ali Haydar uyanarak mağaradan dereye indi. Taşlardan zıplayarak tatlı tatlı şırıldayan çayın kenarında on dakika kadar yürüdü. İri kayaların arasına girdi, bir büyük teneke çıkardı. Kuru odun topladı, üç büyük taşın arasında tutuşturdu. Tenekeyi suyla doldurdu, üç taşın üzerine yerleştirdi. Bir müddet sonra soyundu, bir konserve kutusuyla başından aşağı bol bol su dökmeye başladı. Sabunlu kıvırcık saçlarından buğular yükseldi. Yıkandıktan sonra çırılçıplak bir kayanın üzerinde oturarak güneşlendi…,” (Tohum, s.17)

 

 

Bu dönemde İ.Kaypakkaya ve yoldaşları hakkında hiçbir şey duymamıştım. Ancak 1974 yılında “ser verip sır vermeyen” efsanenin kahramanını duydum ve hakkında her geçen gün bilgi sahibi olmaya başladım. Muzaffer Oruçoğlu’nun Tohum romanını okurken, o dönemde duyduklarım, gördüklerim ve de yaşadıklarımla çakıştığından olacak bana oldukça gerçekçi gelmişti. Eksikleri, hataları yok muydu? Elbette vardır ama bunlar o zaman, sözü edilmeye değmeyecek kadar küçük gelmişti, bana. Hatta bu eksiklikler de dahil romanı değerlendirmek istemiştim. Yazamadım bir türlü ama eğer yazabilseydim olumlu şeyler yazacağımı düşünüyorum.

Dersim adlı romanı ise, Tohum’dan bir süre sonra okumuştum. Tohum’da kendisini, arkadaşlarını, örgütünü anlatmıştı. Sait Çiya’nın bir yazısında doğru tespit ettiği gibi Dersim’i teğet geçmişti. Ve biz, Muzo’nun eski sempatizanları olarak artık, O’nun 72’de taktığı gözlüklerle Dersim’e bakmıyorduk. Dolayısı ile Dersim’de yazılanlara daha eleştirel, daha hassas yaklaşıyordum. Hatta Seyit Rıza için bir cümlesinde uyuklamak anlamında geçen “Seyidin kellesi düştü” şeklindeki ifadesini, Seyit Hüseyin’e yaptığı benzetmeyi bir saygısızlık olarak yorumlamıştım. Buna benzer küçümseyici, edebi olmayan ifadeler, değerlendirmeler vardı ve bunlar şüphesiz ki yazarın eksi hanesine yazılacaktı.

Bütünü açısından söylemek gerekirse, roman, Dersimlileri yeren, alçaltan değil, yücelten bir içeriğe sahiptir. Genel anlamda Dersimlilere karşı, Dersim’in değerlerine karşı bir hakaret, bir aşağılama, bir düşmanlık söz konusu değildir. Tersine, Dersimlilere değer veren bir yaklaşım söz konusudur. Ama bunun yanında gerektiğinde eleştiren, kritize eden bir durum da var. Neden olmasın ki? İnsan sevdiklerini pekala uyarır, eleştirir. Gerektiğinde oldukça sert de eleştirebilir. Eğer hata yapmasını istemiyorsa, eğer hatasının düzeltilmesini istiyorsa tabii ki eleştirir. Bunun içindir ki, ‘dost acı söyler, ama doğruyu söyler’ diye bir deyim bile vardır. Asıl, yazarın öğrendiği, tanık olduğu olayları, yaşamı değerlendirmemesi bir eksiklik olurdu. Mesela, bugün hala tuvalet yerine doğrudan doğayı kullanan, banyo yerine ahırda ısıttığı su ile yıkanan insanların yaşam felsefesini bazen nükteli bir dille, bazen de iğneleyerek dile getirmek neden Dersimlilere hakaret olsun? Bu ve benzeri konularda yaşanmış  birçok örnek olduğu gibi, bunları dile getiren bir çok fıkra da yine halk tarafından üretilmiştir. Muzo’nun Dersimliye ilişkin bazı yansıtmaları, ayının yavrusunu sevmesine benzetilebilir. Evet ama ayının yavrusunu sevmediğini kim iddia edebilir ki? 

Romanın tümüyle belgesel olduğunu söylemek oldukça zor. Yazıldığı dönemde, Dersim 37/38’e dair hem bugünkü bilgiler mevcut değildi ve hem de yazarın kendisinin henüz gereken yetkinliğe erişmediği kanısındayım. Her ne kadar arşivlerden, belgelerden yararlansa da olaylara tümüyle vakıf olan bir yakalşımdan söz edilemez. Eğer, bugün yazsaydı daha farklı şeyler, daha tam şeyler yazabilirdi, diye düşünüyorum. Veya romanını yeniden bir gözden geçirse, eksik ve hatalarını kendisi de görebilir, kanısını taşıyorum. Mesela ‘DERSİM VE BİZ’ adlı makalesinde bunun ipuçları görülebilir. (“Herkesin Bildiği Sir: Dersim”, Şükrü Aslan). Yazar veya yazamaz, bu ayrı bir konu ama Dersim 38’e ilişkin nesnel bilinç, son bir kaç yılda oluştu. Bugün bile daha tam olduğu söylenemez. Daha düne kadar Dersim 37/38’i Nuri Dersimi’den öğrendiklerimizle savunduğumuzu unutmayalım. Seyit Rıza’nın ailesinden ve yakınlarından otuz kişinin katledildiği kafilede toplam otuzaltı kişi bulunurken ve çatışma yaşanmazken, N.Dersimi ‘Kozluca Muharebesi’ dediği ‘bin kadar savaşçı’dan ve ‘harp’ten bahsetmekteydi ve nerdeyse bunu bugüne kadar bilince çıkaran yok gibi.

Romanda yaşanmışlık ile kurgu içiçe geçmiş bir ruh halini yansıtmaktadır. Bu ruh hali ile olacak ki, ‘Temel İçgüdü’ filmini aratmayan bazı cinsellik fantazileri anlatılmıştır. Bunlar, Dersim gerçekliği içinde değerlendirildiğinde ‘ayrık’ kalıyordu. Gönül ister ki, bu fantaziler yerine yaşanmış gerçekler anlatılmalıydı. Besa Şia gibi silahşörlerin, çocuğunu boğan kadının, kendini zindandan atan genç kadın ve kızların öykülerini pekala anlatabilirdi. Üstelik o dönemde, romanın kahramanları olabilecek, olayları yaşayan birçok isimsiz veya gerçek kahraman hala yaşıyordu. M.Oruçoğlu bunların bir kısmı ile de tanışmıştır. Örneğin, daha sonraki bir yazısında ‘Qemo Sur’ yerine ‘Kemo Sur’ olarak redakte ettiği ‘Kırmızı Kamer’le tanışmasını, O’nun değerlendirmeleri karşısında nasıl “mumyalanıp kilden tabuta konmuş” gibi olduğunu yazmaktadır. Kemal Burkay, bu yaşayan abidelerin yaşadıklarını kaydedemediği için bugün hayıflanırken, M.Oruçoğlu’nun da o dönemde bunların değerlerinin bilincinde olduğu söylenemez.

 

 

 

»Seyit, askerlerin arasında binaya sokuldu. Lüks lambasının aydınlığında parlayan mihver ve namlu kalabalığıyla karşılaştı. Pencereye yakın bir köşeye götürüldü. Namluların arasından baktığında, karşı köşede bekleyen oğlunun sararmış benziyle karşılaştı. Yıkıcı bir acı ve çaresizlik duygusuyla, kendisini kuşatan silahlı, tıfıl yüzlere bakındı. ‘Ne yapalım ihtiyar, emir kuluyuz, elimizden bir şey gelmiyor’ diyen bakışlara sığındı. Dikliğini ve korkusuz görünümünü bozmadan, İhsan Bey’e çevirdi bakışlarını, “Sizden bir isteğim var efendi hazretleri,” dedi; “Beni oğlumdan önce asın.”«

 

Ama tüm eksikliklerine, hatalarına rağmen M.Oruçoğlu’nun Dersim’e yaklaşımı dostçadır, kritikleri, değerlendirmeleri olmasını istemediği yanlara yöneltilmiştir; bir nevi otokritiktir, kendini eleştirmedir, yazdıkları. Hal böyle iken bazılarının kalkıp M.Oruçoğlu’nu Dersim’e, Dersim kadınına hakaret etmekle suçlayıp, ‘Dersim düşmanı’ ilan etmelerini anlayamıyorum. Bu tip suçlamalar gerçekte ilkel bir mantığın tezahürleridir. Bu yaklaşımlar, eleştiri değil; doğrudan doğruya hakarettir, küfürdür. İlkelliğin, yobazlığın, cehaletin yansımalarıdır.     

Roman ile Gerçek arasındaki ayrım

Sanıyorum, M.Oruçoğlu’nu eleştirenlerin en önemli yanılgısı roman ile gerçek arasındaki ayrıma yeterince dikkat etmemeleridir. Bu romanın kısmi belgesel bir yanı olsa da esas itibari ile tarihsel olaylara temas eden romantik ve sürrealist bir tarza sahip olmasıdır. Olayların ve kahramanların bir kısmı gerçek ve tarihsel kişilikler olsa da çoğu kurgu ve hayalidir. Örneğin Yavan tamamen hayali bir kişiliktir, cinsellik sahneleri tamamen kurgudur, fantazidir. Buradan kalkılarak Dersim’e, Dersim önderlerine, Dersim kadınına hakaret edildiği eleştirileri tamamen zorlamadır. Bu zorlamalar, gerçeği yansıtmamaktadırlar. Yavan gibi bir Dersim kahramanı olmadığı gibi, o tiplemeden yola çıkılarak eleştiri yürütmek de boş ve abesle iştigaldir. Burada unutulmaması gereken nokta, roman ile tarih yazımının birbirine karıştırılmasıdır. M.Oruçoğlu, tarihsel kişilikleri yazarken, eleştiri konusu olan cinsel fantezileriden bahsetmiyor. O, arada çeşni yaparken, yarattığı hayali kahramanlarına bu maceraları yaşatıyor. İyi mi yapmıştır? Evet, diyemiyorum ama bunun adı romandır.

M. Oruçoğlu’nun hayali kahramanlar vasıtasıyla Dersim kadınına hakaret ettiğini iddia edenler, neden, gerçekte Dersim inancına, Dersim onuruna hakeret edenleri göremiyor?

Türk Jandarma Genel komutanlığının Dersim adlı raporunda veya Albay Nazmi Sevgen’de açık iftiralar söz konusu iken, kaç Dersimli bunları konu edinmiş ve eleştirmiştir?

“Oynaş ve gündüzlü tutmak demek, haftanın bir gününü sevdiği bir erkekle geçirmek, Kızılbaş kadınının hakkıdır. İşte buna oynaş tutmak derler. … Kadının bu hareketi,… Kızılbaşlarca günah sayılmaz” (JGKR Dersim: s. 39/1998; N.Sevgen, Zazalar ve Kızılbaşlar, s.206/1999).

Tarihsel olaylara yaklaşım

Tarihsel olaylara yaklaşımda eleştirilmek istenen bir bakış açısı mıdır yoksa hata ve eksikler midir? Eleştirenlerin böyle bir ayrıma gitmedikleri görülüyor. Oysa bu belirleyici bir noktadır. Eleştiri konusu yaptığımız yazarın bakış açısı, Dersim düşmanlığı mıdır yoksa yeterli doğru bilginin yoksunluğundan kaynaklanan eksiklik ve hatalar mıdır? Ben M. Oruçoğlu’nun Dersim düşmanlığı temelinde bir yaklaşıma sahip olduğu kanısında değilim. Bu konuda yanlış diyebileceğim yaklaşımı, yeterli bilgiye sahip olamamaktan kaynaklanmaktadır. Mesela Seyit Rıza’nın yanında “bin savaşçı’nın bulunmasından bahsetmesi gibi. Ama bu yalan, M. Oruçoğlu’na ait değildir. Oruçoğlu’nun buradaki hatası, M.Nuri Dersimi’nin uydurduğu yalana inanmış olması ve bunun üzerinden yorum yapmasıdır. Doğal olarak bu durum hatalı bir yaklaşımdır ve eleştirilmelidir. Ama buradan kalkılarak M.Oruçoğlu’nu devletin saldırısına “mazeret yaratmak“la suçlamak, bir abartmadır. Olsa olsa bu yaratılmış bir mazereti körü kürüne savunmakta ısrar etmek olarak değerlendirilebilir.  

Bu eleştiriyi yapan sayın M. Gülmez, Seyit Rıza’yı temel konu edinen bir kitap yazmıştır. Peki madem böyle bir iddia devletin saldırısına ‘mazeret‘ oluyor, bu konuda koca bir kitap yazan sen, neden Çolikzade Nuri’nin uydurduğu bu yalana işaret etmedin? Dahası var. Seyit Rıza-General A. Alpdoğan görüşmesini yazmayı neden es geçtin? Bu, bir kitapta yazılmayacak kadar basit bir konumuydu?  Ya da somut bilgi ve belgeler orta yerde dururken, Demenan aşiret lideri Arekiyeli Cebrail Ağa’nın (Cıvrayıl Ağayê Arekiye) idam edildiği iddiasını neden uydurdun? Ve yahut da kitabının sonuna eklediğin resimlerden Raybero Qop’un resmini neden ‘Seit Rıza’nın oğlu Baba‘ diye lanse ettin? Oysa bu resmi  ilk yayınlayanlardan biri olan Berhem (1993/5) ve daha sonra Karerli Mehmet Efendi’nin anılarında (s.418) Şahan Ağa ile beraber görünen kişinin Raybero Qop olduğu yazılıdır.

http://dersimzazaplatformu.de.tl/Galeri-.-~-.-Resmi-/pic-1000055.htm

Görüldüğü gibi bunlar hatadır, eksikliktir ve insan hata yapabilir. Belki, objektif olarak sonuç değişmez, yanlış yanlıştır ama kişinin niyetinin de önemli olduğunu sanıyorum. Kişi, iyi niyetli ise hatasını gördüğünde kabullenir. Şimdi bu durumdan kalkılarak biri sana, -senin deyiminle- bu ‘yalan‘ları neden uydurdun diye sorsa, uygun düşer mi?

Çok az eleştiri kendi adları ya da makul mahlaslar ile yazılmıştır. Yazılanların ezici çoğunluğu eleştiri değil, küfür ve hakarettir. Kullanılan dil duygusal, küfürbaz ve lümpencedir. Sahte ve uyduruk adlarla yazanların ciddiye alınacak bir yanları yoktur, elbette. Ancak ciddi insanlar, ciddi şeyler yazabilir. Kendi adlarıyla veya makul mahlaslarla eleştiride bulunanların durumu ise hoşgörü ile karşılanabilir, katılsak da katılmasak da düşünceleri kendilerini bağlar ve herkes medeni sınırlar içerisinde düşüncelerini açıklama özgürlüğüne sahiptir. Fakat, kendi adı ile de yazılsa, ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.

Sayın M. Gülmez, bir kaç denemeden sonra son yazdığı yazılardan biri olan “Beynindeki İğrençlikleri Dersimlilere Yakıştıran M.Oruçoğlu’na Sesiz Kalanlara”başlıklı yazısında bu ölçüyü iyice kaçırmış. “Atalarınıza nenelerinize, halalarınıza, teyzelerinize bebelerinize, Pirlerinize bunca iğrenç küfürleri anlamadınızmı?“ diye sorduktan sonra, “İçinizden biri …, şu porno kurgucusunun yüzüne bir tükürük atamazmı?” diye vaaz veriyor ve sonra bu görevi “Dewres Mılız ocağından Ali banın oğlu Süleyman”a vasiyette bulunuyor! Bağnazca bir yaklaşım. Ama bu görevi neden kendisinin yerine getiremeyeceğini açıklayamamış; açıklayamaz da!

Bakın, devamında bu bağnazlık nasıl dile getiriliyor?  “Porno Yaratıcısı Muzzaffer, Burada Alevilerin inançsal söylemlerinide ‘Yavan Dede’ dediği kahramanının diliyle sapık arzularla karıştırarak aşağılıyor, çirkinleştiriyor.“ Alevilerin, özel olarak da Dersimlilerin anlamadıkları yarı Türkçe yarı Arapça bir çok duayi, papağan gibi tekrarladıklarını kim inkar edebilir? ‘Ehlibeyt-evladı’dır diye beşikteki çocuğun elinin öpülmesini kim inkar edebilir? İçine tükürdükleri, ayaklarını yıkattıkları suyu, şifalıdır diye insanlara içiren ‘baba’ veya ‘dede’lerin varlığını kim inkar edebilir? Dersim’de eşkiyalık veya milislik yapmış ‘dede’ler yok mudur? Yavan’a ‘dede’ demek, Alevilik inancına, onların ‘inançsal söylemleri’ne hakaret oluyor da, insanın insandan üstünlüğünü veya kutsallığını savunan ilkel zihniyet yobazlık ve bağnazlık olmuyor mu? Ayrıca ehlibeyt soyundan da olsa, kişilerin hatasının ortaya konması neden dedelere veya Alevi inancına hakaret olsun?

“Çhemê Sey Mamudano (Sey Mamudan çayıdır)

Lemın heniyo (Ah, çeşmedir)

Piro, çı kota ra mı dıme (Piro, neden arkama düşmüşsün)

Mal u gayê to mı ver niyo (malın, -mülkün-öküzlerin önümde değil)

Çıralğo ke mı do be to (Sana verdiğim çıralık)

Çıralığê raa Heqiyo.” (Tanrı yoluna verdiğim çıralıktır).

(Zilfi, Çhemê Sey Mamudano, Dersim Türküleri; Tayê Lawıkê Dersımi)

Sayın M.Gülmez’in anlayışına göre, “dede” olmayacak kadar sapık olan roman kahramanı Yavan’ın Cılsur’u baştan çıkarması, Cino’nun ‘havasını’ alması veya kadın ticareti yapmaya soyunmuş Kortık Kazo’nun kadınları ile ‘aşk’ yaşamaya kalkışması, Dersim kadınına hakaretmiş! Sayın M.Gülmez burada ne demek istiyor? Tertele ortamında “kadın ticareti” yapılmadığını mı söylemek istiyor, Kortık Kazo gibi bir kadın tüccarının Dersimli olamayacağını mı anlatmak istiyor? Yoksa bütün bunlar gerçek de, bunların dile getirilmesi mi yanlış oluyor? Dersim’de tecavüze uğramamak için veya uğradıktan sonra kendini kayalardan atan, nehire atan genç kadın ve kızların olduğunu kimse inkar edemez. Ama örneğin bir tecavüz sahnesi, romanda dile getirilirse, neden bu Dersim kadınına hakaret olsun? Veya neden pornoculuk olsun? Diğer yandan cinsellik insanın, canlının doğasında vardır. Bu durum farklı şekillerde dile getirilebilir. Roman da bu farklı anlatım tarzlarından birine tekabül ediyor. Sayın M.Gülmez burada açıkça namusçuluk oynuyor. Hayali kahramanların, hayali aşklarının namus bekçiliğini! Sayın M.Gülmez’in daha bir çok iddiası var. Lakin, bunları tek tek yorumlamaya değer bulmuyorum. On yıl önce dile getirmiş olduğu yaklaşım daha makuldü. Sayın M.Gülmez’in buğün dile getirdikleri, ‘akıl yaşta değil, baştadır’ özdeyişinin ispatı olarak değerlendirilebilir.

Bu yazıyı sayın M.Gülmez’e cevap vermek üzere kaleme almamıştım. Yapılan tartışmalara katkı olsun niyetindeydim. Ancak, sayın M.Gülmez’in konu ile ilgili israrlı yaklaşımlarına değinmeden de geçilemezdi. Yine de konuyu sayın M.Gülmez’in yaklaşımları ile sınırlamak niyetinde değilim. Geçerken şunları da eklemek istiyorum: Sayın M.Gülmez açıkça populizm yapıyor. Tribünlere oynuyor. Yazdıkları çala-kalem, birbirinin tekrarı ve çoğu yerde ne dediği de anlaşılmıyor. “… Muzafer Oruçoğlu’nun beyninin pornosunun ürünleri…” Cümleye bakın!Bunun anlamı, M.Oruçoğlu’nun yazdıkları beyninin ürünleri değil de ‘beyninin pornosonun ürünleri’ imiş! Ayrıca yazdıkları sadece çala-kalem de değil, imla ve anlam hataları ile dolu. Bireyselleştirmeden belirtmeliyim ki, böyle yazanların yaklaşımını okuyucuya saygısızlık olarak değerlendirmek gerekir. Sayın M.Gülmez ve aynı zihniyet sahiplerinin yaptıkları şey, gündem saptırmak, kendilerince gündem yaratmak ve nihayet boş şeyler ile uğraşmaktan başka bir anlama gelmez? Sizin başka işiniz, gücünüz yok mu? Madem bu kadar maharetlisiniz, siz neden yazamıyorsunuz? Hakaretlerle yetinmeyen sayın M.Gülmez, son yazısında M.Oruçoğlu hakkında bir de “P Y M” diye bir şifre kullanmış. Ben, müneccim değilim sayın M.Gülmez, senin beyninin ürünlerini çözmekte zorlanıyorum. Anlamını açıklasan da öğrensek!  

Muzaffer Oruçoğlu’na yönelik eleştirilerin mahiyeti

M.Oruçoğlu’nu Dersim düşmanı ilan edenler, tutarlı hiç bir gerekçe öne sürememektedirler. Pornoculuk yapmakla, Dersim kadınının onurunu rencide etmekle vs ile suçlamaktadırlar. Bazıları açıkça namusçuluk oynuyor. Bazıları da mezhepçilik yapıyor. Daha doğrusu, namusçuluk oynayanların zihniyetlerinin arka planında yatan gerçek, mezhepçiliktir. Bu durum, çok farklı şekillerde sırıtabiliyor. Bu eleştirilerin çok da ciddiye alınacak tarafı yoktur.

M.Oruçoğlu’nun Dersim ile ilgili romanlarına, ilk yazılı eleştirilerden biri, 28.02.1998 tarihinde HDV tarafından yapılmıştı. Burada kullanılan dil, yapılan eleştiriler oldukça makuldur. Söylenenlerden, öz olarak her şey anlaşılıyor. Daha fazla dallandırıp budaklamaya da gerek yoktur. Ancak bu eleştiriyi yapan arkadaşlar, HDV yerine kendi imzaları ile eleştiri yapabilseler, daha şık olur. Kurumları bu tip yaklaşımlara alet etmemek gerekir. Eleştiriler, yaklaşımlar haklı veya haksız, doğru veya yanlış olabilir. Bunlar, kişileri bağlamalı, kurumları veya toplumları değil. Sorumluluk kişilerden çıkıp kurumlara veya toplumlara bindiğinde, sonuçları çok daha ağır olur. Öte yandan birey olmak, özgür olabilmek, özgür düşünebilmek ve sorumluluk sahibi olabilmektir.

Soykırım konusunun işlendiği, yazıldığı bir romanda cinsellik konuları işlenir mi? Bu soruya doğru cevap verebilmek öncelikle için şu sorunun cevaplandırılması gerekir: Soykırım yapıldığı bir ortamda, cinsellik yaşanıyor mu? Evet, yaşamın sürdüğü yer yerde cinsellik yaşanmaktadır. Nitekim, olayları bizzat yaşamış tanık anlatımlarına baktığımızda cinselliğin sürdüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda soykırımın işlendiği bir romanda cinsellik işlenmez diye bir kural konamaz. Ancak, soykırımın işlendiği bir romanda cinsellik konularının çok daha dikkatli bir dille işlenmesi gerektiği ortadadır. Bu noktada sevgili Berfin Jêle’nin “Dersim, Resmi Görüş ve Muzaffer Oruçoğlu” adlı makalesinde dile getirdiği bazı haklı eleştiriler var. Bunların bir kısmına ben de işaret etmeye çalıştım. Örneğin, “yazdıklarıyla Dersim katliamını –doğrusu soykırımını- hafife almıştır” tespiti yerindedir. Ancak, eleştirilerinin oldukça duygusal ve tepkisel olduğunu da belirtmeliyim. Bu tepki, M.Oruçoğlu’nun bir Dersim Müzesi oluşturulmalı hakkındaki düşüncesi noktasında doruğa ulaşmış. Sevgili Berfin, henüz dereyi görmeden paçaları sıvamış bile. Muzo’nun sergileyeceği seksi resimlerle, Dersim kadınını ‘hafif’ göstereceğini düşünmüş olmalı ki, aman bizden uzak gitsin diyor; taa, Kars’a kadar! Fakat ben, sadece acele etmediğini aynı zamanda da önyargılı yaklaştığı kanısındayım. Önce, öneriyi okumalı, kendisinin de aynı şeyleri düşündüğünü görecektir.

http://www.muzafferorucoglu.com/articles-detail.php?lng=tr&cid=195

 

M. Oruçoğlun’nun eleştirilere yaklaşımı

M. Oruçoğlu, HDV’na gönderdiği cevapda savunma pozisyonu almış. Bence, bu pozisyon sağlam ve güvenilir değil. Eleştiri konusu olan temel şey, özgür yazıma karşı olmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Kimsenin “geleneği, katı klasik töreyi ve de devleti karşıma almadan roman yazamam ben” şekindeki tespite de bir diyeceği olacağını sanmıyorum. Ancak, M. Oruçoğlu’nun ve diğer duyarlı insanların Dersim ve Dersim Soykırımı hakkında yazarken, daha dikkatli olmaları gereken noktalar var. Tekrarlamak pahasına da olsa bunları kısaca belirtmek gerekirse:

Birincisi, M. Oruçoğlu, hala Dersim Sokırımı sürecinde yaşananlara vakıf değildir. Seyit Rıza’nın yanında bin kişilik değil, yüz kişilik bir savaşçı grubu olsaydı, Dersimi Türk ordusuna mezar yapması işten bile değildi. Aslında, kendi tecrübelerinden de bunu öğrenmesi gerekirdi. Seyit Rıza’nın yanında, savaşçı bile denemeyecek iki, üç kişiden oluşan hizmetkarlarının, köyünü terketmek zorunda kaldığı günlerde, uçaklar başta olmak üzere saldırıları nasıl püskürttükleri biliniyor. M.Oruçoğlu, yanılgısını kabul edeceği yerde, hala, bu yalanı ben uydurmadım, Dersimli Nuri’den ödünç aldım diye savunma yapmaktadır. Üstelik, Seyit Rıza’nın esasında ‘silahsız’ olduğunu hala kavrayamamış ki, silahlı olmak, şaki olmak mı diye itiraz ediyor. Hayır, tabii ki değil ama Seyit Rıza ne silahlıydı ve ne de silahlanmak, ayrı bir devlet kurmak gibi bir yaklaşıma sahipti. (Belki de en büyük hatası, burada yatmaktadır ama bu ayrıca tartışılacak bir konudur). O’nun bütün ütopyası, bulunduğu topraklarda özgür yaşamaktı. Onun içindir ki, A.Alpdoğan 1936’da hem doğrudan kendisine ve hem de oğlu Şeyh Hasan vasıtasıyla Elazığ’da büyük bir arazi teklif ettiğinde, S. Rıza ben, yerimden memnunum diyerek, elinin tersi ile red etmiştir. Dersim 38’de direnen silahlı gruplar çok azdır. Bunlardan Şahin Bey’in (Saan Ağa) grubu 37’de devre dışı bırakıldıktan sonra, yalnızca Demenanlılardan bir kaç savaşçı kalmıştır ki, bunların mücadelelerinin teferruatları son yıllarda ortaya çıktı. Yani demem o ki, Dersim 37/38 direnişi bir silahlı kalkışma değil, saldırılara karşı esas olarak direnme şeklinde süren zorunlu ve meşru bir savunmadır.

İkincisi, Dersim Soykırımına dair o kadar acılarımız, kederlerimiz varken ve henüz gerçekler bütün çıplaklığı ile ortaya serilmemişken ve serilenler de görmezlikten gelinirken, M. Oruçoğlu’nun fantazilerle Dersim’i anlatmaya kalkışması, bize ağır gelmektedir. Bu durumda oluşan tepkileri doğal karşılamak gerekir. Çünkü, fantazilere sıra gelinceye kadar Dersim’in anlatılması gereken o kadar çok gerçeği var ki. Mesela ihaneti mi anlatmak istersin? Al sana Raybero Qop, Alişer’in katili Zeynelê Ali ve Efendi, Şahin’in katili Pırço’nun oğlu Xıdır, Sılo Fıstan, vd. Kahramanları mı anlatmak istiyorsun?  Hesê Gewe, Sılo Phıt, İvisê Sey Khali, Qopo, Besa Şia(y)e, vd. Aşiret kavgaları, sürgün öyküleri, kayıp çocukların öyküleri, vs, vs. Bunlar ortaya konduktan sonra sıra diğerlerine gelir. Mesela Seyit Rıza’nın oğlu Baba İbrahim ile Raybero Qop arasındaki rekabet, aynı kadına karşı beslenen duygular ve gelişen olaylar neticesinde Baba İbrahim’in kadını silahla öldürmesi ve sonra da kendisinin Raybero Qop’un tezgahladığı tuzağa düşerek Qırğanlı Mehmet Ağa tarafından öldürülmesi başlı başına bir roman oluşturacak kadar zengin materyale sahiptir. Bu rekabet, tam da M.Oruçoğlu’nun alanına giren bir romanı yazdırabilir, insana. Muzaffer, hala da geç kalmış sayılmaz!

Evet, M.Oruçoğlu, belki değil, kesinlikle daha iyi bir roman yazılabilirdi. Bir gün bunu yapacak olanlar da çıkacaktır. Hata ve eksikliklerin eleştirilmesi de iyidir, yapılmalıdır da ama ölçüyü kaçırmamak şartıyla. Dost ile düşmanı ayırt etmek, eleştiri ile hakareti birbirine karıştırmamak gerekir.

M.Oruçoğlu, her hangi bir Dersimli kadar Dersimlidir. O’na Dersim’e dair yazamazsın diyenler, ilkelliği ifade ediyor. Dersim’in dostlara ihtiyacı vardır ve Muzaffer bunların başında gelenlerden biridir. ‘Dersimlinin Dersimliden başka dostu yoktur’ söylemi, ucuz bir söylemdir, dahası kopyacılıktır.

Çok atıp tutanlar, hodri meydan, siz de yazın da görelim, demek geçiyor içimden.

25.12.10

M. Hayaloğlu

Kalıcı Bağlantı 1 Yorum

Oruçoğlunun Dersim Romanı

Aralık 24, 2010 at 12:54 pm (Aktüel_Güncel)

 

 

 

Dr. Daimi Cengiz

 

30.12.2010

 

Aşağıdaki eleştiri, Evrensel Kültür dergisinin 1998 Şubat ayındaki 54. Sayısında yayınlanmıştır. Konunun şu günlerde gündeme tekrar gelmesi nedeniyle, tarafımızdan gözden geçirilip yeniden yayınlanması uygun görülmüştür.   

 

 1998de yazılan bir eleştiri:

 

 

 

ORUÇOĞLU’NUN “DERSİM” ROMANI ÜZERİNE

 

1997 Mayıs ayında Babek Yayınları tarafından Muzaffer Oruçoğlu’nun “Dersim” adlı romanı yayınlandı. Kitabın girişine “Romanın yazımını, verdikleri zengin bilgilerle adeta gerçekleştiren Dersimli ihtiyarlara teşekkür ederim” notunu görüyoruz.

1973 yılına doğru, yaklaşık bir yıl Dersim’de bulunmuş olan Oruçoğlu’nu, siyasal nedenlerle Dersim’e yakın duran biri olarak tanırız.

Aslen Karslı olan ve yurtdışında yaşayan yazar, her ne kadar “Dersimli ihtiyarların zengin bilgisinden” yararlandığını ifade ediyorsa da romanın kurgusunu; Dersim hakkında yazılmış ve ancak bir elin parmağı kadar olan kitap ve dergi yazılarından, yurtdışında yaşayan sınırlı ikinci kuşak ihtiyar delikanlılardan ve mülteci gençlerden temin ettiği eksik ve yanlış bilgiler üzerine oturttuğunu görmek mümkündür.

Tarihi, kültürü ve kimliği hakkındaki yayınların kısıtlı olduğu, yakın tarihi ise çoğunlukla sözlü kaynaklarda saklı olan Dersim’in tarihi romanını yazmak, uzun soluklu çabayı gerektirir. Hele Dersim’e ulusal, inançsal, coğrafi ve kültürel yakınlığı olmayan bir yazarın kaleminden çıkıyorsa, hassasiyet gerekliliği ve zorluk ikiye katlanır. Doğrudan olay mahalline gidilmezse; doğru, güvenilir, olaya vakıf kaynak kişilere erişilmezse gerçeğin ip gibi elden kaçması pekala mümkündür. Eksik ve yanlış bilgiler, kabul edilemez hayal ve fantezilere davetiye çıkarır. Bu da romanın şişirme dolgu malzemeye dayanmasına yol açar.

Pek çok canlı tanığı hala yaşayan (1998) Dersim katliamının romanını yazmak; sözlü kaynaklara yönelik ciddi derlemeyi, Dersim üzerine araştırması olan kişilerden yeterli desteği, Dersim bibliyografyasını kısmen taramayı ve bunun yanı sıra Dersim’in yakın tarihi, kültürel-inançsal kimliği, sosyolojik yapısı, mitolojisi, adet ve töresi ile coğrafyası hakkında asgari derecede bilgilenmeyi gerektirir.  Aksi halde romanda kişiler Türk gibi konuşturulur, düşündürülür ve imgelemde bulundurulur. Yer ve zaman kavramı bulanır, kişiler yapaylaşır.

Ezilen ulusun gelecek nesli, eksik ve yanlış bilgiler içeren, abartılı fanteziye boğulmuş romanlarda, tarihi gerçeği öğrenme şansını ne kadar yakalayabilir?

 

                                                   ***

Roman hayali kahraman Yavan ekseninde, yine hayali Demenanlı bilge  Mırto, bilinen yöre cerrahı Mıste Sılıç başta olmak üzere birkaç Demenan, Bahtiyar, Koçuşağı Aşireti savaşçıları ile Seyit Rıza Ailesi etrafında örülmüştür.

Oruçoğlu’nun katırlarla ve yedi savaş mağduru kadınla cinsel birleşmede bulundurduğu hayali kahramanı Yavan; dağa sebepsiz çıkan eşkıya iken, dağdan inip kah Osmanlı ordusunda Arap çöllerinde savaşan, kah Koçgiri Harekatında Topal Osman çetesine esir düşüp kaçan, Şıh Sait kuvvetlerine karşı devlet saflarında vuruşan, tekrar Tujik dağına sığınıp Seyit Rıza ve Alişer ile buluşan ve Seyit Rıza’nın elçisi olarak Kırganlı Şatoğlu ile görüşmeye gidendir!..

Dersim harekatında kendisine Koçanlılarca düşürülen(!) uçak fatura edilen, Hozat askeri karargahında kelleyi kaptırmak üzere iken ajanlığı kabul edip sıvışan, her safhada Seyit Rıza ile beraber olan, katırın sırtında aşılmaz dağları aşan, girilmez mekanları aralayan, Seyit Rıza’nın yakalanmasında Erzincan’da, mahkeme ve idamı sırasında Harput’ta olan, savaşın bütün cepheleri ve kişileri ile buluşan, savaş mağduru kadınları birer ikişer mağaraya kapatıp cinselliğini tatmin eden ve şansı hep yaver giden kahraman!..

Korkakken, Dersimli gözde savaşçıları atlatıp cesur olduğunu kanıtlayan, devlet güçlerini hep kandırıp istihbarat görevini başarıyla ifa ettiğine inandıran, aşiretlerin kendisinin başarılı istihbaratına bağlayarak devleti atlatan, başarılarını hep rastlantılara borçlu olan kahraman!..

Zayıf karakteri ve inanılmaz rastlantılar sonucu hep hayatta kalmayı başarmış(!) olan tanık kahramanın serüveni, okuyucunun nezdinde romanın kişiliğini zayıflatmakta ve güvenilirliğini yitirmektedir.

Yazar, romanını Ali Boğazı, Laç Deresi, Bahtiyar aşiret bölgesi ile Düzgün Baba dağı v.d. mıntıkada merkezi koordinasyondan yoksun, yerel sınırlı aşiret güçlerinin devlete karşı mukavemetini romana ve Dersim tarihi gerçekliğine yaban kalan hayali YAVAN adlı kahramanın tanıklığında birleştirmiş. Saçma cinsel fanteziye boğularak sürükleyici kılmaya çalışmıştır.

Katliam öncesi bazı Dersim aşiretleri, devletin Dersim’e yönelik politikasını değerlendirmek için bir araya geliyorlar. Neticede her aşiretin kendi bölgesinde devletin uygulamalarına mukavemet göstermesi kararı alınıyor. Harekatın fiilen başlaması üzerine, aşiretler, güçleri oranında, merkezi yönlendirme olmaksızın direniyorlar. Kimi birkaç ay, kimi 38 katliamına kadar, az bir kuvvet ise 1942’lere kadar, zaman zaman vur kaç taktiğiyle ya da gizlenerek dağda kalmayı başarabiliyorlar.

Direnişin tarihi seyri böyle iken,  Oruçoğlu olmayanı olur kılarak, Ali Boğazı’ndaki Koç Uşağı aşireti ve Laç Deresi’ndeki Demenan savaşçılarını, Bahtiyar bölgesindeki Şahan’ı, Abasan mıntıkasındaki S. Rıza’yı ve Düzgün Dağındaki Kureşanlıları yer yer buluşturup direnişin Dersim genelinde koordineli olduğu izlenimini veriyor.

S.Rıza’nın kızı(1), torunu(2)  ve kayınbiraderi(3) ile yapılan ropörtajlarda görüleceği üzere S.Rıza iç ve dış tehlikelerden ötürü kendisini emniyette hissetmeyerek, aşiretine sitem edip, çoğu kadın ve çocuk olan, sayıları 35-40 kişiden oluşan aile çevresiyle Ovacık’ın Laçinan-Semkan bölgesine sığınır. Kaldıkları bölgede kuşatılan, kısmi mukavemetten sonra makineli tüfek ve el bombaları ile 35-40 kişisi topluca katledilen S.Rıza, bir iki korumasını alıp gece karanlığından istifade ederek kuşatmanın dışına çıkar. Aile efradının topluca katledildiğini, 2-3 gün sonra, onlarca km uzaklarda öğrenen S.Rıza büyük moral kaybı içindeyken talibi Canseli Bavu’nun öneri ve iknasıyla Ecem(Weli) ve Rıza’e Berti adlı yakınlarını yanına alıp Mercan boğazından Karasu üzerindeki Ali Çavuş köprüsünden Erzincan’a geçmek isterken yakalanır. Erzincan’a götürülen S.Rıza,  bir hafta içinde, Kemah üzerinden Harput’a götürülür ve babasının akıbetini öğrenmek için ardından Harput’a giden oğlu Hüseyin ve diğer Dersimli şahsiyetlerle beraber asılır.

Olayın gerçeğe en yakın anlatımı, olayın birinci elden tanıklarının açıklamalarında böyle iken, Oruçoğlu’nun romanında S.Rıza, bin kişi silahlı ve bin kişi de silahsız olmak üzere 2 bin kişilik kuvvete sahipmiş gibi gösterilir. Uçakların rol almadığı S.Rıza ailesi katliamında Oruçoğlu, romanında, uçak filosunu  kaldırıp Uzunmeşe mıntıkasını ve S.Rıza’nın binlerce(!) savaşçısını havadan bombalatır. Ardı sıra karşılıklı ölüm kalım, meydan muharebesi sahnelerini tasvir eder.

Daha sonra S.Rıza’yı, Keçelan aşiretinden Hüseyin Ağa ile buluşturur.  Yaş ve asaleten Hüseyin Ağa’yı gölgede bırakan S.Rıza, Oruçoğlu trafından bu buluşmada, Hüseyin Ağa’nın “Rızo, Rızo!” hitabına muhatap edilir. S.Rıza’yı bu diyalog ve güvenilirliği ile Hüseyin Ağa ikna edip Erzincan Valisi ile görüşmeye gönderir(!)

1937’de S.Rıza’nın konağı havadan bombalanır ve oğlu Hüseyin bu esnada kolundan yaralanır. Yazar, bu olayı, S.Rıza ailesinin katliamıyla birleştirerek Hüseyin’in, Hozat’a tedavi için giderken tutuklandığı şeklinde anlatır.

Romanda, yazarın mekan, yer ve kişiler ile ilgili yaptığı tahrifat saymakla bitecek gibi değildir. Batı Dersim’in Ali Çavuş köprüsü yerine Doğu Dersim’in Muti köprüsünde yakalatır S.Rıza’yı.. Yakalandığı andan itibaren S.Rıza’yı, bir daha hiç görmediği Tunceli’deki General Alpdoğan’ın Gazik’teki karargahına getirir. Ailesinin katledilişini kilometrelerce uzakta duyan S.Rıza’yı harp mahalline getirir ve gömülmesi gereken ölülerin başucunda “Bırakın, turna semahını bozmayın” diye konuşturur.

Gerçekte direnişin sivrilmiş önderleri yer yer farklı kişilerdir. Olayı başından sonuna kadar bütün cephelerde sürükleyen kahraman yoktur. Çok sayıda direnişçi ve kahraman vardır ama bunlar romana yansımamıştır. Bir çok aşiretten katliama uğrayan aileler, sürgüne gönderilenler ve onca kadın ve erkeğin akıllara durgunluk veren silahsız onur savaşından örnekler yer almıyor.

S.Rıza’ya ait bilgiler yalan ve yanlıştan ibarettir. 78 yaşında olan S.Rıza, kısmi önderlik rolüne sahiptir. Direnişi, merkezi olarak yönlendirme gücüne ve yaşına sahip değildir. Aşireti içinde bazı şahıslarla ve komşu aşiretlerden bazılarıyla husumeti olan S.Rıza’nın etki alanı, Batı Dersim’in bazı aşiretleriyle olan rehber-talip ilişkisi ve asaleten gelen manevi kişiliği dışında, sınırlıdır.

Yazar, daha da ileri giderek, 1915-17 Rus harbinde;  1903 doğumlu olan Kara Bese ile 1908 yılında ölen Çarekan aşireti lideri Haydar Bey’i diriltip buluşturarak, birlikte mevzilendirip savaştırma başarısını(!) da gösteriyor. Harput’taki mahkemede S.Rıza’ya, Kızılderili reisin mektubundan esinlenme ifade verdirtiyor. Dersimlilerce ölüm şekli bilinen Wuso Mozık’a, cinsel organını kesip ağzına verme saçmalığında bulunuyor.

Dağ taşın asker kaynadığı, insan kellesinin ucuz olduğu, asker korkusundan insanların çığlık atan bebeklerini boğduğu kıyam ortamında ayakbağı olan katıra, Oruçoğlu, vazgeçilmez taşıt rolünü veriyor. Dersim’de kışın altı ay ahırda bağlı kalan katırı, kışın lekan ile yol almanın bile mümkün olmadığı dağlara çıkarıyor. “Ayılar ininde” ve “dağlar kar altında iken” üç metre karla kaplı Laç deresinden Haydaran ve Pülümür dağlarına kadar katır sırtında 100 km.’lik yolu Yavan’a aldırtıyor!..

Güvenlik ve sükutun altın değerinde olduğu günlerde Laç deresinde köpek barındırıyor!.. Merkezi Dersim’deki köylerde yerleşik olan ve 3-5 günlük kısmi mukavemet dışında bu direnişte rolleri olmayan Yusufanları,  60 km. doğuda olan Nazımiye’nin Düzgün Dağı ve Zargovit’e sığındırıyor!. Laç deresindeki savaşçının ayağına, 80 km. uzaklıktaki Nazımiye’nin Gemıke dağını zoom yaparak getirtiyor!. Dersim’de askeri konuşlanmada olmayan 17. Piyade Alayını, 100 km. uzaklıktaki Pülümür Bağır Dağından, Haydaran ve Demenan bölgesine indiriyor. Masal ülkesinde yol almak ne güzel..

Bu güne değin enkazına bile rastlanılmayan ama romanda, Haydaranlı Wuse Tikmi’nin düşürdüğü iddia edilen uçak ile Koçuşağı savaşçılarınca düşürülüp de(!) Yavan’a fatura edilen uçağın, düş alemindeki kadar inandırıcılığı yoktur. Kulaktan dolma düşsel fantezilerin romana malzeme olması, romanın güvenilirliğini bir kez daha zedeliyor. Bildiğimiz kadarıyla düşen her hangi bir uçak yoktur.  

Oruçoğlu, Demenanlı olan Mıstan ve Kırt sülalelerini Demenan dışında gösteriyor; “Demler, Moslar ve Kırtlar” diye .. Yazarın Moslar dediği “Mosku” ezbeti, 1800’lerde Demenanlardan kopup 100 km. uzaklıktaki Doğu Dersim’in Nazımiye-Kıği ilçeleri sınır kesimindeki Maskan ve Tariye köylerine yerleşirler. ’38 Dersim direnişi, Demenanlar ve Laç deresiyle alakası kalmayan Mosku ezbetini Demenan bölgesindeki Laç Deresi ve Olte mağarasına yerleştirip, mevzilendirip savaştırıyor.

Romanda cerrah Mıste Sıliç, Laç Deresi’nde, Ali Boğazı’nda ve diğer Dersim bölgelerinde dolaştırılıyor. Katliam ortamının tek ve bilinen zayıf(!) cerrahı olarak gösteriliyor. Ünlü bir cerrah olmasına rağmen, cerrahlık alanı o kadar geniş değildir. Hozat’ta yaralıları tedavi eden Türk Tanerli cerrah Ali Baba, Pülümr’ün Aşkirek nahiyesinde ünlü cerrah Seycan ve diğerleri bu dönemin başvurulan cerrahlarından sadece bir kaçıdır.

Oruçoğlu, Dersim halk kültüründe olmayan deyim, atasözü, simge ve yakıştırmaları yer yer anlamsız kullanıyor. Örneğin; “Hızır ayaklarına ışık gücü versin”, “Fatmat’ül Zehra niyazına dönsün yükünüz” gibi temenniler…  Direnişçi aşiretlerin hepsi, Kırmanc(Zaza) aşireti olmasına  ve Kırdaşki(Kürtçe)   bilmemelerine rağmen, Demenanlara ve diğer savaşçılara, “Besé Reş”, “Cawreş”, “Bole Bızan”, “Boze revan”, “Gımişk”, “Direj” gibi Kürtçe sıfatlar yakıştırıyor ve Kürtçe dini tekerlemeler söyletiyor. “Sultan Sohak’ı” zikretmeleri “Cemşid’in kadehi” benzetmeleri gibi bir çok simge ve öğe Dersim halk kültürüne yabancıdır.

Yazar, dönemin yöresel geçim kaynaklarını, yiyeceklerini, üretilen nesnelerini dikkate almadığı için aynı coğrafyada, aynı tür hayvan besleyen aşiretlere komik besi görevleri verir. Örneğin; “Yusufan keçilerini, Suran danalarını, Alan koyunlarını, Pülümür öküzlerini, Kemah ineklerini… “ çalan Demenanlar…

Siverek’te koyun yününden dokunan keçeyi, kıl keçisinden astar dokuyan Pülümrlü Ano’ya dokutur(!). Demenanın Bor köyünde ve Pülümür’de üretilen geleneksel thoraq yerine Pertek Şavaq göçerlerinin ancak ürettikleri tulum peynirini üretir(!).

Romanda rastladığımız Zel Dağı efsanesi ise yörede, yaşamamıza, efsanelerini derlememize rağmen hiç duymadığımız türden. Yunan ve benzeri mitolojilerden alınıp romana monte edilen bu efsanenin, Dersim efsaneleriyle alakası yoktur; uyduruktur. Zel ise “döllenmek için, boğasını arayan kadın kılıklı inek” hiç değildir.

Kadının, kanlı külotunu keçinin boynuzuna asarak ordunun arasından geçişi”  inancı ile “ölü kadın bızırı toplamanın, cinselliği arttırdığı” inancı romanda geçen pek çok inanç gibi uyduruktur. Romanda geçen bir çok isim uydurma, bazıları ise 38 Dersimi döneminde kullanılmayan, yöreye yabancı isimlerdir: Cılsur, Awke, Esrafil, Cino, Yavan gibi…

Romanda sürgün ve katliam günlerinin Dersimiyle, geleneksel yaşama sıkı sıkıya bağlı Dersim insanının yaşam koşullarıyla, cinselliği, psikolojisi, etik değerleriyle asla bağdaşmayan fanteziler yer almaktadır.  Romana, kabul görmez, inandırıcı olmayan dozda enjekte edilen saçma hayal ve fantezi, tarihsel nesnelliği boğmaktadır.

Oruçoğlu romanında sürgün ve katliam ortamının, 1938 Dersiminin kapalı feodal yapısının insanı olan Yavan’ı “ temel içgüdü” filmine taş çıkartırcasına Ano kadınla cinsel birleştirmede bulunduruyor. “Şirin cehennem sıcağında, kadının bileğinden tuttu, ocağa götürdü, bacanın içine soktu. ‘her ayağını bir taşa bas Ano!’ dedi… Bacaklarını ayırarak her ayağını bir taşa bastı kadın… Kadının kollarını yukarı kaldıran Yavan, sallanan zincirlerle sıkı sıkıya bağladı… ‘yağmuru başlatın’ diyerek bacaya girdi. Kadını arkadan kucaklayıp ve kadın ‘Yaylandır, aşağıdan yukarıya yüklen. Harmanımı, savur beni Yavo!..’ dedi.”

Savaş mağduru Cılsur kadın ile Yavan’ın mağaradaki diğer bir birleşme sahnesi şöyledir; Mağarının zeminini yarım metre kalınlığında ateş külüyle döşeyen Cılsur kadın, “ocağa yakın yerde bir gövde kadar yer açtı”. Bu derin yerde külle örttüğü Yavan’ın “erkekliğinin külü yararak dikilişi karşısında… kadın… ağzından avucuna döktüğü çiğnenmiş kekik bulamacını apış arasına sürdü, ince ince oğuşturarak dişiliğine yedirdi… Diz çöktü… oturdu erkeğinin kasığına… ‘Köşe taşı, köşeye yakışır’ dedi.

Oruçoğlu, kahraman Yavo’nun arakladığı Şifa kadın için ise; “kızgın sacın üzerine oturduğunu, baldırındaki, koltuk altındaki, şeylerindeki kılları çıra aleviyle yaktığını söyledi bana” diyerek inanılmaz fantezilerine devam etmektedir.

Oruçoğlu’nun Avustralya’dan Avrupa ülkelerine yaptığı birkaç seyahatte topladığı derme-çatma bilgiler üzerine inşa ettiği romanının ciddiyeti, derleme, yazma ve yayınlama için ayırdığı bir yıllık süre ile orantılıdır. Bunlara daha pek çok yanlışı ve eksiği eklemek mümkündür.

Oruçoğlu’nun romanındaki birkaç pozitif noktaya değinmeden önce belirtmeliyiz ki onca aydını olan Dersim’den birilerinin belirttiğimiz çerçevede makul bir Dersim romanını çoktan yazması gerekirdi. Eksik, yanlış, uyduruk ve şişirme bilgilere rağmen bu romanın Dersimli aydınları konu üzerinde düşündüreceği, kalemlerine sahip çıkmaları doğrultusunda teşvik edeceği kanısı taşımaktayız. Laz tarihçileri M.Vanillişi ve A.Tantliara’nın söyledikleri şu sözler biz Dersimliler için de geçerlidir. “Bu güne kadar Laz olmayan yazarlar bize, halkımız hakkında sağlam bilgi vermekten uzak kaldılar. Çünkü onlar Laz ulusunun dilini, geleneğini bilmediklerinden, yöresel kaynaklardan yararlanmadılar. Bu yüzden bize bıraktıkları belgeler uydurma ve hatalıdır.”(4)

 Oruçoğlu’nun “Dersim” romanı, Haydar Işık’ın “Dersimli Memik Ağa” ve “Dersim Tertelesi” romanlarıyla mukayese edildiğinde, politik önyargılardan arınmış olarak görünüyor. Roman için Baytar Nuri’nin eserlerinden istifade edilmiş fakat B. Nuri’nin S.Rıza ve oğlunun idamı esnasında söylediklerini iddia ettiği “Kürt”, “Kürdistan” gibi o dönem Dersim halk kültürü ve literatüründe olmayan sözcük ve kavramlara itibar edilmemiş, bu noktada halk anlatımlarına ve Zaza dergi çevrelerinin uyarılarına kulak verilme duyarlılığı gösterilmiştir. Dersimliler için “Kırmanc” dilleri için “Kırmancki” adlarını doğru ve yerinde kullanmış.

Dersim’i ve coğrafyasını pek tanımayanlar, romanın sözkonusu onca negatif yönlerine rağmen, Dersim halk kültürü, coğrafyası ve yakın tarihine dair bir çok öğe ile romanda karşılaşma fırsatını bulacaklarıdır.

 

      Dipnotlar

1)   Tija Sodıri Dergisi, sayı 3 ve 4, Almanya 1997

2)   Seyit Rıza’nın Torunu Konuşuyor ( Torne Sey Rıza’i Qeseikeno), H. Mergarıji, Pir Yay., Almanya 1997

3)   Seyit Rıza, M. Gülmez, Zed Yay., 1996, İstanbul

4)      Yayına hazırlanan “Désim, Dersim, Tunceli” kitabında aktaran S.Désim

 

Kaynak:  http://www.gomemis.com/portal/haberdetay.asp?ID=174 

 

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Fransa arşivlerinde Dersim olayları

Aralık 8, 2010 at 1:20 am (Dersim 37/38)

 

 

 Fransa arşivlerinde Dersim olayları

 

 

38 Dersim isyanında sürgüne gönderilenler, yukarıda ise Fransız arşivlerindeki belge.

28/11/2010

1937 tarihli Fransız Kara Kuvvetleri raporu: ?Alpdoğan, Kuruçay ve Nazimiye’de operasyon yürütürken, isyancılar ani baskınlar yaparak orduya hissedilir kayıplar verdiriyor?

EVRİM KARAKAŞ (Arşivi)

 

II. Dünya Savaşı’nın arifesinde her ülkenin bir diğerinin her türlü askeri gelişmelerini dikkatle gözlediği bir ortamda, Dersim olayları da Fransa tarafından dikkatli bir şekilde izlenmiş. Askeri arşivlerde var olan raporların sayısı bunu gösteriyor. Bu makalede, Fransız Kara Kuvvetleri Arşivi’nde yaptığım araştırmalar sonucu ulaştığım raporları ele alacağım. 

Enerjik ve acımasız
Dersim ile bağlantılı ilk olay, 1935 Ağustos’unun aylık gizli istihbarat raporunda geçiyor. Raporun iç durum başlığı altında “yakın zamanda yapılan Umumî Müfettişlik atamalarının yönetim, halk eğitimi, tarım, sağlık ve bayındırlık alanlarında geniş boşluklar yarattığı” vurgulanıyor. Rapor şöyle devam ediyor: “18 Ağustos’ta Florya’da istisnai olarak toplanan bakanlar kurulunda alınan ilk önlem olarak Erzurum’da açılan ve Ağrı Dağı**, Kars, Artvin, Erzurum Trabzon, Gümüşhane ve Erzincan illerini kapsayan yeni umumî müfettişliği not etmek uygun olur.” Dersim’in geleceğini belirleyecek olan Korgeneral Abdullah Alpdoğan için şöyle deniliyor: “Enerjik ve acımasız bir komutan olan Abdullah Alpdoğan, 9. Ordu Kumandanlığı’na atandı.” 

Ordular Elaziz yolunda
10 Mayıs 1937 tarihli, “Askerlerin Elaziz yönüne Kürt bölgesinde bir Kürt hareketini bastırmak amaçlı hareketi” başlıklı raporda ise Fransa ile Nisan ayı içinde yaşanan sınır anlaşmazlıklarının yatışma yolunda olduğu rapor ediliyor. 28 Nisan’da Fransa’ya verilen bir notla dışişleri bakanının belirttiğine göre, askeri hareketliliğin Fransa ile yaşanan anlaşmazlıklarla bir ilgisi olmadığı ve bu askeri hareketliliğin, Türkiye’nin güneydoğusunda yaşanan asayişsizliği kontrol altına almayı amaçladığı belirtiliyor. Raporda devamla kaygılı bir şekilde şöyle deniliyor: “Açık ki Türkiye Elaziz bölgesine askerleri sevk ediyor. Bu bölgede Kürtler yaşıyor ve bölge şu anda kaynıyor olmalı. Her yıl, bahar mevsiminde bu bölgedeki Kürtler, Türkiye’ye zorluk çıkarıyorlar. 4 ve 5 Mayıs günü Cumhuriyet Alayı yola çıktı. Fevzi Paşa da General Asım ve Jandarma Genel Komutanı ile birlikte Kayseri’ye geldi. Bütün bunlar, önemli bir askeri sevkiyatın yapıldığını gösteriyor. Ankara’da Genelkurmay Başkanı, Kürt hareketini şiddetle bastırmaya karar vermiş. Fakat bu durum gizli tutuluyor ve sadece yöneticilerle askerler bu durumdan haberdar.” 

Alınan önlemler
20 Mayıs 1937 tarihli “Yeni Kürt Başkaldırısı” başlıklı raporda ise şöyle deniliyor: “Kürtlerle ilgili şiddetli önlemlerin alınmasına rağmen bu enerjik topluluk, bölgelerinin Türkler tarafından yönetilmesine hâlâ karşı koyuyor. Belli başlı Kürtlerin sürgün edilmesi, topraklara el konulması ve aşiretler arası ittifakları bozma çabaları Kürtlerin Türklere karşı kinlerini artırmaktan başka bir işe yaramadı. 1936 yılında Elaziz merkezinde kurulan ve bu bölgelerin yönetiminden sorumlu 4. umumî müfettişlik, paranın ve tehditlerin parçalayamadığı aşiretleri kontrol altına alamadı.” Raporda Abdullah Alpdoğan’ın bu dağlık bölgede askeri garnizonlar, yollar ve köprüler yaparak bölgeyi kontrol altına alabileceğini düşündüğü fakat yapılan harcamaya rağmen alınan sonuçların beklenenden daha az tatminkâr olduğu belirtiliyor. 

Uzlaşmacılıktan sertliğe
Aynı raporda 1937’de hükümetin bölgeye uzlaşmacı ve yumuşak bir tavırla yaklaştığı, fakat bölgede yaşayan gururlu Kürtlerin geçmiş yıllardaki bastırma harekâtlarını unutmadığı, bunun üzerine Alpdoğan’ın bundan sonra sert bir politika uyguladığı anlatılıyor. Raporda olayın başlangıcına ilişkin ilginç ayrıntılar yer alıyor: Abdullah Alpdoğan’ın 1937 Nisan ayında Dersim’in beyleri ve ağalarını Nazimiye’de reform programını anlatmak için davet ettiğini, güvensiz bir şekilde davete icap eden ağaları toplu bir şekilde tutukladığını belirtiyor. Devamla, bu durumu haber alan Dersimlilerin silahlanarak generalin konvoyunu takip edip Elaziz yolu üzerinde Hanzan*** yakınlarında saldırdıklarını ve konvoyun bir kısmını imha ettiklerini anlatıyor. Türklerin buna karşı hemen iki tümen askeri Dersim’e sevk ettiklerini, fakat ordunun geleceğini bilen Dersimlilerin köylerini boşaltarak dağlara ve ormanlara sığındıkları ve gerilla savaşı yaptıkları belirtiliyor. Rapor şöyle devam ediyor: “Abdullah Alpdoğan ordunun başına geçip Kuruçay ve Nazimiye’de operasyon yürütürken, isyancılar ani baskınlar yaparak orduya hissedilir kayıplar verdiriyor. Bazı komutanlar bu baskınlar sırasında öldürüldü ve doğrulanmayan bir habere göre de Abdullah Alpdoğan da yaralandı. Bu darbelerle Kürtler 18 mitralyöz, kurşun ve önemli ganimetler ele geçirdiler. İsyancıların sığındığı ormanlara yapılan uçak bombardımanları da yeteri kadar etkili değil. Hükümet bölgeyi izole ederek olayların bütün Kürdistan’a yayılmasını önlemeye çalışıyor. Olayların boyutu halktan özenle saklanıyor.” 6 Haziran 1937 tarihli raporun içeriği yukarıdakilerle benzer. Fakat son cümlesi yoruma yer bırakmıyor: “Eğer otorite bölgede hızlıca kurulmazsa, hükümet bunu son şiddetle yapacaktır.” 

Seyit Rıza teslim olmuyor

5 Temmuz 1937 tarihli raporda ise şöyle deniyor: “Haziran ayının ikinci yarısında İsmet İnönü Dersim’de bulunan umumi müfettişliğe gitti. Ankara’ya dönüşünden sonra önemli bir kabine konseyi toplandı. Burada, öngörülen reformların hızlıca sürdürülmesi ve Kürtlerin bölgeden çıkartılarak yığınlar halinde sürgüne gönderilmesi kararı alındı. Şu anda askeri kuvvetler isyan eden Dersim bölgesinde duruma hâkim. Bununla birlikte, dağlık Kutudere bölgesinde, yaklaşık 3000 partizanın başında bulunarak direnişi sürdüren Seyit Rıza’nın teslim olmasını sağlayamadılar. Hozat ve Kızıldağ’daki isyancılar teslim oldular.” 

Açıklamaları çelişkili
1938’de yapılan manevralara dair daha çok teknik ayrıntıların üzerinde durulan 11 sayfalık bir raporun “Dersim’in pasifleştirilmesi üzerine” başlıklı son kısmında aynen şöyle deniliyor: “Bu cezalandırma operasyonlarından sonra Dersim Kürt bölgesinin tamamen sindirildiğini söyleyebilir miyiz? Genelkurmay Başkanı, askerlerin Dersim’in her tarafından geçtiğini garanti ettiği gibi bunu da garanti ediyor. Biz bundan şüphelenebiliriz. Generallerin açıklamaları çoğu zaman çelişkiler içeriyor. Çok yüksek yerlerdeki vadiler kontrol edilememiş, fakat buraya sığınan isyancılar, buralarda çok sert geçen kışın yaklaşmasıyla beraber, daha alçak yerlere inmek zorundalar. Bu yüksek vadilere giden yolların üzerine karakollar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Diğer taraftan hükümet Dersim’in en azgın aşiretlerini batı Anadolu’ya sürme kararı aldı. En az 10 bin Kürt sürgüne gönderilecek.” 

EVRİM KARAKAŞ:  EHESS – Paris
** Ağrı olması gerekir.
*** Hozat olduğu düşünülüyor.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=1030698&Date=02.12.2010&CategoryID=42

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

21. yüzyılın ilkel kabilesi ilk kez yakından görüntülendi

Kasım 21, 2010 at 7:40 pm (Videolar)

 

————————————————————————————  
 

 
 
 
 
————————————————————————————  
 
Amazon ormanlarında taş devrinden kalma ilkel kabile
 
 
30 Mayıs 2008
Amazon ormanlarının Brezilya-Peru sınırında kalan kesiminde taş devrinde gibi yaşayan bir kabile keşfedildi.
………………………………………………………….

GAZETEPORT

 

 

http://www.haberaktuel.com/amazon-ormanlarinda-tas-devrinden-kalma-ilkel-kabile-haberi-132675.html 

 

 

————————————————————————————  

 

Video

 

Onlar 21. yüzyılın dünyasında modern hayatla hiç bağlantı kurmamış ilkel bir kabilenin üyeleri.

Peru’nun Amazon ormanlarında dış dünyadan izole bir kabile bulundu. Daha önce helikopterlerle kuşbakışı fotoğraflanan bu kabile ilk kez bu kadar yakından görüntüleniyor.

…………………………………………….

Copyright © 2010 euronews   

13/11/2010

http://tr.euronews.net/2010/11/13/21-yuzyilin-ilkel-kabilesi-ilk-kez-yakindan-goruntulendi/

 Haberin tümü_: https://dersimzaza.wordpress.com/videolar/

 

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim: Ulaşması zor anlaması daha da zor

Kasım 18, 2010 at 3:20 pm (Aktüel_Güncel)

 

 

I. ULUSLARARASI TUNCELİ (DERSİM) SEMPOZYUMU

http://www.tunceli.edu.tr/site/afis.htm 

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

 

Dersim: Ulaşması zor anlaması daha da zor 

 

BASKIN ORAN

Radikal – 17/11/2010

Kürdoloji alanındaki önemli çalışmalarıyla tanınan Martin van Bruinessen, Tunceli deki Seyit Rıza heykelinin önünde.

Yazının tümü_: https://dersimzaza.wordpress.com/kose-yazilari/ 

Kaynak – Radikal

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

 

 

 

Kolej kompleksi, adını taşıdığı efsanevi Munzur Nehri nin kıyısında yer alıyor.

 

Radikal – 18/11/2010 2:00

 

Dersim kırımı gündeme geldiğinde, yörenin içinde ve dışında üç şey tartışıldı: 1) Dersim’i Bayar yaptı, Atatürk’ün haberi yoktu; 2) İsyan çıkınca devlet bastırır; 3) Eşkıyalık önlenemiyordu.

 

BASKIN ORAN (Arşivi)

 

 

Yazının tümü: https://dersimzaza.wordpress.com/kose-yazilari/ 

Kaynak: Radikal

 

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

 

Dersim’de hafıza ve bugün: 5 istek

 

Kutsal Munzur Nehri nin plajları yaz aylarında açık görüşlü ve zevkli yaşamayı seven Dersimlilerle doluyor.

19/11/2010 – Radikal

Dersimlilerin talepleri: Devlet özür dilesin. Seyitlerin mezar yerleri, evlatlık verilenlerin listesi, arşivler açıklansın. ‘Dersim’ dahil eski isimler geri verilsin.Tazminat ödensin. Barajlar olmasın.

BASKIN ORAN (Arşivi)

Kaynak: Radikal

YAZININ TÜMÜ:

https://dersimzaza.wordpress.com/kose-yazilari/

 

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

 

Dersim’de 38 bir ölçü birimi sanki

 

Radikal – 20/11/2010

  

Enver Bey anlatıyor: İki dedem de Ermeni. Asıl soyadımız Dertli; 54′te Devletli olmuş. Entegre olmuşuz Alevilere. Zaten Gregoryenler ile Aleviler din dışı sayılmış hep; birbirine benziyor.

 

BASKIN ORAN (Arşivi)

YAZININ TÜMÜ: https://dersimzaza.wordpress.com/kose-yazilari/

 

—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————

 

Eyvah, üniversite çok hızlı büyüyor

 

 

21/11/2010

Dersimli, diliyle, diniyle çok çok özel. Türkler de Kürtler de onu kendine benzetmeye çalışıyor. Dersim de direniyor. Bütün ‘ulusal’ kurumlar gibi üniversite de çok korkutuyor Dersimliyi: ‘Gelecek öğrenciler bizim dokuyu bozacak.’

BASKIN ORAN (Arşivi)

YAZININ TÜMÜ: https://dersimzaza.wordpress.com/kose-yazilari/

 

Kaynak:  http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID=1029585&Date=22.11.2010&CategoryID=133

Laç Deresi’nin Munzur’a açıldığı yer. 37’de Demenan Aşireti’nin katledildiği kanyonun ağzı.

 

 

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı

Kasım 7, 2010 at 11:32 pm (Haritalar)

 

XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı (DERSİM)

  

https://dersimzaza.wordpress.com/haritalar/

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Munzur da kurtuldu mu?

Kasım 1, 2010 at 1:53 am (Doğa-Çevre-Baraj)

 

 

Munzur da sık sık HES protestoları yapılıyor.

27/10/2010 8:13

Munzur’da milli park içine yapılmak istenen iki HES projesi Danıştay tarafından durduruldu. Çevreciler: Karar emsal olacak.

 

SERKAN OCAK  haberini okumak için tıklayınız.

https://dersimzaza.wordpress.com/munzur-xarcik-peri/

 

http://i.radikal.com.tr/644×385/2010/10/29/fft5_mf580526.Jpeg

 

‘Sit’ için kurda kuzu korkusu

 

Hükümetten çevrecilere rest

 

http://i.radikal.com.tr/644×385/2010/10/28/fft5_mf579316.Jpeg

 

 

 

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Solun Kırılma Noktaları

Ekim 27, 2010 at 11:16 am (Aktüel_Güncel)

 

NTV’de Oğuz Haksever’in yönettiği, “Solda Kırılma” Programı 

 

Programı dinlemek için tklayınız.

 

http://video.ntvmsnbc.com/oguz-hakseverle-son-soz-25-ekim-2010.html

 

YORUMLAR:

 

Gün Zileli:  Solun Kırılgan Noktaları: Gelenekçilik ve Aşamacılık

 

http://www.gunzileli.com/2010/10/26/solun-kirilgan-noktalari-gelenekcilik-ve-asamacilik/

——————————————————————————————————————————————

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim komuoyuna açık mektup

Ekim 27, 2010 at 11:02 am (Aktüel_Güncel)

 

Bildiriler_Açıklamalar

 

 

 

Dersim komuoyuna açık mektup;

 

Değerli Dersim halkı,

 

Yazının tümü için tıklayınız.

 

http://mkkahraman.org/haber_detay.asp?ID=128 

 

https://dersimzaza.wordpress.com/bildiriler_aciklamalar/

 

 

—————————————————————–

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Mannheim Zaza Dili Gecesinde Konuṣma

Ekim 21, 2010 at 5:49 pm (Aktüel_Güncel)

 

 

“Dilimize kıskançlıkla sahip çıkmalıyız. Artık her yerde Zazaca konuṣmalı, Zazaca basın-yayını güçlendirmeliyiz.
Dilimize karṣı yapılan saldırılara, inkara sessiz kalmamalıyız.”

 

 

Mannheim Zaza Dili Gecesinde Konuṣma

 Sait Çiya, 13 Ekim 2010 

Deḡerli Dostlar !

Dünyanın bir çok ülkesinde ulusal sorunlar çözüldü. Ya da çözümün biçimi tartıṣılıyor. Artık bir halkın dilini, kültürünü inkar etmek, yok etmek pek kabul görmüyor.

…………………..
Dilimiz ölürse, biz de öleceğiz.

…………….
Halk olarak yaralıyız. Sorunlarımız çok derin. Ama sorunlarımızı çözebilmemiz için ulusal varlıḡımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Devam ettirmenin kilidi dilimizdir. İlk önce dilimize sahip çıkmalıyız.

Dilimiz, kimligimiz, kültürümüzdür. Zaza halkının en temel varlıḡıdır.

Dini inançlarımız farklı olabilir. Siyasi görüṣlerimiz farklı olabilir.

Ama dilimiz birdir. Zazaca hepimizin dilidir.
Zazaca yok olursa, ne dinimizin, ne görüṣlerimizin ve ne de gelecek tartıṣmalarının bir anlamı kalır.
Dilimize kıskançlıkla sahip çıkmalıyız. Artık her yerde Zazaca konuṣmalı, Zazaca basın-yayını güçlendirmeliyiz.
Dilimize karṣı yapılan saldırılara, inkara sessiz kalmamalıyız.

…………………………..  devamını okumak için tıklayınız.

http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=627&pid=

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Günah çıkarmak

Ekim 17, 2010 at 1:29 am (Makaleler_Nusteyi)

 

 

Günah çıkarmak

 

 
Günah çıkarmak, Türkçe sözlükte (mec.) ‘kötü davranışlarını, suçlarını açıklamak, anlatmak‘,  ima etmek ise ‘dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek‘ şeklinde izah edilmiş.

İsmail Beşikçi’nin, önce Rızgari sitesinde ve daha sonra Taraf gazetesinde yayınlanan “Aydınlar“ adlı makelesini okuyunca, kafamda günah çıkarmak, nedamet, pişkinlik gibi kavramlar dolaşmaya başladı.

………………..

İ.Beşikçi, artık A.Öcalanı, PKK’yı; bunların yaptığı yanlışları eleştiriyor, eleştirebiliyor. Bu olumlu bir yaklaşımdır. Yanlışı, kim yaparsa yapsın eleştirmek gerekir. İnsan, düşünen bir varlıktır ve herkes yanlış yapabilir. Ama yanlışını gördüğü ve kavradığı zaman da özeleştirisini yapması gerekir.

………………..

Denebilir ki, İ.Beşikçi’nin Kemalist olmadığı yaşamından, yaşadıklarından anlaşılabilir. Peki, İ.Beşikçi’nin Apocu olmadığını, Apoculuğu red ettiğini nereden bileceğiz? 

Dilerseniz, İ.Beşikçi’nin Aydınlar adlı makalesinde söyledikleri ile daha önce yazdıklarını bir karşılaştıralım.

İ. Beşikçi, yazmış olduğu “Aydınlar“ makalesinde bakın ne diyor:

……………………………………. 
 
İsmail Beşikçi’nin bu konularda daha önce yazdıkları ise şöyledir:

‘PKK Üzerine Düşünceler‘ (Özgürlüğün Bedeli) adlı bilimsel(!) eserinde: 

…………………………………

“PKK’nın, PKK genel Sekreteri Apdullah Öcalan’ın bilim adamı yönünü de gözden uzak tutmamak gerekir.“ (s.146).

Evet, bu ve benzeri değerlendirmeleri çoğaltmak mümkün ama gerek görmüyorum.

………………………………..

Niyetim, İ.Beşikçi’yi samimi olmaya, hatalarını açıkça ve yükses sesle ifade etmeye davet etmektir. Özeleştiri, kişiyi küçültmez, tersine yüceltir.

17.10.10

M.Hayaloğlu

Yazının tümünü okumak için tıklayınız.

 

https://dersimzaza.wordpress.com/ismail-besikci-ne-yapmak-istiyor/ 

http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=623&pid=

 

—————————————————————————————

—————————————————————————————

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim 1938 Resmiyet ve Hakikat

Ekim 16, 2010 at 10:07 pm (Kıtavi_Kitap)

 

————————————————————————-

 

 

Dersim 1938 Resmiyet ve Hakikat

Hüseyin Aygün

· Dipnot Yayınları
· Basım Tarihi : 10 – 2010
· ISBN : 978-605-4412-08-2
· Sayfa Sayısı : 400

 

Kitap Hakkında_Ayhan Yalçınkaya

…………………….

“Dersim “tertelesinin” mazeretini Dersim’de arayanlara: Şeriat’ın cünubu cimadır, su ile temizlenir; tarikatın cünubu ikrarsızlıktır, dermanı pir eli; marifetin cünubu nefsini bilmemektir, mürşit bildire; Ya hakikatın cünubu? Kendi küfrünü iman, başkasının imanını küfür bilmektir; aklının bildiğini kalbiyle, kalbinin bildiğini aklıyla reddetmektir. Temizliği mürebbi elinden olur: Ama bu metinde mürebbi yazar değildir: Mürebbi arayan Munzur’a baksın!” Ayhan Yalçınkaya

http://www.kitapturk.com/books/Kitap/76393/Dersim_1938_Resmiyet_Ve_Hakikat.htm

Yazının tümü için tıklayınız.

 

————————————————————————-

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

“Devrim Yapan Üniversite”de Hakikat Sempozyumu

Ekim 10, 2010 at 7:59 pm (Aktüel_Güncel)

 

HÜSEYİN AYGÜN yazdı  “Devrim Yapan Üniversite”de Hakikat Sempozyumu

http://www.bianet.org/articles/spot_image/000/125/318/normal/dersim_gundem.jpg?1286541012

“Devrim Yapan Üniversite”de Hakikat Sempozyumu

Birinci Uluslararası Dersim Sempozyumu’nda 82 bildiri özetlendi, 23 poster sergilendi. Sempozyum başarılıydı, resmi devlet ideolojisi ortalıkta yoktu. Dersim için üniversite seferber olmuştu. 1938 katliamı için devletçe bir özür dilenecekse bu sempozyumla bir işaret verildi.
Hüseyin AYGÜN   (yazının tümü için tıklayınız)

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

 

http://img.webme.com/pic/d/dersim-zaza-platformu/hozat-taner-koyu.2.jpg

 

HATİCE KURTULUŞ’UN DERSİM SEMPOZYUMU İZLENİMLERİ

Gölgelere Rağmen Mağrur!

Sempozyumu cesur ve sonuçları açısından da başarılı buluyorum. Konusunun tabiatı ve gereği olarak öncelikle Dersim Kıyımına odaklandı. Tarih, sosyoloji, antropoloji, kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, ekonomik kalkınma, planlama ve çevre konularında, çok sayıda bildiri sunuldu. Çoğunluğu, bugüne kadar dinlediklerimden çok daha nitelikli çalışmalardı.

Hatice KURTULUŞ Tunceli – BİA Haber Merkezi 09 Ekim 2010, Cumartesi

yazının bütünü için tıklayınız

https://dersimzaza.wordpress.com/hayatin-icinden/ 

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Şire

Eylül 25, 2010 at 5:44 pm (Videolar)

 

Şire_Aynur Doğan

 

http://www.youtube.com/watch?v=-dqQXe5yuDE&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=kOIRPM_Q7hw 

 http://video.google.com/videoplay?docid=7819769572089410493#

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1261838699457

 

 

 —————————————————————————————

—————————————————————————————

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim Katliamı

Eylül 21, 2010 at 11:38 pm (Videolar)

 

 

Dersim 1937-38 – ntvmsnbc ”Ayiptir,Zulumdur,Cinayettir”

 

 

 http://vimeo.com/14293560

 

  

Dersimli Esirler

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/14507768

 

 

 

 

 

Dersim katliamının ilk resmi belgesi

 

1938 harekâtında ailesini kaybeden kişiye sürgün sonrası Tunceli Valiliği’nce verilen ‘Aile üyelerinin imha edildiği…’ yazılı zabıt, bugün ilk Dersim davasının resmi dayanağı oldu.

 
 
   

 

ntvmsnbc_: 09:23 TSİ 27 Nisan. 2010 Salı
 

İSTANBUL – Tunceli Valiliği, 27 Ağustos 1955’te toplandığında, Ali Akgün’ün, sürgün olduğu Kütahya’dan Tunceli’ye dönüşünü bu zabıtla karara bağlamıştı. O zabıtta ise şunlar yazılıydı, “…Hüseyin Altıntaş’ın nüfus hane kayıtlarında adı yazan Hüseyin karısı Humar ve Hüseyin evlatları Humar’dan doğma Elif, Mehmet, Hadice, Ahmedi, Suzan, Alicemal, Hetip, Emine’nin 1938 harekâtında imha edildiği ve aile reisi Hüseyin Altıntaş’ın da 952 yılında öldüğü, haneden yalnız Ali Akgün’ün sağ kaldığı…”

O gün geri dönüş için yazılan bu ifadeler, bugün ‘Dersim Katliamı’nın ilk resmi itiraflarından biri oldu. Ali Akgün, bu zaptı kanıt gösterip 10 yakınını yitirdiği kıyımı 72 yıl sonra yargıya taşıdı. Dönemin jandarma erleri ve yetkilileri hakkında ‘insanlık karşı suç işlendiği’ iddiasıyla suç duyurusu yaptı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre Tunceli’de yaşayan emekli memur Hüseyin Aygün, geçen 22 Nisan’da avukatı Hüseyin Aygün aracılığıyla Nazimiye Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bu dilekçenin şüpheliler hanesinde, ‘Dersim Harekâtı’na katılan jandarma birlikleri ve yetkilileri’ yazıyor. ‘Suç’ hanesinde ise ‘Plan dahilinde siyasi, felsefi veya dini saiklerle bir toplumsal grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi amacıyla 10 kadın ve çocuğun öldürülmesi’ ifadesi bulunuyor. Hüseyin Akgün, kendi iddiasıyla, ‘Dersim 38’de yitirdiği 10 akrabasının hesabını tam 72 yıl sonra soruyor.

Nazımiyeli Nahiye Müdürü Zeynel Çavuş’un ailesi, iddiaya göre, jandarma birliklerince Çamurek Köyü Avlosen Deresi’nde kurşuna dizildi. Zeynel Çavuş ile birlikte öldürülenler arasında 36 yaşındaki gelini Humar ve Humar’ın çocukları olan; 20 yaşındaki Elif, 14 yaşındaki Mehmet, 11 yaşındaki Hadice, altı yaşındaki Ahmedi, beş yaşındaki ikizler Suzan ile Alicemal, üç yaşındaki Hetip ve iki yaşındaki Emine vardı.

Zeynel Çavuş’un oğlu ve Humar’ın eşi olan Hüseyin ile kardeşi Ali ise dağlara kaçtı. Kıyımdan sonra Kütahya’nın Altuntaş köyünde zorunlu iskâna tabi tutuldular. Bu karar 1947’de kalktı. Bakanlar Kurulu kararıyla memleketlerine döndüler. Ağabey Hüseyin 1952 yılında öldü. Geriye sadece Ali Akgün kaldı. Akgün’le ilgili kesin karar, 27 Ağustos 1955’te, Tunceli Valiliği’ndeki o toplantıda çıktı. Toplantıya vali yardımcısı, defterdar vekili, ziraat müdürü, tapu sicil muhafızı, toprak ve iskan müdürü katılmıştı.

 

DERSİM 38 İLE İLGİLİ İLK DAVA


Ali Akgün’ün oğlu Hüseyin Akgün, şimdi bu zabıt tutanağını suç duyurusuna ekleyip geçen 22 Nisan’da Nazımiye Savcılığı’nda şikâyetçi oldu. Bu aynı zamanda ‘Dersim 38’ ile ilgili açılan ilk dava anlamına geliyor.

Avukatı Hüseyin Aygün, ‘Dersim 38’in ‘insanlığa karşı işlenen suçlar’ kategorisine girdiğini, dolayısıyla zamanaşımının bu davada işlemeyeceğini söylüyor. Avukat Hüseyin Aygün, davanın ‘Dersim 38’ ile yüzleşebilmek için iyi bir fırsat olduğunu da düşünüyor;

“Dersim dosyası hukukçularca yürütülebilir. Buna uluslararası hukuk ve soykırımla ilgili sözleşme fırsat veriyor. Türkiye’de geçmişteki acı olayları hatırlama dalgası var. Dilerim, bu dosya bu yüzleşmeye hizmet eder.”

ÖLÜM TARİHLERİ 0/0/1938


Dersim Katliamı’yla ilgili ikinci suç duyurusu dilekçesi de yine avukat Hüseyin Aygün tarafından 86 yaşındaki müvekkili Efo Bozkurt adına bugün Hozat Cumhuriyet Savcılığı’na veriliyor. Dilekçede yer verilen iddiaya göre Bozkurt Ailesi, ‘Dersim 38’i Hozat’ın Çaytaşı köyünde karşılamıştı.

Kıyımda Efo Bozkurt’un Kurtuluş Savaşı gazisi olan 43 yaşındaki babası Keko, annesi Kuhari, ablaları 16 yaşındaki Havi, 12 yaşındaki Eyti, altı yaşındaki Besi, erkek kardeşleri dört yaşındaki Mehmet, iki yaşındaki Niyazi jandarmalarca kurşuna dizildi. Efo Bozkurt, kıyımdan kaçarak ve yaralı halde kurtuldu. Bozkurt’un üç kardeşinin ve Altıntaş Ailesi’nin altı çocuğunun ölüm tarihi olarak, nüfus kütüklerinde, ‘0/0/1938’ yazıyor.

http://video.ntvmsnbc.com/dersim-1937-38.html

 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25087089/#storyContinued

 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1114873370477

 

http://www.dersimnews.com/Dersim-38/785-NTVden-Dersim-Katliami-Belgeseli.html

 

http://www.dailymotion.com/video/xbgwo0_dersim-1937-38-ntvmsnbc-video-galer_shortfilms#from=embed

 

 

—————————————————————————————

—————————————————————————————

 

 

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Umut Altınçağ_Kılami

Eylül 18, 2010 at 2:55 pm (Videolar)

—————————————————————————————

 

 Kılamê Umut Altınçaği

 

 

 

Porê, Porê, Porê

 

http://www.youtube.com/watch?v=GRfJfTTTL4Q&feature=related 
 
Erê Xımê, Xımê…
 

http://www.youtube.com/watch?v=edIytLK6bjw&feature=related

Doo, Doo Bıbe 

http://www.youtube.com/watch?v=hejjbA7cMDQ&feature=related

 

    

 —————————————————————————————

Umut Altınçağı dinlemek istiyor musunuz?

Devamı için tıklayınız.

 

—————————————————————————————

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Bir Dili Yok Saymak veya Bir Halkı Yok Etmek

Eylül 17, 2010 at 9:19 pm (Makaleler_Nusteyi)

 

 

Bir Dili Yok Saymak veya Bir Halkı Yok Etmek

“Tunceli Üniversitesi Kampusu’nda bir araya gelen Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi öğrenciler, … adına açıklama yapan DYG üyesi Süleyman Alp Ergin, üniversite yönetiminin verilen seçmeli Kürtçe derslerinde Zazaca lehçesini, Kürt dilinden ayrı tutma anlayışında olduğuna dikkat“ çekerek protesto etmiş/ler. (Gündem, http://www.gundem-online.net/haber.asp?haberid=91152 ). PKK güdümlü yayın sitelerinde bu haber dolaşıyor. Sorunun özü nedir? Bunun üzerinde durmak gerekir.

………………………………    

 

devamını okumak için tıklayın

https://dersimzaza.wordpress.com/ismail-besikci-ne-yapmak-istiyor/ 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

YANLIŞ BAŞLAYAN ÖNERMEDEN DOĞRULARA ULAŞILAMAZ

Eylül 17, 2010 at 9:13 pm (Makaleler_Nusteyi)

 

 

HIDIR EREN

YANLIŞ BAŞLAYAN ÖNERMEDEN DOĞRULARA ULAŞILAMAZ

Bir konu ile ilgili çalışma/araştırma başlatırken ya da bir söylem geliştirirken yanlış bir önerme ile başlarsanız; daha başından yanlışa düşmüş olursunuz. Yanlış bir önermeden de doğru sonuçlara ulaşabilme olasılığınız mümkün olmaz.

………………………………………….. devamını okumak için tıklayın

https://dersimzaza.wordpress.com/ismail-besikci-ne-yapmak-istiyor/

http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=598&pid=

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Lawukê Ma_Zazaca Türküler

Haziran 30, 2010 at 4:31 pm (Videolar)

 

(Lawukê) Zazaki_Zazaca Türküler

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BJBR6M0Uh2A

 

https://dersimzaza.wordpress.com/lauke-ma_zazaca-turkuler/

 

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dewê Ma_Köylerimiz

Haziran 29, 2010 at 12:38 am (Dewê Ma_Köylerimiz)

 

HAKIS (BÜYÜKYURT)

 

Xakis – Büyükyurt Sizi Çağırıyor

 

 

Devamı:

https://dersimzaza.wordpress.com/dewe-ma_koylerimiz/

http://www.sosmunzur.com/anasayfa/news/xakis-bueyuekyurt-sizi-cagiriyor.html

—————————————————————————————–

 

RABAT

 

 

Devamı:

 

https://dersimzaza.wordpress.com/dewe-ma_koylerimiz/

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Şeyh Said, Diyarbakır’da anıldı

Haziran 28, 2010 at 11:49 pm (Aktüel_Güncel)

—————————————————————————————

 

Şeyh Said, Diyarbakır’da anıldı

“47 arkadaşı ile birlikte Diyarbakır Dağkapı semtindeki Ulu Cami önünde idam edilen Şeyh Said ve arkadaşları anıldı.”

28.06.2010

 

 

http://video.haberturk.com/video/index/42260

http://dha.com.tr/v.php?n=seyh-sait-diyarbakirda-anildi-2010-06-28 

http://www.lpghaber.com/videohaber/466415/ 

http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=298725

 

 

“Güneydoğu’da Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra isyan başlatan ve yakalandıktan sonra 47 arkadaşıyla birlikte Diyarbakır’da idam edilen Şeyh Said, bir grup tarafından anıldı.”

http://www.haber7.com/haber/20100628/Seyh-Said-Diyarbakirda-anildi.php 

 

http://webtv.hurriyet.com.tr/2/7746/0/1/seyh-said-i-boyle-andilar.aspx

—————————————————————————————

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Kitaplar

Haziran 22, 2010 at 7:35 pm (Kıtavi_Kitap)

 

 

Danoğê 38i

Hıdır Aykaç’ı, hakkında gıyaben duyduklarım ve yazdığı kitabı dışında tanıdığımı söyleyemem. Ama ‘Danoğê 38i’ adlı kitabını zevkle okudum.  Okuduktan sonra yazmak istedim ama bugüne kadar bir türlü yazamadım.

………………………………………

Doğrusu, Hıdır Aykaç çok güzel bir eser ortaya çıkarmış. Çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Kitap tümüyle belgesel nitelikte. Olayları bizzat yaşayan tanıkların anlatımlarına dayanıyor. Yaşanmış veya tanık olunmuş olaylar, birinci elden anlatılmış. Hem de Zazaca. Kendi anadilinde. Yazım problemleri yok değil. Mükemmeldir diyemem, eksiklikleri var elbette. Ama bütün eksikliklerine rağman güzeldir diyebilirim. Doyurucu, öğretici, gerçek!

devamı: https://dersimzaza.wordpress.com/zazaca-kitaplar/

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim’de Çatışma

Haziran 9, 2010 at 10:36 pm (Videolar)

 

http://webtv.hurriyet.com.tr/category.aspx?cid=2&vid=6974

BALKONLARDAN ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

 

KENTİN GİRİŞİNDE KISTIRILAN TERÖRİSTLERİ KOBRA HELİKTERLERİ BÖYLE ATEŞ YAĞMURUNA TUTTU.

Tunceli’de kent merkezini koruyan Özel Harekat Polis noktasına bir grup PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlar ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Tunceli’nin merkeze bağlı Batman Köyü yakınlarında bulunan ve kent merkezini koruyan K-4 adı verilen Özel Harekat Polis noktasına bu akşam saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılarak saldırı düzenlendi. Noktadaki görevlilerinde karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Bölgeye Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan Sikorsky helikopterle jandarma komandolar sevkedildi. Çatışma sürerken, silah sesleri kent merkezin de duyuldu. Haber-Kamera: TUNCELİ DHA

http://webtv.hurriyet.com.tr/category.aspx?cid=2&vid=6974

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Zazaca Kürtçe değil, Zazalar Kürt değil

Haziran 9, 2010 at 7:02 pm (Aktüel_Güncel)

 

 

05 Haziran 2010 Cumartesi

Zazaca Kürtçe değil,

Zazalar Kürt değil

 

Ülkemizde başlatılan demokratikleşme süreci içerisinde çözülmesi gereken sorunlardan birisi de Zaza Sorunu’dur.  

Çok halklı Avrupa devletlerinde, bilindiği gibi etnik sorunlar demokratik bir anlayışla anayasada, kanuni ve siyasi düzeyde eşitlik ve eşit muamele temelinde bir düzenleme yapılarak nihai ve kalıcı bir çözüme bağlanıp barışçı ve huzurlu bir ortam yaratılmıştır. Mesela dört resmi dilli İsviçre (Almanca, Fransızca, İtalyanca, Reto Romanca), üç resmi dilli İspanya (İspanyolca, Katalanca, Baskça), iki resmi dilli Belçika (Flemce, Valonca), vs.

Bu misallerle görülüyorki, bazılarının iddia ettiği gibi, dillerin resmi tanınmasıyla hiçbir ülke bölünmemiş, tersine gelişmiştir.

Bu ülkelerde etnik halkların varlığı, dili ve kültürü anayasada resmen tanınarak eğitim, kültür ve siyasi düzeyde eşitlik ve eşit muamele temelinde kanuni bir düzenleme yapılarak sosyal barışçı, rahat ve huzurlu bir ortama kavuşmuştur.

Toplumsal sorunları çözmeyen, bunların çözümünü baskı ve yasaklarla engelleyen ülkeler ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan ilerliyemez, ülkemizde olduğu gibi daima geri kalır.

1921 de Koçkiri’de, 1925 te Şeyh Sait hareketinde, 1937-38 de Dersim’de Zaza halkına karşı yapılan askeri saldırılar derin ve kanlı bir iz bırakmış, açılan yaralar, aradan bunca zaman ve birkaç nesil geçmesine rağmen, henüz kapanmamıştır.

Zaza halkı bir yandan şiddetli ve zoraki Türk asimilasyonuna maruz kalırken, diğer yandan da Kürt baskı ve asimilasyonuyla karşı karşıyadır.

Devletin bazı kurumları 1990 yıllarında Zazaları Türk, Zazacayı da Türkçenin bir lehçesi olarak tanımlıyordu. Kürt milliyetçileri de bunun tersine Zazaları Kürt, Zazacayı da Kürtçenin bir lehçesi olduğunu propağanda etmektedir. Devlet bu iddiadan kısmen vazgeçti fakat öbürleri halen devam ediyor. Her iki iddia da siyasi bir asimilasyon ideolojisidir. Yani biri türkleştirmeye, öbürü de kürtleştirmeye çalışıyor. İkisinin amacı da Zaza dilini eriterek yok edip, Zaza halkını tarih sahnesinden silmektir.

Zaza halkı ağır askeri saldırılarla çok zulüm görmüş, önder ve aydınlarını kaybetmiş ve toparlanamamıştır. Onun içindir ki, ulusal bilinçlenmesi gecikmiş, siyasi ve toplumsal örgütlenmesini bağımsız bir temel de gerçekleştirememiştir.

Buna karşı Osmanlı yönetimi Kürt kimliğini resmen tanımış, Kürtlere aşiret mektebi açmış, Kürtçe sözlük çıkartmış, Kürt aşiretlerinden Hamidiye Alayları kurup bunları beslemiş ve 34 yıl Doğu Anadolu’da terör estirmiştir (1889-1923). Bunu yaparken Zazaları da (Alevisiyle Sünnisiyle) dışlamış ve Zaza kimliğini resmi olarak tanımamıştır. Kürt kimliğinin gelişmesi ve Zaza kimliğinin gecikmesinin önemli bir tarihi sebebi budur.

Kürt milliyetçileri eskiden beri Zazaların 1921, 1925 ve 1937-38 de verdikleri Ulusal Demokratik Mücadelesini haksız olarak kendilerine maledip kendi siyasi çıkarları için sömürüyorlar. Bütün bu kötü şartlara rağmen 1980 den sonra, özellikle Avrupa’daki serbest ortamda mevcut örgütlenmeler dışında, bağımsız temelde bir Zaza milli bilinçlenmesi filizlendi ve gelişti. Zaza aydın ve yurtseverleri, bilimsel, siyasi ve kültürel düzeylerde kendini serbest ve bağımsız olarak temsil etmeye başladılar. Zaza bilimi, başta dilbilimi olmak üzere diğer branşlarda da, Avrupa, Amerika ve Rusya üniversitelerinde ilgi görerek araştırma konusu oldu ve gelişmeye başladı.

Zaza halkının örgütsüzlüğünden istifade eden Kürt milliyetçileri ve diğer siyasi hareketler, Zazaların güçlü siyasi potansiyelini kendine maledip sömürmekte, hedefini saptırarak ulusal bilinçlenmesini engellemekte, demokratik haklarının alınmasına karşı çıkmaktalar.

Zaza aydın ve yurtseverleri bu ağır şartlar altında siyasi bir temsilciliğini yaratması için birkaç girişimde bulunmuştur. Çeşitli iç ve dış nedenlerden dolayı ancak belli bir süre başarılı olmasına rağmen kalıcı olamadı. Zaza halkının güçlü, fakat dağınık olan siyasi potansiyelinin toparlanması gerekir. Zazalar demokrasi hareketinde kendini bağımsız olarak temsil edip parlamentoda kendi toplumsal haklarını savunmalıdır.

Kürt siyasi örgütleri Zaza halkını temsil edemez ve buna hakkı yoktur. Kürtlerin mücadelesi Zaza halkının mücadelesi değildir. Her halk özgürlük ve demokrasi mücadelesini kendisi verir.

Zazaca bir dildir, Zazalar bir halktır

Tunceli/Mamekiye’de yeni açılan üniversitenin yönetiminin verdiği bir kararla hükümetin demokratikleşme politikasını destekleyerek ilk ve tek üniversite olarak, örnek verici bir tavır ve halkça beklenen cesur bir kararla, Zazaca ve Kürtçe dillerini seçmeli ders olarak öğretim programına almıştır (9.4.2010). Bunun üzerine 400 öğrenci de Zazacayı seçmiştir.

Ne varki, yukarıda açıklanan siyasi sebeplerden dolayı bu olay, anlaşılan Kürt milliyetçileri tarafından hazmedilememiş ve gözünde diken olmuştur.

Üniversite yönetiminin verdiği örnek ve demokratik girişimi, Kürt örgütleri ve milliyetçilerinin, Zazaları ve Zazacayı asimile etme amacına ters düştüğü için, hayali yıkılmış uykusu kaçmıştır. Bundan kurtulmak için düşünüp taşınmışlar, üniversite yönetimine karşı olduğu gibi, başta Zaza halkına karşı, bakın nasıl bir plan hazırlamışlar:

Seyit Rıza’nın dediği gibi ‘karga bülbül olmaz’

Geşmişte Kürt örgütleri tarafından kovulan, fakat Zaza Demokratik Hareketi gelişince tekrar geri çağrılıp beslenen, Zaza aydın ve yurtseverlerine saldırtmak için öteden beri kullanılan bir propağandacı Almanya’dan getirilip ileri sürülmüştür. Bunu yapan da bir Kürt partisinin ele geçirdiği Tunceli Belediyesidir ve görevini kötüye kullanarak, Gençlik ve Kültür Merkezi’nde, anlaşılan gençliği, militan ve sempatizanlarını toplayarak bu şahısa ajitasyon ve propaganda yaptırmıştır; 8.5.2010, bakınız:  

http://www.tuncelibelediyesi.net/newsdetail.aspx?type=news&id=22

Bu şahıs ne bir dilbilim eğitimi görmüş, ne de Zaza Dili üzerine yazılmış ve dünyaca tanınan bilimsel görüş ve eserlere saygı duyuyor. Konuya ilgi duyan herkesin bildiği gibi, bu kişi bir yalan ve uydurma makinesi olarak ‘Kürtçenin bukadar lehçesi var, … falan filan’ deyip etkilemeye çalışmıştır. Bundan dört gün sonra (12.5.2010), yine Kürt milliyetçileri bir gençlik örgütünün üye ve sempatizanlarını üniversite yönetiminin aleyhinde kışkırtmışlar. Okumaları için ellerine verilen bildiride artık herkesçe bilinen lehçe uydurması propaganda edilmiştir:

http://www.tuncelininsesi.com/haber/universite-ogrencilerinden-protesto-920.htm

Bu iddianın hiçbir bilimsel temeli yoktur. Çünkü siyasi sebepler yüzünden lehçe olarak ilan edilen Kurmancca, Soranca, Goranca ve Zazaca konuşanların hiçbirisi birbirini anlamaz, çünkü gramer yapıları çok farklıdır. Dolayısıyla bunların herbiri birer ayrı dildir. Bu dillerin incelendiği bilim dalı olan iranistikte, enternasyonal düzeydeki bütün dilbilimciler Zazacanın kendine has bir gramer yapısına sahib olup bağımsız bir dil olduğuna dair fikir birliğindedirler. Bir Zaza atasösözünde söylendiği gibi:

Zur ra çê nêvıraino. ‘Yalandan ev yapılmaz.’

Bildiride üniversite kararının bilimsel olmadığı iddia edilmiş. Kürt milliyetçi ve propağandacıları, bunun aksini iddia eden ciddi bir dilbilimciyi hele söylesinler de, bilelim! Kim miş o?

Ayrıca bildiride, üniversite yönetiminin “Kürt kurum ve şahsiyetlerine danışmadan bu kararı vermiş” deniliyor. Herşeyden önce şunu bilmek gerekir: Bilim siyasetten üstündür. Çünkü bilim ispata dayanır. Siyaset ise, bilindiği gibi çoğu zaman uydurma ve iddia üzerine kurulur.

Tunceli Üniversitesi yönetiminin bu cesur ve örnek verici kararına saygı göstereceğine, yapılan bu çirkin eylem, hem üniversite yönetimine, hem de Zaza Halkı ve Zaza Diline karşı büyük bir saygısızlık ve düşmanlıktır.

Bırakın, herkes dilini serbestçe konuşsun. Nedir bu şövenizm, nedir bu düşmanlık!? Zazalar kendi dilini, Kürtler de kendi dilini konuşsun. Kürt milliyetçilerinin Zazacayı yasaklamaya hakkı yoktur!

Dersim’de büyük çoğunluğu oluşturan Zaza Halkı üniversite yönetimini ve demokratik tavrını desteklemelidir. Üniversite bir bilim yuvasıdır, eylem kampına dönüştürülemez.   

20.5.2010

İmzalayan Kurum ve Şahıslar

Zaza Dili Enstitüsü, Frankfurt a. M. /Almanya

Zaza Kulturhaus Mannheim /Almanya

Zaza Kültür Vakfı İstanbul

Radiozaza, İnternet radyosu, Almanya

Dersim-Gemeinde Rhein-Ruhr e. V. Duisburg /Almanya

Zaza Dil ve Kültür Derneği, İsveç

Dr. Zülfü Selcan, dilbilimci, Berlin

Dr. Hüseyin Çağlayan, politolog, Frankfurt a.M.

Dr. Kahraman Gündüzkanat, eğitimci, Darmstadt

Dr. Kazım Aktaş, etnolog, Frankfurt a. M.

Mesut Keskin, lenguist, doktorand, Frankfurt a.M. /Almanya

Fahri Pamukçu, Zazaca gramer yazarı, Diyarbakır

Musa Canpolat, Zazaca sözlük yazarı, şair, sanatçı, Stuttgart /Almanya

Hakkı Çimen, öğretmen, yazar, Krefeld /Almanya

Hıdır Eren, sosyolog, İstanbul

Dilaver Eren, Yüksek Elektrik Mühendisi, İstanbul

Hasan Dursun, yazar, Ludwigshafen /Almanya

Ali Kırmızıkaya, yazar, Darmstadt /Almanya

Hasan Devran, psikolog, yazar, Mannheim /Almanya

Haydar Şahin, Mannheim /Almanya

Sait Çiya, yazar, Bielefeld /Almanya

Heyder (Aslan), öğretmen, kabereci, tiyatrocu, şair, Darmstadt /Almanya

Hasan Dilber, radyo konuşmacısı, röportajcı, Almanya

Rewal Rozvera, öğretmen, kabereci, Essen /Almanya

Kemal Pamukçu, Wetzlar /Almanya

Mahmut Pamukçu, Wetzlar /Almanya

Ramazan Yıldız, Wetzlar /Almanya

Remzi Saraç, Wetzlar /Almanya

Hayri Dalkılıç, İngiltere

Mustafa Kahraman, Basel / İsviçre

Hüseyin Sevinç, eğitimci, Basel / İsviçre

Koyo Berz, yazar, İsveç

Faruk İremet, yazar, İsveç

Mehmet Sanlı, İsveç

Ali Gültekin, İsveç

Cengiz Gültekin, İsveç

 

http://www.tuncelininsesi.com/haber/zazaca-kurtce-degil,-zazalar-kurt-degil-1112.htm

—————————————————————————————

—————————————————————————————

 

 

ZAZA AYDIN VE KURUMLARININ BASIN AÇIKLAMASI 2

Tunceli Üniversitesinden bir grup öğrenci adına yapılan açıklamada, ‘üniversite yönetiminin seçmeli Kürtçe derslerinde Zazaca lehçesini (!) Kürt dilinden ayrı tutma anlayışı’ protesto edildi.

Dünyanın hiç bir yerinde bu mantık kabul edilemez; çünkü inkarcı ve ırkçıdır. Türkiye’de yıllardır Kürtçe, Zazaca ve diğer dillerin okullarda ve basın-yayın organlarında konuşulması, yazılması yasaktı. Gelinen aşamada gündeme gelen göreli demokratik gelişmeler ikinci dillerde sınırlı serbestlik sağladı. Bunun bir yansıması olarak, bazı eksiklikleri olsa da, bazı üniversitelerde Kürtçe ve Zazaca öğretiminde olumlu adımlar atıldı. Bu çabaların daha da gelişmesini, çağdaş, demokratik standartlarda boyut kazanmasını umuyoruz. Ayrıca bu gelişmeler sadece üniversitelerle sınırlı kalmamalı anaokullarında, ilk ve orta öğretim kurumlarında ana dilde eğitimi de içine almalıdır.

Zazaca’nın Kürtçe’den farklı bir dil olduğunu kanıtlayacak birçok neden vardır. Yapısal fonolojik, morfolojik, sosyolojik, psikolojik, kültürel ve coğrafi farklılıkları bir yana, tek başına bu iki dil topluluğunun birbirlerini anlamamaları bile önemli bir ölçüttür. İki farklı dil bakışıyla bu farklılıklar göz önüne alındığında, Zazaca ile Kürtçe’nin aynı kategoride değerlendirilip aynı anda öğretilmeleri gerçekçi değildir. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bizi doğrulayan tarafsız, bağımsız batılı dilbilimciler de var. Yine, batı üniversitelerinde akademik çalışma yapan kendi dilbilimcilerimiz de var. Örneğin Berlin Teknik Üniversitesi’nden Dr. Zülfü Selcan ile şu anda Frankfurt Üniversitesi’nde dilbilim çalışmalarını yürüten Mesut Keskin de aynı gerçekliğe parmak basıyorlar. Ayrıca, Zaza dili üzerine ürün veren ve aynı gerçeği söyleyen daha birçok Zaza aydını var.

http://www.zazaki.de , http://titus.uni-frankfurt.de,
Prof. Dr. Jost Gippert, Zazaca’nın Tarihsel Gelişimi, 1996
Dr. phil. Zülfü Selcan, Zaza Dilinin Gelişimi, 1997; Grammatik der Zaza-Sprache [Zaza Dilinin Grameri, 1998]
Prof. Dr. Ernst Kausen, Zaza, 2006
Dr. Terry Lynn Todd, A Grammar Of Dimili, Also Known AS ZAZA, 1985
Kürt milliyetçileri, Zazaca’nın yok olması için çeşitli taktikler ve politikalar deniyorlar. Bunlardan biri de üniversitelerde, okullarda, televizyonlarda Zazaca üzerine yapılabilecek çalışmalara engel olmaktır. Bu arada Zazaca üzerine çalışma yapmayı Zazaca lehçesini (!) Kürt dilinden ayrı tutmaya yönelik bir çaba gibi görmektedirler. Böylece Türkiye kamuoyunu etkilemek, buna izin veren kurumları, üniversiteleri zan altında bırakmak istiyorlar. Bu durum, demokratik normlarda çağdaş olmayan Türkiye’de bir tehlikeye işaret etmektedir. Yani, bu argümandan yola çıkarak, bazı kurum ve kuruluşlar, öyleyse ne haliniz varsa görün, desin istiyorlar. TRT’nin Kürtçe kanala izin verirken, Zazaca yayın kanalına yanaşmaması böyle bir anlayışın ürünüdür.

Zazaca’nın Kürtçe’nin bir lehçesi olduğu savı tamamen siyasidir ve bilimsel dayanaktan yoksundur. Zazacanın gelişmesinin Kürtleri böleceği ise gerçekliği olmayan, art niyetli bir sav, temeli olmayan bir fobidir. Bu, Zazaca’yı yok etme mantığını yanlış gerekçelere bağlama çabasıdır. Zazaların da kendilerini inkar etmelerini dayatıyorlar. Oysa onlar da biliyorlar ki, birinin kendi ana dilinin yok olmasını istemesi gönüllü olarak ölmeyi istemesi gibi bir şeydir.
Kürt ve pro-Kürt gruplar Zazaları siyasi baskı ve tehdit altında tutarak Zaza dilini adım adım eritmeye çalışıyorlar. Böyle bir anlayışa tepkisiz kalınamaz. Bir halkın dili onun en değerli varlığıdır.
Tunceli Üniversitesinin Zazaca ve Kürtçeyi ayrı başlıklar altında ele alması, üniversitenin bilimselliğine uygun ve doğru bir davranış olmuştur. Bu, hem gerçekçidir ve hem de demokratik bir duruştur. Umarız bütün üniversiteler, bilim kuruluşları bu duruşa destek verirler. Biz aşağıda imzaları bulunan Zaza aydınları, yazar ve araştırmacıları ve kurumları, Zazaca’nın yaşatılmasına ilişkin çalışmalarında Tunceli Üniversitesi’yle dayanışma içinde olacağımızı, bu konuda her türlü akademik desteği vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Bu bağlamdaki engelleyici yaklaşımları inkârcı ve ırkçı olarak değerlendirip protesto ederken bu saygın projeyi yaşama geçirmede Tunceli Üniversite’sinin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.
İmzalayan Kurum ve Şahıslar
Zaza Dili Enstitüsü, Frankfurt a. M. /Almanya
Zaza Kulturhaus Mannheim /Almanya
Zaza Kültür Vakfı İstanbul
Radiozaza, İnternet radyosu, Almanya
Dersim-Gemeinde Rhein-Ruhr e. V. Duisburg /Almanya
Zaza Dil ve Kültür Derneği, İsveç
Dr. Zülfü Selcan, dilbilimci, Berlin
Dr. Hüseyin Çağlayan, politolog, Frankfurt a.M.
Dr. Kahraman Gündüzkanat, eğitimci, Darmstadt
Dr. Kazım Aktaş, etnolog, Frankfurt a. M.
Mesut Keskin, lenguist, doktorand, Frankfurt a.M. /Almanya
Fahri Pamukçu, Zazaca gramer yazarı, Diyarbakır
Musa Canpolat, Zazaca sözlük yazarı, şair, sanatçı, Stuttgart /Almanya
Hakkı Çimen, öğretmen, yazar, Krefeld /Almanya
Hıdır Eren, sosyolog, İstanbul
Dilaver Eren, Yüksek Elektrik Mühendisi, İstanbul
Hasan Dursun, yazar, Ludwigshafen /Almanya
Ali Kırmızıkaya, yazar, Darmstadt /Almanya
Hasan Devran, psikolog, yazar, Mannheim /Almanya
Haydar Şahin, Mannheim /Almanya
Sait Çiya, yazar, Bielefeld /Almanya
Heyder (Aslan), öğretmen, kabereci, tiyatrocu, şair, Darmstadt /Almanya
Hasan Dilber, radyo konuşmacısı, röportajcı, Almanya
Rewal Rozvera, öğretmen, kabereci, Essen /Almanya
Kemal Pamukçu, Wetzlar /Almanya
Mahmut Pamukçu, Wetzlar /Almanya
Ramazan Yıldız, Wetzlar /Almanya
Remzi Saraç, Wetzlar /Almanya
Hayri Dalkılıç, İngiltere
Mustafa Kahraman, Basel / İsviçre
Hüseyin Sevinç, eğitimci, Basel / İsviçre
Koyo Berz, yazar, İsveç
Faruk İremet, yazar, İsveç
Mehmet Sanlı, İsveç
Ali Gültekin, İsveç
Cengiz Gültekin, İsveç

—————————————————————————————

 

 

—————————————————————————————

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

FDG 5. Avrupa Dersim Festivali Beyannamesi

Mayıs 14, 2010 at 7:18 pm (ILAMI_DUYURULAR)

 

FDG 5. Avrupa Dersim Festivali Beyannamesi

 

 

Dersim’liler Dostlarını yanına alarak Munzur Olup Gladbeck‘e Akacak… 

Federasyonumuz bu yıl Dersimlilerin 5. büyük buluşmasını, Festivalini organize etmenin haklı gururunu sizinle paylaşmaktadır. Beş yıldan beri her yıl düzenli olarak yapılan festivalimiz yaklaşıyor. Sakın 12 Haziran’da kimselere randevu vermeyin Gladbeck’de Dersim Düğünü’ne davetlisiniz. 

İnsanlık Bahçesinin Nadide Bir Çiçeğidir Dersim 

Dersim bir çok kavime, medeniyete ve inanca beşiklik etmiş bir kaledir. Düzgün Bava, Xızır, Munzur Bava, Anafatma, Buyere “Jiar u Diyar “ topraklarını mekan eyledi. Buradan yükselttiler yetmiş iki milletin türküsünü. Kendisine has kokusu ile insanlık bahçesinde nadide bir çiçektir Dersim. Burada pekişti iqrar u iman. Dersim’de yazıldı zulme karşı direniş. 

Dersim ‘38’in Son Tanıkları Göçmeden, Dersim sulara boğulmadan Uzat Elini…
 

 

 

Barajlar ikinci bir 38 dir. Ayağa kalkan bizler, Munzur’un önüne çekilmek istenen bentleri yıkmak için yürümek zorundayız. Bilirizki Dersim bizim kutsal toprağımızdır. Onun yok edilmesi, bizlerin yetim kalması demektir. Munzur Akacak diyor ve ekliyoruz, uluslararası süren diplomatik girişimlerimiz hızlanarak devam edecektir. 

 Yok edilmek istenen dilimiz, bizim kişiligimizdir. Dilimize sahip çıktık çıkmaya devam edecegiz. 

Dili yok olan dilsizdir, kültürü yok olan çıplaktır, tarihi yok olan ölür, doğası yok olan bi vatandır… İşte bundandır ki bizler, adımlarımızı büyüttük yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzde siz Dersim’liler ile bütün dostlarımızla birlikte omuz omuza, yan yana olmaya kararlıyız. 

1938 de duyulmayan Dersim’in çığlığı, yetersiz de olsa bütün dünyada duyulmaya başladı. İkinci Dünya Savaşının gölgesinde gerçekleştirilen bu büyük trajediyi duyurmak, gereklerini yapmak Dersim Halkı’nın omuzlarındadır. Avrupa ve Amerika’nın saygın Üniversite ve Vakıfları ve Federasyonumuzun desteği ile “Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi” çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Değerli tarihçi ve sözlü tarihçi, antropolog, sosyolog ve IT uzmanlarının yardımı ile eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 30 kişi çalışmalara başladı. Gerekli malzemeler asgari olarak karşılandı. Proje çalışanları Avrupa ve Trkiyede çalışmalarına ara vermeden büyük bir fedekarlıklan devam etmektedirler. Amaç Dersim 38’in tanıkları ile uluslararası standartlara uygun söyleşiler yapmak, bu söyleşileri üniversitelerin, film ve belgesel yapımcılarının, tarihçilerin ve nihayetinde bütün insanların hizmetine sunmaktır. Arsiv yanlızca katliamcıların yazdığı raporlar ve çektikleri resimlerden ibaret degildir. Dersim 38’in tanıklarının anlatımları bizim en önemli belgelerimizdir. 1938 de doğan bir çocuk bugün 72 yaşındadır. Dersim ‘38’in çocukları / tanıkları sessiz sedasız ayrılıyor aramızdan, yaşadıklarını, tanıklıklarını, klamları, sanıkları kayıt altına almadan. Zamana karşı amansız bir yarış halindeyiz, gün geçmiyor ki Dersim ’38’in bir tanığını kaybetmeyelim. Bundan bir kaç yıl sonra millyonlarda harcasanız, en iyi sözlü tarihçiler de yetiştirseniz konuşacak ‘38 tanığı bulamamazsınız. SON TANIKLAR GÖÇMEDEN DERSİM SULARA BOĞULMADAN UZATIN ELİNİZİ, gelin, gelecegimizi hep beraber kuralım. Gelin Dersim Arşiv ve Dökümantasyon Merkezi’ni hep beraberce kuralım. Federsyonumuz festivalden elde edilecek gelirlerin yarısını bu projeye bağışlayacaktır. 

Almanya’da bir Günlüğüne Dersimi Yaşayalım 

Sevgili Dersimliler 

12 Haziran’da Dersimlilerin büyük buluşması var, Dersimlilerin Düğünü var. Yerel kıyafetlerinizi giyerek gelin, Dersim klamlarını hep beraber ağız dolusu söylemek için gelin, müzüği, yemekleri, inancı ve dilleri ile Avrupa’da bir günlüğüne Dersimi yaşamak için gelin. Akrabalarınızlan, köylülerinizlen, Dersimlilerlen buluşup hep beraber Dersim Halayı çekmek için gelin. Kardeşliği, birlik ve beraberliği güçlendirmek için, Dersim’in sesini dünyaya duyurmak için gelin. 

Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu 

http://www.fdg-dersim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:fdg-5-avrupa-dersim-festivali-beyannamesi&catid=38:frontpag

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Mehmet Bayrak ve Ebubekir Pamukçu

Mayıs 13, 2010 at 12:34 am (Zaza Ulusal Kimliği)

 

 

Mehmet Bayrak ve Ebubekir Pamukçu

 

 

Mehmet Bayrak ve Ebubekir Pamukçu

Mehmet Bayrak’ın, 28 Nisan 2010 tarihinde “Dersim-Horasan Hattının Bilinmeyen Tarihi“  adlı bir makalesi yayınlandı. Bu makalede elbette doğru yanlar da vardır. Ama bilimsel bir bakış açısıyla değil, milliyetçi bir bakışla kaleme alındığı hemen anlaşılmaktadır. Söz konusu olan milliyetçilik ise, malum Kürt milliyetçiliğidir. Milliyetçiliğin farklı biçimleri vardır. Eğer kendi halkının ulusal duygularını doğal haliyle dile getiriyorsa, bu yurtsever bir milliyetçiliktir. Bu yurtseverlik zararsızdır, doğaldır. Etnik kökeninin, orijininin doğal yansımasıdır. Ve fakat bu milliyetçilik, kendi ulusunun özelliklerini abartır, üstünlüklerini uluorta her yerde dillendirir ve başka halkları küçümserse, o durumda yurtsever olmaktan çıkar. Yurtsever olmaktan çıkan milliyetçilik ne olur, nereye varır? Irkçılığa, şövenizme ve giderek faşizme varır. Buna genellikle aşırı milliyetçilik denir. Aşırı milliyetçilik, milliyetçiliğin en koyu biçimidir; saldırgandır, inkarcıdır. Şüphesiz ki, milliyetçiliğin farklı tonları, farklı renkleri vardır. Bu renklerden biri de ‘ılımlı‘ milliyetçiliktir. Ilımlı milliyetçilik, sonuç itibari ile milliyetçiliktir ama daha mülayimdır. İşte Mehmet Bayrak, bu mülayim Kürt milliyetçilerinden biridir.

M.Bayrak makalesinde İran, Mezopotamya, Anadolu coğrafyasında  yetişmiş ne kadar muhalif varsa onları toptan ve peşinen Kürt ilan ediyor. Eba Müslim-i Horasaniyi, Ebul Vefa’yı, Şah İsmaili ve diğerlerini. Aslında bunda yeni bir şey yok. Faik Bulut ve rahmetli Cemşit Bender bunları yıllar evvel ‘Kürt‘ ilan edivermişlerdi. Ama hangi Kürt? Kürt denince benim aklıma, Kurmanclar geliyor. Bir de kendini son yıllarda Kürt ilan eden Soranlar! Kurmancların takriben yüzde 80, Soranların neredeyse tamamı Sünni Müslüman. Evet, Kürt veya Kürtler deyince, ilk önce bunlar anlaşılır. Tarihi serüvende Şeddadiler, Eyyübiler, Mervaniler akla gelir. Ünlü Kürt şahsiyetlerinden Selahattin Eyyübi, İdris-i Bitlisi, Şerefhanlar, Bedirhanlar akla gelir. Bunlar, İslamın kılıcı rolünü oynamış, Türklerin ve Araplar’ın vasalı olarak cihada katılmışlardır. Kürtlerin küçük bir kesimi, yüzde on-onbeş kadarı bugün Alevilik olarak kabul gören inanca bağlıdır. İzol, Canbegan, Şadan gibi aşiretlerin birer koluyla Xıran, Butan, Pilvenk gibi aşiretler Kurmanci konuşan Kürtler’dir. Bunlar tarihte ‘Kızılbaş taifesi‘ içinde sınıflandırılmıştır. Ve fakat Kürtler bunları, Kürt olarak kabul etmemişler, Kürt saymamışlar. Şerafname adlı Kürt tarihinin yazarı Şerefhan onları, ‘İran ajanları‘ olarak nitelendiriyor. Ezidiler de (Yezidiler) de, tıpkı ‘Kızılbaşlar‘ gibi tarihte Kürt kabul edilmemiştir. En büyük Ezidi katliamları, Kürtler tarafından, – doğrusu Sünni Kürtler tarafından- gerçekleştirilmiştir.

Hadi diyelim ki, Kürtler uluslaştı, uluslaşıyor ve Aleviler (Kızılbaş) ile Ezidileri de içine alarak Kürt ulusu olarak hareket ediyorlar. Peki bu Alevi (Kızılbaş) Kürt aşiretleri ile Eba Müslim’in, Ebul Vefa’nın, Şah İsmail’in ne tür bir ilişkisi var? Hurremiler ile Kürtler arasında ne tür bir ilişki vardır? Ehl-i Hakk’ın ve bu inancı savunan Goranların Kürtlerle ne alakası var? Lurların, Goranların İranistik açısından Kürtlerle bir alakası olmadığı ispatlanmışken, bu halkları Kürt ilan etmek, kültürlerini yok saymak inkarcılık değil midir? Açıktır ki, bir Arap yazarın Eba Müslim-i ‘Kürt‘ diye yazması da, onun Kürt olduğuna kanıt sayılamaz. Çünkü, Araplar da, tıpkı Osmanlılar (Türkler) gibi, bütün konargöçerleri, hatta kendilerinden olmayan bütün diğer göçer halkları Ekrad diye nitelendirmişlerdir. Ekrat’ın bir anlamı Kürtler ise de, diğer bir anlamı konar-göçer demektir. Yani Ekrad adı geçen her yerde ‘aha Kürtler‘ diye bağırmanın bir anlamı yoktur. Eba Müslim-i Horasani’nin, bir kalem darbesi ile ‘Eba Müslim-i Kurdi‘ ilan edilmesinin Türk milliyeçiliğinin mantığından ve yöntemindan ne farkı var. Dahası, bu açık bir şekilde Türk milliyetçiliğinin kopyacılığıdır. Şıracının şahidi, bozacı misali, M. Bayrak da M. Çem’i gösteriyor. Fakat, birbirini yalancı şahit göstereceklerine, söz konusu metinleri tahrif etmeden, olduğu gibi çevirip yayınlasalar daha makbul ve inanılır bir iş yapmış olacaklar.

Ebubekir Pamukçu ve Zazacılık Meselesi

M. Bayrak makalesinde bir yandan sözde milliyetçiliği teşhir ederken, diğer yandan da miliyetçilikten ağulananlara örnekler veriyor. Ama aslında art niyetli davranıyor. Bir nevi kurnazlık. Asıl niyeti Zaza sorununda,  Zazalar konusunda tavır takınmak. Malum, son dönemde Zaza düşmanlığı, Zazaların inkarı, Zazaların Kürtlüğü meselesi epeyce tartışma konusu. Şöyle diyor:  

“Bunun tipik örneklerinden biri de, bir dönem Devlet güdümlü „Zazacılık“ akımına öncülük eden Urfa/Siverek kökenli Zaza-Kürtler’den Ebubekir Pamukçu’dur. İsveç’e çıktıktan sonra, Devletle anlaşmalı olarak „Zazacılık“ akımına öncülük ettiğini itiraf eden Pamukçu, aynı zamanda şairliği de olan eski Türkçülerdendir. Türk görevlilerin, kimi etkinliklerde hamaset nutuklarına da malzeme olan ve ulusal bayramlarda radyolarda okunan Türk-İslam Sentezci bu şiirlerden iki küçük örnek şöyle” diyerek E.Pamukçu’nun 1970 yılında yayınlanmış ‘Kurtuluş Savaşı‘ adlı kitabında yer alan şiirlerinden “iki küçük“ bukle aktarıyor.

M.Bayrak’ın bir paragraf içinde yer verdiği iddialar şunlardır:

1. Zazacılık devlet güdümlüdür,

2.E.Pamukçu, Zazacılık akımını, devletle anlaşmalı olarak oluşturmuştur,

3.E.Pamukçu, eski Türkçülerdendir.

Zazalık ve Zazacılık Meselesi

 

Öncelikle, ‘Zazacı‘ ve ‘Zazacılık‘ kavramlarını reddediyorum. Bundan kast edilen Zazaların ulusal haklarının savunulması olsa bile, bu terimler, milliyetçilik kokuyor. Tıpkı Türkçülük ve Kürtçülük gibi. Bir ulusun varlığını savunmak, milliyetçilik değildir. Türkler, Kürtler, Zazalar veya diğer uluslar bir olgu olarak vardır. Kimse bunların var olduğunu söylediği zaman milliyetçi olmaz. Bu, bir tespittir. Bu bakımdan, Zazaların bir ulus olarak var olduğunu söyleyenler Zazacı olarak nitelendirilemeyeceği gibi, Zaza sorunu da ‘Zazacılık‘ olarak nitelendirilemez. Türkçülük ve Kürtçülük, Türk ve Kürt ulusal varlıklarından ayrı ve milliyetçi bir akım olarak vardırlar. Bu terimler, bu yüzden kullanılmaktadır. Yeni yeni filizlenmekte olan Zaza ulusçuluğu da, doğal olarak milliyetçi öğeler ve özellikler taşıyacaktır, taşımaktadır. Ama sırf olgu olarak Zazaların varlığını ve ulusal haklarını dile getirdikleri için Zazacı ve Zazacılıkla nitelendirilmeleri gerçekçi değildir.

Zaza Sorunu ve Zaza Ulusal Hareketi

 

Gelelim birinci iddiada dile getirilen ‘devlet güdümlü Zazacılık‘ meselesine. Bunun, doğru bir tespit olmadığı ortadadır. Devletin, ‘Zazacılık‘ şeklinde bir akım yarattığı tümüyle yalandır. Zaza sorununun varlığı, tarihsel bir olgu olarak gündeme gelmektedir. Bu sorunun kaynağı, Zazaların Kürtlerden ayrı olan özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Zazalar ve Kürtler, yüzyıllardır yanyana, çoğu yerde içiçe yaşadıkları halde, farklılıklarını korumuş, bugüne kadar gelmişlerdir. Bazı bölgelerde erime, kaynaşma, asimile olma şeklinde birbirine karışma söz konusu olsa da, asıl olan ya da bugüne taşınan şey, farklılıkların korunmasıdır. Kürtler, neredeyse ikiyüz yıla yakın bir süredir, kendi farklılıklarının farkındadırlar. Hatta Ahmedê Xani veya Şerafhan gibi kişilerin varlığı göz önünde bulundurulduğunda bu süreç daha da eskilerden başlatılabilir. Kürtlük açısından, ulusal bir hareket olarak yüzyılı aşkın bir süreç yaşanmıştır. Ama Zazalarda ulusal ögeler çok zayıftır. Her ne kadar kendi etnik özelliklerini yer yer sergilemişlerse de, bunlar, Zazalık anlamında ulusal bir harekete dönüşememiştir. Örneğin, katılım olarak Şeyh Sait İsyani’nın tabanını yüzde seksen, seksenbeş oranında Zazalar teşkil etmiş olmasına rağmen, hareket, bir Zaza Ulusal Hareketi değil; bir Kürt Ulusal Hareketi’dir. Şeyh Sait İsyanı’nın bir Zaza Ulusal Hareketi olduğunu söyleyen bütün iddialar, birer abartıdır. (İddia sahiplerine bu konuda Robert Olson’un Kürt Milliyetçiliğin Kaynakları ve Şeyh Sait İsyanı adlı kitabını, özellikle okumalarını tavsiye edebilirim). Aynı şekilde Koçgiri direnişinde de Kürt ve Kürtlük teması, öndedir. Her ne kadar hareket, sadece Alevi inancına sahip mensup nüfus ile sınırlı kalmış ise de, hareketin önderlerinin Kürt milliyetçi çevreleri ile olan ilişkileri, Kürt ulusalcılığı temelindedir. (Bu arada belirtelim ki, R. Olson’un Koçgiri’de, ‘… daha çok isyan edenler Zaza‘lardı“ ve “Koçgiri İsyan’ına hem Sünni hem Alevi aşiretler katıldılar“ belirlemeleri birer yanılgıdır, (age, s.64). Koçgirililerin çoğunluğu Kurmanci (Kürtçe); küçük bir kesimi ise Zazaki (Zazaca) konuşur. Koçgiri direnişine sadece Alevi inancına mensup olanlar katılmıştır; hiçbir Sünni aşireti yer almamıştır).

Dersim 37/38 Direnişine gelince. Dersim Direnişinde, Kürtlük etkileri yok denecek kadar azdır. Kürt milliyetçiliğini savunan M.Nuri Dersimi’nin Dersim Direnişin’de hiç bir rolü olmamıştır. N.Dersimi, Dersim’de bir ‘sığıntı‘ olarak kalmış, Kürtlük ve Kürtçülük hayalleri boşa çıkınca, devlet tarafından kendisine verilen Elazığ’daki çiftliğine çekilmiş, rahat ve güvende olmadığını hissedince orayı da terk etmiştir. Alişer Efendi’nin ise, Seyit Rıza’nın yanında kaldığı ve direnişçi Dersimlilerin yaklaşımına saygı göstermiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan Dersim Direnişi, Koçgiri ve özellikle Şeyh Sait İsyanı’ndan oldukça farklıdır. Dersim Direnişi, tabii ki ne sadece etniksel (Zaza) ve ne de sadece inançsal (Alevilik) olarak tek yanlı değerlendirilemez. Dersim Direnişi, bu iki ana özelliğin, etniksel (Zaza) ve inançsal (Alevilik) kimliğinin ortak bir ifadesidir. Zaten, Dersim kimliğini de bu iki ana özellik belirler. Dersim Direnişi’nde yer alan bütün nüfus, bütün aşiretler Zaza’dır ve Zazaca -(kendi deyimleri ile Kırmanc’tır ve Kırmancki)- konuşmaktadırlar. Kurmanci (Kırdaşki:Kürtçe) konuşanlar da, harekatın sonuçlarından zarar görmüşlerdir ama bunlar, direnişe katıldıkları için değil, Dersim’in devlet tarafından kontrolünün sağlanması politikasının sonuçlarıdır. Hani derler ya, ‘kurunun yanında yaş da yanar‘. Bunlar gibi bazı Alevi Zaza aşiretleri de aynı akibete uğramıştır. Ayrıca Dersim Direnişi, Şeyh Sait Hareketi gibi, bir isyan değil; bir savunma ve teslim olmama hareketidir.

Modern anlamda Zaza ulusal özelliklerinin şekillenmesi, 1980’lı yılların ikinci yarında başladı. Bunu tetikleyen başlıca etkenler şöyle sıralanabilir:

1.Avrupa’da yoğun bir Dersim-Zaza aydınlanmasının yaşanması,

2.Kürt Ulusal hareketinin mücadelesi ile kamuoyunun gündemine oturması ve Zazalara etkisi, (Bu etki, bazı çevrelerin abarttığı gibi sadece PPK’nın başlattığı silahlı mücadele ile sınırlı tutulamaz. Özellikle Güney Kürdistan’da süren mücadele, Halepçe katliamı ve akabinde Birinci ve İkinci Körfez savaşlarından sonra yaşananlar Zaza aydınlanmasında önemli rol oynamıştır),

3. Doğu Avrapa ülkelerindeki çözülmelerden sonra yaşanan çıplak gerçekler,

4.Bütün bunların yaptığı etki, ülkedeki yeni gelişmeler ve tarihsel bilinç ile birleşince bir Zaza ulusal bilinci adım adım oluştu ve gelişti. Görüldüğü gibi bütün bu olaylar ve olgular birbine bağlıdır ve birbirini besleyerek etkilemiştir. Bu etkiler ve nedenler, daha farklı da ifade edilebilir ve daha başkaları da eklenebilir ama öz olarak durum budur. 

Şüphesiz ki bu durum, tarihsel bir sürecin sonucunda şekillenmiştir. Özellikle dilimizin yok olmaya doğru gidişi, insanlarımızın sürülmesi ve topraklarımızın insansızlaştırılması, bir arayışa ve ulusal bir bilincin uyanmasına neden oldu. Ama Zazalar, darmadağınıktı. Halkımız gibi Zaza aydınları da Türkiye’nin ve Avrupa’nın çeşitli metropollerine dağılmıştı. Zaza aydınlanması ve örgütlenmesi, birbirinden ayrı ve birbirinden bağımsız başladı ve uzun bir zaman da birbirinden kopuk olarak sürdü.

Zaza aydınlanmasında ilk çalışmayı başlatan odaklardan biri Ebubekir Pamukçu ve çevresidir. E.Pamukçu’nun Ayre ile başlayıp Piya ile süren çalışması, Zaza Ulusal Hareketi’in oluşmasında ve gelişmesinde belirleyici bir yere ve öneme sahiptir. O’nun İsveç’de Ayre ve Piya dergileri ile başlatıp sürdürdüğü çalışmalar, Avrupa’nın diğer ülkelerindeki Zaza aydınlarını da şu veya bu şekilde etkiledi.

Almanya merkezli Ware ve Tijia Sodiri ile başlayan çalışmalar Serbestiye ile sonuçlandı. Aynı şekilde, bir kısım Zaza aydını da çalışmalarını Kormişkan, Zaza Press gibi dergiler çevresinde sürdürdü ve daha sonra Zaza Ulusal Kongresi adlı örgütlenme girişiminde bulundular. Bu arada Desmala Sure çevresinin yürüttüğü çalışmalar, önceleri ayrı yürürken; daha sonra Ware çevresindeki çalışmalarla bir süreliğine birleşti ama kısa bir süre sonra tekrar ayrıştı. Bugün de Zaza çevreleri hala dağınık ve bir merkezden yoksun olarak varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar.

E.Pamukçu’nun Türkiye’de iken, poliste yaşadığı bir olay vardır. E.Pamukçu, kendi deyişiyle, polisle bir ‘kumar oynamak‘ zorunda kaldığını belirtmektedir. Fakat, kendisine yardım eden X adlı Kürt örgütü, O’nu, yurtdışına çıkarır. Yine, kendi ifadesi ile bu kumar olayını söz konusu örgütün ileri gelenleri ile paylaşır; yani bizzat kendisi olayı dile getirir ve açıklar. Konu ile ilgili kitap düzeyinde yazı hazırladığını, çeşitli nedenlerden ötürü yayınlayamadığını ancak söz konusu X örgütünün ileri gelenlerinin bu yazılardan ve gelişmelerden haberi olduğunu belirtir. (Bu konuları ele aldığı iki yazısı, Piya dergisinin 10.sayısında ‘Biraz da Biz Konuşalım‘ ve 14.sayıda ‘Veda Mesajı Gibi Bir Şey‘ başlıklı yazılarda işlenmiştir. Belki, konu ile ilgili benim göremediğim, daha başka yazıları da vardır. Çünkü, Piya’nın bazı sayılarına ulaşamadım). E.Pamukçu, yaklaşık iki yıl sonra, Eylül 1985 yılında Ayre dergisinin ilk sayısını yayınlar. Bu, tarihten sonra X örgütünün kendisi ile ilişki içinde olan temsilcilerinden Mehmet Piran (M.Malmısanıj) mahlaslı Mehmet Tayfun’un ‘MİT ajanı‘ olduğuna dair asılsız iftiralarına uğradığını belirtir.

Burada kısaca özetlemek gerekirse, bu ‘ajanlık‘ olayı şudur: E.Pamukçu, kendi deyimi ile polisle bir ‘kumar‘ oynuyor yani Kürt örgütleri -ve belki de ileri gelenleri- hakkında polise bilgi vereceğini kabul ediyor. Bu kabul üzerine yapılan anlaşma ile salıveriliyor. Salıverildikten sonra E.Pamukçu kaçarak gizleniyor ve daha sonra da yurt dışına çıkarak olayı, kendisine yardım eden Kürt örgütünün ileri gelenlerine anlatıyor. Kendileri ile beraber iken E.Pmaukçu’ya sahip çıkan örgüt, kendilerinden ayrı hareket edip Ayre dergisini çıkarınca tavır alıyor ve O’nun polisle işbirliği yaptığını, sözde ‘ajan‘ olduğunu ifşa etmiş oluyor. Burada sahtekarlık ve çifte standart olduğu ortadadır. Kendileri ile beraber iken ajan olmayan biri, kendilerinden ayrı hareket edince ajan oluveriyor. İşte, Kürt milliyetçilerinin ve M.Bayrak’ın dillendirdiği olayın aslı budur. Mehmet Piran mahlaslı Mehmet Tayfun’un başını çektiği bu komplo, daha sonra Kürdistan Press çevresi ve diğer Kürt milliyetçileri tarafından dillendirildi ve bunun üzerinden teoriler üretildi. Bu teorilerin temelini ise, ‘Zazacılığın devlet güdümlü‘ ve devlet tarafından yaratıldığı yalanı oluşturmaktadır.

Zaza Ulusal Hareketi Devlet Güdümlü müdür?

Kürt ırkçılarının ve bilimum Kürt milliyetçilerinin ve bu arada M.Bayrak’ın sarıldığı yalan, Zaza Ulusal Hareketi’nin, onların deyimi ile Zazacılığın devlet güdümlü ve devlet tarafından yaratıldığı, sevk ve idare edildiği iddiasıdır. Böyle bir yalanı tartışmak bile, abesle iştigaldir. E.Pamukçu’nun farklı bir yönelim izlemiş olmasının, söz konusu olayı açıklamasının hemen sonrasına rastlaması bir talihsizliktir. Başka bir yolu ve yöntemi olabilir miydi? E.Pamukçu’nun içinde bulunduğu şartları bilemiyorum. Ancak, herkes gibi E.Pamukçu da yeni düşüncelerini biran önce komuoyuna sunmak istiyordu ve nitekim bunu yapmıştır. Diğer bir talihsizlik ise, E.Pamukçu’nun yakalandığı amansız hastalık sonucu, kısa sürecek bir çalışma ve mücadeleden sonra yaşamını yitirmesidir. E.Pamukçu politik bir insandır ve şüphesiz ki dokunulmaz değildir. Politik insanların, düşüncelerinin eleştirilmesi gayet doğaldır. Ancak rakipleri, O’nun düşüncelerini eleştirmek yerine, kendisinin açıkladığı ve özeleştirisini yaptığı bir olay üzerinden, O’nu ve davasını karalamaya çalışıyorlar.

E.Pamukçu’nun polisle ‘kumar oynama‘ya kalkışması, tabii ki yanlıştır. Bunun savnulacak bir yanı da yoktur. Ancak, bu yanlışlığı E.Pamukçu’nun bizzat kendisi açıklamış ve hatasını kabul etmiştir. Bu, erdemli bir davranıştır. Eğer, E.Pamukçu gerçekte ‘ajan‘ olsaydı veya kabul ettiği gibi bilgi verseydi, kimse bunu bilmeyecekti. Ama O, olayı açıkladığı için ‘ajan‘ ilan ediliyor. Bunun ise, samimiyetle alakası yoktur.

Sonuç olarak şu söylenebilir: E.Pamukçu’nun, ‘ajanlık‘ iddiası, tamamen iftiradır, yalandır. Aynı şekilde Zaza davasının, Zaza ulusal sorununun devlet tarafından yaratıldığı, devlet güdümlü olduğu iddiası da yalandır, iftiradır ve gerçeklerin inkarıdır.

Zaza ulusal sorununun gündeme gelmesi, tarihsel koşulların bir sonucudur, objektif ve subjektif şartların bir yansımasıdır. E.Pamukçu olmasaydı da, Zaza ulusal sorunu, Zaza davası eninde sonunda gündeme gelecekti. Belki biraz daha gecikirdi ama mutlaka gündeme gelecekti. Yukarıda süreci özetlemeye çalışırken, Zaza aydınlanmasının birbirinden bağımsız ve birbirinden ayrı ayrı oluştuğunu belirtmiştim. Şahsen ben, kendi açımdan -abartmaksızın- söyleyecek olursam, E.Pamukçu’nun hiçbir yazısını okumadan, Zazaların Kürtlerden ayrı bir etnik grup olduğu, Zazaca ile Kürtçe’nin bir ve aynı dil olarak nitelendirilemeyeceği bilincine, kendi çabalarımla ulaştım. (Belki bir gün başka bir yazıda, konuyu detayları ile kaleme alabilirim. Ancak böyle bir yazıda, izlediğim süreci anlatmayı gereksiz görüyorum, fakat, süreci bilen ve beni yakından tanıyan dostlarım biliyorlar). Tabii ki, E.Pamukçu’nun yazılarından daha sonraki süreçte oldukça yararlandım. Muazzam bir bilgi birikimi ve hayranlık uyandıran bir çaba ile kısa zamanda binlerce sayfa tutan yazılar, çeviriler ve roportajların yer aldığı emeğin sonucu Ayre ve Piya dergilerinde somutlaşmıştır.

Zaza ulusal davasının, Zaza sorunun E.Pamukçu’nun ‘ajan‘ olduğu varsayımı ile yok sayılması kabul edilemez. Zazalar, ayrı bir halk, ayrı bir etnik topluluk olarak yüzyıllardır vardır ve var olacaktır. Zazaların varlığı bir olgudur. Olgular ise var olan gerçeklerdir. E.Pamukçu, Zazalar vardır dediği için Zazalar var olmadı. Zazalar, daha önceden de vardı. E.Pamukçu’nun yaptığı, Zaza halkının varlığını, Kürtlerden ayrı etnik bir grup oluşturduğunu bilince çıkarmasıdır. Esasında bu durum yani Zazaca’nın Kürtçe olmadığı ve Zazaların Kürtlerden farklı İrani bir topluluk olduğu gerçeği, yirminci yüzyılın başında O.Mann tarafından tespit edilmiş olup K.Hadank tarafından da geliştirilmiştir. E.Pamukçu’nun ve bugün Zaza aydınlarının yaptığı şey, bu olguyu bilince çıkarma ve geliştirme olmaktadır.

Bir halkın varlığını savunmak, bunu bilince çıkarmak neden ajanlık olsun? Kürt milliyetçileri ve bilimum inkarcılar, sağa sola ucuz laflarla ajanlık payesi dağıtacaklarına, Zazaların ayrı bir halk olmadığını, ayrı bir etnisite teşkil etmediğini, kısacası Zazaların var olmadığını ispat etsinler.

Kürt milliyetçileri ve bilimum inkarcılar, Zazaca diye bir dil olmadığını ispat etsinler. Zazaca konuşanlar ile Kürtçe konuşanların neden birbirini anlamadığını, neden üçüncü bir dil üzerinden iletişim kurmak zorunda kaldıklarını izah etseler daha mantıklı olmaz mı? Birbirini anlamayan, aynı dili konuşamayan insanların, bir ulus oluşturabileceklerini ispatlasınlar.  Açıktır ki, Kürt milliyetçileri ve bilimum inkarcılar, ne Zazaların ve ne de Zazaca’nın olmadığını ispatlayamazlar. Bunu ispatlayamadıkları gibi inkarcı davrandıkları müddetçe de, yalancı ve müfteri olmaya, ırkçı-şöven olmaya mahkümdurlar.

E.Pamukçu’nun, geçmişte ‘Türkçü‘ olduğu meselesine gelince. E.Pamukçu, bu durumu kendisi izah etmiştir. Bu gayet ikna edici ve samimi bir yaklaşımdır. Keşke herkes, kendi hatalarına karşı aynı samimiyeti gösterse ve özeleştirisini yapsa. E.Pamukçu’nun açıkladığına göre, bu şiirler 1969’a kadar olan süreçte yazılmış ve 1970’in başlarında da kitap olarak basılmıştır. Keşke yazılmasaydı ve kitap olarak basılmasaydı! O, zaman Kürt milliyetçilerinin elinde bir ‘koz‘ daha eksik olacaktı. Ama bunlar yazılmış ve E.Pamukçu bunları dile getiren milliyetçi ideolojiyi kendisi eleştirerek özeleştirisini yapmıştır. Kendisinin hata olduğunu tespit ettiği bir durumu ‘eleştirmek‘ ne kadar eleştiridir; ne kadar etiktir? M. Bayrak, bu soruyu kendisine sormalıdır. Daha önce F.Bulut da ‘Kürt Dilinin Tarihçesi’nde konuyu aynı yaklaşımla dile getirmişti. Ama M.Bayrak’ların doksanlı yıllarda gördüklerini, E.Pamukçu çok daha önceki yıllarda görmüş ve dile getirmiştir. Mesela M.Bayrak, F.Bulut gibi Kürt milliyetçileri yetmişli veya seksenli yıllarda Kemalizm, Kürt sorunu, vb konularda ne savunduklarını samimi bir yaklaşımla ortaya koyabiliyorlar mı? Ben M.Bayrak’ın yazılarını doksanlı yıllarda gördüm, öncesinde değil. O dönemde bile M.Bayrak ve Faik Bulut, D.Perinçek’in müritliğini yapıyorlardı. İki bine doğru ve Yüzyıl dergilerindeki yoldaşlıklarının çok eski olduğu söylenebilir mi? Ayrıca şöyle bir olgu vardır: İnsanlar, yaşadıkları ortamda şekillenirler. Türkiye’de aydınlamanın başlıca mekanları okullardı. Ve bunların başında da yatılı okullar, öğretnmen okulları geliyordu. Buralara giden insanların Kemalizmden etkilenmemiş olması mümkün gözükmüyor. Etkilenmemiş istisnalar var mı? Belki ama onlar da istisnadan öteye gitmez. İstisnalar ise, kaideyi bozmaz.

E.Pamukçu’nun, fi tarihinde ‘Türkçü‘ olması, O’nun daha sonra ‘Kürtçü‘ ve nihayetinde ‘Zazacı‘ olmasına engel olmamıştır. Bu durum, doğanın diyalektiğidir. Her şey, doğar, gelişir ve değişir. Ve hatta zıddına dönüşür. Değişmeyen, tek şey varsa o da değişimdir. M.Bayrak’ın ve inkarcı Kürt milliyetçilerinin kavramadığı, kavramamakta ısrar ettiği şey, bu basit diyalektik kuraldır. E.Pamukçu’nun geçmişinde Türkçülük olması, O’nun ‘Zazacı‘ olmasına engel oluyor da, daha önce Kürtçü olmasına neden engel teşkil etmiyor? İşte, Kürt milliyetçilerinin çifte standardı. E.Pamukçu Kürtçülük yaparken iyiydi, hastı ama Zazacılık yapmaya başlayınca tu kaka oldu.

E.Pamukçu konusunu burada noktalamak istiyorum. E.Pamukçu’nun ajanlığı meselesi iftiradan öteye geçmemektedir. Kürt milliyetçileri ‘ajanlık‘ iftirası ile bir halkın varlığını inkar etmekle kalmıyorlar, Zaza ulusal hareketini, Zaza ulusal davasını boğmak istiyorlar. Esas amaç budur. Çünkü Zaza ulusal hareketinin dağınık, örgütsüz ve zayıf olduğunu görüyor ve biliyorlar. Vurun abalıya! Ama yanılıyorlar. Bu geçicidir. Zaza aydınlanması, Zaza ulusal bilinci derinden derine gelişiyor ve her geçen gün daha da güçlenerek sürüyor. Ancak bu durum, Kürt milliyetçilerinin yalan ve iftiralarına karşı sessiz kalmayı, onların eline koz vermeyi gerektirmediği gibi onların ellerindeki kozları alarak ıskartaya çıkarmayı zorunlu bir görev kılmaktadır.

Zaza ulusal hareketine, Zaza davasına ‘ajanlık‘ suçlamaları yalnızca E.Pamukçu üzerinden gelmemektedir. Suçlama konusu olan ve suçlananlardan biri de Hayri Başbuğ ve yazdıklarıdır. Bu durumun bilince çıkarılması ve daha fazla geciktirilmeden doğru tavrın takınılması bir zorunluluktur.

Google de Hayri Başbuğ yazdığınızda karşınıza çıkan ilk yazı, meşhur ‚‘İki Türk Boyu Zaza ve Kurmançlar‘ olmaktadır. Ayrıca Hayri Başbuğ’a ait Göktürk-Uygur Zaza-Kurmanc Lehçeleri (Üzerine Bir Araştırma) ile Yezidilik İnancı adlı kitaplar ile daha bir çok yazı ve makale olduğu, bunların gerek İnternet ortamınde ve gerekse piyasada dolaştıkları anlaşılmaktadır; (aşağıda bunların kısa bir listesini sunuyorum). Öte yandan bazı çevreler tarafından Hayri Başbuğ, Zazaların ideoloğu olarak lanse edilmektedir. Fakat, Hayri Başbuğ adına yazılmış bütün yayınlarda onun, bir ‘Zazacı‘ değil, bir ‘Türkçü‘ olduğu apaçık görülmektedir. Burada bir tezat, bir çelişki olduğu çok açıktır. Çünkü, Hayri Başbuğ adı ile yazılmış hiçbir yayında Zazaların ayrı bir halk, ayrı bir etnik grup, ayrı bir ulus oluşturduklarına dair bir tespit yoktur. Eğer var ise de ben görmüş değilim! Ancak, bazı kişi ve çevreler tarafından Hayri Başbuğ’un, 1987’den sonra bu Türkçü görüşleri terk ettiği söylenmiş ve bunlar yer yer dile getirilmiştir. Belirtmeliyim ki, ben şahsen, Hayri Başbuğ adıyla yapılmış bir açıklamasına rastlamış değilim. Eğer Hayri Başbuğ  imzası ile yapılmış böyle bir açıklama varsa, ben görmüş değilim.

Bu durumda yapılması gereken nedir? Eğer Hayri Başbuğ, eski görüşlerinin özünü oluşturan Zazaların ve Kürtlerin Türk olduğu tezlerini gerçekte red ediyorsa, bu konuda kendi adı ile açıklama yapmak zorundadır. (İkili ilişkilerle, kamuoyuna açık olmayan yazışmalarla yapılan açıklamaların bir değeri olmadığı açıktır). Şüphesiz ki, böyle bir açıklama bir özeleştiriye dayanmayı da gerektirir. Bu, işin bir yanıdır. İşin diğer yanı ise, Hayri Başbuğ, başta adı anılan ‘eserleri‘ olmak üzere, kendisinden izinsiz olarak basılan, dağıtılan, satılan ve internette yayınlanan yazılara ‘tedbir‘ koymak zorundadır. Hangi devirde yaşıyoruz? Bir insandan izinsiz olarak eserleri, nasıl başkaları tarafından kendi amaçları için kullanılır? Telif hakkı denilen bir şey vardır. Hayri Başbuğ, eğer gönüllü olarak devretmemişse, bu hakkını kullanır ve eserlerinin yayınını durdurur. Bunun, izah edilecek bir yanı yoktur.

Hiçbir gerekçe, hiçbir özel durum, Zaza ulusal davasından, daha önemli olamaz.

12.05.10

M.Hayaloğlu

 

Kaynak: http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=570&pid=

Yazıda adı geçen yayınlar ve Linkleri:

İki Türk Boyu Zaza ve Kurmançlar

http://www.scribd.com/doc/12554593/Hayri-Basbug-Zaza-Ve-Kurmanclar

http://turkcutoplumcu.org/dosya/ikiturkboyu.PDF

http://www.milliyetciforum.com/iki-turk-boyu-zaza-ve-kurmanclar-28592.html

http://turktoresi.blogspot.com/2009/05/iki-turk-boyu-zaza-ve-kurmanclar.html

Göktürk-Uygur Zaza-Kurmanc Lehçeleri (Üzerine Bir Araştırma) / Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü / 1984

http://www.nadirkitap.com/upload/Kitap_20100122192958_6412_11.png

Yezidilik İnancı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1987

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=19520

M.Bayrak, Dersim-Horasan Hattının Bilinmeyen Tarihi, 28 Nisan 2010

http://www.newededersim.com/news_detail.php?id=5500

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim Hayat

Mayıs 11, 2010 at 12:14 am (Dersim Hayat)

 

——————————————————————————————

 

Dersim Hayat Yıl 1 Sayı 4 Ekim 2010

http://img.webme.com/pic/d/dersimzazaplatformu/dh_4.jpg 

——————————————————————————————

Dersim Hayat Yıl 1 Sayı 3 Ağustos 2010

http://img.webme.com/pic/d/dersimzazaplatformu/dh_3.jpg

——————————————————————————————

DERSİM HAYAT YIL 1 SAYI:2 HAZİRAN 2010 

https://dersimzaza.files.wordpress.com/2010/05/dersim-hayat-2.jpg

 

 https://dersimzaza.wordpress.com/dersim-hayat/

 

Dersim Hayat Yıl 1 Sayı 1 Nisan 2010 

 

https://dersimzaza.wordpress.com/dersim-hayat/

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Bugün 4 Mayıs Dersim Tertele’sinin Yıldönümü

Mayıs 4, 2010 at 12:13 am (Dersim 37/38)

 

Bugün 4 Mayıs Dersim Tertele’sinin Yıldönümü

 

 

Bugün 4 Mayıs 2010

Bugün, 4 Mayıs 2010, Dersim Soykırımı’nın; Dersim Tertele’sinin 73. Yıldönümü.

Bugün 4 Mayıs 1937’de Dersim’i imha ve yok etme kararının alındığı günün 73. Yıldönümü.

Soykırımla yüzleşmenin zamanı geldi!

Dersim 1937/38 Soykırımı inkar etmek ahlaksızlıktır.

Türkiye Cumhuriyeti, gerçeği ile yüzleşmeli…!

Dersim Tertelesi’nde imha edilen, sürülen onbinlerce insanımızın anısı için bir özür çok görülmemelidir.

Dersim Zaza Platformu

 

4 Mayıs Günü Dersim 1938’in Kurbanlarını Anıyoruz!

 

1937 YILINDA YAPILAN
TUNCELİ TENKİL HAREKATINA
DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

 

 

  DERSİM SOYKIRIM KURBANLARI HALVORİ DE ANILDI

 

 

“Affet  bizi anne karnında katledilen bebek. Affet bizi hamileliğinin meyvesini kucağına alamadan katledilen ana. Affet bizi soğuk ve kahredici kurşunlarla ölüm kusan namlular karşısında can veren çocuk. Affet bizi yaşlı dede, nene ak sakallı Pir. Sizlerin katledildiği bu mahşer yerindeki pınar başına gelip yıllarca piknik yapıp içki tükettik. 72 yıl boyunca davanızı takip etmede sessiz, ketum ve başarısız kaldık. Bizi affedin ki biraz huzur bulalım içimizdeki kahredici acıdan kurtulalım.”

Hüseyin Aygün

 

https://dersimzaza.wordpress.com/tertele-desimi-dersim-soykirimi/

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim 1994-95

Mayıs 1, 2010 at 8:28 pm (Dersim 1994-95)

 
 
 
 

  Dersim 1994-95

 

Dersim 1994-1995 Köylerimizin Yakılması, İmha  ve Sürgün 


  

Dersimi Unutma 

Aştı, yeryüzünün kızartısı, günbatımı rengini…
Akan kandır: oluk oluk bebelerden, yaşlılardan… 

Aştı, dağların uğultusu, gök gürültüsünü…
Döven top mermileridir: göğüsleri, alınları.
Akan kandır; döven top mermileri
O mazlum halkı, o öksüz vatanı… 

Derinleşti Laç Deresi, Harçik Çayı, Zilan…
Yükseldi Halis Dağı, Haydaran, Munzur…
Akan kandır, döven top sesleri, mahzun vatanı… 

Aksakallar, ölü canlar, kundak bezleri
İnim inim kan içinde kaynadı;
Günlerce yaraları yaladı zulüm rüzgarı;
Analar yavrular için, yavrular bacılar için
Gökyüzünün yıldızınca ağladı… 

Akan kandır, Dersim’i unutma yoldaş;
Bin kat daha akıtılsa, savun nazlı vatanı… 

Nihat Behram 

 

 http://bianet.org/biamag/insan-haklari/106010-koy-bosaltmadan-kaynaklanan-zararlar—sorunlar

  

Tuncelililer köylerine geri dönmek istiyor

21/9/2009 – Hasan Sesoğlu (Kozluca Köyü Muhtarı)

Köy Boşaltmadan Kaynaklanan Zararlar – Sorunlar

Çatışma ve şiddet ortamı ortadan kalkmadıkça, bölgedeki mayınlar temizlenmedikçe, “güvenlik kaygıları” da “mülkiyet hakkı ihlalleri” de sürecek. Her koşulda, yerinden edilmiş kişilere ekmekleri ve özgürlükleri artık geri verilmeli.

 
Tunceli – BİA Haber Merkezi
05 Nisan 2008, Cumartesi
 

 

Devamı: https://dersimzaza.wordpress.com/dersim-1994-95/

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

“Bu acı BİZİM acımız. Bu yas HEPİMİZİN”

Nisan 20, 2010 at 10:18 pm (Ermeni SOYKIRIMI)

https://dersimzaza.wordpress.com/ermeni-soykirimi/  

 Ermeni Soykırımı

 

95 YIL SONRA 24 NİSAN

Cumartesi İnsanları 1915′in Kaybedilen Ermenileri İçin Toplandı

Kayıplar için 265. hafta bulumasında, Cumartesi İnsanları, 1915′te İstanbul’da İttihat Terakki yönetimi tarafından gözaltına alınan ve kaybedilen 139 Ermeni aydının akıbetini sordu; “Adaletin sağlanması için arşivleri açın, kayıp yakınlarından özür dileyin, gerçeklerin araştırılmasını, ortaya çıkmasını sağlayın” dedi.

http://bianet.org/bianet/bianet/121545-cumartesi-insanlari-1915in-kaybedilen-ermenileri-icin-toplandi

——————————————————————————— 

 

 Soykırımla yüzleşme zamanı geldi!

Ermeni soykırımının 95’inci yıldönümünde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da onbinlerce kişi ‘The time has come’ sloganı ile yürüdü. Fransız Senatosu da Ermeni temsilcileri kabul ederken, Marsilya kentinde ise Belediye binasına soykırım pankartları asıldı.

———————————————————————————

Ermeni Tehciri 95 Yıl Sonra İstanbul’da Sessizce Anıldı

 

Türkiye’de aydın ve insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu 500’ü aşkın kişi, 95. yılında anılan Ermeni tehcirini İstanbul Taksim Meydanı’nda çevresinde mumların yandığı “Bu acı bizim acımız, bu yas hepimizin” yazılı bir afişin etrafında oturarak sessizce andı.

İstanbul – BİA Haber Merkezi
24 Nisan 2010, Cumartesi

Türkiye’de aydın ve insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu 500′ü aşkın kişi, 95. yılında anılan Ermeni tehcirini İstanbul Taksim Meydanı’nda çevresinde mumların yandığı “Bu acı bizim acımız, bu yas hepimizin” yazılı bir afişin etrafında oturarak sessizce andı.

http://bianet.org/bianet/azinliklar/121547-ermeni-tehciri-95-yil-sonra-istanbulda-sessizce-anildi

———————————————————————————

 

“Bu acı BİZİM acımız. Bu yas HEPİMİZİN”

 

 Kimse durdurmaya kalkmasın lütfen

 

 

 

1915 olaylarının miladı olan 24 Nisan bu yıl Türkiye’de de anılacak. Dur De! grubunun düzenlediği anma töreni Taksim Tramvay Durağı’nda başlayacak.

Ali Bayramoğlu, Ferhat Kentel, Neşe Düzel, Perihan Mağden ve Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu bir grup aydın, 1915 olaylarının miladı olarak tarihe geçen 24 Nisan’ı bu yıl ilk defa Türkiye’de anacak. Dur De! grubunun öncülüğünde yapılacak anma 24 Nisan’da Taksim tramvay durağının önünde başlayacak. Saat 19:00’da toplanacak grup siyahlar giyinerek, mumlar ve çiçekler arasında 1915 fotoğraflarının önünde oturacak, pankart açmayacak ve slogan atmayacak. Etkinliğin bildiri metni ise şöyle: 

“Bu acı BİZİM acımız. Bu yas HEPİMİZİN. 1915’te, nüfusumuz henüz 13 milyonken, bu topraklarda 1,5 – 2 milyon Ermeni yaşıyordu. Trakya’da, Ege’de, Adana’da, Malatya’da, Van’da, Kars’ta… Samatya’da, Şişli’de, Adalar’da, Galata’da… Mahalle bakkalımız, terzimiz, kuyumcumuz, marangozumuz, kunduracımız, yan tarladaki rençberimiz, değirmencimiz, sınıf arkadaşımız, öğretmenimiz, subayımız, emir erimiz, milletvekilimiz, tarihçimiz, bestekârımız… Arkadaşlarımızdılar. Kapı komşularımız, dert ortaklarımızdılar. Trakya’da, Ege’de, Adana’da, Malatya’da, Van’da, Kars’ta… Samatya’da, Şişli’de, Adalar’da, Galata’da… 24 Nisan 1915’te “gönderilmeye” başlandılar. Onları kaybettik. Artık yoklar. Çok büyük çoğunluğu aramızda yok. Mezarları bile yok. “Büyük Felaket”in vicdanlarımıza yüklediği “Büyük Acı” ise olanca ağırlığıyla VAR. 95 yıldır büyüyor. Bu “Büyük Acı”yı yüreğinde hisseden bütün Türkiyelileri 1915 kurbanlarının anısı önünde saygıyla eğilmeye çağırıyoruz. Siyahlar içinde, sessizce. Ruhlarına yakacağımız mumlarla, çiçeklerle… Çünkü bu acı BİZİM acımız. Bu yas HEPİMİZİN.” 

 

Çağrıcılar

Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Aslı Erdoğan, Avi Haligua, Ayhan Bilgen, Ayla Yıldırım, Aysın Yeşilay İnan, Ayşe Batumlu, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Cafer Solgun, Cengiz Aktar, Cengiz Alğan, Deniz Zarakolu, Dilek Gökçin, Doğan Tarkan, Eren Keskin, Erol Köroğlu, Ferhat Kentel, Fethi İnan, Fethiye Çetin, Garo Paylan, Gülten Kaya, Hakan Tahmaz, Halil Berktay, Hayko Bağdat, Hilal Kaplan, Hürriyet Şener, İpek Çalışlar, İsmail Erdoğan, Jale Mildanoğlu, Kadir Cangızbay, Kerem Öktem, Kutluğ Ataman, Lale Mansur, Leman Yurtsever, Levent Şensever, Mahir Günşiray, Mehmet Demir, Mithat Sancar, Neşe Düzel, Nil Mutluer, Orhan Miroğlu, Osman Köker, Öztürk Türkdoğan, Perihan Mağden, Roni Margulies, Semra Somersan, Sezgin Tanrıkulu, Sırrı Süreyya Önder, Şanar Yurdatapan, Şenol Karakaş, Tamar Nalcı, Tanıl Bora, Turgay Oğur, Ufuk Uras, Ümit Kardaş, Ümit Kıvanç, Vivet Kanetti, Yalçın Ergündoğan,Yaman Yıldız, Yasemin Çongar, Yıldız Önen, Zeynep Gambetti, Zeynep Tanbay. 

DİCLE BAŞTÜRK

 Taraf – Istanbul – 20.04.2010

http://www.taraf.com.tr/haber/48851.htm 

http://www.taraf.com.tr/haber/48851.htm 

————————————————————————————

Dünyanın gözü Taksim’de – Taraf – Istanbul – 24.04.2010

————————————————————————————

Basında Ermeni Soykırımı

http://www.theforgotten.org/site/intro_tur.html

 

http://www.ermenisoykirimi.net/

 

1895-96 Ermeni Katliamı 

 

TALAT PAŞA’NIN EVRAK-I METRUKESİ

 

http://www.ermenisoykirimi.net/evrak-i%20metruke.pdf

 

ERMENİ SOYKIRIMI 

 

 

http://ermeni.hayem.org/index.htm

 

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanı Howard L. Berman:

“Ermeni Soykırımını Reddetmek Ahlaksızlık”

California Valisi Arnold Schwarzenegger:

“19-26 Nisan haftasını Ermeni Soykırımını Anma Haftası ilan ediyorum,”

California Valisi Arnold Schwarzenegger 19-26 Nisan tarihleri arasını “Ermeni Soykırımını Anma Haftası” ilan etti. “Tekrar etmelerine engel olmak için geçmişte yaşanan dehşet verici olayları hatırlamamız gerekiyor,” diyen California Valisi Arnold Schwarzenegger, 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak niteleyerek 1915 ve 1923 yılları arasında 1,5 milyon Ermeni’nin hayatını kaybettiğini ve 500,000 Ermeni’nin topraklarını terketmeye zorlandığını belirtti.

California’nın Ermenistan dışındaki en büyük Ermeni nüfusuna ev sahipliği yaptığını vurgulayan Schwarzenegger, “Şimdi, Ben, Arnold Shwarzenegger, California Eyaletinin Valisi olarak, 19-26 Nisan haftasını Ermeni Soykırımını Anma Haftası ilan ediyorum,” dedi

Antik-dönemde-Ermeni-yasam-alanlari

——————————————————————————– 

  

Varto-Fındıklıyan Ermeni Okulu_1913

 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAKİ SOYKIRIMIN 95. YILI

 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1915 soykırımını inkâr politikasına karşı aşağıda isimleri yazılı kuruluşların ortak açıklamasıdır.

———————————————————————————

 

Türkiye, gerçeği ile yüzleşmeli…

 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/14446348.asp

———————————————————————————

https://dersimzaza.wordpress.com/ermeni-soykirimi/

 

 

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Zaza-Kırmanc-Dımıli isimlendirmeleri ve doğru anlayış

Nisan 16, 2010 at 11:41 pm (Zaza Ulusal Kimliği)

 

Zaza-Kırmanc-Dımıli isimlendirmeleri ve doğru anlayış 

Bertal Kahraman

Salı, 06 Nisan 2010

Hozat-Dersim (Tunceli Dağları)_24.06.934

Zaza Kırmanc davası toplumumuz arasında destek bulup, güçlendikçe bu konuda politik, siyasi hesapları bulunan dışımızdaki merkezlerin tavır ve yaklaşımları da, daha ciddi bir şekilkde sorunu saptırmaya, yolundan çıkarmaya ve bulanıklaştırıp, halkımızın kafasının karışmasına umut bağlıyorlar.

Kurt ulusalcılarının silahlı mücadeleden vazgeçmeleriyle birlikte ortaya çıkan kısmi sükünet ortamı, daha önceleri savaş psikolojisinin uçlara ittiği ve uc davranışların belirlediği politik düşünce-yorum tarzının halkımız üzerindeki etkisi giderek yerini daha sakin ve mantıklı değerlendirmelere bırakmış, bu durum özelikle Kürt ulusalcılığının Zaza-Kırmanc meselesine yaklaşımın sekterliği ve inkarcıliğıyla da birleşince, halkımızın kendi kimliğine, davasına, kültürüne sahip çıkmasını kısmen hızlandırmıştır.

Pratik yaşam, pratik hayat en iyi öğretmendir. Bunu, savaş ortamının slogancı politikalarının yerini pratik yaşamdaki sorunların almasıyla çok daha net görmeye başladık.

“Zazaca Kürtçe’nin lehçesidir” politikası pratik hayatta Kürt politikacıları arasında, “Kürtçe, Kürdistanda resmi dildir diğer lehçeler yereldir, çözüm açıktır” anlayışının dillendirilmesi ve savunulmasıyla ortaya çıkmaya başlamış, Kürtçe sanat yapıyoruz diyen Kürt sanatçılarının Dersime Kurmanciyi taşıma çalışmalarının fiyaskoyla sonuçlanması, Kürt edebiyat – kültür toplantılarında, Zazaca konuşulduğunda “anlaşılamaması” gerekçesiyle Kurmanci konuşmaya dönülmesi gibi pratik yaşamdaki örnekler ve politika adına; Dersimin köylerini helikopterlerle bombalatan Çiller hükümetinin ortağı Karayalçını Dersime secenek diye dayatan kör ve aymaz politika halkımız arasında esasen varolan kuşku ve kaygının pratikte açığa çıkmasına yardımcı olmuş ve halkımız mevcut durumu sorgulama konusunda eskisinden daha çok çaba harcar, daha çok soru sorar ve daha çok kendisi olmaya yönelir hale getirmiştir.

Öteden beri Zaza-Kırmanc meselesinde en ufak bir soru sorani “ajan” diye damgalayan, halkımız üzerinde psikolojik terör estirerek düşünmesi ve sorgulamasını sınırlamaya çalışan kör “Kürt milliyetçisi” politika esasen duvara vurmuştur. Bu gün bu çok güçlü olarak görülmese de gelişmenin yönü hep bu yönde olmuş, güçlenip ilerleyen Zaza-Kırmanc halkının kendisine dönmesi yönünde olmuş ve bu gelişme giderek büyümek eğilimindedir.

İşte bu nedenle Milliyetçi Kürt politikacıları kemalizmin kötü bir kopyası olan inkarcı tavrının kaybettirdiğini gördükçe Zaza-Kirmanc aydınlarına, politikacıları, yazar çizerlerine saldırısını sürdürmeye devam etmiş, bu arada bazı Kürt milliyetçisi çevrelerde Zaza-Kırmanc hareketi içinde kafa karışıklığı yaratmak amacıyla Alevi-Sünni ayrımına, Kırmanc-Zaza söylemine ve Dersimli, Dersimli olmayan Zaza ayrımına vurgu yaparak bu konuda ayrılık yaratmaktan medet umduğunu göstermektedir.

İşin tam da bu noktasında Zaza-Kırmanc meselesinde, kimi kişiler maalesef “oltaya takılma” eğilimi göstermek suretiyle yeni yeni güçlenen bir hareketin kendi içine dönerek kendisiyle cebelleşmesine bilerek ya da bilmeyerek katkı sunmaktadır.

Bugün halkımızın Sünni veya Alevi kesimine mensup kişilerin, kendisini Zaza ya da Kırmanc diye adlandıran kesiminin en çok dikkat etmesi gereken hususların başında: bu en çok bilinen konular üzerinde oyuna gelmemek ve bir bardak suda ‘kopartılmak istenen fırtına’ya yüz vermemek olmalıdır.

Bir sır değildir. Halkımızın Alevisi de, Sunnisi de vardir ve de hep olacaktır. Gene bir sır değildir, Kırmanc isimlendirmesi Dersim halkımız için özel bir anlam ifade etmektedir ve bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Gene bir sir değildir, halkımızın Alevisine de, Sünnisine de Türkçe ve Kürtçede ZAZA denmektedir. Dımıli kelimesi, Dımılki-Zazaki-Kırmancki konuşan halkımızın tümünce şu veya bu oranda kullanılmaktadır. Bunları bilmeyen bir Zaza-Kırmanc aydını düşünemiyorum. O halde sorun nedir?

Zaman zaman bazılarının yazdıklarından “Dersim dediğin bölgenin nüfusu nedir? Zaza nüfusu içindeki payı nedir?” türünden söylemler görüyorum. Bu söylemin sahipleri Kürt milliyetçileridir. Merak edenler Rizgari formunun arşivini biraz karıştırsınlar. Kürt milliyetçi şeriatçılarının çabası olduğunu göreceklerdir. Peki bu ırkçı-şeriatçıların söyleminin bizim çevremizdeki bazı kişilerin ağzında dolaşmasının anlamı ne?

Gene kör bir tartışma eğilimidir gidiyor. Halkımızın ismi yokmuş gibi ona isim bulunmaya çalışılıyor. Zaza-Kırmanc-Dımıli, bunların tamamı da halkımızın isimleridir. Bazı bölgelerde bir ya da diğer ismin tercih ediliyor olması da bir realitedir. Bunun bugün yeni keşfedilmiş gibi durup dururken tartışma konusu yapılmasının duşmanlarımızdan başka kime ne yararı var?

Kırmanc ismin içerik olarak Aleviliği de içeriyor olması, bazı Sünni kökenli arkadaşlarımızı niçin rahatsiz etsin, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. 38 direnişinin önderleri Munzur gözelerinde Alevi törelerine uygun birlik sözü vererek direnmişlerdir. Bu direnişe gururla sahip çıkıyorsak, direnişi motive eden davranışın kaynağını da en azından anlayıp saygı duymak gerekir diye düşünüyorum.

Dersim kendi tarihiyle kendisine Zaza-Kırmanc mücadelesinde bir yer yaratmıştır. Bunu algılayıp kavrayamayan, buna saygı duymayan bir Zaza-Kırmanc düşünemiyorum.

Dini nedenlerle tarihte hep ayri durmuş olan halkımızın günümüzde ilk kez birlikte hareket etmesinin şartlari oluşmuş, buna sevinmek ve bunu destekleyip güçlendirmek gerekirken, düşmanın propagandasına alet olmanın mantıkla izahi mümkün değildir.

Dışımızdakiler hiç ayrım yapmadan halkımızı ZAZA ismiyle tanımlamaktadır. Bunda kötü olan ne? Bunu da anlamak güç.

Bu tür tartışmaların aramızda yer buluyor olması tuhaf.

http://www.kirmanc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=66:zaza-kirmanc-dimili-isimlendirmeleri-ve-dogru-anlayis-&catid=38:turkce-tirkki&Itemid=57

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Başbakan’a ve Bülent Arınç’a açık mektup

Mart 30, 2010 at 9:28 pm (Ermeni SOYKIRIMI)

 

Başbakan’a ve Bülent Arınç’a açık mektup

 

TANER AKÇAM  

– Taraf – Istanbul – 13.03.2010

 

Anlamakta çok zorlandığım bir nokta var. Devletin 95 yıllık “Kürt yoktur, hepsi dağda gezen Türklerdir” yalan politikasına son veren; Cumhuriyet’in kurulmasından bu yana, astığı astık, kestiği kestik; her istediği zaman darbe yapan askerin siyaset üzerindeki vesayetini ortadan kaldıran, demokratik açılımlar yapan sizler, nasıl olur da 1915 konusunda 95 yıllık yalan politikasını sürdürmekte ısrar edersiniz?

TANER AKÇAM
 

 

Clark University

takcam@clarku.edu
 

 

Ermenistan ile Ekim 2009 ayında protokolleri imzaladığınızda hepimiz, Kürt konusunda olduğu gibi, 1915 konusunda da 95 yıllık yalanın sona ermekte olduğunu düşündük. Acaba protokolleri imzalarken, 95 yıllık inkâr politikasını sürdürerek mi bu sorunu çözebileceğinizi düşünüyordunuz? İnanması bile zor… Kürt meselesini “Kürt yoktur onlar dağda gezen Türklerdir” demeye devam etseniz çözebilir miydiniz? Kürt meselesini, bir terör meselesi olarak gören, Kürtleri çivi, kendisini de çekiç olarak algılayan askerin sorun çözme mantığına bağlı kalsaydınız çözebilir miydiniz?

Ama öyle görülüyor ki, Ermeni meselesini 95 yıllık yalana devam ederek çözeceğinizi zannediyor; buna da ciddi ciddi inanıyorsunuz. Ermeni meselesinde aykırı sesler çıkartanları çivi, kendinizi de çekiç olarak görüyorsunuz… ABD’ye posta koymalar, kabadayılanmalar… 95 yıllık gangreni böyle mi çözeceksiniz? İyi de sayın Başbakanım, sayın Arınç, böyle çözülseydi, bu 95 yıl boyunca zaten çözülürdü. Size ne hacet… Şükrü Elekdağ çözerdi; Veli Küçük çözerdi… Öyle değil mi?

Ya Obama size özense

Peki yarın Obama da, sizin yaptığınız gibi bir delikanlılık yapsa, dese ki, “Beni tehdit ederek inandığımı söylemememi, yalan söylememi istiyorsunuz! Tehditle beni inancımdan vazgeçirmek istiyorsunuz! Ayıp değil mi, utanmıyor musunuz tehdit etmeye! Yalan söylemiyorum… 1915 konusunda inandığımı tekrar ediyorum, bu bir soykırımdır” derse ne yapacaksınız?

İsviçre ile protokolleri imzalandığınızda artık 95 yıllık yalan politikasının sonuna gelindiğini, Gündüz Aktan, Şükrü Elekdağ ve Yusuf Halaçoğlu döneminin son erdiğini düşünmüştük. Çünkü sadece sınırlar açılmayacak, tarihe ilişkin sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin tavsiylerde bulunacak çeşitli komisyonlar da kurulacaktı. Aracılığı yapan İsviçre muhtemel ki sizi ve Ermenistan’ı komisyonlar konusunda ikna ederken 1996’da kendisinin kurduğu “Bergier Komisyonu” olarak da bilinen “Bağımsız Uzmanlar Komisyonu” deneyini örnek olarak vermişti. Söz konusu komisyon, İsviçre’nin Yahudi soykırımı (Holocaust) konusundaki rolünü araştırmak amacıyla kurulmuştu ve komisyon beş yıllık çalışma sonrası, 2001 yılında nihai raporunu sunmuş ama tüm süre boyunca da toplam 11.000 sayfayı bulan 25 de araştırma yayınlamıştı.

Bundan daha önemli olan bir başka gerçek daha vardı: İsviçre Hükümeti, komisyonun kurulmasından bir yıl önce, 1995 yılında tüm dünya Yahudilerinden, İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki politikaları nedeniyle özür dilemişti. Komisyon aslında biraz da bu özür sayesinde kurulabilmişti. Sizlerin bu komisyonun kuruluş koşullarından birisinin Yahudilerden özür dilemek olduğunu bilmemenize imkân yoktu. İsviçreliler size söylememiş bile olsalar, bu bilinen bir gerçekti ve bizler de sizlerin bu bilgi ile protokollere imza attığınıza inanarak, 95 yıllık inkâr politikasında bir değişiklik başlıyor diye düşünmüştük… “Ermenilerden özür dileme yolda” zannetmiştik. Meğer öyle değilmiş; aklınızdan “Şark kurnazlığı” geçiyormuş. Hem 95 yıllık inkâr politikasına devam etmeyi, hem de Ermenistan ile aramızdaki sorunları çözmeyi planlıyormuşsunuz. İnanması zor ama geldiğimiz noktada böyle düşündüğünüz anlaşılıyor.

95 yıllık ezberle olmaz

Sayın Başbakanım, sayın Arınç sizden şunu aklınızın bir kenarına not almanızı rica edeceğim: 95 yıldır ezberlenen yalanı tekrar ederek 1915 sorununu çözemezsiniz. Bu ezberle sorun çözülseydi, bugüne kadar bu işi sizden daha iyi savunanlar çözerlerdi. 1915’de Türk milletinin alnına kara bir leke sürülmüştür. Bunu süren İttihatçı katillerdi. Ve siz bu kara lekenin adını koymadan, bu kara lekeyi bu milletin alnına sürenlerle aranıza mesafe koymadan bu konuda hiçbir adım atamazsınız, boşuna uğraşmayın.

Sayın Başbakanım, 1938’de Dersim’de yaşananlara katliam diyorsunuz. Gerçi kaç kişinin öldürüldüğünü tam olarak bilmiyoruz ama 1915’i kınayanların, yani Dersim’de imha edilen insanlardan en az 10-15 misli daha fazla insanın öldürülmesini kınayanların üzerine kabadayılıkla gidiyorsunuz. Gazza’da İsrail’in işlediği savaş suçları konusunda, haklı olarak tepki duyuyor ve bu konuda sesinizi çıkartıyorsunuz. Ama orada yaşanan insan hakları ihlalleri ile kıyaslanmayacak cinayetlerin işlendiği 1915 konusu açıldığında “Bana Müslümanlar cinayet işliyor dedirtemezsiniz. Benim atalarım cinayet işlememiştir”, biçiminde abuk-subuk açıklamalarda bulunuyorsunuz. Size, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” demezler mi?

Kürt politikasında geleneksel çizgiyi değiştiren, askerin siyasi hayatın dışına itilmesi konusunda uğraş veren sizler, niçin bu asker ve bürokrasinin Ermeni konusunda 95 yıldır söylediği yalana sahip çıkma ihtiyacını hissediyorsunuz? Bakınız size bir örnek vereyim: Nasıl ki Şemdinli’de, “Bizim çocuklar”, diyenlerin yanında yer almaya çalışarak Kürt ve asker meselesini çözemedinizse ve arada yaşadığımız acı deneylerden sonra “Bizim çocuklar” ile aranıza mesafe koyarak yol alabildinizse, 1915 konusu da öyledir.

1915’de Ermenilerin imha edildiği gerçeğini “Bizim çocuklar” inkâr ediyor! Talat Paşa komitesi kuranlar onlar, Boğazlıyan Kaymakamı katil Kemal’i anma toplantısı düzenleyenler onlar. Ve unutmayın ki, size karşı suikastler planlayanlar, sizi devirmek isteyenler de onlar… 1915 konusunda, sizin mezarınızı kazmak isteyenlerle aynı safta olduğunuzu ve o safta kaldığınız müddetçe de hiçbir sorunu çözemeyeceğiniz fark etmiyor musunuz?

Aynı yerde saf tutmayın

Sayın Başbakanım, sayın Arınç, 1915’e ilişkin sorunların çözümüne verilecek cevaplar Veli Küçük, Doğu Perinçek, Şükrü Elekdağ ve Yusuf Halaçoğlu’nun inkâr politikalarında yatmıyor. Cevapları oralarda aramayın. Onların 95 yıldır tekrar ettikleri nakaratları tekrar ederek gideceğiniz bir yer yok. Nasıl Kürt meselesinde, askerin siyasetteki yeri meselesinde onlar sizin hasımlarınızdır, 1915 konusunda da öyledir. 1915’e ilişkin cevapları, cinayetler işleyerek ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlerle, Hrant Dink’i katledenlerle, Hıristiyanlara karşı katliamlar planlayanlarla, sizlere karşı darbeler örgütleyenlerle aynı yerde saf tutarak veremezsiniz.

Eğer 1915’e bir cevap vermek istiyorsanız, Ergenekonun, darbecilerin cevabından başka bir yerde cevap aramak zorundasınız. Bunun için partinizin üzerinde yükselmeye çalıştığı Anadolu’nun Müslüman geleneğine gitmeniz, o geleneğin 1915’de neler yaptığına daha yakından bakmanız gerekir.

Müslümanlar mezalime karşı çıktı

Sayın Arınç, bu sözlerim size: Haklı olarak Mersin’de CHP’lilerin çarşaf yırtmasına karşı büyük tepki gösterdiniz. Ama siz 1915 konusunda takındığınız tutumunuzla Anadolu Müslümanlığının derin kumaşını yırttığınızı, 1915 cinayetlerine cesurca tavır alan, alnı açık, başı dik Anadolu Müslümanlarının kültürel mirasını paramparça ettiğinizin farkında mısınız? 1915’de İttihatçı çeteler Ermenileri katlederken, onlara karşı en ciddi direnişin, en önemli karşı duruşun Anadolu Müslümanlarından geldiğini bilmiyor musunuz? Kastamonu’nun Müslüman ahalisinin, “Komşularımızın ölüme götürülmesini istemiyoruz”, diyerek valiliğe yürüdüklerden haberiniz var mı? Boğazlıyan’da Katil Kemal’e, “Masum insanları öldürmenin Kuran’da yeri yoktur”, diye karşı çıkanların Yozgat Müslümanları olduğunu biliyor musunuz? Katil Kemal’in asılmasında Boğazlıyan Müftüsü Abdullahzade Mehmed’in verdiği yazılı ifadenin çok önemli rol oynadığından haberiniz yok mu? O Müslüman müftünün, Kemal’in cinayetlerine karşı çıkarken “Yukarda Allah var, gazabından korkarım”, dediğini duymadınız mı? Sayın Arınç, III. Ordu Komutanı Mahmut Kamil Paşa’nın Temmuz 1915 tarihli emrinden haberiniz var mı? “Kim ki evinde Ermeni saklar, kapısının önünde idam edilecek, evi de yakılacaktır” der. Urfa’nın Müslümanlarından Hacı Halil’in, bu emre rağmen, Urfa’nın çarşısında sekiz kişilik bir Ermeni ailesini, evinin yakılma ve öldürülme tehlikesine rağmen, çatısında tam bir yıl boyunca sakladığını bilir misiniz? Doğu Anadolu’ya gidin, kendi partinizdeki Doğu’lu milletvekillerinize sorun, size buna benzer onlarca, yüzlerce hikâye anlatsınlar.

Demem o ki, Anadolu’da İttihatçılar Ermenileri keserken, inançlı Müslümanlar, masum insanların öldürülmesinin Kuran’da yeri yoktur diye işlenen cinayetlere karşı çıktılar. Hangi toplantıya gitsem, nerede Ermenlilerle konuşsam, bana “Bugün yaşıyorsak elbette bize yardımcı olan Müslümanların sayesinde oldu bu” derler. “Ama hükümetinizin bu inkâr politikaları yüzünden bunları açık olarak konuşamaz olduk” derler.

Sayın Arınç, katillerin üzerinde yükselerek gelecek kurulmaz. Katillere tavır alan Anadolu’nun o şerefli Müslümanları üzerinde yükselerek yarınlar kurulur. Nasıl ki Hrant’ın katillerine, Samast’lara, Veli Küçük’lere sahip çıkarak bugünkü sorunları çözemezseniz, dünün Hrantlarının katillerine sahip çıkarak da bir yere varamazsınız. 1915’e verilecek cevaplar, Doğu Perinçek’lerin, Veli Küçük’lerin vereceği cevaplarda yatmıyor. Bırakın dünün katili Talat’ı, Enver’i ve Kemal’i Veli Küçük’ler savunsun. Sizin yeriniz Veli Küçük’ün yanı değildir. Size düşen görev Hacı Halil’lere sahip çıkmaktır; hem kendilerinin hem de ailelerinin hayatlarını tehlikeye atarak katliamlara direnen Müslümanlara sahip çıkmaktır.

Birşeyi daha görmenizi isterim. 95 yıllık inkâr ve katillere sahip çıkma politikaları yüzünden Uluslararası planda Türklüğün, Müslümanlığın alnına 1915 lekesinin yanında ikinci bir leke daha sürülmüştür. İnkâr politikalarıyla, Türkler cinayetleri seven, cinayetleri savunan insanlar haline sokulmuşlardır. Türklüğü ve Müslümanlığı dünün Talat ve Enverlerinin ve bugünün Samast’larının elinden almak gerek. Türklük ve Müslümanlık katillerin ve onların savunucularının eline bırakılmayacak kadar saygı duyulması gereken bir kimliktir. Benim bir Ermeni arkadaşım var; “Düne kadar Türkçe duydukça nefret ederdim, düşmanımın dili derdim. Ama ne zaman ki seni tanıdım, bu dostum Türk’ün sesi demeye başladım” der.

Türklüğün ve Müslümanlığın dürüst ve namuslu çığlığına ihtiyacımız var. Bırakın dünün ve bugünün katillerine sizlere suikast düzenleyenler sahip çıksın. Dünün Talat’ına, Enver’ine, Doktor Nazım’ına sahip çıkanlarla, bugün Ogün Samastlara sahip çıkanların aynı insanlar olduğunu artık görmeniz gerekiyor.

Bugün nasıl Hrant Dink’in katiline katil diye bağırdığımız için bir nebze alnımız dik gezebiliyorsak, 1915’in Hrantlarını öldürenlere de katil diye bağırabildiğimiz zaman anlımız dik başımız açık gezebileceğimizi görmeniz gerekiyor. 1915’e karşı alınacak tavrı en özlü anlatan Nazım Hikmet’tir. Yazıma onunla son vermek isterim.

Bakkal Garabetin ışıkları yanmış / affetmedi bu Ermeni vatandaş / Kürt dağlarında babasının kesilmesini / fakat seviyor seni çünkü sen de affetmedin / bu karayı sürenleri Türk halkının alnına Sayın Başbakanım, şiir okumayı sevdiğinizi biliyorum. Türk insanı ve Ortadoğu’nun Müslümanları sizden bu mısraları duymak istiyor!

 http://www.taraf.com.tr/haber/47746.htm

Kalıcı Bağlantı 2 Yorum

Zaza Kimliği

Mart 29, 2010 at 10:32 pm (Zaza Ulusal Kimliği)

 

 

Zaza Kimliği

Sait Çiya

Zazalar son yıllara kadar kendi kimlikleri hakkında yazılı çalışmalar yap(a)madılar. Zazalar hakkında yazılanlar bazı seyyahların ve dilbilimcilerin çalışmalarından ibaretdi. Son yüzyılda Türk ve Kürt milliyetçi tezlerini desteklemek için birbirini tekrarlayan yayınlar çoğaldı. Türk ve Kürt görüşü birbirine karşı gibi lanse edilmesine rağmen, temelde aynıdır.

Bunlara göre Zaza ülkesi yoktur. Zazalar kendi başlarına bir halk değildir. Zaza dili, dil değildir. Başka bir dilin alt kolu, lehçesidir.

Zazalar hakkında yazılanlar değerlendirildiğinde bu olguya dikkat edilmelidir. Birileri bizim yokluğumuzun teorisini yapıyorsa, burda tartışılacak bir şey yoktur. İnkarın, ele geçirmenin, yok etmek istemenin neyini tartışacağız? Bunu yazan Türk olsa, Kürt olsa veya Solcu, Sağcı, Alevi, Müslüman olsa ne fark eder? Bu tip yayınlar eskiden „bizi seven“ komşularımız tarafından yapılırdı. Sonradan içimizden insanlar devşirdiler. Bizden devşirdikleri insanlara yokluğumuzun teorisini yaptırdılar. Bu denenmiş bir yoldur. Adamlar tecrübeden yararlanmasını biliyorlar. Yerli ayak olmadan bir halkı ele geçirmenin zor olduğundan haberdarlar.

Zazalar kendileri hakkında yazılanlara, söylenenlere dikkat etmelidirler. Sahte dostlara, bilimsel unvanlı şarlatanlara, entellektüel gevezelere şunu sormalıdırlar:

Benim ülkem hakkında ne düşünüyorsun? Senin ülken var, bütün halkların ülkesi var, benim ülkemi neden inkar ediyorsun?

Benim halkımın varlığını ve kendi kendisini yönetmesini, ama, fakat, lakin demeden, sağa-sola kıvırmadan, ona-buna havale etmeden kabul ediyor musun?

Dilimin özgürlüğünü mü savunuyorsun yoksa dilimi kesmek mi istiyorsun?

Bu sorulara açık, net cevap vermeyenler kendilerine ne derlerse desinler, en azından gerçek dostlarımız değildirler.

Bu sorunun sadece bir yönüdür. Belki de ikinci yönüdür. Esas olan biz kendimiziz.

Kendisi olan, kendi kaderini eline alan hiç bir halkın özgürlüğü engellenemez.

***

Zazaların kendileri tarafından yapılan çalışmalar 1980´den sonra Avrupa´da başladı. Halkımızı inkar eden görüşler önemli ölçüde geriletildi. Başlangıçta az sayıda aydının başlattığı çalışma genişledi, ülkeye ulaştı. Aydınlarımız halkımızı inkar eden kesimlerden kopma sürecine girdiler. Dilini, kültürünü seven, ona yönelen eğilimler gençlik içinde yayıldı. Gençlerimiz milli kimliklerine sahip çıkmaya başladılar. Gelinen yerde ülkede ve ülke dışında Zaza milli davasını savunan nispeten geniş bir hareket oluştu.

Zaza hareketinin esas zayıflığı kitlesel katılım değildir. Elbetde bu da bir sorundur. Ama esas sorun, bu ´geniş hareketin´ bir türlü kendini örgütlüyememesidir. Taleplerini halkımıza ve birlikte yaşadığımız halklara kesin bir dille ve örgütsel bir mücadele ile ifade edememesidir.

Yaşadığımız coğrafyada doğru görüşlere sahip olmak yeterli değildir. Doğru görüşlerinizi destekleyecek güçlü örgütlü-politik hareketler yaratamazsanız, doğru görüşlerinizin istenilen etkisi olmaz.

***

´Geniş hareket´in özelliklerinden birisi de kavram kargaşasıdır. Dilimizin, halkımızın, kimliğimizin değişik yönleri, bölgelere göre farklı isimlendirilmeler son derece zorlanarak, bazen bilerek, bazen de bilmeyerek birbirinin karşısına çıkartılmaktadır.

Her halkda farklı biçimlere bürünse de, tarihi, siyasi, dini ve toplumsal nedenlerden dolayı farklı isimlendirmeler, bölgesel kimlikler oluşmuştur. Zazalar da kendilerini değişik isimlerle adlandırıyorlar.

Birinci ve en önemli farklılık Alevi-Müslüman bölünmesidir. Burda din faktörü belirleyicidir. Ezilen halklarda din faktörü daha belirgin bir rol oynuyor. Ulusal özgürlüğünü elde edemeyen toplumlar, kendilerini bir şekilde dini kimlikleri içinde ifade ediyorlar. Yer yer dini kimlikleri, ulusal kimliklerinin önüne geçebiliyor. Bu hem bir kaçış ve hem de aynı anda savunmadır. Bu durum Zazalar açısından da istisna değildir. Zaza halkı 1921 Koçgiri Direnişinde, 1925 Ṣıx Sait Direnişinde, İç Dersim´deki Direniş ve Soykırım sürecinde dini ve ulusal taleplerini bir potada birleştirmiştir.

Alevi ve Müslüman olanlar da her yerde kendini aynı isimle adlandırmıyor. Siverek-Çermik-Gerger ve çevresinde Dımıli adlandırması, Çewlik-Elazığ-Amed´de Zaza öne geçiyor. İç Dersim´de, Erzincan´da Kırmanc, Varto, Xınıs, Kars´da Elewi, Ma, Tercan, Zara-Qoçkiri´de Zaza diye kendini tanımlıyor.

Farklı adlandırmalar dini bölünmeyle de örtüşmüyor. Aynı dini inanışta olanlar da kendilerini farklı isimlerle tanımlıyorlar. İç Dersimliler kendilerine Kırmanc derken, Varto´nun, Xınıs´ın, Zara´nın, Kars´ın Alevi Zazaları bunu Kürt olarak algılıyor. Vartolu Aleviler, Çewlik- Amed Zazalarına Dımıli diyor.

Öne çıkan üç kavram var. Dımıli, Kırmanc, Zaza. Her üç kavramda da halkımız kendini ifade ediyor. Ama aynı zamanda bir kargaşalığa, anlaşılmazlığa da kapıyı açıyor.

Dımıli, Zazaların içinde sadece belirli bir bölgede kullanılıyor. Kürtler de yer yer halkımızı bu isimle tanımlıyor. Türkler bu isimlendirmeyi pek kullanmıyorlar.

Kırmanc, sadece İç Dersim´de ve Erzincan´ın bir bölümünde kullanılıyor. İç-Dersim´de de bazı aşiretler kendilerini sadece dini ünvanlarıyla adlandırıyorlar. Alevi Zazalar icinde dahi Kırmanc tanınmıyor. Varto´da, Xınıs´da, Zara´da Kırmancım deseniz, Kürt anlamına gelir. Türkler ve Kürtler de Kırmanc´ı Kürt olarak tanıyorlar.

Zaza, İç Dersim hariç bütün bölgeler bu isimlendirmeyi tanıyor ve içerde ya da dışarda kendini Zaza olarak tanımlıyor. Türkler, Kürtler ve öteki halklar da bizi Zaza olarak isimlendiriyor ve tanıyorlar.

İçerde ve dışarda halkımızı birleştiren, tanıtan isim Zazadır.

Zazalar kendilerini dinlerine, bölgelerine göre isimlendirmek istiyorlarsa, rahatlıkla Alevi Zaza, Müslüman Zaza ya da Dersmli Zaza, Çewlikli Zaza şeklinde ifade edebilirler. Aynı şekilde Zazaların içindeki farklı isimlendirmeler de araştırılmalı, kültürümüzün bileşenleri olarak korunmalıdır.

***

Bir toplumun kimliğini belirleyen, başkalarının o toplum hakkında düşündükleri değildir. Belirleyici olan o toplumun kendisi hakkındaki düşünceleridir. Toplumun ortak tanımlarıdır.

Bu benim hala daha savunduğum bir anlayıştır. Bunun ne anlama gelebileceğini, Tarihten Günümüze Dersim Kimliği isimli yazımda açmaya çalıstım.

Bu anlayışı çok zorlayanlar, çubuğu düzelteyim derken tamamen tersine kıranlar var.

Önce bir toplum diyorsak, o toplumun tamamını ele almalıyız.
Sadece Zazaca konuşan Alevileri alıyorsanız, bu kesimin tamamını tanımanız gerekiyor.

Kırmanc ismi üstüne çok spekülasyon yapılıyor.

Halkımızın bir kesiminin kendini böyle adlandırdığı doğrudur. Ama sadece bir kesimi. O halde öteki kesimlerin ne dediğine de bakmak gerekiyor. Dahası bu kavramın öteki bölgelerde, komşu halklarda nasıl anlaşıldığını da bilmemiz gerekiyor. Bir kesimin kendini adlandırmasını, sonuna kadar zorlayıp tüm topluma bir nevi zorla kabul ettirmeye çalışmak ne kadar doğrudur?

Neden İç Dersimlilerin dedikleri doğru da, Varto, Xınıs, Zara ve öteki bölgelerin kendilerini tanımlamaları yanlıs olsun?

Zaten Kırmanc ismini öne çıkartanlar, bunu bir nevi geçiş olarak kullanıyorlar.
Bazıları, Kırmanc´dan Dersim ismine, oradan da Alevi´ye geçiyorlar.
Ötekiler Kırmanc´ı Kürtlüğe geçiş için kullanıyorlar.

Burda bir eksen kayması vardır.
Sonunda ulusal sorun, öteki halkların lehine kurban edilmektedir.

Kırmanc isminde de samimi değiller.
İsteyen bunların görüşlerindeki gelişmeyi kendi yayınlarından izleyebilir.

Bazı siyaset bezirganları da, „halkın kendini tanımlamasını temel alıyorum“ diyerek bilerek tahrifat yapıyorlar.

İç Dersim´de halkın bir bölümü kendisine Kırmanc derken, Kürtlere de Khuri, dillerine de Kırdaski derler.

Peki bunlar bunu Türkçe´ye nasıl çeviriyorlar?
Kırmanc´ı aynen alıyorlar, Khurr yerine Kürt, Kırdaski yerine de Kürtçe´yi geçiriyorlar.

Eğer özgün isimler olduğu gibi başka bir dile çevrilecekse, o zaman Kürt- Kürtçe demeyin.

Açık ki Türkçe´ye böyle çevrilemez. Nasıl ki Khurr Kürt, Kırdaski Kürtçe anlamına geliyorsa, Kırmanc da Alevi Zaza olarak Türkçe´ye çevrilebilinir.
Zaten kendine Kırmac diyenler aynı anda, Palu Zazalarını kastederek, „Ma derezaȇ jubinime“ derler.

***

Din, çok kere ulusal kültürle iç içedir. Her halk kendi kültürünü dinine işlemistir. Ya da tersi. Dinini kültürüyle birleştirmistir. Ulusal ve dini özgürlüğünü elde etmiş toplumlarda, zaman zaman çelişki ve çatışmalar olsa da din ile ulusal kimlik genellikle birbirini tamamlarlar. Ezilen halklarda daha karmaşık. Eğer egemen ulusla dini birlik varsa, bu genellikle egemen ulusun lehine işlemektedir.

Somut konuşalım. Türklerin, kısmen de Kürtlerin ulusal problemleri halledilmiştir. Kürtler ulusal sorunlarını çözmeseler de, çözüm aşamasındadırlar.
Buradan hareketle ulusal farklılığa vurgu, bunlarda bölücülük olarak algılanmaktadır.

Örneğin bir Müslümanın , İslam´da ırkçılık yoktur, diyerek Zazaların kendi ulusal sorunlarını dile getirmesine karşı çıkması, Türk ırk sisteminin devam etmesi anlamına gelmektedir. İslam´da ırkçılık yoksa, her Müslüman, ezilen halkların, hele bu halk kendi komşusu ise, kendi devleti tarafından eziliyorsa, özgürlüğünü istemeli, ona destek vermelidir. Ulusal-demokratik istemlerin, özgürlük talebinin karşısına, İslam ümmetini çıkartanlar ırkçıdır. Irk düzeninin devamından yanadır. Kendi diliyle ibadet edemeyen birisi, din kardeşi ile nasıl bir kardeşlik kuracaktır.

Ya da, Aleviler 72 millete de aynı gözle bakarlar anlayışını, bunu Türk, Kürt, Zaza fark etmeze çevirip, ulusal köleliğimizi görmezden gelenler de ırk düzeninin devamından yanadırlar. Din kardeşlerinin kendi dilleriyle ibadet edemediklerini, ulusal özgürlüklerinin olmadığını kendilerine sorun yapmayanlar da ırkçıdır.
Dini yönden yakınlığı-birliği öne alıp ber nevi İslam ümmeti ya da Alevi ümmeti yaratmak isteyenler isteselerde, istemeselerde egemen ulusa hizmet etmekteler.

Din kardeşliği, dini yakınlık ulusal farklılıkların üstünü örtmeğe, egemen ulusun asimilasyon temelindeki birlik-kardeşlik sistemine hizmete dönüştürülüyorsa, sonunda ırk rejiminin yoluna girecektir.

***

Kimlikle tarihsel süreç arasında sıkı bir bağ var. Kimlik tarihsel süreç içinde oluşuyor. Aynı zamanda değişerek ilerliyor. Bir dönem önde olan etmenler, zaman içinde ikinci konuma düşebiliyor. Toplumun iç yapısındaki ekonomik-siyasi değişim, komşu halkların yaşadığı değişim kimliği doğrudan etkiliyor.
Osmanlının son dönemine kadar din çok önemliydı. Toplumları birleştiren, ayrıştıran temel etmendi. Milli hareketler Osmanlıyı yıktı. Osmanlı egemenliği altındaki halklar ulusal devletlerini kurdular. Halkların içindeki dini bölünmeler varlığını korumakla beraber, kimlik tanımında eski önemini yitirdi. Bir dinden olmak yerini, bir milletden olmaya bıraktı.

Türkleri ele alalım. Aleviler kendilerini Türk olarak dahi görmezlerdi. Müslüman Türkler, Alevi Türklerdense, Müslüman Kürtlere kendini yakın görürlerdi.

Ne oldu?

Son yüzyılda Alevi Türk de, Müslüman Türk de kendini aynı milletin parçası olarak görmeye başladı. Kürtlerde de bu gelişme yaşandı. Süreç devam ediyor. Türklerin, Kürtlerin uluslaştığı bir dönemde, Zazalara tarihte kalın, tarihte yaşayın demek ne kadar doğrudur?

Zazalar Müslüman olsun, Alevi olsun ulusal demokratik hakları için birlikte mücadele etmeli, demokratik uluslaşma sürecini güçlendirmelidirler.
Dinlerini uluslaşmayı bölen bir engel değil, ulusal zenginlik olarak görüp dini özgürlüğü ve çeşitliliği savunmalıdırlar.

Daha da önemlisi dini ibadetlerini kendi dillerinde, kendi ulusal yol ve adetleriyle yerine getirmelidirler.

***

Yazının başlığı Zaza Kimliği olmasına rağmen, Zaza Kimliğini bütün yönleriyle belirlemek iddiasını taşımıyor.

Sadace bugünki tartışmalara bir giriş yapmak istedim.
Türkiye bir dönüşüm sürecini yaşıyor.
Başta Kürt Sorunu olmak üzere, ulusal sorunlara çözüm aranıyor.
Ama Zazalar bu sürece dahil edilmiyor.
Öteki halkların sorununun nasıl çözüleceği tartışılıyor, adımlar atılıyor.
Zazaların ise en iyi halde ne oldukları, varlıkları-yoklukları tartışılıyor.
Zaza dilinin yok olma tehlikesi altında olduğu uluslar arası kurumlar tarafından da tespit edildi.

Zazalar kimlik tartışmaları yaparken bütün bunları göz önüne almalıdırlar.

28/02/2010

http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=445&pid=

http://www.zazaki.de/turkce/makaleler/saiticya-zazakimligi.htm

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

4 Mayıs Dersim Tertelesini Anma Günüdür

Mart 22, 2010 at 11:56 pm (TERTELE_JENOSID)

Tertelê Dêsımi_1938

KAMUOYUNA

„Şimdi ayrımcılığın karanlık ve metruk vadisinden kalkıp ırklar arasında adaletin yollarına koyulmanın zamanıdır.“ (Martin Luther King)

6 Mart 2010 tarihinde Dersim Tertelesine ilişkin olarak yapılan toplantı sonuç bildirgesi

 

4 MAYIS Dersim Tertelesini Anma Günüdür

Türkiye’den ve Avrupa’dan çok sayıda aydın, yazar, araştırmacı, sosyolog ve çeşitli Dersim kurum temsilcilerinin katılımıyla 6.3.2010 Tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde Dersim 1937/38 katliamına yönelik geniş bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan tartışmalar sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • 1937/38 Dersim Tertelesi sadece bir defaya mahsus yaşanmış bir katliam değildir; 1937/38 katliamı, başlangıcı onyıllarca yıl geriye giden, Osmanlı-Türk devlet yapısına aykırı yaşam tarzına, siyasi, sosyal ve kültürel kimliğe sahip bir topluluğa karşı yönelmiş, grubun yaşam tarzını ortadan kaldırmayı hedeflemiş, başlangıç yılları onyıllarca geriye giden uzun bir siyasi kampanyanın en tepe noktasını oluşturmuştur. 

 

  • Dersimliler, egemen Osmanlı-Türk devlet geleneği ile çelişen yaşam tarzları, sosyal-siyasal ve kültürel kimlikleri nedeniyle sistemli olarak baskı, terör ve asimilasyon altında yaşamışlar ve bir imha politikasının hedefi olmuşlardır.
  • 1937/38 Dersim Tertelesi Dersim halkına yönelik baskı ve asimlasyon politikalarının toptan bir imha haline dönüşme tarihidir ve 4 Mayıs, Dersim Tertelesi’nin günü olarak kabul edilmiştir. 
  • Bu günün Hükümetçe de Dersim 38 Tertelesinin anma günü olarak kabul edilmesini istiyoruz. İş başında hangi hükümet olursa olsun her yıl bu gün resmi bir açıklama yapılmasını, üzüntülerin dile getirmesini ve katliamda hayatlarını kaybedenlerin hatırlanarak, anılarının önünde saygıyla eğilinmesini istiyoruz.
  • Tarihi hatırlamanın ve öldürülenlerin anıları önünde saygıyla eğilmenin, ülkemizde ilerde benzeri kitlesel katliamların engellenmesi; insan haklarına saygılı, barışı ihsas etmiş demokratik bir toplum kurulabilmesi için çok önemli olduğuna inanıyoruz.

 

Gerekçe:

 

4 Mayıs’ın Dersim 38 Tertelesinin anma günü olarak seçilmesinin nedeni şudur: “Tunceli tenkil harekatı“ olarak bilinen Dersim halkına yönelik toplu imha kararı 4 Mayıs 1937’de yapılan bir Bakanlar Kurulu toplantısı ile karar altına alınmıştır. Bu kararı takiben, imha hareketi başlamış ve onlarca uçak ile aynı gün Dersim toprakları bomba yağmuruna tutulmuştur. Bunun sonucunda binlerce, kadın, erkek, yaşlı, çocuk sivil hayatını kaybetmiştir. Sonrasında yaşanan takriben iki yılı aşkın zaman süresinde düzenlenen askeri operasyonlarla onbinlerce Dersimli katledilmiş, bir o kadarı da bilinmedik diyarlara zorla sürgün edilmiş, aileler biribirinden uzak ve ayrı olarak, tek tek köylerde, ilçe ve vilayetlerde yaşamaya mecbur edilmişlerdir.

6 Mart 2010 tarihinde Dersim toplumunun geniş bir kesimini temsil eden katılımcılar olarak yaptığımız toplantımızda,  4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu kararının yaşanan nihai imha ve sürgün süreci açısından bir başlangıç teşkil ettiği ve bu nedenle tarihi öneme sahip olduğu tespit edilmiştir. 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu toplantısı ile alınan karar çok açıktır: bir bölgenin bir halkın soykırım olarak da adlandırılan planlı ve sistemli olarak yok edilmesi karara bağlanmıştır.

Dersim 38 Tertelesi ile Dersim’in önde gelenleri haksız hukuk dışı bir şekilde idam edildiler. Koca bir nesli anasız-babasız bırakıldı; binlerce bebek-kız-oğlan çocuk ailelerin elinden alındı ya da onlardan uzaklaştırılarak kendilerine öksüz bir yaşam dayatıldı. Bizler, daha sonra gelen nesiller, nenesini, dedesini, yakın akrabasını tanıma olanağından mahrum yaşama mahkum edildik. Çoğumuz kardeş, amca, dayı, hala duygusundan yoksun büyüdük. Annesiz,  babasız, yakın akrabasız yaşamanın ne demek olduğunu belki de Dersimliler kadar kimse bilemez. Bunu ancak benzeri soykırımlara uğramış topluluklar bilir ve anlarlar. İdam edilen Dersim Seyitlerinin yakınları, bugün hala dedelerinin mezarlarını aramaktadırlar. 1938 de evlatlık verilen ya da kimsesizler yurduna verilen binlerce çocuk var. Gazeteler hala kayıp kardeşlerini, yakınlarını arayan insanların haberleriyle dolu…

Türkiye’nin Medeni Dünya’da Hakettiği Yeri Alması İçin:

Çağımız artık, tarihle yüzleşme ve geçmiş hatalardan dolay özür dileme çağı olarak anılıyor. Medeni ülkeler, farklı dil, inanç ve kültürleri bir zenginlik olarak kabul ederek koruma altına alıyorlar. Kendisinden farklı olanlara karşı yapılan haksızlıkların sorumluları, kendi gerçekleri ile yüzleşerek mağdurlardan özür dililiyorlar. Yahudilere karşı Hitler’in soykırım politikası ile yüzleşen Almanya, 1911-47 yılları arasında sömürgeci politikaları yüzünden Libya’dan özür dileyen İtalya, yıllar önce kendi coğrafyasından kovduğu Musevilere yönelik politikalarıyla yüzleşen İspanya, II. dünya savaşı öncesinde ve sırasında Asya’da mağduriyete sebep olan politiklarıyla yüzleşen Japonya; yakın bir tarihte çalınmış kuşak‘tan ve Avustralya yerlileri Aborjinlerin torunlarından özür dileyen Avustralya, 1990’lara kadar sürdürülen asimilasyon politikalarıyla yüzleşen ve yerlilerden özür dileyen Kanada ve Amerika bunlardan sadece bazıları. Holocaust sırasındaki rolleri nedeniyle komisyonlar kuran, bu rolleri nedeniyle özür dileyen Baltık ülkelerini, Romanya ve Isviçreyi saymıyoruz bile.

Tarihleriyle yüzleşmek bu devlet ve toplumları küçük düşürmedi, aksine saygınlık kazandırdı. Türkiye de ancak kendi tarihi ile yüzleşebilirse, bu onurlu toplumlar ailesine katılabilir, onlar arasındaki yerini alabilir. Ülkemizde barış ve demokrasinin yolu geçmişin acıları ile yüzleşmekten geçer.

Evet bu ülkelerde yüzleşmelerden sonra kıyamet kopmadı, tersine buralarda toplumsal iç barışa ve yaşanan trajedilerin unutulmasına yönelik önemli gelişmeler oldu. Bunun için yeni olanaklar ve yollar açıldı

Özür Dileme ve Yeni Bir Yarın:

 

Bizler, 1937/38’de yaşananlar için resmi bir özür bekliyoruz. Bu kırım ve imhadan acı bir biçimde nasibini alan Dersimlilerden, onların torunlarından ve geride bıraktıklarından; maruz kaldıkları acı, keder, hüzün ve ızdırap için bir özür çok mu acaba? İnsanlık değerleri ayaklar altına alınarak imha edilen büyüklerimizi, insanlık onurlarının iade-i itibar edilmesini istiyoruz. Tüm bunların toplumsal barış, iç huzur, adalet ve kardeşlik için şart olduğuna inanıyoruz.

Dersim Halkı hiç bir zaman kan davası gütmemiştir. Şu yazdıklarımızı da bir intikam veya kan davası duygusuyla yazmıyoruz. Tam aksine, devletin kendi insanını „tehdit“ olarak gören politikalarının sona ermesini, toplumsal barış ve huzur için, geçmişte yaşanmış acılarla yüzleşilmesini istiyoruz. Dersim1937/38‘de yaşanan tarihi haksızlıkların açığa çıkmasını istiyoruz. Yapılanların bir daha tekrar edilmemesi tek gayemizdir.

Bizlerin, vijdanı ile muhasebe yapacak, tarihi hakikatler ile ile yüzleşecek  namuslu ve vijdanlı hükümetlere ihtiyacımız var. Türkiye insanı artık tarih ile yüzleşmeyi onur sayacak hükümet istiyor. Bizleri yalanlar ve hurafelerle yetiştiren hükümetler istemiyoruz. Yalanı ve iftirayı kendilerinin politikası haline getirmiş, insanların kitleler halinde öldürülmesini „terörizmle mücadele“ olarak sunan hükümetler ne Dünya’ya, ne de bize yakışıyorlar.

Tespit edilen 4 Mayıs Dersim 38 Tertelesi gününde ölülerimiz için dua etmek istiyoruz. Onların anısına mum yakmak, kurban ve niyaz vermek istiyoruz. Coğrafyamızda yaşanan katliamların bilinmesini, tarihimizin, kültürümüzün, dilimizin ve inancımızın yaşamasını ve yaşatılmasını istiyoruz. Hükümetin bu acıya sahip çıkmasını, 4 Mayıs’ı Dersim 38 Tertelesi günü olarak kabul edilesini, o gün ölülerimize bizimle birlikte saygı gösterilmesini istiyoruz.

Sayın Erdoğan elinizde belgeler olduğunu söylüyorsunuz. Sizden “Dersim Katliamı“nın gereklerini yerine getirmenizi bekliyoruz, elinizdeki belgeleri kamuoyuna açıklayarak adaletin yerini bulmasına yardımcı olmanızı bekliyoruz. Arşivler açılsın ki Türkiye kendi gerçekleri ile yüzleşerek karanlıklar aydınlansın. Tüm demokrat, hümanist ve adaletden yana olan herkesi anmalara katılarak acılı günümüzde yanımızda olmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla

10 Mart 2010

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

D U Y U R U

Mart 22, 2010 at 10:55 pm (Ermeni SOYKIRIMI)

D  U  Y  U  R  U 

 

  

Varto-Fındıklıyan Ermeni Okulu_1913

Tarihleri ile yüzleşmekten kaçanların başları, insanlık önünde daima eğik kalacaktır!

Bir 24 Nisanın daha yaklaştığı şu günlerde, ABD temsilciler meclisinin kararı dolayısı ile kriz nöbeti tutmuş deliler gibi tepinen, tepindikçe de daha gülünç duruma düşen soykırım inkârcısı devlet erki tavrının, ciddiye alınır hiçbir yanının kalmadığı, iyice gün ışığına çıkmıştır. Gerek İsveç’in, gerekse Katalonya’nın 1915 soykırımını tanıma kararı ise, inkâr cephesinin durumunu daha da “dramatik” hale sokmuştur. Şimdi dikkatler, ABD devlet başkanı Barak Obama’nın 24 Nisanda ağzından dökülecek bir tek sözcüğe odaklanmış durumda. Sanki onun “soykırım” sözcüğünü telaffuz etmesi ya da etmemesi tarihi gerçekleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi geçmişini değiştirecekmiş gibi.

Görünen odur ki, artık tehdit, şantaj ve rüşvette günü kurtarmaya yetmemektedir. Gittikçe artan kamuoyu baskısı, birçok ulusal parlamentoları ve bazı uluslararası kurumları, İttihat ve Terakki diktatörlüğünün, Osmanlının Hıristiyan halklarına karşı 1915 eylemini, soykırım olarak tanımaya mecbur etmektedir. Henüz bu kararların herhangi bir yaptırım gücü olmasa da, soykırımı inkâr eden, soykırım katillerini “ulusal kahramanlar” olarak koruyan Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı, şimdilik bir ihtar niteliği taşıması bile, yine de olumlu bir gelişmedir.

Bizler, inkâr edilen 1915 soykırımının kabulü ve insanlığın vicdanında mahkûm edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadele ülkemizde yeni soykırımları engellemek için hayati önem taşımaktadır. Tarihi gerçekleri doğru algılayan kamu vicdanı ne soykırımcıları, ne de bu gün onların izinde yürüyenleri affetmeyecektir. Hak ve adalet, eninde sonunda soykırım mağduru halkların olacaktır. Barışın ve dostluğun önüne dikilen ırkçı engeller mutlaka yıkılacaktır.

Eylül 2009’dan beri yürüttüğümüz “Tarihimizin karanlık sayfaları ile yüzleşme” etkinliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.  Soykırım mağduru halklara karşı yalana ve iftiraya dayanan resmi tarih tezlerinin ölümcül eleştirisi niteliğini taşıyan Sayın Recep Maraşlı’nın “ERMENİ ULUSAL DEMOKRATİK HAREKETİ VE 1915 SOYKIRIMI” adlı eseri ve Armin T. Wegner’in belgesel fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi bu kez de Stuttgart ve çevresinde düzenlenecek konferanslarımızın konusu olacaktır.

Sayın Maraşlı, bizlere böyle bir eseri yazmasına vesile olan nedenleri anlatacak; soykırım mağduru halkların sonraki kuşakları ile devletin inkâr politikasından dolayı soykırım yükünü omuzlarında taşımak zorunda kalan toplumun sonraki kuşakları arasında, insani ilişkiler kurabilmenin koşullarını irdeleyecek. Sayın Maraşlı, “ERMENİ ULUSAL DEMOKRATİK HAREKETİ VE 1915 SOYKIRIMI” adlı eserine, okurlarından gelecek soruları ve eleştirileri yanıtlayacaktır.

Halklarımızın özgür geleceği için, hak ve adaletin, ortak coğrafyamızda barışın ve dostluğun egemen olduğu onurlu ortak yaşama özlem duyan Stuttgart, Ulm, Kircheim Teck ve çevresinde bulunan Türkiyelileri, konferanslarımıza katılmaya davet ediyoruz.

ORGANİZASYON:

Interkulturelle Bildungsstätte

(Kültürlerin Buluşması ve Eğitim Merkezi)

Stuttgart

 

Kirchheim Teck-Halkevi

 

Ulm-Demokratik Kültür Merkezi

 

Soykırım Karşıtları Derneği (SKD)

 

 

TOPLANTI ADRES VE TARİHLERİ:

 

Stuttgart: 9 Nisan 2010, Cuma Saat 19.00 da

Adres: STUTTGART  NORDBAHNHOFSTR. 61 ( IBS)

 

Ulm: 10 Nisan 2010 Cumartesi Saat 18.00

Adres: ULM DEMOKRATIK KÜLTÜR MERKEZİ, SCHILLERSTR:42

 

Kirchheim Teck:11 Nisan 2010 Pazar Saat 13.00

Adres: KIRCHHEIM TECK HALKEVI, ALLEENSTR:92

             

Ayrıntılı bilgi için: SKD – Frankfurt : Ali Ertem, Tel.: 069 / 59 70 813; E-Mail: skd@gmx.net

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

PELGUZAR

Mart 18, 2010 at 7:18 am (ILAMI_DUYURULAR)

 

  

 

 QOÇGİRİ AME RA ZON

 

PELGUZAR

PELGUZAR

Koçgiri Dile Geldi

Haydar Karataş
 
Bir pazar günü görüştüm onlarla, Zürih gölüne bakan arka dar bir sokağında. Üç gönül adamı, yok olan kültürlerin adeta üç elçisi gibiydiler.

Kim mi onlar, Tevfik Şahin, Celal Düzgün ve Yoldaş Azizoğlu.

Yoldaş ta Almanya’dan yola düşüp gelmiş, gencecik bir adam, Kırmancki dilini Almanya’da öğrenmiş. Üçü de çok heyecanlı ve bir o kadar kaygılılar.

Onları dinleyince, heyecanlarına insanın kendini kaptırmaması mümkün değil gibi.
“Toplamı bin kıta,” diyor Tevfik. “Askeri operasyonlar döneminde, yedi yıl boyunca gidip geldim, dağ tepe dolaştım. Üç destanın 670 müzikalini topladım.”

“Bıraya Çöyder’i buldum,” diyor. “O bu destanın son aktarıcısıdır. Tekmil Koçgiri eli, Erzincan diyarı, Türkmen, Kürt memleketi onu tanırdı, diğer adı Lokman Hekim’di. Sen dereyi başka görüyorsun, ama o başka görür, senin otu tarif etmenle, dağı göstermenle onun, sevmesi başkadır.”

Duruyor, gözleri buğulanıyor, bir çam ağacının altında Baba Hıdır’la oturduğunu ve destanın devamını ondan dinlediğini söylüyor. Masada oturanları bir sessizlik alıyor, etrafımızdaki uğultu susuyor.

Öldüğünde Bıraya Çöyder’e, sabah saat beşmiş ve destanın toplayıcısı ölüm döşeğinin başındaymış. Duvardaki yetmiş yıllık sazını alıp yedi yıldır gelip kendisini dinleyen, bu gönül adamına veriyor.

Ölen Koçgiri’nin ruhunu ona verir gibi.
Üç telli saz, üç telli diyar gibi.

Vasiyet etmiş, “bu sazın iyi bir yerde aslı kalması için.”
Çalarken o sazı, sanırsızın, üç kişi saz çalıp üç kişi davul vururdu.

Celal Düzgün ve Yoldaş Azizoğlu’nun İsviçreli yol arkadaşları bayan Janine Schumtz  göğüsledikleri Koçgiri Halk destanını, ölü yatağından diriltip gün yüzüne çıkaracaklarmış.

Ama korkuyorlar, Tevfik’in yedi yıl, dağ dağ, köy köy Koçgiri dağlarını gezip topladığı bu destanın gerekli ilgi görmeyeceğinden…!

Büyük yazar Gogol Taranta Babu destanı için on yılını vermiş, Kazak steplerini yırtık çarıklarla dolaşmış, Eyüboğlu Anadolu’yu gezmişti on yıllar boyu.
Büyük devletler, halklarının destanlarını gün yüzüne çıkarmak için, üniversitelere büyük ödenekler ayırıyorlar. Ancak ne var ki, bunu yaparken, hakim ulusun aidat bağlarını daha da güçlendirecek şeylerle ilgileniyorlar, ama azınlık dilleri sahipsiz ve yetim. Yok olup gidiyor.

Her gün yeryüzü daha bir çoraklaşıyor, her gün yeni bir dil daha ölüyor. Çünkü, arkalarında bir devlet yok, çünkü devletler hala zengin kültürel değerlere dayanmak yerine, dar milliyet olgusuna sarılıyor. Yok olan kültürlerin, dillerin daha hızlı yok olup gitmesi için, yasaklar koyuyorlar.
Hal böyle olunca bir kaç gönül adamı, büyük şehirlerin yollarına düşmüş, ses veren her kapıyı çalıyorlar.
Şöyle diyor Tevfik Şahin, „bu büyük bir destan, bir görsen Baba Hıdır ne güzel söyler, sazını öldüğünde bana bıraktı, yetmiş yıllık saz.“

Yüz yılların tınısıyla demlenmiş o yetmiş yıllık sazın tınısını, Dersim Koçgirilerinin isyanını, aşk avazını Tevfik Şahin yedi yıl dağ dağ dolaşarak, yaklaşık bin kıtasını toplayarak Mikail Aslan’ın gitarının ritmine getirmiş.
Yüzlerce yıldır söylenen bu destanın ağırlığını sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Basel şehrine yakınsanız, gidin derim, koltuklarınıza oturup, derin bir nefes alın, ölü yatağından gün yüzüne çıkan bu destanı, Mikail Aslan’ın gitarının ahenginde nasıl ruh bulduğunu dinleyin.
Haydar Bey’in, Ali Şer Efendi’nin beş yüz adamıyla atlarına atladığını, Hozat’a doğru yol aldığını göreceksiniz. Atlar düşüp kalkacak, mavzerler ağlayıp inleyecek, Haydarandan, Demenandan sesi duyulacak bu isyanın.
O büyük şairin dediği gibi, bakalım Anadolu beşikler vermiş mi Nuh’a, Şah Murat gelip geçerken, ne eylemiş ne demiş. Bakalım halklar karışmış mıdır birbirine, duymuşlar mıdır, kardeşlerinin feryadı figanını. Ruhunu dinleyin, bu acılı coğrafyanın… bu deryayı kamili efkarın.
 
Not: Tevfik Şahin’in topladığı Koçkiri destanı olan; Pelguzar ile ilgili İsviçre basını geniş yer verdi, Basel’in en büyük gazetesi olan Basler Zeitung ve Radiox’a konuk olan Janine Schmutz ve Celal Düzgün, bu destanın öyküsünü anlatmışlardır. Bu hafta sonu 24 Nisan. 2010, Pelguzar destanı, Mikail Aslan’ın gitarından dinleyiycisiyle buluşacak…  

http://www.dersimnews.com/Doga-ve-Cevre/986-Kocgiri-Dile-geldi.html 

PELGUZAR

PELGUZAR

MEDIENMITTEILUNG

 Zum Flyer

Sehr geehrte Redaktion

Wir freuen uns sehr, Sie auf das Kulturprojekt Pelguzar der Dersim Kulturgemeinde Basel aufmerksam zu machen und Sie ganz herzlich zum Konzert einzuladen.

KULTURPROJEKT PELGUZAR

Samstag, 24. April 2010, 20 Uhr, Konzert mit Mikail Aslan Ensemble, Pelguzar, Stadtcasino Basel, CD mit Begleitbooklet

Die Dersim Kulturgemeinde Basel plant diesen Frühling ein altes alevitisches Epos Pelguzar (zu Deutsch: Herzblatt) neu zu vertonen. Dieses Epos hat in der alevitischen Kultur eine äusserst wichtige Bedeutung, ist in der Zaza-Sprache verfasst und erzählt von der grossen Liebe Xidir Bava (*ca. 1885 bis 1940?) zu Didar Ana. Die Zaza-Sprache wird heute vor allem noch in den alevitischen Gebieten zwischen Dersim und Qoçgiri im Nordosten der heutigen Türkei gesprochen und ist aufgrund der politischen Verhältnisse der letzten Jahre stark vom Aussterben bedroht.

Tevfik Sahin, der seit rund 20 Jahren in der Region Basel lebt (in Qoçgiri aufgewachsen), hat sich in den letzten 15 Jahren intensiv mit dem Sammeln und Zusammentragen des alten Wissens in der Zaza-Sprache beschäftigt und in siebenjähriger Forschungsarbeit das Epos Pelguzar (510 Strophen) wieder zusammengetragen.

Für die musikalische Umsetzung konnte der bekannte Musiker und Zaza-Sänger Mikail Aslan, der von vielen „als Architekt der Zaza-Liederkultur“ gesehen wird, gewonnen werden. Er hat das Epos in der Zwischenzeit neu vertont und wird es in einem einmaligen Konzert im Stadtcasino Basel wieder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Tickets sind ab sofort für CHF 50.-, 40.- und 30.-  erhältlich.

Das Epos Pelguzar wird zudem als CD mit Begleitbooklet erscheinen und ist am Konzertabend bzw. auf Bestellung unter  (EUR 20.-/CHF 30.-) zu bekommen.

Das Projekt ist das erste große Projekt der Dersim Kulturgemeinde Basel und wir freuen uns außerordentlich, wenn Sie in ihren Medien frühzeitig darauf hinweisen.

Für weitere Informationen bzw. Abbildungen stehen wir ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

DERSIM KULTURGEMEINDE BASEL

Info:

Celàl Düzgün-Basel

email: rozama62@yahoo.de

 Nuran Can-Zürich

email: nuran@gmx.net

DERSIM KULTURGEMEINDE BASEL  Postfach 137, 4005 Basel

PDF_FLYER: http://www.zazaki.de/pelguzarePlakat.pdf

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

GÖMÜLME HAKKI

Mart 12, 2010 at 11:53 pm (Dersim 37/38) (, , , )

 

GÖMÜLME HAKKI

 

Dr. Daimi Cengiz

 

Yıl 1937. Dersim bilinen askeri harekâtlardan birine daha maruz kalır. Önce halktan silahlar toplanır. Öncelikle Abasan, Haydaran, Demenan, Qırğan vd. bazı aşiretlerin meskun oldukları dağlık alandaki köy ve mezralar devletçe boşaltılır. Batı Anadolu’da kendilerine arazi ve ev verilmek üzere sürgün talep edilir.

       Genç cumhuriyetin otoritesinin sağlanması, asker ve vergi alımlarının kusursuz gerçekleşmesi için geleneksel kurumlar ve otorite ile cumhuriyet devleti karşı karşıya gelir. Devlet çözümü, yerli iradeye aldırmadan silahlı mukavemette ve bölgeyi insansızlaştırmakta bulur.

       Aşiretler silahlarını teslim ederler. Buna rağmen dağlı aşiretler tamamen, diğerleri ise kısmen sürgün edilmek üzere Munzur ve Pülümür vadileri boyunca açık toplama kamplarına alınırlar. Dağda köy ve mezra boşaltmaları davam etmektedir. “Balığın yaşamaması için deniz kurutulmalı” zihniyeti ile sık ormanlık alanlar, köy ve mezralar yakılır ve yıkılır. “Yasak mıntıka” denilen dağlık alan yerleşimden arındırılır.

       Açık toplama kamplarında, büyük çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere sivil, silahsız ve savunmasız halkın bir kesimi, vadi boylarında toplu imha edilir. Geri kalan kesimi ise Elazığ (Harput) ve Erzincan üzerinden kara vagonlarla Bati Anadolu illerine nakledilir.

       Harekâtın başlama safhasında basılıp yakılan toplu yerleşim yerlerinden biri de Kutuderesi mevkiindeki Gevrek (Gewreka Kheji) mezrası olur. Demenanların sekiz haneli bir mezrası olan Gevrek, boşaltılmak üzere askerlerce kuşatmaya alınır. Çıkan çatışmada iki er vurulur. Mezranın sakinlerinden istiklâl madalyası sahibi, 60 yaşına basmış olan Chıvraile Kheji, oğlu Ahmet ile Kamer`i, diğer akrabalarını, kadın ve çocukları da yanına alarak çatışa çatışa dağa çekilir.

 

       Chıvraile Kheji, 1917 yılında, Osmanlı-Rus harbinde işgalci Rus ordusuna karşı oluşturulan Dersim aşiret milislerinin “Kolbaşı”sı olarak savaşmıştır. Erzurum’un düşman işgalinden kurtulmasında Seyit Rıza ile birlikte görev almıştır. Bu savaştaki üstün başarısı vesilesiyle “istiklâl madalyası” ile onurlandırılır.

 Gevrek Mezrası`nın kuşatması esnasında çıkan çatışmada vurulan iki asker, arkadaşları tarafından köyün girişindeki yamaca süngü uçları ile cesetleri örtülecek şekilde, kazılan mezara gömülürler. Sekiz haneli Khezê Qeme Mori Ailesinin yaşadığı Gevrek mezrası askerlerce yakılır.

Chıvraile Kheji başlangıçta devletle savaşma taraftarı değildir. O, aşiret kavgalarında ve I.Cihan Harbi’nde de bulunmuştur. Aşiretin ve devletin savaşma kapasitesini ve ihanetleri iyi bilir. O’nun bu tecrübesini Dersim aşiretleri içinde anlayan pek az olur. Devlet de buna fırsat vermez. Olaylar çok hızlı tırmanır.

Chıvraile Kheji’in dağdaki sığınağı yakin akrabalarınca bilinip ihbar edilince, kendisi bu yakin ihanete tepki duyarak gider teslim olur. Elazığ’daki “Dersim Davasi” yargılamalarına dahil edilir. Seyit Rıza ile Rus işgaline karşı ortak mevzilerde çarpışan Chıvraile Kheji, bu kez Elazığ’ın mahkeme ve mahpushane mekânlarını kendisiyle paylaşır. Ortak akıbette buluşurlar ve idama mahkum olurlar.

   

    İstiklâl madalyası sahibi olması ve teslim olması dikkate alınarak Chıvraile Kheji’n idam cezası müebbet hapse çevrilir. Bir kaç mahpushanede geçen on yıllık hapis hayati, Bergama mahpushanesinde vefatı ile noktalanır. Ölümü sonrası çekilen siyah-beyaz fotoğrafı 1960’li yılların sonunda 12 kuruş (Kirvelik/ikrar) hatırına Abasanlı mahpus arkadaşı tarafından oğlu Kamer Ağa’ya teslim edilir. Ayrıca Elazığ sorgulamasından kalan iskemleli bir fotoğrafı daha vardır. 

Chıvraile Kheji’yi tanıyan ayni kuşaktan dost ve düşman herkes, onu tecrübeli, akilli, dirayetli, şahsiyetli ve mert biri olarak anar. Bergama’da onunla 1944’te ayni mahpusu paylaşan Xıdê Alki adli genç Dersim sürgününün mahpus çıkışı anlatılarını, Bergama’nın Ahmet Beyler Köyü’nde oturan eski Dersim sürgünü Kaçar Ailesi’nden derledik.

Chıvraile Kheji mahpushanede ileri yaşına rağmen mahkûmların cesaret kaynağı olur. Mahpushanede ağlayan, üzülen ve bunalıma giren mahkumlara sık sık hiddetlenerek “Oğlum ben Chıvê Kheji’m. Bir çok mahpus damında yattım. İstiklâl madalyası almış kişiyim. Harplere girdim. Müebbet hapisim. Tüm aile fertlerim toplu katledildi. Düşmana inat üç gün daha fazla yaşamaya çalışıyorum. Acıyorum şu halinize. Ayıptır!” diyerek cesaret vermeye çalışır.

       Chıvraile Kheji, 1936 öncesi aşiretler arası kavgalarda kardeşini öldüren efsanevi Alan aşireti silahşorlarından Wuso Mozık’ı öldüren oğlu Ahmet’in “düşman cesedini yüzüstü bırakma ve hakaret etme” davranışını şiddetle kınar. Oğluna hiddetlenerek; ‘‘Oğul! Wuso Mozık düşmandı ama mert düşmandı. Biz düşmanımızı düşmanca öldürür, dostça gömeriz. Siz Hüseyin Ağa’nın (Wuso Mozık) yüzünü kıbleye çevirip, ellerini göğsünde birleştirip, gözlerini yumup, belindeki şalını açıp üstüne örtüp öyle gelmeliydiniz. Senin ölüye saygısızlığından ötürü biz aşiretlerin içinde başı eğik gezeriz” diyerek oğlu Ahmet’i azarlar ve evden kovar.

Chıvraile Kheji, düşman da olsa “ölü hakkına” saygı göstermenin eşsiz davranışını gösterir. Düşmanın ölüsüne dair gösterdiği bu tavır, Dersim halkı arasında hala saygıyla anılır. Ve “asil” bir davranış olarak gösterilir. Chıvraile Kheji’n yakalanmasından sonra dağdaki oğulları Ahmet ve Kamer devletin ”teslim olana dokunmayız, Bati Anadolu’da arazi ve ev veririz” teklifinin ne denli samimi olduğunu sınamak için, evvela yaklaşık 60 kişilik kadın, çocuk ve yaslılardan oluşan aile grubunu teslim olmaya gönderirler. Bu grubun akıbetine bağlı olarak akabinde de kendileri teslim olmak isterler. Ancak bu aileden topluca teslim olan onlarca kadın, çocuk ve yaslı, Pülümür Vadisi’nin Sandalu deresi ile kesiştiği noktada toplu halde katledilir. Bu vahşetten arda kalan cesetlere bir kaç gün sonra tanık olan babam Hasan Cengiz, kamera kaydımıza vahşeti ayrıntıları ile anlatmaktadır. Bu katliamda ölülerin altında süngü yaraları ile sağ kurtulan Kamer Ağa’nın oğlu Kâzım ve kızı Hatice kaçıp kurtulmak isterlerken yine askerlerce yakalanırlar. Ancak bu kez öldürülmeyip garba sürgüne gönderilirler.

 

Qemer Ağayê Cıbê (Cıvê) Kheji

Çocukların babası Kamer Ağa ve amcası Ahmet, teslim olan kadın ve çocuk ve yaslılarının hunharca öldürülmeleri üzerine dağdan inip teslim olmaktan vazgeçerler. Yıllarca gerilla taktiğiyle orduyla çarpışırlar. Artık dağdaki zorlu yaşam, sürgün, hapis, vadi boylarında kurda kuşa yem olmuş cesetler, aile dramının panoraması olmuştur.

Nazımiye(Qısle) ilçesi Sov Köyü’nden Ferato Areyiz, Chıvraile Kheji ile Harput Mahpusunda ayni koğuşu paylaşanlardandır. O’nun bize anlatımına göre kendi rızası ile teslim olan Chıvraile Kheji, aile efradının basına gelen bu korkunç katliamdan sonra hep teslim olmaktan duyduğu pişmanlığı dile getirirmiş. İleri yaşına rağmen “keşke son kurşunuma kadar dağda kalıp savaşsaydım” deyip, mahpus damında yaralı bir aslan gibi inler, inler dururmuş.

Bu ailenin savaşçı fertlerinden Chıvraile Kheji, oğlu Hemedê Chivrail(Ahmet) ve diğer birkaçı için aşiret kavgası ve Dersim faciası dönemlerine dair yöre halkınca yakılan birkaç anonim ağıt kayıtlarımız arasında olup hala dillerdedir.

Darmadağınık, tufan faciası geçiren aileden Hemedê Chıvrail, 1942’de dağda vurulur. Kardeşi Kamer Ağa(resimdeki) ise yıllarca süren dağ yaşamının akabinde teslim olup birkaç yıl Pax’da kaldıktan sonra 1947’de çıkan aftan yararlanarak yabana ve harabeye dönen köyüne geri döner. Yeniden evlenir. Garba sürülen ve on beş sene sonra tesadüfen bulunan oğlu Kazım’a da kavuşarak Gevrek’te yaşamın tohumlarını yeniden yeşertmeye çalışır. Sürgündeki kızı Hatice ile 25-30 yıl sonra buluşur. Hatice’nin dramı Serçe adli romana da konu olur.

1949’larda Kamer Ağa, Gevrek’teki mezrasının girişindeki yamaçta “Garibin mezarı” dedikleri, 1937’de kendileri ile çatışıp vurulan iki askerin gömülü olduğu mezarın toprağının aşındığını ve cesetlerden arta kalan kemiklerin ortaya çıktığını görür. Yaşamlarını alt-üst eden bu facianın karşı cephesindeki sorumluların üzerlerine sürdüğü o zavallı halk çocuklarının açıktaki kemiklerine acı acı bakar. Gözleri yaşarır. Mırıldanarak: “Ğerive mı! Fıqarê! bê ma u bê pi! Astê sıma bi nasıvê hardê dewreşi, yé ma bi werdê verg u lüyu. Bi boka şeli” (Gariplerim! Zavallı annesiz ve babasızlar! Sizin kemikleriniz kutsal toprağa nasip oldu. Ama bizimkilerin kemikleri kurtlara ve tilkilere yem oldu. Sel sularına kapıldı) dedi.

Kamer Ağa eliyle gözlerinin yaşını siler ve evine döner. Ölü askerlerin kemiklerinin durumunu hanımına anlatır. Evden kazma ve kürek, iki metre temiz bez parçası alır. Hanımı ise ölülerin ruhu için verilecek helva ve yakılacak mum hazırlığına girişir. Kamer Ağa, hanımı Fatma ile birlikte “gariplerin mezarı”nın başına geri döner. Derince bir mezar kazarlar. Kemikleri topraktan ayıklayıp temiz bir bezin içine koyarlar. Kazdıkları mezara yerleştirirler. Üstünü toprak ile kapatıp baş ucu taşlarını koyarlar. Kamer Ağa hanımına dönüp: “Xatu! wodetê made mor ke moru eke kışiya, cendeg tij verra nê verdino. Cendeg gereke eve lopê wele morbiae vo. Cendege ye ma bi werdê mor u mılawınu. Astê na ğerivu kaê kutıku nêvê.” (Hanim! Töremizde yılan bile öldürüldüğü zaman cesedi güneşin altında çıplak bırakılmaz. Bir karış toprak ile mutlaka örtülür. Bizimkiler kurda kuşa yem oldu. Şu gariplerin toprak yüzeyine çıkmış kemikleri bari köpeklerin oyuncağı olmasın) der.

Devamında ise “Qarê insoni barê insonio, hata axrete phoşt nê beno” (Şu üç günlük dünyada kahır ve kin insanın sırtında ağır yüktür. Ahrete kadar taşınmaz) der. Kamer Ağa`nın hanımı Fatma mezarın başucu taşlarına mumları yerleştirir. Hazırladığı helvadan bir kaç parçayı ruhlarına binaen mezarlara bırakıverir. Sonra evlerine geri dönerler.

Kamer Ağa Gevrek`teki yaşamı boyunca yol güzergâhındaki “gariplerin mezarı” nın çevresinin pisletilmesine izin vermez. Gözü bu mezara ilişince “Ğerive m!” (Gariplerim) diyerek iç çeker ve acı acı bakarak geçip gider. Çünkü o, askerlerin emirkulu olarak üzerlerine sürüldüğünü iyi biliyordu. Ölüm ve ayrılığı, zulüm ve kalleşliği de…

Kamer Ağa’nın Gevrek’te geçen 95 yıllık ömründe acılar peşini bırakmaz. 1974 Kıbrıs Harbi’nde bu kez oğlu M. Ali ağır yaralanır. Devletçe “gazilik” madalyası ile onurlandırılır. Tunceli Harp Malulleri Derneği Başkanıdır.

1980–92 yılları O’nun için yine zulüm ve işkence yıllarıdır. 1980 askeri darbesi akabinde üç oğlu ve torunu, 12 Eylül’ün işkence tezgahlarından geçerler, hapis yatarlar. Kamer Ağa bu 12 yıllık süreci, işkence merkezleri, adliye koridorları ve hapishane arasında mekik dokuyarak, evlatlarının akıbetini takip ederek geçirir.

Kamer Ağa, 40 yıl sonra yamaçta gömülü olan “gariplerin mezarı” üstündeki toprağın aşınması neticesinde kemiklerin yine ortaya çıktığına tanık olur. Bu kez kemiklerin gömülmesi vazifesini 1980’li yılların ortalarında işkence gören ve hapisten çıkan oğulları Hıdır ve Hüseyin’e verir. Oğullarına hitaben: “Evlatlarım! O gariplerin kemikleri toprak aşınması sonucu yine ortaya çıkmış. Yazık ve günahtır. Köyün köpekleri görürse kemiklerle oynarlar. Gidin o kemikleri temiz bir bezin içine koyun. Derince bir mezar kazın ve gömün. Başucu taşlarını koyun, rahmet dileyin gelin. İhtiyarlıktır artik takatim yok ki gömeyim” der.

12 Eylül Cuntasının işkence ve mahpus hayatından yeni dönen Hıdır ile Hüseyin, temiz beyaz bir bez parçası, kazma ve kürek alarak “gariplerin Mezarı”na giderler. 40 yıl evvel baba ve annelerinin yaptıkları defin işlemini tekrarlarlar.

Kamer Ağa’nın çevresinde, bunca çileye rağmen iki kez “gariplerin mezarı”ndaki kemikleri gömmesi ile ölüye gösterdiği saygı ve olgunluğun nedeni sorulduğunda, o hep “yisu hata nê vêso nê pêseno” (İnsan yanmayınca olgunlaşmaz) diyerek hayatin cenderesinden geçmiş tecrübesini konuşturarak cevap verir.

 Kamer Ağa’nın yaşam çizgisinde farklı dönemeçler vardır. Resmi düzenden yediği sürgünler yetmemiş gibi, bir de bilinen “Kürt Örgütü”ün sürgününe maruz kalır. “Yılan soktu, akrep de ardı sıra soktu” diye bir halk deyimi vardır. İşte tam da böyle oldu. 1988’de bölgede yaşanan “orman kesimi” meselesinden ötürü yörenin odun müteahhitlerinin şantajı ile örgütçe sürgün edilir. Ölümüne koruduğu Gevrek Ormanlarının kâh devlete ve kâh örgüte yaltaklanan müteahhitlerce pay-i mal edilmesine izin vermediği için… 7 aylık sürgününü, bir zamanlar babası Chıvraile Kheji’n de mahpus kaldığı Elazığ ve Bursa illerinde geçer. Sürgün sonrası kendisi ile görüştüğüm Kamer Ağa;

 “1938’de 7 yıl dağda kaldım. Elimizde silah vardı. Vurduk ve vurulduk. Ailemiz büyük bir felaket yaşadı. O zor ve acı yılların çilesi zoruma gitmedi. Devletin elinde silah bizimde elimizde silah vardı. Ama şu yaşlılıkta eli silahsız yedi aylık sürgün çok zoruma gitti. Öldüm öldüm dirildim. Geceleri başımı yastığa koyduğumda kutsal dağlarımızdan Jele, Sultan Baba, Düzgün Baba ve 38 Dersim Savunmamız, gözümün önünde film şeridi gibi gelip geçiyordu” dedi.

Kendi ana dili ile “Nafu kewrae mı na khaleni de na tazal-tuzali, ma hermetura kerdime bêter.” (Kirvem bu yaşlılıkta şu çoluk- çocuk bizi kadınlardan beter etti) diyerek, yaşlılıkta uğradığı haksızlığı, yörede gelenek icabı silah taşımayan kadınların durumuna benzeterek, haksızlığa uğrayıp savunmasız kalışını, bir şey yapamamanın çaresizliğini ve sitemini ifade ediyordu.

Ama acılar bununla da kalmıyordu. Adım adım Kamer Ağa’nın izini takip ediyordu. 1992’de politik bir örgütün saflarına katılan kızı Yıldız, Artvin’de bir pusuda vurulur. Cenazesi kendi köyünde aile mezarlığına defnedilir. Bir yıl sonra da gelenek icabı başucuna mermere kazınmış künyesi ile mezar taşları dikilir.

1994’te köyleri ve ormanları yakan helikopter takviyeli özel timler, Kamer Ağa’nın aile mezarlığına giderler. Yıldız’ın mezar taşlarına hitaben “teröriste bir de anıt dikmişler ha!” diyerek mezar taşlarını param-parça ederler. Her parça mermeri de bayır aşağı savururlar. Kamer Ağa’nın köyünü bir kez daha yakar ve geçer giderler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi esiğine gelen bu hukuk davası sanırım devam etmektedir.

Onca haksızlığa rağmen Kamer Ağa’nın ölü askerlerin kemiklerine, “gömülme hakkına” saygısı bana Antik Yunan Mitolojisinde “gömülme hakkı”nı savunan ve ölüme mahkum olan Antigone’nin davranışını anımsattı. Antigone’nin iki kardeşi vardır. Eteokles düşman ordusu Thebailer’in saflarında kral olan kardeşi Polyneikes’in yurduna saldırır. İki ordu ve iki kardeş çarpışır. Savaş neticesinde iki kardeş de ölür. Yerine Antigone’nin amcası Krone kral olur. Kral, Polyneikes’i tören ile gömer. Kardeşi Eteokles’i ise ihanet ettiği için gömmez. Gömenleri de ölüme mahkum edeceğini ilan eder. Antigone, kralın emrine rağmen “ihanetçi de olsa ölünün gömülme hakki vardır. Bu kutsal görevdir” diyerek, Eteokles’in cesedini avuçlarla taşıdığı toprak ile gömer. Ve de ölüme mahkum olur.

Bu, ölüye ve “gömülme hakkı”na saygının öyküsüdür. Antik dönemden beri süregelen geleneğin günümüzdeki izdüşümüdür. Bu,  evleri yakılan ve yıkılan, dağa sürülen, istiklal madalyası sahibi babası mahpus damlarında çürütülen, teslim olmuş kadınları, çocukları ve yaslıları topluca katledilen, kardeşi dağda yanı başında vurulan, 7 yıl dağda aç ve perişan yaşayan, yanı başındaki çocukları böğründe süngü yarası taşıyan, gazi madalyası sahibi oğlu, diğer oğulları ve torunları hapis ve işkenceye maruz kalan, kızı vurulan ve mezar taşı parça parça edilen, köyü yakılan ve devletle barışık olmayan “acıyı bal sıratı yol eyleyen” Kamer Ağa’nın ve Türkiye devleti askerinin “gömülme hakkına”, ölüye karşı insani ve ahlâki tutumunun öyküsüdür.

Bu, bir o kadar da “devlet baba” denilen güç ve kudret sahibi kurumun, ülkesinde ulusal ve uluslararası yasalarla garanti altına alınmış ölünün “gömülme hakkına” karşı tutumunun, yaşam hakki ve konut hakkına karşı tutumunun da öyküsüdür. Tarih, ölüye ve “gömülme hakkına” karşı kral Krone ile “Devlet Baba”yı aynı tutumda, Antigone ile Kamer Ağa’yı başka bir tutumda buluşturuyor. Antigone ölüm cezasına rağmen kardeşinin cesedini gömer. Kamer Ağa onca acılara rağmen düşmanının kemiklerini gömer. İkisi de ölüm ve nefreti yenerek “gömülme hakkına” saygı noktasında buluşurlar. Ailece çok yakinen tanıdığım Kamer Ağa’nın bu saygın, ahlâki ve insani tavrının önünde saygıyla eğilerek ve bu tutumu ülkemizin halkları ve diğer halklar arasında çoğaltmak temennisi ile…

http://img.webme.com/pic/d/dersimzazaplatformu/qemer-cive-kheji_1.jpg

 http://www.gomemis.com/portal/haberdetay.asp?ID=81

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Erdoğan Dersim 1938‘in belgelerini kamuoyu ile paylaşmalıdır!

Şubat 28, 2010 at 7:38 pm (Aktüel_Güncel)

 

Föderation der Dersim Gemeinden in Europa e.V.

Bobstr. 6-8 • 50676 Köln

Tel.: (0221) 240 61 89

E-Mail: dersim-fdg@hotmail.de

 

 

 

 

Erdoğan Dersim 1938‘in belgelerini kamuoyu ile paylaşmalıdır!

Başbakan Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada şu açıklamada bulundu “Malta sürgünlerini hatırlatanlar 1938’e dönsünler. Sayın İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu dönemdeki Tunceli sürgünlerine baksınlar. İlçe ilçe, köy köy bu ülkenin insanları nerelere, nasıl sürgün edilmişler ona baksınlar. Eğer daha ileri giderlerse bunların vesikasını da açıklarım. Bunlar elimizde mevcut. Çünkü bunlar sallandıkça, çırpındıkça eteklerinden bir şeyler dökülmeye başlıyor. Daha dökülecek çok şey var, çok şey var.”

1937/38 yıllarında Dersim’de büyük bir insanlık dramı yaşanmış ve onbinlerce  kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum insanlar öldürülmüştü. Katliamdan kurtulabilenler ise her köye bir aile olmak üzere Kayseri’nin batısına sürgün edilmişlerdi. Bu sürgün aynı zamada ailelerin de parçalanmalarına, büyük acıların yaşanmasına neden olmuştu. Anne ve babaları öldürüldükleri için kimsesiz kalan ya da ailelerinden zorla koparılan binlerce çocuk ya askeri erkan tarafından şavaş ganimeti gibi beraber götürüldü ya da kimsesizler yurtlarına verildiler. Bugün hala pek çok dersimli kaybolan aile fertlerini aramaktadır. Yaşanan bu büyük trajedinin canlı tanıkları hala o yılların kötü hatırası süngü ve kurşun yaralarıyla bu sürece tanıklık yapmaktadırlar. 15 Kasım 1937 tarihinde Elazığ Buğday Meydanında idam edilen Dersimin önde gelenlerinin mezar yerleri hala belli değil ve maktul yakınları açtıkları dava ile atalarının mezar yerlerini aramaktadırlar.

Buradan Erdoğan’a bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Belgeleri tehdit olarak kullanmak değil, toplumun bilgisine sunmak önemlidir. Dersim 1937/38 siyasal istismar malzemesi olarak kullanmayın, açıklayın. Madem “Dersim 38’de yapılanları savunanlar insanlıktan nasibini almamıştır” diyorsunuz, o halde gereğini yapın ve Dersim Halkından devlet adına resmen özür dileyin. Dersim’de yapılanların bilinmesi için arşivleri açın. Bu vehşet bilinsin ki bir daha Dersimler yaşanmasın. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerini açıklayın. Evlatlık verilenlerin tam listesini açıklayın.

Bir çağrımız da Dersim 1937/38’in mimarı ve uygulayıcısı Cumhuriyet Halk Partisi’nedir. 1937/38 de soykırıma varan uygulamalardan ötürü sorumluluğunuzu kabul edin ve Dersim Halkından özür dileyin. Kamuoyu önünde resmen özür dilemediğiniz sürece sizi teşhir etmeye ve suçunuzu yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Susarak Dersim’de yapılanları unutturamazsınız, işlediğiniz insanlık suçundan kurtulamazsınız.

Dersimliler kendi davalarına sahip çıkıyor ve atalarına yapılanların akibetini araştrıyorlar. “Dersim 1937/38 Sözlü Tarih Projesi” çalışmaları bu vahşetin açığa çıkaracak ve gelecek kuşaklara taşıyacaktır. Fedrasyonumuz Dersim’de yaşananları uluslararası alana taşımaya devam edecektir.

Dersim’de yaşananlar partiler arası çekişmelerde siyasal malzeme olarak istismar edilmemelidir. 72 yıldır kapanmayan bu yara daha ne kadar kanamaya/kanatılmaya devam edecek.

27 Şubat 2010

FDG Genel Başkanı

Yaşar Kaya

 

 

Kalıcı Bağlantı 2 Yorum

MUNZUR-XARÇIK-PERİ

Şubat 24, 2010 at 9:48 pm (Doğa-Çevre-Baraj)

 

MUNZUR-XARÇIK-PERİ

 

…………………………………………………………………………..

 

  

 

…………………………………………………………………………..

    

      Mehveş Evin

DERSiMLi iÇiN SU, KUTSALDIR 

 

 

 

Suya ekmek bandırırız 

 

……………………………………..           Okumak için tıklayınız.

 

http://cadde.milliyet.com.tr/2010/09/14/YazarDetay/1288594/dersimli-icin-su-kutsaldir 

 

…………………………………………………………………………..

 

 

Köyümüzü özgürlüğümüzü istiyoruz

 

06 Eylül 2010

Kılıçdaroğlu rüzgârı Dersim’de etkili. Boykot diyenlerin sayısı da az değil. Herkesin ortak derdi, boşaltılan köylere geri dönememek ve kafadan “terörist” olarak fişlenmek

 

 

 

……………………………………..           Okumak için tıklayınız.

http://www.milliyet.com.tr/koyumuzu-ozgurlugumuzu-istiyoruz/mehves-evin/guncel/yazardetay/06.09.2010/1285559/default.htm

…………………………………………………………………………..

 

 

Munzur açıklaması zayıf kaldı

 

http://i.milliyet.com.tr/GazeteHaberIciResim/2010/09/14/fft16_mf822997.Jpeg 

  

Yazarımız, Munzur Çayı’nı yakından gördü, yöre halkının sorunlarını dinledi.

……………………………………..           Okumak için tıklayınız.

http://cadde.milliyet.com.tr/2010/09/15/YazarDetay/1289113/munzur-aciklamasi-zayif-kaldi

 

…………………………………………………………………………..

 

 

MUNZUR’UN ÖLÜM FERMANI HAZIRLANIYOR

 

 

12.09.2010 11:10

Odatv.com http://www.odatv.com/n.php?n=munzurun-olum-fermani-hazirlaniyor-1209101200 

……………………………………..           Okumak için tıklayınız.

 

…………………………………………………………………………..

 

Herkes baraj istiyor bir tek siz istemiyorsunuz!

 

18/02/2010 03:08

Barajlar Dersim’in doğasına yönelik en büyük tehditlerdir. Bu tehditler bunca zararlarına rağmen inşa edilirse Munzur Vadisi ekolojik yönden büyük bir felakete uğrayacaktır.

 

CEYHAN ÇILĞIN (Arşivi) 

 

 

Bir arkadaşım 7. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde bu cümleyi kurduğunda aklıma ister istemez baraj ve köprü simgelerini konu olarak ele almış Yeşilçam filmleri geldi. O filmlerde de köprü yahut baraj isteyenler ve istemeyenler arasındaki mücadelenin anlatımı söz konusuydu. Tıpkı az sonra okuyacaklarınız gibi ve fakat büyük oranda farklılaşarak.

 

devamı: ……………………http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=981064&Date=19.02.2010&CategoryID=83

 

http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=443&pid=

 

http://dersimzazaplatformu.de.tl/Baraj-.-~-.-Bendi.htm

 

…………………………………………………………………………..

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

MUNZUR VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şubat 19, 2010 at 12:13 pm (Doğa-Çevre-Baraj)

 

 

Golbızıne_Newroz_Nevruz_Iris Persica

 

MUNZUR VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI  

http://www.dersimnews.com/pdf/munzur/munzur_vadisi_brosuru.pdf 

Vilike (Viliki)_Çiğdem_Crocus (Der Frühlings-Krokus)

MUNZUR VADİSİ’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI 

 http://www.dersimnews.com/pdf/munzur/munzur_vadisi_brosuru.pdf

 

Ters-Lale_Kaiserkrone (Fritillaria imperialis)

Ters-Lale_Kaiserkrone (Fritillaria imperialis)

http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=436&pid=

 

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim isyan etmedi

Şubat 13, 2010 at 12:44 am (TERTELE_JENOSID)

 

Dersim isyan etmedi

 

Seyit Rıza (ortada) iki adamı ile

 

“Şapka giyiyorlar mesela. 1915’te 20 bin Ermeni’yi katliamdan kurtardıkları dillerde. Yüksek dağlarla çevrili bu doğal kalede kapıyı yüzyıllardır içeriden kilitlemişler. Devletle ilişkileri minimumda. Zaten hep yarı özerk olmuşlar.“

Dersim isyan etmedi

29/11/2009
BASKIN ORAN (Arşivi)
Gerçekten, Allah söyletti. Türkiye’de sabırların nasıl taştığını Devlet Partisi’nden Onur Öymen’in (özrü kabahatinden) büyüklüğü sayesinde anladık. Şimdi de iki şey söylüyorlar: 1) “Atatürk hastaydı, olan bitenden haberi yoktu”, 2) “İsyan edeni devlet tabii ki itlaf eder”. Birinciye cevap: Dersim’in “fetih” hazırlığı 1925’te başladı, M. Kemal o tarihten beri mi “hasta”ydı? Koruyacağız diye Atatürk’ü konu mankenine çevirdiler. İkinciye cevap aşağıda, özeti: Cumhuriyet tarihinde Dersim isyanı diye bir olay olmadı. Bu sorun, Ankara’nın Dersim’de ıslahat yerine fütuhat yapmayı tercih ettiği için patladı. Bu fütuhat 12 yıl boyunca santim santim planlandı ve isyan falan yokken uygulandı. Dersim de canlı organizmaların ortak özelliğini sergiledi: Savunma refleksi.
“İsyan” sadece iki tane
PKK’ya gelene kadar Cumhuriyet tarihinde Kürt sorunu üç farklı türde patladı:
1) 1925 Şeyh Sait İsyanı ve 1930 Ağrı İsyanı. İkisi de Kürt kökenli subaylar tarafından çıkarıldı: Birincisi Azadi örgütü lideri Miralay Cibranlı Halit Bey (Şeyh Sait burada sadece vitrin), ikincisi Yüzbaşı İhsan Nuri “Paşa”. Bunlardan başka “isyan” falan yok.

2) Asayiş olayları. 1925 ve 30 dışındakiler, birkaç gün süren asayiş olayları. Sebepleri muhtelif. Fakr-u zaruretten doğan eşkıyalıktan başlıyor, “belden aşağı”ya kadar iniyor. Mesela, Tertari Badik adlı ağaya misafir olan bir jandarma yüzbaşısı evde kimse yokken geline yaklaşmak istiyor. Kadın bağırıyor. Erkekler koşuyor. Yüzbaşı geriye ateş ederek askerlerinin yanına kaçıyor. Köylüler heyetteki diğer memurları öldürüyor. Harekât emri çıkıyor ve oluyor sana, Genelkurmay’ın E. Albay Reşat Hallı’ya yazdırdığı kitaptaki 18 “isyan” arasında 4. sırada geçen “Sason Ayaklanmaları”ndan bir tanesi. Kaynak: Korgeneral C. Madanoğlu’nun anıları (kitaplarım yanımda yok, ayrıntıları Faik Bulut’tan aldım, sağolsun). Unutmayalım: Bu asayişsizlikler, günümüzdeki Maraş, Çorum, Sivas, Gazi olaylarından bin kere daha masum. Çünkü bu olaylarda egemen ve silahlı çoğunluk, devletin göz yummasıyla, mazlum ve silahsız azınlığa saldırdı.
Hallı’nın kitabındaki bazı “isyan”ların ad ve sürelerine dikkat: “Raçkotan ve Raman Tedip [uslandırma] Harekâtı (9-12 Ağustos 1925)”, “Bicar Tenkil [topluca tepeleme] Harekâtı (07 Ekim-17 Kasım 1927)”, “Savur Tenkil Harekâtı (26 Mayıs-09 Haziran 1930). Peki, niye “isyan” deniyor? Çünkü o sırada girişilmiş ulus yaratma (nation building) projesine “isyan” lazım. Hem Şark Islahat Planı’yla Kürtleri asimile etmek hem de Takrir-i Sükun Kanunu’yla herkesi susturmak için.
3) 1937-38 Dersim. Bu olay ne 1925 ve 1930 gibi isyan ne de bir asayiş olayı. Ankara’nın taammüd’en yani planlayarak yarattığı üçüncü bir tür. Dersim’de durum şöyle: Zaza olan halkı, Dımılî olan dili ve Alevi olan diniyle Dersim çok çok özel bir yer. Şapka giyiyorlar mesela. 1915’te 20 bin Ermeni’yi katliamdan kurtardıkları dillerde. Yüksek dağlarla çevrili bu doğal kalede kapıyı yüzyıllardır içeriden kilitlemişler. Devletle ilişkileri minimumda. Zaten hep yarı özerk olmuşlar.
Ulus-devlete gelince. Adliye Vekili M. E. Bozkurt konuşuyor: “Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler” (Milliyet, 19.09.1930; “dağlar”a dikkat). Başvekil İsmet Paşa diyor ki: “Bu ülkede sadece Türk ulusu ırksal haklar talep etme hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur” (Milliyet, 31.08. 1930). Tüm gazeteler alkış. Böyle bir atmosferde, devletin önüne iki farklı öneri geliyor.
1) Islahat yapalım. Okul ve hastane gibi tesisler götürelim, tarımı destekleyelim. Dersimlileri kazanalım (Elazığ Valisi Cemal Bey, “tarihçi” Murat Bardakçı’nın dedesi).
2) Dersim bir çıbanbaşıdır, derhal halledilmesi gerekir (ör. Hamdi ve İbrahim Tali beyler). Bunlar, yöntem de öneriyor: Hamdi Bey “Köylerin uçaklarla yoğun biçimde bombalanması suretiyle hayvan ve ekinlerin telef edilmesi ve köylülerin yüreklerine korku salınması”. Diğer ikisi: “Özellikle sarp tepelerde münferit ev ile mezraların yakılıp yıkılması”.

Devletimizin bugüne kadar uygulayacağı reçeteler. Uzun yıllar sonra ABD kuvvetleri de Vietnam’da pirinç tarlalarını bombalayacak.
Dört boyutlu planla fütuhat
Devletin paşaları ıslahat yerine fütuhat’ı seçmekte pek tereddüt etmiyorlar ve uygulamaya 1925’in hemen ertesinde dört boyutlu bir planla girişiyorlar.

1) Demiryolu politikası: a) 1923-1950 arasında yapılan 3.578 km’lik demiryolunun 3.208 km’si, 1940 yılına kadar tamamlanıyor, b)Cumhuriyet döneminde yapılan tüm demiryollarının yüzde 78,6’sı Ankara’nın doğusuna döşeniyor ( http://www.tcdd.gov.tr/ genel/tarihce.htm ).
Fevkalade ilginç. Çünkü: a) 1929 krizi dünyayı kavururken, Hazine tamtakırken, Düyun-ı Umumiye borçları ödenirken dünyanın en teknik ve pahalı yatırımına girişiliyor, b) “Düşman yararlanır” gerekçesiyle Mareşal F. Çakmak Antalya’ya bile yol yaptırmamakta, c) En önemlisi, “Bunların cahiliyle baş edemiyoruz, bir de okumuşunu düşünün” diyen Mareşal, Kürtleri “muasır medeniyet”ten tamamen tecrit ettirmiş vaziyette. (Hatta, Tek Parti bile Doğu’da örgüt açmıyor da, Kurultay’da o illeri o illerden gösterilmiş ve o illeri ömründe görmemiş milletvekilleri temsil ediyor). Zaten, TCDD’nin veb sitesi olayı şöyle kodlamış: “Milli güvenlik ve bütünlüğün sağlanması amacına dönük olarak ülkeyi sarması hedeflenmiştir.” Batı’da nâmevcut üretimin, alım gücü nâmevcut Doğu’ya arzı mı olacaktı yani amaç?
Amaç, devrimciler kolayca barikat kuruyor diye Paris’in o daracık sokaklarını 70 metrelik bulvarlara dönüştüren III. Napoleon’unkiyle aynı: Ordu sevkiyatı. Demir ağlar Dersim’i batıdan (Sivas 1930, Malatya 1931), güneyden (Elazığ 1934, Diyarbakır 1935) ve kuzeyden (Erzincan 1937) örüyor. Onuncu Yıl Marşı’nda ilan edilen bu durum, fütuhatın maddi altyapı boyutu.

2) 1927 ve 1934 İskân Yasaları: Kürtler perperişan Batı’ya sürülüyor. Yerlerine muhacirler yerleştiriliyor. Dersim’in etrafı boşaltılıyor. Kürtçe konuşma yasaklanıyor. Bu, fütuhatın toplumsal boyutu.

3) 1935 Tunceli (“Tunç Eli”) Kanunu: İlde komple bir askerî diktatörlük kuruyor. Vali, Korgeneral rütbesinde bir asker (“Korkomutan”). İstediği kişiyi ilden sürebilir. Memurların yerine muvazzaf subay atayabilir. İdam cezalarını TBMM’den geçmeden uygular. 12 Eylül dönemindeki OHAL hukuku gibi, artık Dersim bambaşka bir hukuka tâbi. Örneğin iddianame sanığa tebliğ edilmiyor; yani sanık neyle itham edildiğini öğrenemiyor. Tercüme falan da olmadığı için, hükümde mesela “ölüm cezasına…”denmişse, insanlar sehpayı görene kadar “idam”a mahkûm edildiklerini anlamıyorlar. Bu, fütuhatın iç hukuk boyutu.

4) 1937 Sadabad Paktı: Bu antlaşmanın bir tek önemli hükmü var: Kürt aşiretlerine karşı Irak ve İran’la ortak hareket amaçlayan 7. madde. Bu da fütuhatın uluslararası boyutu.
Dersim’in fethi (ve direniş) başlıyor

Sıra, Dersim’in içine girmeye geldi: Yol açarak, ahşap köprü ve karakolları betonarme yaparak. Yukarıda anlattığım ideolojik ortam bir yana, olay çoktan pratiğe yansımış: “Evde orta direğin dibi paçavralarla beslenir, gaz dökülür” diye, jandarmaya köy yakma talimatnamesi çıkarılmış vaziyette. Bu seferki gelişin farklı olduğunu gören Dersimlilerin ne karar verdiğine ilişkin ilginç bir öykü var: Sözü çok dinlenen yaşlı bir kadına gidiyorlar. “Rum leşkeri [Osmanlı askeri= Türk ordusu] geliyor ana. Direnelim mi direnmeyelim mi?” Kadın şöyle diyor: “Bilemem. Bildiğim şudur ki, bir kümeste iki horoz olmaz!”. Bunun üzerine direnme kararı alınıyor. Çünkü Türk ulus-devletinin gelişi Dersim’in tüm farklılığını bitirecek. Bunun üzerinedir ki, 20-21 Mart 1937 gecesi ahşap Harçik Köprüsü’nü yakma, telefon hatlarını kesme, civardaki karakolu basma vuku buluyor.
Gerisi malum. Tunceli Kanunu’nu en sert biçimde uygulamasıyla meşhur Korkomutan Abdullah Alpdoğan karadan iki saldırı yapıp püskürtülünce, Diyarbakır’dan (Sabiha Gökçen’in de dahil olduğu) uçak filoları kaldırılıyor. Kurtulanların durumu: “Mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu zehirli gaz kullandı, mağaraların kapısından. Bunları fare gibi zehirledi. Ve 7’den 70’e o Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir harekât oldu…” Zehirli gazın savaşlarda kullanımı 1889 Lahey Sözleşmesi’nden beri yasak ama, devletin kendi vatandaşına kullanmasına bir yasak yok.

“Fare gibi”yi de insanlar Öymen sayesinde duydu, zeval görmesin. Bizzat İ. S. Çağlayangil, bizzat Tuncelili Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği demeçte söylüyor (ses bandı: http://desmalasure.de/09/1227066689/index_html#Bild1 ). Uzun yıllar sonra Saddam da kendi vatandaşı Kürtleri gazlayacak.
Seyit Rıza, Pazar günü açtırılan Adliye’ye evlerinden getirtilen yargıçlarca idama mahkûm edilecek. 75’ini geçkin olduğu için yaşı küçültülerek. Sonuçta 13.160 kişi öldürülecek, 11.818 kişi sürgün edilecek (Resmî Raporlarda Dersim Katliamı, Radikal, 19.11.09). Katledilenlerin kız çocukları da subay ailelerinin yanına evlatlık verilecek. Uzun yıllar önce, 1885’ten itibaren, Avustralya, Aborijin çocuklarını alıp beyaz ailelerin yanına hizmetçi verdi. O kadar uzağa da gitmeye lüzum yok, 1915’te de Ermeni çocukları…
Dünden bugüne hisse
Dinlediyseniz, “Kanlı bir harekât oldu” dedikten sonra Çağlayangil’in sesi devam ediyor: “… Dersim davası da bitti. Hükümet otoritesi Dersim’e geldi.” Huzur şükür. Çağlayangil bu demecini 1987’de, üçüncü Kürt isyanı (PKK) yeni patlamışken vermişti. Aralık 1993’te vefat ettiğine göre, bu söylediğinin pek de doğrulanmadığını giderayak idrak ettiği tahmin olunur. Diğer yandan, bandın en sonu, Çağlayangil’in de kendini tatmin zevkinden kendini mahrum edemediğini gösteriyor: “… Yalnız, son zamanlarda bilhassa sınırlarda, dış tesirlerle, Kürtlerin bağımsızlık hareketi başlamıştır.” Yanlış yapmışız demiyor da, “dış tesirlerle” diyor. Yine o mukaddes “dış mihraklar” can simidi. “Biz hatasızız, sütten çıkmış kaşığız, suç hep başkalarında” nakaratı. Milli Emniyetçi, vali, bakan ve cumhurbaşkanı vekili Çağlayangil, koca ülkeyi 80 küsur yıldır perişan eden en yanlış stratejinin, yani ıslahat yerine fütuhat’ın seçildiğini ya göremeden ölüyor, yahut itiraf edemeden…

Not: Ben İzmir’denim, ama DTP konvoyuna saldıran İzmir benden değil.

Resim Linki: http://i.radikal.com.tr/644×385/2009/11/28/fft5_mf300217.Jpeg  

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=966666&CategoryID=42 

http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=432&pid=

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Munzur’un tehlikedeki hazinesi

Şubat 3, 2010 at 1:51 am (Doğa-Çevre-Baraj) (, , , )

 

Munzur’un tehlikedeki hazinesi

Viliki

‘Önemli Bitki Alanı’ sayılan Munzur Dağları’nın iki yılda çıkarılan bitki envanterinden: Sümbül, çiğdem, navruz (büyük fotoğraf), top karanfil (sağ üstte), şakayık (sol üstte), süsen (sol altta)… FOTOĞRAFLAR: AKIN GEDİK/ MEHMET KOYUNCU

http://i.radikal.com.tr/644×385/2010/01/31/fft5_mf348709.Jpeg 

01/02/2010 09:25 

Munzur Vadisi’ne hidroelektrik santral yapımı tartışılırken, bölgede 1518 bitki türü saptandı. AB destekli araştırmayı yapan bilim adamları ‘Baraj yapılırsa bu türler ölür’ diyor 

  SERKAN OCAK (Arşivi

İSTANBUL – Baraj ve hidroelektrik santral (HES) tehdidi altındaki Munzur Vadisi’nin toprağında biyolojik hazine bulundu. İki yıl boyunca Munzur’un bitki örtüsünü araştıran Prof. Dr. Mehmet Koyuncu ve Prof. Dr. Neşet Arslan, Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kabul edilen Munzur Dağları’nda 1518 tür saptadı. Endemik türlerin (başka yerde yetişmeyen türler) sayısı ise 50’den fazla. Prof. Neşet Arslan, baraj yapıldığı takdirde bu türlerin yok olacağını, oysa Munzur’un tabii güzelliğinin başka bir örneğinin bulunmadığını söylüyor.
Avrupa’daki Alp sıradağlarının bir uzantısı olan Munzur Dağları, Tunceli ve Erzincan sınırları içinde bulunuyor. 850 metreden 3 bin 462 metreye kadar zirveleri bulunan Munzur Dağları’nın aralarında derin vadiler var. Bu vadilerden biri de Munzur Su Havzası’nda bulunan ve 1971’de Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi. 85 kilometre uzunluktaki vadiye sekiz adet HES ve baraj yapılması planlanıyor. 

 
Bölgenin verimli toprakları aynı zamanda çok zengin bitki örtüsüne de sahip. Munzur Dağları’ndaki biyoçeşitliliğin tespiti için ‘Uygulanabilir Yaşam Derneği tarafından 2007-2008 yılları arasında yapılan ‘Munzur Vadisi’nin Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması’ projesi kapsamında Munzur Dağları’nda 1518 çeşit bitki olduğu belirlendi. Yalnız bu bölgede yetişebilen tür sayısı 50’den fazla. Bunlardan da 21 endemik tür sadece Munzur Vadisi’nde yetişiyor. 

‘Munzur’un benzeri yok’

 
Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeyi hazırlayanlardan Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Neşet Arslan, Munzur Dağları’ndaki ilk çalışmalarına 2000’de başladığını anlattı. Prof. Dr. Arslan, bölgeye santral yapılması halinde olası etkilerini şöyle özetledi:
“Proje iki yıl sürdü ancak arka planda dokuz yıllık bir çalışmanın sonucunda bir envanter hazırlandı. Munzur Dağları’ndaki en önemli yer Munzur Vadisi. Eğer Munzur Vadisi sular altında kalırsa buradaki endemik türler yok olur. Korunmaya muhtaç bir yer. Ovacık’tan Tunceli’ye kadar olan bölgede baraj yapılmaması gerektiğini de belirttik. Eğer terör sorunu olmasaydı, Munzur dünyanın en güzel turistik bölgesi olurdu. Her yönüyle görülmeye değer bir yer. Barajın yapılması bunları ortadan kaldırır.”

 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&Date=&ArticleID=977777

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

PANEL: 37/38’in Son Tanıkları Geçmeden

Ocak 29, 2010 at 1:31 am (ILAMI_DUYURULAR)

37/38'in Son Tanıkları Geçmeden

37/38’in Son Tanıkları Geçmeden

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Dersim Gerçeği adlı Panel İsviçre’nin Baselland Kantonunda Yapıldı

Ocak 25, 2010 at 11:38 pm (Aktüel_Güncel) (, , )

 

Dr.Hüseyin Çağlayan_Mustafa Atıcı_Sibel Arslan_Mehmet Bayrak

 

 

Dersim Gerçeği adlı Panel İsviçre’nin Baselland Kantonunda Yapıldı

Dersim Gerçeği adlı panel, 24 Ocak 2010 tarihinde İsviçre’nin Baselland Kantonuna bağlı Reinach kasabasında gerçekleştirildi. Basel Dersim Cemaati, Basel ve Çevresi Alevi Bektaşi Kültür Birliği, Basel Alevi Kültür Merkezi, Weil am Rhein Alevi Kültür Merkezi, Basel Barış İnsiyatifi, Basel Sanat ve Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Schweizerische Kurdische  Gemeinschaft ile Med Kültür Merkezi tarafından desteklenen panele yazar Mehmet Bayrak ile Sosyolog Dr. Hüseyin Çağlayan konuşmacı olarak katıldılar.

Araştırmacı ve yazar sayın Mehmet Bayrak Dersim kırımının kronolojisini slayt eşliğinde gerçekleştirdi. Konuşmasında, Dersim 37/ 38’in “planlı yapılmış bir katliam“ olduğunu belirtti.

Sosyolog Dr. Hüseyin Çağlayan ise, konuşmasında Dersim 37/38’in bir “soykırım“ olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı panel olumlu bir atmosferde sonuçlandı.

 

Dersim Gerçeği_Panel_24.01.2010_İsviçre-Reinach

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

İsmail Beşikçi Ne Yapmak İstiyor?

Ocak 20, 2010 at 12:25 am (Makaleler_Nusteyi) (, , )

İsmail Beşikçi Ne Yapmak İstiyor?

 

 

İsmail Beşikçi Ne Yapmak İstiyor?

Sayın İsmail Beşikçi

30 Kasım 2009 tarihli, “Dersim’de Bilincin Uyanışı“ adlı makalenizi, görür görmez okumaya başladım. Makalenin yarısına gelince, Zazalar hakkındaki iddalarınızı okudukça, hayal kırıklığına uğradım ve “sen de mi Brutus“ demekten kendimi alamadım.

Diyorsunuz ki “son 25-30 yıllık mücadele sürecinde, Kürtlerin mücadelesini kırmak için, devletin, Zazacılık diye bir akım geliştirmeye çalıştığı gözlenmektedir.“ Sonra bunu gerekçelendirmeye çalışarak devamla “Dersim’de, Alevi inancında olan, Zaza Kürtleri yaşamaktadır“ demektesiniz. Yani özetle, demek istiyorsunuz ki, Zaza diye ayrı bir etnik grup yoktur, Zazalar Kürttür; sizin deyiminizle ‘Zaza Kürtleri’dir.

Sayın İ.Beşikçi, ben sizi sosyolog bir bilim adamı olarak bilirdim. Kuşkularım yok değildi ama görüşlerinizdeki eklektizmi, bazı eksik ve hatalı yaklaşımlar olarak değerlendiriyordum. Fakat, görüyorum ki, siz bir bilim adamı olarak değil, bir ideolog olarak meseleye bakıyor ve yargıya varıyorsunuz. Böylece, yazılarınızda o çok bahsettiğiniz bilim yöntemini redetmiş oluyorsunuz. Nasıl mı?

Diyorsunuz ki, “Dersim’de, … Zaza Kürtleri yaşamaktadır.“ Hayır, sayın Beşikçi, Dersim’de ‘Zaza Kürtleri‘ değil, Zazalar yaşamaktadır. Evet, Alevi inancında olan -ki biz buna Dersim İnancı diyoruz- Zazalar yaşamaktadır. Sadece, Alevi Zazalar da değii, aynı zamanda Alevi Kürtler de yaşamaktadır. Eskiden Ermeniler de yaşardı ve bugün az sayıda Türk de vardır. Dikkatinizi çekmek isterim. Zazalar, sadece Alevi değil, bir kesimi de Sünnidir ama onlar Dersim’in dışındaki veya çevresindeki topraklarda yaşıyorlar.

Sayın Beşikçi, derler ki ‘üzüm, üzüme baka baka kararır’mış. Ya da ‘Körle yatan şaşı kalkar’mış. Sizin durumunuz da az çok buna benzemektedir. O, çok eleştirdiğiniz ırkçı ‘güneş dil teorisi’ne göre, Kürt yoktur, Zaza da yoktur; onlar öz be öz Türk’tür. Onun için son yıllarda, ‘Kürt Türkü’ ve ‘Zaza Türkü’ teorileri icat edilmişti. Bunlardan habersiz olamazsınız. Yakın dönemde bir de ‘Türk üst kimliği’ teorisi yaratıldı. Bu teoriye göre de, “Türkiye’de yaşayan her kes Türk’tür” ve bu ‘üst kimlik’ demekmiş.” Farklılıkları, farklı olanları ise, ‘alt kimlik” olarak nitelendirdiler. Bu teorilerin yansımalarına kısaca bakalım:

‘Kürt Türkü’ teorisini haklı olarak eleştiren Kürt milliyetçileri, son yıllarda ‘Zaza Kürdü’ teorisini icat ettiler. Zazaların ayrı bir halk, ayrı bir etnik grup olduğunu söyleyenlere, tıpkı sizin yaptığınız gibi ‘Zazacılık’ yapmakla suçladılar ve ‘devletin ajanları’ olduğunu ilan ettiler. Siz de ‘devletin, Zazacılık diye bir akım geliştirmeye çalıştığı’nı gözlemlediğinizi iddia ediyorsunuz. Bu, bir kuruntudur, sayın Beşikçi. Zazaları, biz yaratmadık. Zazalar zaten vardı ve yüzyıllardır kendi topraklarında yaşıyorlardı. Yapılan şey, Zazaların, Kürtlerden ayrı bir etnik grup, ayrı bir halk olduğunun bilince çıkarılmasıdır. Bunun maddi temelleri vardır. Dil, tarih, kültür, ulusal bilinç bağlamında özgül özellikleri vardır.

Bütün bunlar tabii ki tartışılabilir. Ama bunlar bilimsel verilerle tartışılmadan, sizin yaptığınız yöntemle inkar edilirse, bu ideolojik bir yaklaşım olur sayın Beşikçi. Hem de ırkçı, inkarcı bir yaklaşım. Siz, bir sosyolog olarak, neden Zaza dili ile Kürt dili, Zaza kültürü ile Kürt kültürü arasındaki farklılıkları veya ortaklıkları incelemiyorsunuz da, basit, klişeleşmiş ideolojik argümanlara baş vuruyorsunuz? Zaza dili ile Kürt dilini inceleyip karşılaştırdığınızda, aradaki farklılıkları kolayca görebilirsiniz. Zazalar ile Kürtlerin birbirlerinin dilinden değil de, neden üçüncü bir dil üzerinden anlaşabildiklerini hiç merak ettiniz mi? Aslında bunları bilmiyor da olamazsınız. Bilmiyorsanız, bunlar öğrenilmeyecek şeyler de değildir. Bu konularda oldukça geniş ve ikna edici, bilimsel materyal da var. Ben, sizin bütün bu konuları bildiğinizi tahmin ediyorum. Bu ise, bilimsel değil, ideolojik bir yaklaşımdır; ırkçı ve o çok sevdiğiniz milliyetçi bir yaklaşımdır, Kürt milliyetçiliğidir.

Türk devleti, Türk milliyetçileri ‘Zazalar Kürt değildir’ dediği için, hayır ‘biz öz be öz Kürdüz’ diyecek değiliz. Kaldı ki, Türk devleti, Türk milliyetçileri için, Zazaların Kürt olup olmaması pek de önemli değildir. Aslında Türk devleti, bilinçli Türk milliyetçileri, Türk uzmanları, tabii ki, Zazaların Kürt olmadığını gayet iyi bilirler. Nitekim, Zazaların nüfusça daha az ve ulusal-kültürel olarak Kürtlerden daha geri olduklarından hareketle, daha kolay asimile edilebilecekleri konusunda raporlar ve projeler de vardır. Fakat genel olarak bakılacak olursa Türk devleti, Türk milliyetçileri, sizin iddia ettiğinizin aksine Zazaları ‘Kürt’ saymaktadır. Bu konuda yapılmış olan yayınlara, açıklamalara bakılabilir. Son olarak Türk hükümeti, TRT-6 adı ile Kürtçe yayın yapan bir TV kanalını Kürtlere tahsis etti ama Zazaların bu konudaki taleplerine cevap bile vermedi. Dil eğitimi, dil enstitüsü konusunda da aynı durum söz konusudur.

‘Zazaların Türk olduğu, bazı Türklerin Zazalaştığı‘ teorilerinin sorumluluğu da Zaza aydınlarına, Zaza yurtseverlerine yüklenemez. Cemal Şener, Baki Öz, Rıza Zelyut gibi beşinci kol görevi üstlenmiş olanların günahlarını Zaza demokrat, yurtsever ve aydınlarına yüklemeniz doğru değildir. Türklerin nasıl ki, milliyetçi, ırkçı ve şöven aydınları varsa, Zazaların, Kürtlerin veya başka milletlerin de vardır ve olacaktır.

“Dersimliler, daha düne kadar, 1937-1938 de neler yaşandığını konuşmazlardı“ şeklindeki iddianız, fazla abartılı olup gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, Dersimlilerin bu konuda hataları olmuştur ve hala da vardır. Ama bu sizin iddia ettiğiniz gibi hiç ‘konuşmazlardı‘ şeklinde değerlendirilemez. Özellikle son yirmi yıldır Dersimlilerin, Zaza aydınlarının çabaları ve çalışmaları görmezlikten gelinemez. Dersim ve Zaza aydınları, sizin “Dersim isyanı“ olarak resmi söylemlere dayanan nitelemenize karşın, Dersim 37/38’in bir soykırım (jenosid) olduğunu bilince çıkardılar, uluslararası alana taşıdılar.

“1970’leri düşünelim. Dersim Türkiye’deki solun bir minyatürü gibiydi“ diyorsunuz. Evet, doğrudur ama o günün koşulları öyleydi, sayın Beşikçi. Gerçekleri, olgulardan soyutlamanız, bilimsel bir yöntem değildir. Bilinç, öyle birden, ha dedikçe oluşmuyor. Dersim 37/38 Dersimlilerin üzerinden bir silindir gibi geçmişti. 1960‘lı-70’li yıllar, Dersimliler için yeniden toparlanma, bir araya gelme, ayakları üzerinde durma yıllarıdır. Bilincin, okuyan kesim aracılığıyla Türkiye solu üzerinden Dersim’e gelmesi çok doğaldı/r. O dönemde, sizin de içinde yer aldığınız ‘Kürdistan solu‘ bir avuç DDKO’ludan ibaretti.

Türkiye solunun Dersim’e yararları yanında zararları da oldu. Biz bugün bunları tartışıyor ve bilince çıkarmaya çalışıyoruz. Bu, tabii ki, bizim de hatamızdır. 1970’lerdeki durum, ulusal dinamikleri tahrip edilmiş, ezilmiş, sindirilmiş bir toplumun yansımaları idi. Bunu, bugün daha net görebiliyoruz. Türk solunun o dönemde orada olması ama Kürt solunun olmaması veya cılız olmasının günahı, bize ait değildir sayın Beşikçi. Bizim için gerçek şudur ki, Türk solu da, Kürt solu da yabancıdır. Hatta daha da ileri giderek şunu söyleyebilirim: Ulusal ve kültürel kimliğimizi tanımayanlar, ulusal ve demokratik haklarımıza saygı göstermeyenler bizim için işgalcidir; sömürgecidir. Bunların Türk veya Kürt olması hiçbir şeyi değiştirmemektedir.

Siz, Sayın Beşikçi, Dersimi, Dersimlileri, Dersimli Zazaları tanımadığınız gibi, onların inançlarını da tanımıyorsunuz. Ezbere konuşuyorsunuz. İdeolojik dogmalarla, bilim; bilimsel çalışma, bilimsel araştırma farklı şeylerdir. Dersim’de konuşulan diller, yaşayan kültürler hakkında bir araştırmanız, bir çalışmanız var mı? Ben, rastlamadım. Peki, Dersim İnancı konusunda bir çalışmanız var mı? Hayır. Dersim İnancını yakından tanımak için bir girişiminiz, bir çalışmanız oldu mu? Hayır. Dersim İnancı ile Alevilik arasındaki farklılık ve ortaklıkları incelediniz mi? Hayır! Peki, bu ezbercilik nerden geliyor, sayın Beşikçi? Kaldı ki, sizin Alevilik konusunda da ciddi bir çalışmanızın olmadığı sır değildir. Aleviliği, ‘İslam dışı‘ ilan etmekle, Aleviliğin ‘İslamla alakası yoktur‘ demekle, aradaki ilişki yok olmaz. Ancak, sizin yaptığınız gibi inkar edilebilir. Aynı şekilde, Alevilik, ‘İslamın özüdür‘ veya asıl İslam, Aleviliktir demek de, kuru ve boş bir iddiadır. Bu iddiaların ikisi de bilimsel değildir, birer ideolojik dogmadır.

Sayın Beşikçi! K.Kılıçdaroğlu’nun, Kamer Genç’in, bilimum Kemalist unsurların ve onların işbirlikçilerinin hatalarını, açmazlarını, tüm Dersimlilere, Dersimli Zaza aydınlara yükleyemezsiniz. Bu olumsuzlukları biz de eleştiriyoruz. Onur Öymen şahsında yükselen tepkilerin Kemalizme, Kemalizmin işbirlikçilerine de yöneldiğini görmeniz gerekir. CHP Dersim’de silindi, silinecek. Dersimliler bugün onlarca kat fazlası ile Türkiye metropollerinde ve yurt dışında yaşıyorlar. Dersimlilerin olduğu her yerde Dersim bilinci, Dersim Zaza bilinci gelişiyor, gelişecek. Bu bir ulusal bilinç patlamasıdır. Bu, bir yeniden diriliştir. Bu diriliş, ulusal bir bilince dönüşecek ve Dersim Zaza ulusal kimliği adım adım şekillenecektir.

Alevi-Bektaşiler arasında Seyit Rızayı, Dersim 37/38’i ağzına almayanlar, artık almak zorunda kaldılar. Ilımlı İslami çevreler, ‘muhafazakar-liberal demokrat’lar, en başta da Türkiye başbakanı ‘Dersim katliamın’dan bahsediyorlar. Bu da bir adımdır.

Türkiye’de güzel şeylerin olacağına, Zaza halkının kendi varlığını sürdürerek ulusal ve demokratik haklarına kavuşacağına olan umudumuzu korumak istiyoruz. Ezilen, yok sayılan, boyunduruk altındaki kardeş Kürt halkının, ulusal ve demokratik haklarını kazanmasını gönülden arzu ediyoruz. Aynı haksızlıkları, aynı acıları yaşayan Kürt ulusunun demokratlarının, sosyalistlerinin, aydınlarının bizi anlayacağını umut ediyoruz. Türkiyeli demokrat aydınların, Türkiyeli sosyalistlerin, gerçek demokrat ve gerçek sosyalist bir yaklaşımla sorunlara el atacağını ummak istiyoruz.

Sayın İsmail Beşikçi

Zaza aydınlarını, Zaza demokratlarını, Zaza yurtseverlerini devletle ilişkili bir ‘Zazacılık‘la ilişkilendirmeniz, bizi derinden yaralamıştır. Türk cezaevlerinde, mahkemelerinde ömür tüketmiş, resmi ideolojiye karşı mücadele etmiş biri olarak sayın İsmail Beşikçi’nin, haklı davamızı, haklı mücadelemizi devletle ilişkilendirmesi, anlaşılır değildir. Umarız bu hatanızı çabuk kavrar, gereğini yaparsınız.


01.12.09

M. Hayaloğlu

 

https://dersimzaza.wordpress.com/ismail-besikci-ne-yapmak-istiyor/ 

http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=252&pid=LD2L27weRb9xA

http://www.zazaki.de/turkce/Besikciyeelestiri.htm

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Sey Rıza_Seyit Rıza

Ocak 18, 2010 at 11:56 pm (Sey RIZA_Seyit RIZA) (, )

Sey Rızayê Xaçeliye_Pilê Welati

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Basel de Dersim 37/38 Paneli

Ocak 18, 2010 at 11:16 pm (ILAMI_DUYURULAR) (, )

Dersim 37/38 Soykırımı Paneli

Dersim 37/38 Soykırımı Paneli

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın

Türkiye Kamuoyu Dersim Çığlığını Duydu mu?

Ocak 18, 2010 at 9:26 pm (Makaleler_Nusteyi) (, , , , )

Dersimli Esirler

 

Türkiye Kamuoyu Dersim Çığlığını Duydu mu?

 

 
Türkiye’de güzel şeyler oluyor. Genelde bütün Dersimliler, özelde Dersimli Zazalar ayağa kalktı. Yazdılar, çizdiler, konuştular. Konferanslar, paneller düzenlediler, gösteriler, yürüyüşler yaptılar. 1937-38 de atalarına karşı gerçekleştirilen kırımı teşhir ettiler. Yanısıra Alevi kamuoyundan da bazı olumlu tepkiler yükseldi.

…………………………………. devamını okumak  için tıklayın

https://dersimzaza.wordpress.com/ismail-besikci-ne-yapmak-istiyor/ 

M. Hayaloğlu

26.11.2009

Notlar:

¹.  http://yenisafak.com.tr/Gundem/Default.aspx?t=16.11.2009&c=1&area=1&i=223598 
².  http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=217053  
³.  http://haber.gazetevatan.com/Tunceliden_Erdogana_cagri/271175/7/Yasam  

Kaynak (Çıme): http://www.forum-prinz.com/cgi-bin/forum.cgi?forum_name=1534&message_number=237&pid=LD2L27weRb9xA

 

Kalıcı Bağlantı Yorum Yapın